بیاد نگاهی که اشارات بین ما بود

om_id_26: سلام
narven47: سلام
om_id_26: من به شعر علاقه دارم
narven47: خوب چه بهتر
om_id_26: اگه ممکنه يکي از شعراتو برام  بنويس
narven47: ببينم فارسي يا ترکي
om_id_26: فارس
om_id_26: تاجيک
narven47: تاجيک بلد نيستم
om_id_26: خيلي سرت شلوغه؟
narven47: نه
om_id_26: پس چرا اينقدر دير جواب ميدي؟
om_id_26: ؟
om_id_26: هستي؟
om_id_26: ناروين يعني چي؟
narven47: آمدي رفت ز دل صبر و قرارم بنشين بنشين تا به خود اي
narven47: نارون اسم يه درخته
om_id_26: اهان
om_id_26: اهل کجايي؟
narven47: بنشين تا به خود ايد دل زارم بنشين
narven47:  دين و دل بردي و اکنون پي جان امده اي
narven47: بنشين تا به تو ان هم بسپارم بنشين
om_id_26: افرين;)
narven47: آذربايجان
om_id_26: ساقول
narven47: سن چوق تر
om_id_26: چوخ ممنون
narven47: ترکي بلدي
om_id_26: خيلي کم
narven47: اهل کجايي
om_id_26: در همين حد سلام عليک
om_id_26: شيراز
om_id_26: اسمت؟
narven47: من اورميه
narven47: ايرج
om_id_26: ايرج جان من اميد هستم /بقيه شعرت رو بنويس
narven47: آقا اميد
om_id_26: جونم
narven47: اميد وارم هيچ موقع اميدت را از دست ندي
narven47: جند سالته
om_id_26: 36
narven47: 29
om_id_26: شما؟
om_id_26: خوب شعرت رو بنويس
om_id_26: خيلي قشنگ بود
narven47: کاش ترکي ميتونستي خوب بخوني
om_id_26: خيلي قشنگ بود
narven47:  ,hsj auv jv;d ldk,ajl
om_id_26: ؟
narven47: ببخشين  اشتباه تايپ شد
narven47: انقدر نزديک شدلبها ي جانان بر لبم
narven47: تا که امد از خيال بوسه اي جان بر لبم
om_id_26: =D>
narven47: خير شد چششمم دران لبهاي عشق انگيز پاک
narven47: مهر خاموشي زد ان چشم درخشان بر لبم
om_id_26: افرين
narven47:  حالا تو بنويس
narven47: اميد جان
om_id_26: ايرج جان من  بايد برم
om_id_26: سفره شام/بفرما
narven47: خجالت نده
narven47: :">
om_id_26: واقعا خيلي با استعدادي
narven47: نگفتي ترکي بلدي يانه
narven47: اميد فدات شم ميتونم دوستت باشم
om_id_26: نه متاسفانه
narven47: چرا
om_id_26: ترکي بلد نيستم
om_id_26: منم تو رو دوست دارم هنرمند
narven47: منم دوست دارم
om_id_26: :-*
narven47: ادرس دقيق ايمل را برابنويس
narven47: تا واسط شعر بفرستم
narven47: اکه اجازه بدين
om_id_26: om_id_26@ yahoo.com
om_id_26: ممنون ميشم
narven47: پس مزاحمت نميشم برو شامت را بخور
narven47: منتظرم باش
om_id_26: =;rvf,kj
om_id_26: قربونت
narven47: @]*
narven47: )=;=;=;
narven47: فدات شم خدا حافظ

 

 

oo_aa26: ????
nilofar_empratur2003: bbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaah
nilofar_empratur2003: salam
oo_aa26: ?????
nilofar_empratur2003: are
oo_aa26: ??? ????? ??? ???? ????
nilofar_empratur2003: az che lahaz?
oo_aa26: ?? ???? ?? ???? ???
nilofar_empratur2003: dige ziyade ravi nakon lebase mano chikar dari?
oo_aa26: ??? ??? ?? ??? ???? ???? ??????? ?? ???
nilofar_empratur2003: akhey hala bikhiyal
oo_aa26: ?????? ?????
nilofar_empratur2003: nababa
oo_aa26: ?? ??? ?? ??? ??????
nilofar_empratur2003: aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh   to maro koshty bain deghatet
oo_aa26: ??? ??? ?? ??? ??
nilofar_empratur2003: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee????????????????????????????
oo_aa26: ?? ???? ??????? ???? ?? ?? ??????
nilofar_empratur2003: akhey
oo_aa26: ? ????? ???? ??? ???? ???
nilofar_empratur2003: taghriban
oo_aa26: libido
oo_aa26: ???? ???
nilofar_empratur2003: chi ?
oo_aa26: ??? ? ???? ?? ???? ???? ?????
oo_aa26: libido
nilofar_empratur2003: emlat ghalate
oo_aa26: ?? ???????? ???? ????
oo_aa26: ???? ????  ????  ??? ?? ???? ???
nilofar_empratur2003: etefaghan mokham dictionarish kamele
oo_aa26: ?? ???????? ???? ????? ????? ??????
nilofar_empratur2003: na man omoomim badak nis
nilofar_empratur2003: dar hade rafe niyaz  ama daram kelas miram
oo_aa26: ?? ?? ??????? ?? ???? / ??? ?? ?? ??? ??????  ?? ?????
nilofar_empratur2003: hartor rahati
oo_aa26: ?? ?????????/?? ???? ???
nilofar_empratur2003: man s.s am
oo_aa26: ??? ??? ???? ??
nilofar_empratur2003: binamak
oo_aa26: ??? ?? ?? ??????  ?? ?? ???? ???
nilofar_empratur2003: esteghlel
nilofar_empratur2003: esteghlal
oo_aa26: ?? ??  ?? ??
oo_aa26: ??? ??? ??? ???? ????
nilofar_empratur2003: seyed?
oo_aa26: super sxs
nilofar_empratur2003: man bayad beram off bezar chera dirooz nazashyi?

 

 

oo_aa26: چه عجب
oo_aa26: سلام
nilofar_empratur2003: salam
oo_aa26: اخرش زيارتتون کردم
nilofar_empratur2003: offaro javab nemidi?
oo_aa26: تو امپراتور مني
oo_aa26: اينهمه اف گذاشتم برات
nilofar_empratur2003: manam gozashtam amaemrooz va dirooz javab nagereftam
oo_aa26: چکار گنم تازه اومدم
oo_aa26: مطمئن باش ميذاشتم
oo_aa26: تو که سابقه منو داري
oo_aa26: حالا ان که بهتره
nilofar_empratur2003: ok
oo_aa26: خوبي؟
nilofar_empratur2003: are u chetori?
oo_aa26: من دلم گرفته نياز به گريه شديدي دارم
nilofar_empratur2003: ehsasaty nasho gerye male adamaye zaiife
oo_aa26: گريه سهم همه يادماس/وقتي خيلي تنها ميشن
nilofar_empratur2003: vali man hich vaght az in behesab u sahmam estefadenemikonam never
oo_aa26: تو خودتو سانسور ميکني
nilofar_empratur2003: fekr nemikonam
oo_aa26: احساس هم نمي کني /؟
oo_aa26: احساس نمي کني کسي که برات اف ميذاره شايد دوستت داشته باشه؟
oo_aa26: کسي که به يادته
nilofar_empratur2003:  chon emkan nadarre az poshteye computer kasy kase digariro doos dashte bashe
oo_aa26: ادما نياز به دوست داشتن دارن
oo_aa26: بچه ها عروسکاشونو
oo_aa26: هوس باز ها از روبرو
oo_aa26: و اونايي که فقط عشق رو حس ميکنن حتي از پشت کامپيوتر
oo_aa26: تو حس نمي کني؟
nilofar_empratur2003: jedi?
oo_aa26: احساس قوي تر از عقله
nilofar_empratur2003: oonvaght u chetori az mna khoshet oomade mage chikar kardam?
oo_aa26: تو برام  ااف گذاشتي/به يادم بودي
oo_aa26: تو ي اين دنياي بي در ودروازه بي ياد هم بودن کيمياست
oo_aa26: ولي به ياد هم بودن انسانيته
nilofar_empratur2003: very well sir
oo_aa26: من تو رو دوست دارم چه بخواي چه نخواي/چه باور کني چه باور نکني
oo_aa26: چشم ادمو فريب ميده /فقط زيبايي ظاهر رو مي بينه /ولي قلب حس ميکنه
oo_aa26: اگر براستي حس نمي کني بگو
oo_aa26: من از تو سکس نمي خوام /شماره نميخوام /همدلي ميخوام /من دلتنگتم
oo_aa26: ميتوني حس کني؟ميتوني بار کني؟رک باش بگو
nilofar_empratur2003: man ehsasam dir javab mide
oo_aa26: تو خودتو ساسنسور ميکني
nilofar_empratur2003: nabekhoda
oo_aa26: اگه يه گل رو ببيني/بو کني هم احساست دير ميگه که گل لطيفه؟
nilofar_empratur2003: nemidoonam shayad
oo_aa26: يه چيزي در هستي جاريه من اونو حس ميکنم ادما بهم نيازمندن
oo_aa26: نه نياز حيواني يه نياز خالص انساني/غير قابل تفسير وتوضيح
oo_aa26: مي توني ادعا کني که وجود نداره؟
nilofar_empratur2003: na
oo_aa26: من دلتنگم ودوست ندارم تو هم دلتنگ بشي/موضوع صحبت رو عوض کنيم
oo_aa26: ?
oo_aa26: هستي؟
oo_aa26: حالا احساس ميکنم برات کسالت اور شدم/نه؟
oo_aa26: چرا هيچي نميگي؟
nilofar_empratur2003: dc shodam
nilofar_empratur2003: mazerat mikham
oo_aa26: حرفام خسته کننده وکسالت اوره نه؟
nilofar_empratur2003: na aslan
oo_aa26: نيلوفر دوستي يعني چي؟
nilofar_empratur2003: nemidoonam
oo_aa26: من وتو با هم دوستيم؟
nilofar_empratur2003: fek konam albate adama vaghti baham doostan ke baham sadegh bashan nemidoonam u cheghadr hasty
oo_aa26: من دروغ ميگم /بي مرامم /خودمم ميدونم /براي همين از خودم گريام ميگيره
oo_aa26: خيلي دلم ميخواست يه انسان واقعي بودم
nilofar_empratur2003: chiyo midooni man nagoftam ke dooroogh migi?
oo_aa26: تو نگفتي خودم ميگم
oo_aa26: ولي چکار کنم؟
oo_aa26: من دلم ميخواد واقعا ادم اشم
nilofar_empratur2003: magenisi?
oo_aa26: مثل ادماي قديم/ساده وصميمي
oo_aa26: راست /با مرام /با معرفت
nilofar_empratur2003: bikhiyal  bahso avaz konim ok?
oo_aa26: ok
oo_aa26: حالا تو احساستو بگو
nilofar_empratur2003: az hes biyabiroon khahesh mikonam
oo_aa26: هر چي تو بگي /پس تو شروع کن
nilofar_empratur2003: baraye mamanet chi kharidi?
oo_aa26: مامانم 12 ساله فوت شده بجاش براي خواهرم کتاب اشپزي خريدم
oo_aa26: اولش نوشتم:اميدوارم با پختن غذا هاي خوشمزه منو سعادتمند کني=))
nilofar_empratur2003: elahi bemiram vaghaan motoasefam  ishala ba ghazahaye khaharet saadat mand shi
oo_aa26: از شکم اره
oo_aa26: من خيلي شکمو هستم
nilofar_empratur2003: manam hamintor ama chagh nemisham
oo_aa26: منم لاغرم خودمم يه اشپز حرفه اي هستم
oo_aa26: انواع غذاها را بلدم
nilofar_empratur2003: manam hey 4 ta ghaza mitoonam bepazam
nilofar_empratur2003: khosh behale atrafiyat
oo_aa26: تو براي مامانت چي گرفتي؟
oo_aa26: چي؟
nilofar_empratur2003: gooshi mobaylesho mikhast avaz kone manam az poole khodam barash avaz kardam 60 70 toman kharj roo dasam gozasht
oo_aa26: ببا اي ول
nilofar_empratur2003: chakerim
oo_aa26: <):)امپراتوري
nilofar_empratur2003: aziz man bayad beram ejaze midin?
oo_aa26: يادم نميره برات ااف بذارم
nilofar_empratur2003: are ya na?
oo_aa26: :-*
nilofar_empratur2003: mersi
nilofar_empratur2003: dooset daram bye bye
oo_aa26: :x=;

 

 

om_id_26:  ?? ???  ?? ??? ?? ???
nini_jighjighu: salam
om_id_26: ????/?? ???? ?? ?????
nini_jighjighu: man shina az shiraz
om_id_26: ?????
om_id_26: ?? ???? ????  ?? ??? ?????
nini_jighjighu: panj shanbe

 

 

parinaz_star_2005: salam
parinaz_star_2005: khobin?
om_id_26: فدات
om_id_26: asl?
parinaz_star_2005: plz
parinaz_star_2005: asl
parinaz_star_2005: 21/f
om_id_26: m/26/shiraz
om_id_26:  خو بميگفتي
parinaz_star_2005: ok
parinaz_star_2005: mishe rangi nenevisi
parinaz_star_2005: u?
parinaz_star_2005: cheshmo aziat mikone
om_id_26: خوبه/
om_id_26: حالا چي؟
om_id_26:  با چند نفر بابا ؟
parinaz_star_2005: are
parinaz_star_2005: in behtare
parinaz_star_2005: arz kardam in behtare
parinaz_star_2005: mitonam bebinameton?
parinaz_star_2005: man be to va ba ye nafare dige chat mikonam
parinaz_star_2005: ama pcam mored dare
parinaz_star_2005: win 32 behesh hamle karde
om_id_26: انتي ويروست چي بوده؟
parinaz_star_2005: mcfee
om_id_26: پي سي سيلين
om_id_26: بهتره
om_id_26: از سايت هاي اينتر نتي گرفتي؟(ويرووسه رو؟
parinaz_star_2005: ?
parinaz_star_2005: az bein mibare
om_id_26:  whn 23
parinaz_star_2005: nemidonam az koja omade
om_id_26: win23
om_id_26:  رو اره
parinaz_star_2005: are
om_id_26: چيزي دانلود کردي؟
parinaz_star_2005: are dige
parinaz_star_2005: asabamo khord karde
om_id_26: درست ميشه
om_id_26: دانشجويي؟
om_id_26: هستي>؟
parinaz_star_2005: ?
parinaz_star_2005: omidvaram
parinaz_star_2005: kojaie shiraz hastin
parinaz_star_2005: ama khaharam fekr konam are
parinaz_star_2005: khodam na
om_id_26: شهرک وليعصر
om_id_26: تو کجايي؟

 

 

parinaz_star_2005: ok
parinaz_star_2005: rasti
parinaz_star_2005: mitonam bebinameton?
parinaz_star_2005: man karaj
parinaz_star_2005: mitonam bebinameton?
om_id_26: بين
om_id_26: ببين
parinaz_star_2005: hanoz nadidamet
parinaz_star_2005: rasti
parinaz_star_2005: esmeton?
om_id_26: اميد
om_id_26: /شما؟
parinaz_star_2005: ok
parinaz_star_2005: parinaz
om_id_26: وب رو گرفتي؟
parinaz_star_2005: na
parinaz_star_2005: naumade
parinaz_star_2005: nashod
parinaz_star_2005: 1 bare dige
om_id_26: بلدي؟

 

 

 

persian_2005ir: sorry
persian_2005ir: tel harf mizadam
persian_2005ir: befarmayid
zzz_nnn85: ??? ???? ?? ??????
persian_2005ir: chetor
zzz_nnn85: ?????? ???? ?? ?????? ?? ????? ??????
persian_2005ir: ok
persian_2005ir: shoma
persian_2005ir: khodetoon ro moarefi nakardid?
zzz_nnn85: ?? ?? ????? /26/??????? ????? ?????
persian_2005ir: f or m?
zzz_nnn85: ???? ????
zzz_nnn85: ????? ??? ???? ?? ??????
persian_2005ir: nice to meet u
persian_2005ir: man
persian_2005ir: oghate bikari
persian_2005ir: faghat
zzz_nnn85: ???? ?? ??? ????? ???? ??? ????? ????? ???
persian_2005ir: befarmayid
persian_2005ir: beporsid
zzz_nnn85: ?? ??? ?? ??? ???? ???
persian_2005ir: 4,5 sal
zzz_nnn85: ??? ??? ??? ??? ????? ????
persian_2005ir: 7,8 ta
zzz_nnn85: ???? 4 ??? ?? ???? ???
persian_2005ir: goftam faghat oghaate bikari
persian_2005ir: hamin
zzz_nnn85: ????? ???? ?? ????
persian_2005ir: peyda kardane ye doost...
zzz_nnn85: ?? ??? ??????
persian_2005ir: ye doostiye khob va salem
zzz_nnn85: ??? ?? ??? ??? ???? ?? ?????
persian_2005ir: ok
zzz_nnn85: ??????
persian_2005ir: :-$
zzz_nnn85: ?? ??? ??? ? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ??? ?? ?????
persian_2005ir: khob
persian_2005ir: malome
persian_2005ir: pesar be donbale 2khtare
persian_2005ir: va 2khtar be donbale pesar
zzz_nnn85: ? ???
persian_2005ir: va 80% be donbale sex
persian_2005ir: az type kardaneshooon maloome
persian_2005ir: :-B
zzz_nnn85: ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???????
persian_2005ir: na
persian_2005ir: ama telephone sohbaat kardim
zzz_nnn85: ?????
persian_2005ir: hamin
zzz_nnn85: ??????/??? ????
persian_2005ir: khahesh
persian_2005ir: hamin?
zzz_nnn85: ??? /?????
zzz_nnn85: ????
persian_2005ir: khale khersi:D
persian_2005ir: tnks
persian_2005ir: bye bye
zzz_nnn85: =;
zzz_nnn85: llk,k
zzz_nnn85: ?????
persian_2005ir: bebakhshid?
persian_2005ir: hastid?

 

 

ba_vafa6: ميوووووووووووووووووو
ba_vafa6: زبون گربه اي بلد نيستي؟
pishi_maloossssss2002: miooooooooooooooo
ba_vafa6: خوبي يووووووووووووووو
ba_vafa6: ؟
pishi_maloossssss2002: mamamooooooooo
ba_vafa6: aslooooooooooooooooooo?
pishi_maloossssss2002: saroooooooooooooooooo
ba_vafa6: منم اميدددددددددددددددددددد
pishi_maloossssss2002: ok
ba_vafa6: چند سال وووووووووووو
ba_vafa6: ؟
pishi_maloossssss2002: khoshbakhta,m
ba_vafa6: هستي؟
pishi_maloossssss2002: are
pishi_maloossssss2002: 20
ba_vafa6: نگفتي چند سالته/
ba_vafa6: منم26
ba_vafa6: از شيراز؟
ba_vafa6: تو ؟
ba_vafa6: هي؟
ba_vafa6: ميووووو
ba_vafa6: جا موندي
ba_vafa6:  عقب موندي
ba_vafa6: زود
ba_vafa6: سرعتت کمه
pishi_maloossssss2002: janam
ba_vafa6: چکار ميکني>؟
pishi_maloossssss2002: 20
ba_vafa6: از کجايي؟
ba_vafa6: تحصيلات؟
ba_vafa6: رشته؟
pishi_maloossssss2002: yazd parastari
ba_vafa6: الان خونه اي يا کافي نت؟
pishi_maloossssss2002: hone
ba_vafa6: به چي علاقه داري>؟
ba_vafa6: ورزش؟موسقي؟هنر؟.....؟
ba_vafa6: حواست کجاست؟
ba_vafa6: هي
ba_vafa6: ملو س س س س س س س س س س

 

 

physics_amaram: اگه فحش نمي دي انم جواب
a_b7867: از فيزيک چقدر ميدوني؟
physics_amaram: يه کمي
a_b7867: کمتر از نظريه کوانتوم هايدنبرگ؟
physics_amaram: يکم بيشتر دانشجوي فيزيک هستي که خوب مي شناسي
a_b7867: من دارم روي تئوري شعور ابر سيالها کار ميکنم
physics_amaram: ;n,l nhka'hi
a_b7867: هول نشو
physics_amaram: معذرت مي خواهم کدوم دانشگاه
physics_amaram: =((يه کم در مورد کارت توضيح بده
a_b7867: فارغ اتحصيل :/ليسانس+فني تهران 66/ارشد تربيت مدرس/دکتري شيراز مي خونم
physics_amaram: دکترا ارزش داره ؟ چون قست دارم امسال شروع کنم به خوندن چند سالت
a_b7867: الان هم دارم کامپيوتر ياد دخترم ميدم /اره ارزش داره /علم ذاتا ارزشمنده
a_b7867: خوب خودتو معرفي نکردي
physics_amaram: توي اين کشور وقت مثل اينکه ÷ول ارزش داره نه چيز ديگه خيلي سرد شدم از ادامه تحصيل تو هيت علمي دانشگاه شدي  يا خير اگه مي تونيد اسمتون را هم بگيد
a_b7867: نه/ من رسول اف هستم
a_b7867: در هيچ کاري /اگه انگيزه ات انساني باشه /دلسرد نشو
physics_amaram: خوش بختم تابعيت ايران رو داريد
a_b7867: بله/وشما؟/دخترم اصرارداره با شما اشنا بشه/اون فقط 6سالشه/ببخشيد ديسکانکت شدم
physics_amaram:  من بيشتر اگه مي تونه بنويسه و بخونه با اميلم تماس بگيره
physics_amaram: physics_amaram@yahoo.com
a_b7867: خوب به دخترم چي بگم؟
physics_amaram: خوشحال مي شم با ايشان آشنا بشم
a_b7867: متاسفانه من فرصت ارسال ايميل ندارم
a_b7867: =;

 

 

a_b7867: ???? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ?????
a_b7867: ?? ???? ???? ???
rozan_jagartala: :D
a_b7867: ???? ????? ????
rozan_jagartala: :-&na bade sham
rozan_jagartala: mazerat salam
a_b7867: ?? ???????????? ???
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: fadat
rozan_jagartala: manam deleto beram
a_b7867: ?? ???? ???? ????
rozan_jagartala: :^O
rozan_jagartala: akhe mano to chand bar chat kardem ke?
rozan_jagartala: :-Sino zade sardam shod
rozan_jagartala: avazesh kon
rozan_jagartala: :)
a_b7867: ??? ??? ???? ???
rozan_jagartala: ey jon
rozan_jagartala: chand salete?
rozan_jagartala: :-?
a_b7867: 36
rozan_jagartala: @-)@-)@-)mano begir gash raftam
rozan_jagartala: na raste?
a_b7867: 26
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: merc
a_b7867: ??? ????? ??? ???
rozan_jagartala: sene vagiyto begoo lotfan
rozan_jagartala: ^:)^
a_b7867: ???? 26
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: ahle tab?
a_b7867: ?? ?????
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: khob khoshvagtam
rozan_jagartala: amri nist man beram?
a_b7867: :-S
a_b7867: :-*
rozan_jagartala: base aziz nesfe shab michayi?
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: ;)
a_b7867: ??? ?? ??????
rozan_jagartala: :-/che?
a_b7867: ??? ???
rozan_jagartala: hamchenin
rozan_jagartala: fadat
rozan_jagartala: bye
rozan_jagartala: >:D<=;
rozan_jagartala: @};-
a_b7867: ?????? ???? ?????
rozan_jagartala: hatman
rozan_jagartala: yeho bad khab nasham
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: ;))
a_b7867: ?? ??? ???? ??? ????
rozan_jagartala: :-O:-O:-Ovase che?
rozan_jagartala: az tarsam jamo khis mikonam?
a_b7867: ???? ?????
a_b7867: ?? ??? ?  ????? ??? ??????

 

 

a_b7867: ???? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ?????
a_b7867: ?? ???? ???? ???
rozan_jagartala: :D
a_b7867: ???? ????? ????
rozan_jagartala: :-&na bade sham
rozan_jagartala: mazerat salam
a_b7867: ?? ???????????? ???
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: fadat
rozan_jagartala: manam deleto beram
a_b7867: ?? ???? ???? ????
rozan_jagartala: :^O
rozan_jagartala: akhe mano to chand bar chat kardem ke?
rozan_jagartala: :-Sino zade sardam shod
rozan_jagartala: avazesh kon
rozan_jagartala: :)
a_b7867: ??? ??? ???? ???
rozan_jagartala: ey jon
rozan_jagartala: chand salete?
rozan_jagartala: :-?
a_b7867: 36
rozan_jagartala: @-)@-)@-)mano begir gash raftam
rozan_jagartala: na raste?
a_b7867: 26
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: merc
a_b7867: ??? ????? ??? ???
rozan_jagartala: sene vagiyto begoo lotfan
rozan_jagartala: ^:)^
a_b7867: ???? 26
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: ahle tab?
a_b7867: ?? ?????
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: khob khoshvagtam
rozan_jagartala: amri nist man beram?
a_b7867: :-S
a_b7867: :-*
rozan_jagartala: base aziz nesfe shab michayi?
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: ;)
a_b7867: ??? ?? ??????
rozan_jagartala: :-/che?
a_b7867: ??? ???
rozan_jagartala: hamchenin
rozan_jagartala: fadat
rozan_jagartala: bye
rozan_jagartala: >:D<=;
rozan_jagartala: @};-
a_b7867: ?????? ???? ?????
rozan_jagartala: hatman
rozan_jagartala: yeho bad khab nasham
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: ;))
a_b7867: ?? ??? ???? ??? ????
rozan_jagartala: :-O:-O:-Ovase che?
rozan_jagartala: az tarsam jamo khis mikonam?
a_b7867: ???? ?????
a_b7867: ?? ??? ?  ????? ??? ??????

 

 

a_b7867: دوباره سلام
rozan_jagartala: >:D<salam
a_b7867: هنوز مشغولي؟
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: من از اين عکسا سر در نياوردم
rozan_jagartala: shaba ham on mishe?
a_b7867: تا بيدارم اره
rozan_jagartala: =D>khobe
rozan_jagartala: kocholo khabide?
a_b7867: نه اون منو ميخوابونه بعد خودش مي خوابه
rozan_jagartala: =D>ineeeeeeeeeeeee
a_b7867: تو تا کي بيداري؟a
a_b7867: من از بيداري به خواب پناهنده ميشم
rozan_jagartala: :Dman ta 7     ta 5 ta 3
rozan_jagartala: ta har vagt negaham bedaran
a_b7867: کي نگهت  ميداره؟
rozan_jagartala: khob bache chata
a_b7867: اي ول خنک شدم
a_b7867: پس تو عند چتي
rozan_jagartala: :-Omikhay fotet konam
rozan_jagartala: :-?chetor?
a_b7867: خوبه
a_b7867: بيا .. لب کاروون=D>
rozan_jagartala: chashm
rozan_jagartala: >:D<hali be holi
a_b7867: اروم فقط
a_b7867: خواب هم ميبيني/؟
rozan_jagartala: ;;)
rozan_jagartala: az che?
a_b7867: من هر شب هزارتا خواب ميبينم
a_b7867: حتا کارتون وفيلم سينمايي
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: man na
a_b7867: با اينکه قرص خواب ميخورم بازم همش خواب ميبينم
a_b7867: تو بجاي خواب مي چتي کيفش بيشتره؟
rozan_jagartala: :(ziyad na
rozan_jagartala: hal nemide
a_b7867: توي اين روزگار چي حال ميده؟
a_b7867: توي شيراز که همه اهل حال وحولن
rozan_jagartala: be nazare man khandidano khandondan
a_b7867: خنده حال خودشو داره گريه حال خودشو داره عشق حال خودشو داره ولي
rozan_jagartala: are omram
a_b7867: ,ولي چت چي؟/همه جور الي داره
a_b7867: بقيه  مثل تو نيستن
rozan_jagartala: gorbonet
rozan_jagartala: chat
rozan_jagartala: gahr dare
rozan_jagartala: dorog dare
rozan_jagartala: be vafayi dare
a_b7867: خيليها خيلي ها از چت فقط/ببخشيد/سکس ميخوان
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: khob bayad adamesho beshnasi
a_b7867: و اين چيزاي که گفتي
a_b7867: ولي يه درد مشترک داره چت/اونم اعتياده /خدا وکيلي
rozan_jagartala: mage toam motadeshi?
rozan_jagartala: to dege chera?
a_b7867: البته نه اعتيهد مواد بلکه اعتياد رواني
rozan_jagartala: midonam
a_b7867: هر کسي که نياز به مسکن رواني داشته باشه چت اسون ترين راهه
a_b7867: من خيلي دلم ميخواد بدونم چرا چت اينقدر جذابه؟
rozan_jagartala: khob adam tosh garg mishe?
rozan_jagartala: vali khobe vabaste nashe
rozan_jagartala: be mola che shabayi ke girye nakardam vase add listam
a_b7867: من که تورو روي کاغذ هم يادداشت کردم که گمت نکنم
rozan_jagartala: idemo?
a_b7867: ولي اگه بي خبر اي دي رو عوض کني چي؟
a_b7867: اونوقت معلومه که از من خسته شدي
rozan_jagartala: na azizam
rozan_jagartala: vase che?
rozan_jagartala: ta hak nasham
rozan_jagartala: na
rozan_jagartala: :-Oin harfo nazan
a_b7867: همينطوري ميگم
a_b7867: ميخوام بدونم اين تسکيني که  چت به ادم ميده چقدر ميتونه نا پايدار باشه
rozan_jagartala: kheyile
a_b7867: ادمها کي به هم اعتماد ميکنن/کي به هم خيانت نميکنن/؟  هيچوقت
a_b7867: ادميت داره گم ميشه/چت هم بايد طبق اين قاعده با شه
a_b7867: ميدونم اين حرفها کسالت اوره/بگذريم
a_b7867: جوک جديد چي دراي؟
rozan_jagartala: na khobe
rozan_jagartala: azizam
rozan_jagartala: daram
rozan_jagartala: vali akhar migam
rozan_jagartala: ok
a_b7867: من اگه شب دير بخوابم  بچهام دعوام ميکنه /پس بگو که وضعيت قرمزه
rozan_jagartala: :-Omage chand bache dare?
a_b7867: بچه ام سر هم شد
a_b7867: بابا به هم چسبيد
a_b7867: بچه+ام
rozan_jagartala: :-SStarsidam
a_b7867: من قرص خوردم ولي انگار تو خوابي
rozan_jagartala: khob tarsidam
a_b7867: فداي اون دل نازکت ننه
rozan_jagartala: ;;)
rozan_jagartala: nago los misham
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: چه بهتر ناز تر ميشي
rozan_jagartala: :-*gorbonet
a_b7867: الانه که سرمو بکنه
a_b7867: جوکت چي شد؟
rozan_jagartala: :">akhe azat khejalat mikesham
rozan_jagartala: bemone vase bad
a_b7867: بلا
a_b7867: يادت نره اااا
a_b7867: :-*=;
a_b7867: من رو شهيد کرد

 

 

a_b7867: خدا حال منو گرفته /تو ديگه چرا؟  سلام
a_b7867: گفتي چند روز نيستم  دق مرگ شدم
rozan_jagartala: :-*ey jon
a_b7867: باشه
a_b7867: :-*
rozan_jagartala: salam
rozan_jagartala: :D
a_b7867: هر طور تو صلاح ميدوني
a_b7867: سلام
a_b7867: کجايي؟
rozan_jagartala: :Dto lebasam
a_b7867: گرمت نشه
a_b7867: :D
rozan_jagartala: #:-Schera ye kami
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: khob hale kocholoyot chetore?
a_b7867: خوب کاپشنت رو در بيار
a_b7867: خوبه
rozan_jagartala: :))
a_b7867: فيلم ترسناک نگاه کرده /خيلي ساکته
rozan_jagartala: :-Oakhe chera gozashti niga kone
rozan_jagartala: babaye bad bad
a_b7867:  بگو صدا وسيماي بد بد /من داشتم تحقيقم رو مي نوشتم
a_b7867: فيلم شبکه 2
rozan_jagartala: :Dfekr kardam to cd
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: pas khobe
a_b7867: سي دي اگه سالم بود فقط کاتون نگاه ميکرد
rozan_jagartala: :-/chand saleshe?
a_b7867: 4
a_b7867: الي5
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: ey val
a_b7867: تو فيلم هم نگاه ميکني؟(با سي دي)
rozan_jagartala: :-?ziyad na
rozan_jagartala: :Dfagat yeki
a_b7867: من دوستايي دارم که جديد ترين فيلمهاي برگزيده دنيا را برام ميارن
a_b7867: کدوم يکي؟
a_b7867: بلا
rozan_jagartala: khobe vagtesho dare niga koni?
rozan_jagartala: :">hala
rozan_jagartala: man na vagtesho nadaram
rozan_jagartala: amaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:-P
rozan_jagartala: ;))
a_b7867: اينو ديگه بگو
rozan_jagartala: bemanad
a_b7867: بدي بدي بدي
rozan_jagartala: :(vase che?
a_b7867: بگو ديگه ميخوام بدونم ديدم يا نه
a_b7867: خيس ميشي ااااا
rozan_jagartala: :)mazerat dc shodam
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: \:d/
rozan_jagartala: haste ya na?
a_b7867: haaaaaaaaaaaaa
rozan_jagartala: /:)ha na bale
rozan_jagartala: :D
a_b7867: شيرازي ها ميگن ها
rozan_jagartala: khobe
rozan_jagartala: man bayad beram bye nazam
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: >:D<=;
a_b7867: :-*
rozan_jagartala: @};-

 

 

a_b7867: سلام م م م م م م مم م.
rozan_jagartala: :Dbah sam aleyik
a_b7867: پس خودتي
rozan_jagartala: :-Oke?
a_b7867: با جيگري از طلا
rozan_jagartala: yani che khodeti?
rozan_jagartala: :-*gorbonet
a_b7867: همين امضاي هميشگي /حضرت دماغ
rozan_jagartala: =))are eshgame
rozan_jagartala: in axe
rozan_jagartala: kheyile ba mazast
rozan_jagartala: ;))
a_b7867: خيلي با مزه است .ولي شوره:D
rozan_jagartala: :))los
a_b7867: اول چتي/مثل اول صبحي/ ادم کامش نمکي ميشه
rozan_jagartala: akhareshi be mola
rozan_jagartala: :Dare khob
rozan_jagartala: ey nagola
a_b7867: جيگر طلاي بلا
a_b7867: با دگمه من چيکار کردي؟
rozan_jagartala: man bala basham to atish pareyi
rozan_jagartala: sheytoni
rozan_jagartala: :Dbayad barat porov konam bad
rozan_jagartala: :-j
rozan_jagartala: :xdelam barat tang shode bod?
a_b7867: من اتيش پاره باشم پيش تو بايد لنگ بندازم
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: ولي به شرط اينکه زير لنگ يه چيزي پوشيده باشم
a_b7867: زود با ش جواب بده
a_b7867: فکر نداريم
a_b7867: جا موندي
rozan_jagartala: :D
a_b7867: چي شد؟
rozan_jagartala: :">are
a_b7867: من که هنوز لنگم پامه
a_b7867: چرا قرمز شدي؟
a_b7867: واي واي همينطوري دلت تنگ شده بود؟
a_b7867: کجايي
rozan_jagartala: injam
rozan_jagartala: ye roz be yeki migan be ki ray mide? mige be kirammigan akhe chera?
a_b7867: پس چطور شد؟
rozan_jagartala: mige aval inke rish sefide dovom ensan saze sevom
rozan_jagartala: inam
rozan_jagartala: jook mazerat
rozan_jagartala: khob jooke
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: سوم اينکه همه را به يک چشم نگاه ميکنه
rozan_jagartala: :Dsevom naoftede?
rozan_jagartala: na
a_b7867: چهارم اينکه در برابر افراد بي حجاب قد علم ميکنه
rozan_jagartala: ta boland shod hafgesho nagire nemishene
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: vagean mazerat
rozan_jagartala: bebakhshid
a_b7867: اولي کسي است که سرش رو براي اسلام داده
a_b7867: شنيدي يکي مي خواست براي هفتمين بار ازدواج کنه
rozan_jagartala: janam
rozan_jagartala: mazerat telam zang zad
a_b7867: کجايي؟
rozan_jagartala: omadam
rozan_jagartala: :-Ohaftomin bar?
rozan_jagartala: che khabare?
rozan_jagartala: na
a_b7867: يعني شوهرکنه
rozan_jagartala: naaaaaa
rozan_jagartala: nashnidam
a_b7867: اخونده به شوهرش موقع عقد ميگه شما حاضرين با اين دوشيزه ازدواج کنين
rozan_jagartala: khob
a_b7867: شوهره ميگه من شوهر هفتمش ام چطوري اين خانم دختره؟
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: khooooooooooob
a_b7867: زنه ميگه حق با حاج اقاست
a_b7867: شوهر اولم/رشتي بود
rozan_jagartala: :D
a_b7867: دومي خواجه بود
a_b7867: سومي قزويني بود
rozan_jagartala: :-SS
a_b7867: چهارمي اصفهاني بود مي گفت
a_b7867: حيفس  اک س مصرف نشدهاست
rozan_jagartala: =))
a_b7867: پنجمي/ببخشيد/ترک بود ميگفت من به ناموس خودم تجاوز نمي کنم
rozan_jagartala: =D>=D>=D>
a_b7867: شيشمي خاتمي بود مگفت ميکنم ولي نمي کرد
rozan_jagartala: :))
a_b7867: شوهر هفتمي گفت راستش منم شيرازيم ميخوابم ميگم اگه ميخواي بيا اگه همنه که هيچ
a_b7867: اخي تموم شد
rozan_jagartala: =))ey val
a_b7867: حالا نوبت تو شد
rozan_jagartala: :">
a_b7867: (:|
rozan_jagartala: /:)alan che vagte khabe?
a_b7867: خوب هيچي نميگي
rozan_jagartala: che begam?
rozan_jagartala: to mikhay che begam?
a_b7867: شب جمعه است چي ميچسبه؟
rozan_jagartala: :">man che bedonam to marde?
a_b7867: فاتحه براي اموات
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: los
rozan_jagartala: bahe
rozan_jagartala: bashe
a_b7867: يه چيز ديگه هم ميچسبه
rozan_jagartala: :-Oche?
rozan_jagartala: ye khab
a_b7867: دعاي کميل
rozan_jagartala: ye shame ba hal
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: ey khoda
rozan_jagartala: gire ke oftadem?
rozan_jagartala: ;))
a_b7867: گناهانتونو سر دست بگيريد
rozan_jagartala: bache ++++++++++++++++++++
a_b7867: براي پدر روحاني اعتراف کن
a_b7867: گناهانت چي بوده بلا
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: :Dbego kare kheyire karde ya na?
rozan_jagartala: abadan
a_b7867: شنيدي يه دختره ميره پيش پدر روحاني اعتراف کنه
rozan_jagartala: naaaaaaaaaaaa
rozan_jagartala: bego
a_b7867: بگم؟
rozan_jagartala: bale
rozan_jagartala: hatman
a_b7867: ميگه اي پدر روحاني من به پسر همسايه گفتم/فلان عمه ات/خدا منو ميبخشه؟
a_b7867: روحاني ميگه نه براي چي گفتي؟ دختر: اخدستشو گذاشت روي زانوي من/روحاني:نه تو نبايد اين حرف روميزدي.
a_b7867: بعد پدر روحاني دستش رو ميذاره روي زانوي دختره وميگه :اينطوري؟ دختره ميگه:نه بالاتر
rozan_jagartala: :-O
a_b7867: ميبره اونجا ميگه اينطوري  هم اگه کرده باشه باز هم تو نبايد ميگفتي فلان عمه ات
rozan_jagartala: :))
a_b7867: دختره ميگه اخه اون کار رو هم کرد/پدر روحاني هم /بعله ديگه/ اون کار رو ميکنه و ميگه اينطوري؟ دختر ميگه دقيقا/ پدر روحاني ميگه باز هم نبايد ميگفتي ...عمه ات
a_b7867: دختره ميگه:اخه اون ايدز داشت
rozan_jagartala: :-O
a_b7867: پدر روحاني ميگه :ا ي ي ي ي فلان عمه اش
a_b7867: .
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: ;))
rozan_jagartala: kheyile bahal bod
rozan_jagartala: merc
a_b7867: من نيم ساعت تايپ ميکنم تو دو تا شکلک جواب ميدي ؟
rozan_jagartala: bashe manam migam
rozan_jagartala: ey jon
rozan_jagartala: :-*
a_b7867: خوب ميخواستي اعتراف کني
rozan_jagartala: :-Pare
a_b7867: بگو ديگه
rozan_jagartala: ye roz ye bimare idzi bod
a_b7867: خوب؟
rozan_jagartala: ba sorang az khonesh migerfte be hame mizad ta marez beshan
a_b7867: خوب؟
rozan_jagartala: ye torke bod be in divone mige biya be manam bezan
a_b7867: خوب؟
rozan_jagartala: mige akhe  idez daram be toam montagel mishe?
rozan_jagartala: mige torke bashe
rozan_jagartala: bade inke tazrig mikone mige torke be divone che fekr karde bichare
rozan_jagartala: man khodam kandom daram
rozan_jagartala: :D
a_b7867: =))
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: ميگن يه رشتيه براي اينکه حال بچه محله هاشو بگيره با يه زن ايدزي ازدواج ميکنه
rozan_jagartala: :-O
a_b7867: ميگن يه رشتيه بچه دار نمي شده محله شو عوض ميکنه
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: :-?rashtiya be takhte khab che migan?
a_b7867: خوب يه چيزي بگو اين شب جمعه اي دلم حال بياد
a_b7867: مازندران
rozan_jagartala: :-/ba che hal miyad?
rozan_jagartala: به تخت خواب؟
rozan_jagartala: :-?
a_b7867: ؟
rozan_jagartala: :Dshahede majara
rozan_jagartala: IQ
rozan_jagartala: bashe mikhay che begam?
rozan_jagartala: hal koni?
a_b7867: از خودت /کارهات /شهر تبريز/ رفيقات /خوابهات /بيداري هات
rozan_jagartala: emroz to tabriz fagat arosio mashine arose
rozan_jagartala: to khiyabon
rozan_jagartala: az khodam che mikhay bedoni bego begam?
a_b7867: بقول لر ها امشب خون وخونريزيه
a_b7867: اگه چت نمي کردي چکار ميکردي؟
rozan_jagartala: ye roz ya torke mere daro khone mege 99 ta shagayeg kandom) doktor mege chera 100 ta namebare ye baste badam mege agemekhay toram bakonam ye basta bade
a_b7867: :))
rozan_jagartala: :-?are ras mige?
a_b7867: من ساز ميزدم تو چي؟
rozan_jagartala: age chat nemikardam che kar mikardam
a_b7867: نه بابا
rozan_jagartala: ;)khob
a_b7867: يه دوست براي لحظه هاي خالي نداري؟
rozan_jagartala: manzoret dost pesare?
a_b7867: اره
rozan_jagartala: mishe vagte to saz mizane?
rozan_jagartala: manam biyam rax\:d/
a_b7867: چه شود
rozan_jagartala: @-)hali be holi
a_b7867: خوب /جواب/طفره نرو/اعتراف کن
rozan_jagartala: man ta alan dost pesar nadashtam
rozan_jagartala: valiiiiiiiiiiiii
a_b7867: ؟
rozan_jagartala: to chat fagat doste telfoni
a_b7867: چه فايده داره
rozan_jagartala: az bache chatast
rozan_jagartala: khob inam bade
rozan_jagartala: ke man harf mizanam
rozan_jagartala: vali
rozan_jagartala: khob dast az saram var nemidare?
a_b7867: ولش کن نقد قابل استفاده چي داري
a_b7867: تو چند سالته
rozan_jagartala: 23
a_b7867: تا حالا هيچ؟
a_b7867: مگه ميشه؟:^O
rozan_jagartala: che manzoreto vazeh bego?
rozan_jagartala: :-?che manzoret vazeh nist
a_b7867: فقط يه دوست تلفني؟
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: be mola
rozan_jagartala: onam mikham nabashe
rozan_jagartala: migam vasash nemikham
a_b7867: بابا تو مريم مقدسي
rozan_jagartala: vali dast az saram var nemidare
rozan_jagartala: be nazare man tanha doste adam
rozan_jagartala: shohareshe
rozan_jagartala: na khodayish ras migam
a_b7867: مگه تحت نظارت خانواده اي؟
rozan_jagartala: na khosham nemiyad
rozan_jagartala: :Demshab sa@1/30 garare zang bezane
a_b7867: با خانوادهات زندگي ميکني؟
rozan_jagartala: are
a_b7867: اونا نميگن کيه که ساعت يک ونيم/ ببخشيد که ساعتش قافيه داراه/ زنگ ميزنه؟
rozan_jagartala: mamanam midone
rozan_jagartala: dar zemn
rozan_jagartala: man to otagam tanha mikhabam
rozan_jagartala: be mobiylam zang mizane
a_b7867: شغل پدرت چيه؟
rozan_jagartala: karmande
rozan_jagartala: chetor?
a_b7867: ميخوام ميزان تعصب خانواده رو بسنجم
rozan_jagartala: khob ona ke bedonan mano mikoshan
rozan_jagartala: vali maman chon yedone 2khtaresham
rozan_jagartala: mitarse
rozan_jagartala: az hamsare ayandam
rozan_jagartala: vase hamin mige dost sho bad ezdevaz kon
rozan_jagartala: vali man az dost bazi khosham nemiyad
a_b7867: دوروغگو
rozan_jagartala: :(bashe bavar nakon
rozan_jagartala: =;
a_b7867: يعني تو از چت با من بدت مياد
rozan_jagartala: chat na dostiye saleme
a_b7867: سالم يا جاسم؟
rozan_jagartala: :)
rozan_jagartala: khoshmaze
a_b7867: نه حضرت عباسي جدا حيف عمر ادم نيست؟
rozan_jagartala: che?
a_b7867: اوقت به هدر رفته
rozan_jagartala: :-?
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: khob
rozan_jagartala: ta vagt be che bashe?
rozan_jagartala: az nazare to ?
a_b7867: omr
rozan_jagartala: khob bale

 

 

rozan_jagartala: بنام تک مکانيک قلبهاي تصادفي
a_b7867: لب کارون ***چه گل بارون***
rozan_jagartala: merc nazam kheyile ba hal bod
rozan_jagartala: :-Obe maze on haste?
rozan_jagartala: pmnemide?
a_b7867: خيلي فرز شدي
rozan_jagartala: dashtam vasat offfffffffffffffffff mizashtam
rozan_jagartala: akh az ab dar omad
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: =;
a_b7867: منتظرت بودم ديريري
rozan_jagartala: az babate offatam mamnonam
a_b7867: تو طلايي من مسم
rozan_jagartala: [-(are dedam zod pm dade?
a_b7867: lk fni;hvl dh j,?
a_b7867: اگه ميتوني بخون
rozan_jagartala: :D
a_b7867: فداي عيار جيگرت که 24
a_b7867:  طلاي خالص
a_b7867: دندوناتم که مسواک زدي اوووووم
rozan_jagartala: :">che shode emroz gir dade be jigare ma?
rozan_jagartala: \:d/
a_b7867: يه لطفي ميکني بمن؟
rozan_jagartala: >:D<jone delam amr kon
a_b7867: قول؟
rozan_jagartala: O:-)
a_b7867: اره؟
rozan_jagartala: bale
a_b7867: مطمئن باشم بين خودمون ميمونه؟
rozan_jagartala: are nazam
rozan_jagartala: ;)
a_b7867: اين صداي ماج از کجاي ادمه؟
rozan_jagartala: manzoret bose?
rozan_jagartala: sedaye bos?
a_b7867: بوس که اينقدر صدا نميده اين ماچه
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: are
a_b7867:  قول دادي بگو
rozan_jagartala: man fekr konam az amage daron
rozan_jagartala: vali man ta hala injore bos nakardam
a_b7867: واقعا که جدا
rozan_jagartala: be seda
rozan_jagartala:  bod
a_b7867: لب لبي؟
rozan_jagartala: na fagat ta hala be kase lab nadadam
rozan_jagartala: :-Pake
a_b7867: عمرت فنا شده من حتي لب جوي اب رو هم بوسيدم
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: to dege akhareshi
a_b7867: ميبيني حتي شيشه مونيتور تو رو
rozan_jagartala: =D>ey val
a_b7867: تموم کيف عشق واقعي توي بوسه است
rozan_jagartala: khob nazam tajrobasho nadaram
rozan_jagartala: :">
a_b7867: من دارم خيلي هم دارم  نصفش براي تو
a_b7867: :D
rozan_jagartala: :-*fadat
a_b7867: کجااي
rozan_jagartala: farge galyon ba zan chiye?
rozan_jagartala: ?
rozan_jagartala: ?
rozan_jagartala: ?
a_b7867: اگه خوستي بيشترش باي تو نه اصلا همه اش
rozan_jagartala: =D>manam mach kardano yad gereftam
rozan_jagartala: mer300000000000000000000000000000000000:-*
a_b7867: تو توي اين زمينه خيلي استعداد داري
rozan_jagartala: =))gorbanat bechasbanam
rozan_jagartala: on javabo nagofte?
rozan_jagartala: farge galyon ba zan chiye?
a_b7867: حيف کسي نيست اينهمه استعداد رو شکوفا کنه
rozan_jagartala: na ziyadam ba estedad nistam
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: سکسته نفسي ميکني ننه
a_b7867: خودم ميام شکوفا ميکنم /استعدادرو فقط
rozan_jagartala: :)
a_b7867: خوب فرق اوني که ميکشن با زن رو ميگفتي
rozan_jagartala: to bego?
a_b7867: اول چاق ميکنن؟
rozan_jagartala: :))
a_b7867: اول ني ميذارن بعد ميکشن؟
rozan_jagartala: ba galyon 5 min var miran 1 sa@t hal mikonan vali zan 1 sa@t var miran 5 min hal mikonan
a_b7867: اون قليونه قيمت هرويين رو داره
a_b7867: هي من در خطرم بايد در برم
a_b7867: تا فردا شب مي ماچمت
a_b7867: :-*=;

 

 

a_b7867: لب کارون***چه گل بارون***
rozan_jagartala: >:D<bah sam aleyik
a_b7867: ميشه وقتي که ميان
a_b7867: سلام
rozan_jagartala: :Din az salamam bahaltare?
a_b7867: اخرش يه سفر ميرم ببينم ته دماغ عزيز چيه؟
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: :-*nazam az babate offatam mamnonam
rozan_jagartala: merc
a_b7867: اف که چيزي نيست تو هرچي بگي من اکي ثانيه
a_b7867: ميگم شرمنده ابجي
rozan_jagartala: =D>gorbonet delbandam
rozan_jagartala: :-Ovase che sharmande?
a_b7867: بعله مجيد جان
a_b7867: چون نميتونم شرمنده ميشم
a_b7867: =))
rozan_jagartala: :-?pmat eshtebahi omad?
rozan_jagartala: :-Pbe maze
a_b7867: اين تصوير خنده خوابيده خيلي تحريک کننده است نه؟
rozan_jagartala: :Dna eyne man mikhande
rozan_jagartala: chon vagte mikhandam
rozan_jagartala: engar khod koshi mikonam
a_b7867: نه  جون من راست ميگي ؟پس بايد خيلي قلقلکي باشي
rozan_jagartala: :(are kheyile bad jore?
a_b7867: من استاد قلقلک دادانم
a_b7867: قل لقيل قليلقلي
rozan_jagartala: 8-}nahaaaaaaaaaaaaa
a_b7867: البته خودم اصلا قلقلکم نميشه
rozan_jagartala: az bas gelgelaki hastam kase nemitone pishambeshine ya nazekam rah bere to kheyiabon
rozan_jagartala: inam bade
rozan_jagartala: :)khosh be halet
a_b7867: ولي در مقابل نوازش زود خلع سلاح ميشم
rozan_jagartala: :))khob ino hame injore hastan
rozan_jagartala: akheeeeeeeeeeeee
rozan_jagartala: naze
rozan_jagartala: >:D<
a_b7867: ووووووي
rozan_jagartala: ;;)
a_b7867: دخترم هم هر وقت چيزي ميخواد توي سرم ميگرده همچي که خمار شدم قولشو ازم ميگيره
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: akh jon pas zod kham mishe?
a_b7867: بدرقم
rozan_jagartala: :Dpas to khobi
rozan_jagartala: dege niyaze be fathe khoramshahr nist
a_b7867: قل قلي
rozan_jagartala: ;))
a_b7867: زود هم عصبي ميشي نه؟
rozan_jagartala: man?
a_b7867: اره
rozan_jagartala: :Deeeeeey na ziyad
rozan_jagartala: fagat  los tashref daram
a_b7867: روز وماه تولدت رو بگو
rozan_jagartala: bayad harf harfe khodam bashe nabashe asabani misham
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: ؟
rozan_jagartala: 4/4
a_b7867: بگو تا خصوصياتت رو بگم
rozan_jagartala: 61/4/4
a_b7867: سال چي؟
rozan_jagartala: 1361
a_b7867: نميدوني سال چي بوده؟
rozan_jagartala: :-?na
rozan_jagartala: yadam nemiyad:D
a_b7867: الان برات پيدا ميکنم صبر کن
rozan_jagartala: =D>:-*
a_b7867: به تر کي ميشه:ايت ائيل
rozan_jagartala: :D
a_b7867: خيلي يکدنده/تجمل طلب/مدير/جذاب/پرتلاش/خوش شانس
rozan_jagartala: =D>
a_b7867: تازه اينا را نديد گفتم
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: 3taye avali ke aaaaaaaaaaaaare
a_b7867: اگه برات فال قهوه بگيرم شاخت در مياد
rozan_jagartala: :-Omage balade?
a_b7867: من توي شيراز معروفم
rozan_jagartala: :-SS
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: omid jan
a_b7867: از فال تا احضار جن و.....
a_b7867: ولي چت يه چيز ديگه است دارم تمرين ميکنم که از راه دور ذهن خوني کنم
a_b7867: تا حالا که نتونستم
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: daramet
rozan_jagartala: omid jonamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
a_b7867: 1+1+1+کريم1
rozan_jagartala: :-?ina che chiye?
a_b7867: يه نيت کن و يه سئوال سخت بپرس
a_b7867: چاکريم=4کريم=1+1+1+1کريم
rozan_jagartala: soal dar che mored?
a_b7867: موردي که من ندونم فقط خودت بدوني
a_b7867: فکر نکن
a_b7867: جواب _ نه /نميشه
a_b7867: ديگه سئوال نمي خواد
a_b7867: تونستم ذهنتو بخونم
a_b7867: قطع نکن
a_b7867: من ميرم
a_b7867: باي
rozan_jagartala: koja?

 

 

rozan_jagartala: :-O
a_b7867: امروز فقط
rozan_jagartala: :))salam
rozan_jagartala: sobhet bekheyir
rozan_jagartala: :-*
a_b7867: نرفتي سر کار؟
rozan_jagartala: :">alan az hamom dar omadam
rozan_jagartala: montazeram moham khoshk beshe
rozan_jagartala: chera
rozan_jagartala: 9 miram
rozan_jagartala: :-/to ham narafte?
a_b7867: واي ي ي ي تو حموم چکار کردي؟
rozan_jagartala: @-)hesabi sabon raft to chesham
rozan_jagartala: ab khordam faravon
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: jat khali
a_b7867: من چکار کنم تو صبح ميري حموم
a_b7867: يه خبر ي شده؟
rozan_jagartala: 8-}noch
rozan_jagartala: pakizegi nime az imane
rozan_jagartala: \:d/
a_b7867: ايمانتو بخورم پاکيزه جيگر طلا
rozan_jagartala: *-:) to chera hamishe cheraget khamoshe?
rozan_jagartala: =))=))
rozan_jagartala: akheeeeeeeeeeee
rozan_jagartala: che pesare ba ehsasi
rozan_jagartala: nazi
rozan_jagartala: deleto beram
a_b7867: مسخره ميکني؟
a_b7867: :((
rozan_jagartala: :-Ona  be mola
rozan_jagartala: :-*gasam mikhoram
rozan_jagartala: be del nagir omid jon jonam
a_b7867: مولا تو بوسيدم
rozan_jagartala: :">merc
rozan_jagartala: chasbid
rozan_jagartala: sobehe avale sobhi
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: 10met garm
a_b7867: من هر روز صبح اان هستم
rozan_jagartala: khob miyam manam har roz nemibenamet
rozan_jagartala: chera cherage ideto mebande?
rozan_jagartala: roshan nemizare?
a_b7867: برقش رفته
a_b7867: اگه مياومدي من ميديدمت
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: *-:)
a_b7867: روشنم کردي
a_b7867: خدا حموم رفتنتو زياد کنه ننه
rozan_jagartala: :Dok
rozan_jagartala: =))ziyade ziyad taresh kone ke ab miram
rozan_jagartala: roze 2   3 bar kame?
rozan_jagartala: :-Onemikhad
a_b7867: پس علت حموم رفتنتو زياد کنه
rozan_jagartala: :(()))))))))))))))))))) na
rozan_jagartala: khob delbandam man ba ejazaton mikham beram
rozan_jagartala: eshg manande sa@t sheni memone aglro khali galbo por mikone
a_b7867: صبحم بخير وپاکيزه شد
rozan_jagartala: >:D<hamchenin
rozan_jagartala: khoshhal shodam
rozan_jagartala: :xgorbanat bechasbana
rozan_jagartala: m
a_b7867: m
a_b7867: يعني چي؟
rozan_jagartala: :))ma bagiye harfe balayi bod
rozan_jagartala: hich
rozan_jagartala: ;)
rozan_jagartala: @};-
rozan_jagartala: az tarafe man ro 2khtareto bos kon
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: =;
a_b7867: از طرف اون وخودم هم:-*
rozan_jagartala: :Dmerc
rozan_jagartala: :-&kam mach kon range soratam raft
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: بذار بره مهم نيست
rozan_jagartala: :-Omoheme
rozan_jagartala: jone delam
a_b7867: يه خورده سفيد ميشي
rozan_jagartala: :">na injore misham
rozan_jagartala: ey khoda
rozan_jagartala: :(nemitonam beram
rozan_jagartala: azat del bekanam
rozan_jagartala: =;

 

 

a_b7867: بابا خيلي  مملکت ضد اديسوني داريم
rozan_jagartala: :-*
a_b7867: هي برق قطع ميشه
rozan_jagartala: :))
a_b7867: اونم وسط چت عشقي
rozan_jagartala: to chera cherageto roshan nemikone?
rozan_jagartala: :Dey jooooooooooooooon
a_b7867: خدا خاموشش کرده/خدا گر پف کند ريشش بسوزد
rozan_jagartala: :Dna raste?
a_b7867: ميدوني اخه پيرزنهاي محل ميريزن سرم
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: akhyyyyyyyyyyyy
a_b7867: سلام دماغ جون
rozan_jagartala: fagat be pa masmom nashi
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: shenide jooke ino?
a_b7867: نه
a_b7867: بگو
rozan_jagartala: ye pesare javon ba ye pir zan arosi mikone bade 2     3 roz az shabe zafafeshon
rozan_jagartala: pesare mariz mishe
rozan_jagartala: mire doktor doktora sar dar nemiyaran
rozan_jagartala: ta inke ye doktore mige  aga damad masmom shode
rozan_jagartala: :Dchon ye chize tarikh gozashte khorde
rozan_jagartala: ke fased bode
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: واي واي اگه پيرزنا بدونن/ميگن:ننه اين حرفا کدومه؟ چروک مده دلت هم بخواد اووووفي
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: ye roz ye pir zani dashte to kase ab mipashide bad mige taro tazash 100 toman
rozan_jagartala: ;))
a_b7867: ميگن يه پيرزني توي صف مرغ بوده يه پيرمردي هم از پشت سر بهش چسبيده بوده
rozan_jagartala: :-O
a_b7867: مرغ تموم ميشه ملت ميخواستن برن دنبال کارشون
rozan_jagartala: khob
a_b7867: پيرزنه که داشته خوشش مياومده ميگه: مرغ تموم شد که شد صف رو چرا به هم ميزنيد
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: akhyyyyyyyyyyyyyyyy
rozan_jagartala: 10met garm
a_b7867: اوووووووووووووووفي چه صفي ننه
rozan_jagartala: :">are
a_b7867: مگه تو هم .....؟
rozan_jagartala: :-O:-O:-O
rozan_jagartala: :Dman to saf na
rozan_jagartala: :-j
a_b7867: توي صف بودي؟ که خجالتي شدي؟
a_b7867: پس چي؟
rozan_jagartala: na khob ye lahze raftam to hesesh
rozan_jagartala: :))
a_b7867: هي ميره توي حس منم که حساس....
rozan_jagartala: :-*elahi gorbonemon bere in 3:-o
rozan_jagartala: fadaye omid jon jonam
rozan_jagartala: naze
rozan_jagartala: na to nare to hes
rozan_jagartala: [-x
a_b7867: ميگم يه وب بهت بدم  از حس بپري بيرون؟
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: age beshe che ishe?
rozan_jagartala: :-*
a_b7867: چرا نشه؟
rozan_jagartala: :-Phalaaaaaaaaa
a_b7867: خيلي باباي مردمو ديد نزن
rozan_jagartala: azizam ba size bozorg bazesh kon
rozan_jagartala: >:D<ok khobe
rozan_jagartala: merc daramet
a_b7867: از فايل ميتوني سايزشو تنظيم کني
rozan_jagartala: :Dkhobe alan
rozan_jagartala: :(bastamesh
rozan_jagartala: dobare bede
rozan_jagartala: :-*mer30000000000000000
a_b7867: هول نشو /جوکش رو شنيدي؟
rozan_jagartala: 10met garm
rozan_jagartala: :-?naaaaaaaaa
a_b7867: به رشتيه ميگن تا حالا توي صف کسي رو هل  دادي؟ ميگه نه ولي يه بار هول شدم توي صف دادم:D
rozan_jagartala: :-O:-O:-O=))
rozan_jagartala: ey khodaaaaaaaaaaaa
rozan_jagartala: che ba maze bod
rozan_jagartala: merc
a_b7867: خوب ديگه چه خبر؟
rozan_jagartala: salamatit azizam
a_b7867: ميگم دختر هم يه لحظه بياد وبره
rozan_jagartala: ;)ok
rozan_jagartala: @-)vaaaaaaaaaaaaay che naze
rozan_jagartala: :-*az dor mibosameton
a_b7867: از دور چه فايده داره؟
a_b7867: dc نمودندمارا
rozan_jagartala: jone delam
rozan_jagartala: ok
a_b7867: منو کشت اين انتر تر تر تر نت
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: az bas khosh mazegi mikone
rozan_jagartala: ;)
a_b7867: جنس خوشمزه اي که در پشت شيشه مانيتور حبس شده /يا به بيان واضح تر هلو
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: nagolayi nago na
rozan_jagartala: bala
a_b7867: شانس اوردي خيلي از من دوري
rozan_jagartala: :-Ovase che?
a_b7867: مي اومدم ديدنت
rozan_jagartala: onayi ke nazdekan behem nemitonan mano bebinan to az koja mitoneste?
rozan_jagartala: atish pare
rozan_jagartala: \:d/
a_b7867: مگه تو دختر نارنج و ترنجي که کسي نميبيندت
rozan_jagartala: manzoram az add listame
a_b7867: حالا که شانس اوردي دوري
rozan_jagartala: ;)
rozan_jagartala: che begam
a_b7867: ولي اگه نزديک بوديم تموم خونه هاي شهرتون رو در ميزدم
rozan_jagartala: :-Oakhe vase che
rozan_jagartala: bache
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: pas khobe shans avordam
a_b7867: واسه اينکه دگمه مو برداشتي هنوز کتو دامنمو ندوختي
rozan_jagartala: ;;)khob bayad biyay porov
rozan_jagartala: :Dvase dogmat
a_b7867: اينم شد وجدان کاري؟
a_b7867: من که اندازه هامو دادم ديگه بيا پورو چکار
rozan_jagartala: :">man dost daram dogmaro ke be lebas midozam ro tane tarafe mogabelam bedozam
rozan_jagartala: injore halesh bishtare
a_b7867: ببخشيد ما تنمون به اندازه کافي سوراخ داره
rozan_jagartala: :))dege aslan in dogme kande nemishe
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: in ye chize degast
a_b7867: دگمه هم دادره=)):">
rozan_jagartala: :)
a_b7867: البته دگمه اش شل شده بايد بکنمش:-&
rozan_jagartala: ;;)khodam barat mohkamesh mikonam
rozan_jagartala: delbandam
a_b7867: نه ديگه تاريخ مصرفش گذشته /مسموم کننده است
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: in yekisho shenide?
a_b7867: نه
rozan_jagartala: bazam pesare javoni ba ye pir zane ezdevaj mikone
rozan_jagartala: bade sexeshon
rozan_jagartala: pesare be pir zane mige akhe chera mohaye saret sefi shode vali onja na?
rozan_jagartala: onja mohash siyahe bar migarde mige akhe mohaye saram fekr karde vali onja keyf karde
rozan_jagartala: :D
a_b7867: ميگم اگه ما پيش هم بوديم هم روت ميشد اين چيزا رو بگي؟
rozan_jagartala: ;))
rozan_jagartala: :-Oaslan
rozan_jagartala: to tellam rom nemishe
a_b7867: چرا؟
rozan_jagartala: vali inja rahatam
rozan_jagartala: ta hodode
a_b7867: چرا؟ جواب علمي ميخوام
rozan_jagartala: khob khobiyat nadare
rozan_jagartala: age badet miyad dege nemigam:-$
rozan_jagartala: man to jook in harfaro migam
a_b7867: جواب علمي وقانع کننده
a_b7867: من اتفا قا خوشم مياد ولي چرا ما خودمون رو سانسور ميکنيم؟
rozan_jagartala: khob dost nadaram begam
rozan_jagartala: vali to jook kheyile khosham miyad
rozan_jagartala: ashege jookaye injoream
rozan_jagartala: hata behem migan joker
rozan_jagartala: khob hojbo haya ijab mikone
a_b7867: خيلي خوبه پس معلوم ميشه جايي اين جوکها رو ميگي که بهت ميگن جوکر
rozan_jagartala: to chat are migam
rozan_jagartala: to jame daste jami migam
a_b7867: با همه بعله با ما هم بعله؟
a_b7867: من خودمم جوک ميگم و همه جا همه چيزو ميگم
a_b7867: ميدوني شغل من چيه؟
rozan_jagartala: mazerat dc mishodam
rozan_jagartala: vali nashod
rozan_jagartala: khob che kareyi?
a_b7867: حدس بزن
rozan_jagartala: :-?
a_b7867: من توي دانگاه تدريس مي کنم اونجا (سرکلاس)  هم همين جوکها رو ميگم  سالي چند بار توبيخ مشم
rozan_jagartala: :))
a_b7867: ولي خودمو سانسور نميکنم
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: khob ba in joka kar mide dasteshon
rozan_jagartala: man vase kase migam ke behesh etemad daram
rozan_jagartala: khod dar bashe
a_b7867: جوک يعني ظرائف انديشه حتي اگه سکسي باشه
rozan_jagartala: man vase khandehashe ke dost daram
a_b7867: توي ديوان مثنوي هم از اين چيزا زياده
rozan_jagartala: :Drasti?
rozan_jagartala: pas bayad ye sare be onja bezanam
rozan_jagartala: eshgam jooke
a_b7867: خنده هم خوبه ولي جوک قسمت مهمي از فرهنگ شفاهي مردمه
rozan_jagartala: chand vagti ham mishe raftam donbale chistanhaye sex?
a_b7867: اونم فراوونه
rozan_jagartala: farge sa@t ba zan chiye?
a_b7867: فرويد راست گفته قسمت اعظم وجود ادم تفکر در مورد سکسه
a_b7867: چيه؟
rozan_jagartala: :-/bar axe mane
rozan_jagartala: pas
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: manam mokhalefam dar morede fekresh
a_b7867: حتي اگه منم مخالف باشم باز هم راست گفته/فرقشون چيه؟
rozan_jagartala: sa@t aval ab mire tosh bad mikhabe vali zan aval mikhabe bad ab tosh mire
rozan_jagartala: :">mazerat
rozan_jagartala: dege kafiye
a_b7867: تو ديگه کي هستي؟
rozan_jagartala: emroz kheyile be adabi kardam
rozan_jagartala: be bakhshin
rozan_jagartala: ;;)
a_b7867: عملا گفته هاي فرويد رو ثابت ميکني بعد ميگي مخالفم؟
rozan_jagartala: migam fagat zabonam mige
a_b7867: اين بي ادبي نيست ازادي بيانه
rozan_jagartala: inam vase in yad migeram ke to jam be dardam mikhore
rozan_jagartala: chon man dar kol adame khosh khandeyiam
a_b7867: اره فقط زبون/بعد از فکر
rozan_jagartala: dost daram bekhandamo bekhandonam
rozan_jagartala: vali aslan ina az vojodam kharej nemishan
a_b7867: کاش از وجودت بود:">
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: اونطوري من راحت تر بودم
rozan_jagartala: akhe hanoz kashfeshon nakardam
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: chon man ba har ke chat mikardam migan bichare shoharet
rozan_jagartala: :D
a_b7867: کريم پوس کلفت/ببخشيد کريستفکلمب /کشفت کنه الهي:-*
rozan_jagartala: ;)eshalah
a_b7867: اتفاقا خوش به حال شوهرت/بيچاره مادر شوهرت
rozan_jagartala: =))gol gofte
rozan_jagartala: merc azizam
a_b7867: فداي تو بشم درسته
rozan_jagartala: che begam
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: بگو درسته
rozan_jagartala: ye kam doroste
rozan_jagartala: 8-}
a_b7867: يه کم درشته؟
rozan_jagartala: :-O:-O:-O
rozan_jagartala: :))
a_b7867: :-SS
rozan_jagartala: eeeeeeeeeeeeeeeeee
a_b7867: ooooooooooooo
rozan_jagartala: :-*ey jon
a_b7867: کشتي منو
rozan_jagartala: khoda nakone
rozan_jagartala: >:D<
a_b7867: تو ميکني:))
rozan_jagartala: :">ba ejazeye bozorgtara bale
rozan_jagartala: ye jook
a_b7867: يا حرضت اباس
rozan_jagartala: ye loti mire khastegari ye 2khtare
rozan_jagartala: 2khtare chayi miyare va miste dame dar
rozan_jagartala: bad loti mige abji az in kolam mitarsi mige nam mizare zamin kolasho
rozan_jagartala: bad mige abji az in chagom mitarsi mige na onam mizare zamin
a_b7867: خوب؟
rozan_jagartala: bad mige abji az in chizom mitarsi mige are :"> mige inke nemikhad toro bokhore to mikhay ino bokhore
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: :-j
rozan_jagartala: khob be jamalet labam ro labanet
rozan_jagartala: do zaret naoftad
rozan_jagartala: :-/IQ
a_b7867: از بس ميخندم نميتونم تايپ کنم
rozan_jagartala: [-(be maze
rozan_jagartala: :^O
a_b7867: خوب شد وب خاموشه
rozan_jagartala: bazesh kon
a_b7867: وگرنه منو در وضعيت بدي ميديدي

 

 

a_b7867: سلام
rozan_jagartala: >:D<
a_b7867: :-*
rozan_jagartala: :-*salam mahbobam
rozan_jagartala: merc az offat
rozan_jagartala: 10met garm
a_b7867: من بايد بگم محبوبم تو بايد بگي مردک
rozan_jagartala: :-Ona to omrami jozvi az vojodami
rozan_jagartala: :x3lolaye vojodetam
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: delam barat tang shode bod hesabi
a_b7867: کدوم يک از اجزائ وجودت؟:D
rozan_jagartala: :xtolombeye galbami
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: :">har vagt tolombat az kar beofte manam az kar mioftam
a_b7867: تلمبه کجامه؟
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: hichi azizam
a_b7867: من منتظرم که بگي
rozan_jagartala: :-Onaaaaaaa
rozan_jagartala: bikheyieal
a_b7867: التماس
rozan_jagartala: :">man nemidonam
a_b7867: اونجاي ادم ...
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: sobhe aval sobhi ba che agaz shod
rozan_jagartala: be khoda hamin jore omad mazerat
rozan_jagartala: ^:)^
a_b7867: به همچي صبحي ميگن صبح ..ري
rozan_jagartala: :-?che?
rozan_jagartala: janam montazeram ta begi?
a_b7867: صداش منو کشته
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: vay vay che ba ehsas
a_b7867: ماچ
rozan_jagartala: :-*be sedasho mizanam
rozan_jagartala: khob kocholot khabide?
rozan_jagartala: ;;)
a_b7867: اره خدا را شکر
rozan_jagartala: :))akhyyyyyyyyyyy
rozan_jagartala: :-/shaba bade 12 chat nemikone?
a_b7867: ميخواستي چيزي نشونم بدي؟
rozan_jagartala: key?
a_b7867: پرسيدي کوچولو خوابه /گفتم يه کاري ميخواي بکني
rozan_jagartala: :Dna azizam
rozan_jagartala: hamin jore
a_b7867: هويجوري خوشم اومد
rozan_jagartala: :-Pkhosh maze
a_b7867: جيگر خوردم خوشمزه شدم
a_b7867: حالا اگه مينا بخورم چي مي شم؟
rozan_jagartala: =D>na harfi to astenet dare kam nemiyare
rozan_jagartala: :-&injore mishe
a_b7867: نه
a_b7867: <):)
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: :-SSinjore nakon mitarsam
a_b7867: واي اگه يکي بره روي مينا چي مي شه؟;)
rozan_jagartala: @-)pas mioftam
a_b7867: منفجر ميشه
rozan_jagartala: :-Pbat mikonam
a_b7867: خيلي از شهداي ما روي مينها شهيد شدن
rozan_jagartala: mage man mesvakam rom bekhaban
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: az ro sima ke rad beshan injore mishan
rozan_jagartala: :Dshenide
a_b7867: من که از دور کشته ي تو ام
rozan_jagartala: :-*lotf dare nazam
rozan_jagartala: hamchenin
a_b7867: شهيدتم
a_b7867: وطنمي
a_b7867: ايمانمي
a_b7867: ننه مي
a_b7867: جوووووووووووووووووونمي
rozan_jagartala: يه مسواک با خمير دندان دعوا ميکنه مي گه اگه گذاشتم ديگه روم بخوابي
rozan_jagartala: =D>
a_b7867: مينا کجايي
a_b7867: مسواکمي
rozan_jagartala: to lebasamam
rozan_jagartala: =))=))
a_b7867: خمير ريشتم
a_b7867: :D
rozan_jagartala: na khosham omad
rozan_jagartala: akhareshi
a_b7867: اولاي اخرشم
a_b7867: هنوز توي لباساتي؟
a_b7867: بيا بيرون
rozan_jagartala: :D
a_b7867: اين مال بي ارزش دنياي فاني رو دور بريز
a_b7867: بيا در اغوش اسلام
a_b7867: .
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: kheyile bahali
a_b7867: با معرفت با چند نفر ميچتي؟
rozan_jagartala: be mola to jokestanam ye jooke aslan azash sar dar naovordam
rozan_jagartala: :-?
a_b7867: چيه؟
rozan_jagartala: :Ddar morede daneshgahe
a_b7867: بگو
rozan_jagartala: migam sar dar naovordam
a_b7867: =))=))=))
rozan_jagartala: /:)
rozan_jagartala: her her hendone zir bagalet ...
a_b7867: معلومه که خيلي جوک با حاليه
a_b7867: رو نويسکن من برات تفسيرش کنم
a_b7867: =))=))=))=))
rozan_jagartala: khodet badan mikhone
rozan_jagartala: har roz ye jooke jaded dare
a_b7867: هر وقت اين عکسا حالتو گرفت
a_b7867: بگو خوابيده نخند مي ....وزي
rozan_jagartala: :Dna migam ziyad nakhand bachat dalgak mishe
rozan_jagartala: :o)
a_b7867: اين از اختراعات خودمه
rozan_jagartala: =D>
rozan_jagartala: :(be manam migan ziyad nakhand shiret khoshk mishe
a_b7867: فحش بچه نداشتيم/
a_b7867: اون رو براي عصبا نيت ميگن
rozan_jagartala: :-Ona be khoda manzore bade nadashtam mazerat
a_b7867: ميدونم بابا
rozan_jagartala: #:-S
rozan_jagartala: khob 4kerim
a_b7867: در ضمن مگه تو هنز شيرت خشک نشده؟=))
rozan_jagartala: :-Pche bedanam
rozan_jagartala: na mesle inke
a_b7867: حوله بيارم خشکش کنم؟
rozan_jagartala: :-O:-O:-O
rozan_jagartala: >:D<man kam avordam
rozan_jagartala: :))
a_b7867: نه تورو خدا داشتيم تازه گرم ميشديم
rozan_jagartala: ziyad garm beshi mitarsam tab koni
a_b7867: ميدونم ساعت 9 بايد يري سر کار
rozan_jagartala: akhe marda zod tab mikonan
rozan_jagartala: man 11 miram:))
rozan_jagartala: har vagt eshgam keshid
a_b7867: من الان ميرم=))
rozan_jagartala: raste?
rozan_jagartala: bashe mozahemet nemisham
a_b7867: اره  بخدا=;
a_b7867: =))=))=))
rozan_jagartala: =;
rozan_jagartala: :-Ochete to
rozan_jagartala: ?
a_b7867: تو توجه نکن مست کرده الکي ميخنده
rozan_jagartala: koshte mano ba in khandehat
rozan_jagartala: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
rozan_jagartala: to ham az in kara balade

 

 

a_b7867: t; فکر کنم ديگه کارتم داره ته ميکشه ازز
a_b7867: از بس منتظر موندم
rozan_jagartala: :-*salam mazerat
a_b7867: سلام
rozan_jagartala: on bodam 10 naboden raftam
a_b7867: سحر خيز/ ببخشيد سحر اان شدي
a_b7867: امروز کلي بد بياري داشتم
rozan_jagartala: :-Okhoda nakone
a_b7867:  سه نفر قهر+دونفر تغيير اي دي
a_b7867: عجب روزگاري داره عالم چت
rozan_jagartala: baba ina chize nist
rozan_jagartala: khob pish miyad
rozan_jagartala: manam mosafer dashtam
rozan_jagartala: ;)vali vasash sms zadam
a_b7867:  منم مهمون از بوشهر دارم
rozan_jagartala: :)
rozan_jagartala: khobe
a_b7867: خوب ديشب چي شدم/؟
rozan_jagartala: :-?deshab chet bod?
rozan_jagartala: man ta 3 on bodam
rozan_jagartala: masalan shabe jome bod
a_b7867: خدافظي کرده غش کردم يا بي خبر؟
rozan_jagartala: na karde
rozan_jagartala: gofte
a_b7867:  ولي خداييش شب هم شب جمعه:D
a_b7867: خلاصه ببخش من يهويي ميغشم
rozan_jagartala: =))are
rozan_jagartala: vase hamin deshab koli safa kardem
rozan_jagartala: na khahesh
a_b7867: اکي صفا کردي؟
a_b7867: با کي؟
rozan_jagartala: hich kas on nabod raftam room
rozan_jagartala: ba ye bache tehroni
a_b7867: قمپز؟
rozan_jagartala: :-/che?
a_b7867:  من به بچه تهروني ها ميگم  قم پز
a_b7867: من17 سال تهرون بودم خوب ميشناسمشون

 

 

a_b7867: t; فکر کنم ديگه کارتم داره ته ميکشه ازز
a_b7867: از بس منتظر موندم
rozan_jagartala: :-*salam mazerat
a_b7867: سلام
rozan_jagartala: on bodam 10 naboden raftam
a_b7867: سحر خيز/ ببخشيد سحر اان شدي
a_b7867: امروز کلي بد بياري داشتم
rozan_jagartala: :-Okhoda nakone
a_b7867:  سه نفر قهر+دونفر تغيير اي دي
a_b7867: عجب روزگاري داره عالم چت
rozan_jagartala: baba ina chize nist
rozan_jagartala: khob pish miyad
rozan_jagartala: manam mosafer dashtam
rozan_jagartala: ;)vali vasash sms zadam
a_b7867:  منم مهمون از بوشهر دارم
rozan_jagartala: :)
rozan_jagartala: khobe
a_b7867: خوب ديشب چي شدم/؟
rozan_jagartala: :-?deshab chet bod?
rozan_jagartala: man ta 3 on bodam
rozan_jagartala: masalan shabe jome bod
a_b7867: خدافظي کرده غش کردم يا بي خبر؟
rozan_jagartala: na karde
rozan_jagartala: gofte
a_b7867:  ولي خداييش شب هم شب جمعه:D
a_b7867: خلاصه ببخش من يهويي ميغشم
rozan_jagartala: =))are
rozan_jagartala: vase hamin deshab koli safa kardem
rozan_jagartala: na khahesh
a_b7867: اکي صفا کردي؟
a_b7867: با کي؟
rozan_jagartala: hich kas on nabod raftam room
rozan_jagartala: ba ye bache tehroni
a_b7867: قمپز؟
rozan_jagartala: :-/che?
a_b7867:  من به بچه تهروني ها ميگم  قم پز
a_b7867: من17 سال تهرون بودم خوب ميشناسمشون

 

 

a_b7867: بي همگان بسر شود بي تو بسر نمي شود سلام
rozan_jagartala: :Dsam aleyik
a_b7867: دماغ کو؟
rozan_jagartala: :D
a_b7867: کجايي ننه
a_b7867: فدات شم
rozan_jagartala: daram jok mikhonam sab kon vasat benevisam
a_b7867:  صبرررررررررررررررررررررررررررررر
a_b7867: =))=))
a_b7867: از الان بخندم
a_b7867: چي؟ خوابيده
a_b7867: نخند
rozan_jagartala: :Dna omad
a_b7867: چي؟
rozan_jagartala: يه روز ترکه مي ره قزوين يه قزوينيه ميافته
a_b7867: خوب
rozan_jagartala: دنبالش انقدر مي دوند که به يه کوچه بن بست مي رسند قزوينه
rozan_jagartala: ميطه 3 راه بيشتر نيست يا اينكه بال ىر بياري بري تو اسمون يا
rozan_jagartala: اب بشي بري
a_b7867: توکل
rozan_jagartala: زمين و سومي دستاتو بزاري زمين شکر خدا
rozan_jagartala: كني
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: @[smiley: Blow Kiss: [36/36_3_15]]


You just received a smiley! Go to http://buddies.smileycentral.com/?ZNxmk580YYIR to see it!
a_b7867: اين چيه؟
rozan_jagartala: ;;)
rozan_jagartala: @[smiley: Couples: [36/36_3_18]]
a_b7867: نمي فهمم
rozan_jagartala: :Dmage shekla nemiyad?
a_b7867: گجا؟
rozan_jagartala: :-?
rozan_jagartala: hichi bekhiyal
a_b7867: امشب حواست کجاست؟
rozan_jagartala: azizam injast
rozan_jagartala: mage sheklaka vasat naomad
rozan_jagartala: to panjare
a_b7867: حالا اومد
a_b7867: بايد چکارشون کنم؟
rozan_jagartala: nigashon koni
rozan_jagartala: fadat sham
a_b7867: من تو رو مي خوام نيگاه کنم
rozan_jagartala: :">
rozan_jagartala: @[smiley: Bouquet: [36/36_3_11]]
a_b7867: اين ادرسته؟
a_b7867: با اب اين چيزا رو بذار براي وقتي من رفتم لالا
rozan_jagartala: >:D<chashm
a_b7867:  حالا حواست بمن باشه
rozan_jagartala: /:)az alan az khab nago
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: chaaaaaaaaaaaaaashm
rozan_jagartala: :Dvay nakon
a_b7867: يه قزوينيه داشته کارش رو ميکرده که بچه هه
a_b7867:  با خاک زير دستاش بازي ميکرده /قزوينيه ميگه
a_b7867:  بچه جان حالا موقع بازي نيست حواست به کارت باشه
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: ey val
a_b7867:  بعد بچه هه داغون ميشه ميره دادگاه شکايت
rozan_jagartala: :D
a_b7867: قاضي ميگه مرد حسابي چرا لت و پارش کردي
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: قزوينيه ميگه حواسش پرت بود ديگه
rozan_jagartala: ;))
a_b7867:  قاضي ميگه با تو هستم چرا خشونت به خرج دادي؟
a_b7867:  قزوينيه ميگه اقاي قاضي حواس شما هم پرته ااا؟
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: karesh doroste
a_b7867:  قاضيه؟
rozan_jagartala: na gazvini
rozan_jagartala: :D
a_b7867:  هر دو اولش قافه
rozan_jagartala: khob hame bayad to roko va sajde ehtiyate vajebo konan in sefareshe emam jomye gazvine
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: =D>are
a_b7867: قاضي/قز ويني
rozan_jagartala: =D>
rozan_jagartala: are khob
rozan_jagartala: darameshon
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: man arezome ye bar in gazviniyaro bebinam
rozan_jagartala: :">
a_b7867: شجاع ترين مرد ايرانه امام جمعه اونا
rozan_jagartala: bebinam chetor adamayian
rozan_jagartala: =))=))=))
a_b7867: اگه گفتي شجاع ترين زن ايران کيه؟
rozan_jagartala: nemidonam
rozan_jagartala: :-/
a_b7867: کسي که يه عمره داره با يه کوسه زندگي ميکنه
rozan_jagartala: =))
a_b7867: زن اکبر رفسنجاني
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: dege dege
rozan_jagartala: ona ham kareshono baladan
a_b7867:  اگه گفتي اسم خواهر اکب(کوسه)چيه؟
rozan_jagartala: nemidonam
a_b7867: ببخشيد
a_b7867: خوار کوسه
a_b7867: :">
a_b7867: کجايي؟
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: injam
rozan_jagartala: ey val
a_b7867: فکر کردم بازم تو لباساتي
rozan_jagartala: hala chera gir dade be on bichare
rozan_jagartala: are baba ina dast az saram bar nemidaran
rozan_jagartala: in lebasam
a_b7867:  بيست سال اون بما گير داد يه امشبم ما به ....
rozan_jagartala: :)
rozan_jagartala: are khob
rozan_jagartala: ino shenide?
a_b7867: نه
rozan_jagartala: ye mola mire khonash mibene pesar bachash lebase tango chasban poshide?
rozan_jagartala: hamam inke kotah
rozan_jagartala: miporse in che lebasiye poshide?
rozan_jagartala: mige deroz ke kharedam goshad bod boland bod
rozan_jagartala: shostam ab rafte tang shode?
rozan_jagartala: farda pesare miyad mebine babash zanesho to ab mikone dar miyare
rozan_jagartala: ta onam ab bere tang beshe
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: :">mazerat
a_b7867: يکي به ملا ميگه دلم برات تنگ شده جوابش ميده
a_b7867:  جاي دلتو با ک..نت که گشاده عوض کن
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: :-j
a_b7867: يه قزوينيه به يه بچه ميگه بيا بريم /بچه ميگه خيلي درد داره
rozan_jagartala: :))
a_b7867:  قزوينيه ميگه خوب فقط نصفش رو ميکنم
a_b7867:  بعد موقع کار تمومش رو ميکنه بچه ميگه مگه نگفتي نصفش؟ قزوينيه ميگه
rozan_jagartala: :-O:-O:-O
a_b7867:  نصفه دو مش رو گفتم
a_b7867:  خوب نظرت راجع به قزويني ها عوض نشد؟
rozan_jagartala: :Dajab adamayi bodan
rozan_jagartala: man nemidonestam
a_b7867: heyyyyyyyyy where  r u ?
rozan_jagartala: :">bayad tajrobe konam
rozan_jagartala: injore na nadonestam
rozan_jagartala: ;))
rozan_jagartala: :))
a_b7867:  عجب بلايي هستي تو
rozan_jagartala: :-Pkhob che kar konam kojkavam
rozan_jagartala: yeki vase ina yeki vase araba
rozan_jagartala: ba arze pozesh
a_b7867: حالا اگه خواستي تجربه کني  نصف  نصف تجربه کن
rozan_jagartala: :Donam bastegi dare be ensafe gazvini
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: ey khoda mordam az darde shekam
rozan_jagartala: :))
a_b7867: انصافش  يا ....رش؟
rozan_jagartala: /:)
rozan_jagartala: halaaaaaaaaaaaaaaa
a_b7867: .....رش يعني شعورش:D
a_b7867:  نه خوشت اومد؟
rozan_jagartala: ;)
a_b7867: بابا قزويني ها فقط اسم در کردن
rozan_jagartala: are be mola
a_b7867:  مرد ميخاي مرد رشتي
rozan_jagartala: :-Ochetor?
rozan_jagartala: begiyrat bashe?
a_b7867: هر زن زشتيا شده در خونه اش صف بستن:-P
a_b7867:  هر کي زن رشتيا
rozan_jagartala: =D>na azizam
a_b7867:  به رشته گفتن زنتو طلاق بده
rozan_jagartala: khoooooooooob
a_b7867:  گفت ميخواي برم اخر صف؟
rozan_jagartala: :))
a_b7867:  اينه که بعله ديگه
rozan_jagartala: na janam
rozan_jagartala: khob ona ye chize degan
a_b7867:  اگه بدوني شيراز چه گند شده /هر زني شوهر داري چند تا دوست پسر داره
rozan_jagartala: azize delam tehron ham injoreye khob
a_b7867:  هر مردي هم چند تا نشمه
rozan_jagartala: ma tabriziya ham dokhtarim vali jorat nadarem ba pesar dost bashim
a_b7867:  خيلي بده
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: kheyile
rozan_jagartala: on roz ba yeki chat mikardam
rozan_jagartala: bache tehron bod
rozan_jagartala: 22 salesh bod
rozan_jagartala: goft man ta hala ba 3 zane shohar dar bodam
rozan_jagartala: goftam ey val
rozan_jagartala: :(
a_b7867: من يه دوستي دارم بدتر از اونه
rozan_jagartala: :-Odostete?
a_b7867: 27سالشه
a_b7867:  اره/هر هفته با يکيه
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: aslan liyagate harf zadan dar moredeshono nadaran
a_b7867:  من پسر که بودم يه زنه بهم گير داده بود خدا بهم رحم کرد
a_b7867: شيراز خيلي بده
rozan_jagartala: khob hame ja ontoreye
a_b7867: خوب همه جا مخفي ميکنن اينجا علنل افتخار ميکنن
rozan_jagartala: :-Ojone man?
a_b7867: علنا
rozan_jagartala: pas sad rahmat vase rashtiya
a_b7867:  تازه  پز ميدن که مثلا من دو تا رفيق بيشتر دارم
rozan_jagartala: :(
rozan_jagartala: az injor adama nefrat daram
rozan_jagartala: na khodaro shokr tabriz ye khorde khobe
a_b7867: از همه ي شهرا براي فساد ميان شيراز حتي از کشور هاي عرب
rozan_jagartala: vaaaaaaaaa aslan nemidonestam
a_b7867: نفرت انگيزه
rozan_jagartala: aslan bavar nemikardam shohare dostam az onja cd parti avorde
a_b7867:  ادم احساس امنيت نميکنه
rozan_jagartala: fekr nemikardam onja hamchin chizaye bashe
rozan_jagartala: :Dhanoz to pesare
rozan_jagartala: mitarse vay be hale khanoma
a_b7867:  خوبه دخترمو ديدي/ من بيوه ام
rozan_jagartala: are dedam
rozan_jagartala: na manzoram
rozan_jagartala: marde
rozan_jagartala: khob
a_b7867: حالا شد
a_b7867:  اينجا ما از زنا ميترسيم
rozan_jagartala: :-O:-O:-O
a_b7867:  يه دختره سوار ماشين رفيقم شده بود /گفته بود پولاتو بده وگرنه جيغ ميزنم وابروريزي ميکنم
rozan_jagartala: :-O
a_b7867:  رفيقم هم از تر تموم پولاشو داده بود تا دختره بره
rozan_jagartala: :(nago badam omad az jense khodam
a_b7867:  يه دختر 13/14/ساله توي خيابون دم مدرسه شون دست منو گرفت گفت جا داري ؟ فرار کردم
rozan_jagartala: :((marge man?
a_b7867: منم دختر دارم ميترسم
rozan_jagartala: :(are khob
a_b7867:  چطوري توي اين شهر بزرگ ميشه؟
a_b7867: تو چطوري بزرگ شدي؟
rozan_jagartala: fagat bayad ba dokhtaret refig bashi
rozan_jagartala: ham babash
a_b7867:  اره
rozan_jagartala: bayad bahash dost bashi
a_b7867: همين کارو ميکنم
rozan_jagartala: =D>
rozan_jagartala: dokhtara hasasan
rozan_jagartala: bayad havaset bashe
a_b7867:  با اين وجود بازم ميترسم
rozan_jagartala: are dostasham moheman
rozan_jagartala: ba ke dost bashe
rozan_jagartala: say kon dokhtare ba khodayi be baresh biyare
a_b7867: اره حتما /فقط چون مادرش اونطوري شد
a_b7867: خيلي ميترسم
rozan_jagartala: :-Ona aslan
rozan_jagartala: bastegi be khode adam dare
a_b7867: خوب از يه چيز ديگه حرف بزنيم/ دوست داري شوهرت چند کيلو باشه؟
rozan_jagartala: kherse tanbalo chagalo nabashe
rozan_jagartala: heykalesh khob bashe
a_b7867: چي باشه؟
a_b7867:  چند کيلو؟
rozan_jagartala: kilosh mohem nist
a_b7867:  خودت چند کيلويي؟
rozan_jagartala: 70:">
a_b7867: قد؟
rozan_jagartala: 165 ya 170
a_b7867: 10 کيلو اضافه داري
rozan_jagartala: :-&are por khoram
rozan_jagartala: :-P
a_b7867:  پر خوري چاقي نمياره /خواب چاقي مياره
rozan_jagartala: I-)ono ke daramesh bishtar az por khore
rozan_jagartala: =))
a_b7867: بهترين راه کاهش وزن رقصه
rozan_jagartala: ;)are
a_b7867:  ادم سلامت با نشاط وجوون ميمونه
rozan_jagartala: are khob
a_b7867:  جدي ميگم
rozan_jagartala: are midonam
a_b7867: تو اعتکاف هم ميري؟
rozan_jagartala: ono na
a_b7867: يه بار امتحان کن خيلي خوبه
rozan_jagartala: :(akhe nemitonam
rozan_jagartala: chon zod fesharam miofte
a_b7867: ادم بايد بتونه يهو از همه چيز بکنه / روزه اش واجب نيست
a_b7867: ميتوني روزه نگيري
rozan_jagartala: are khob
a_b7867:  ولي همه کار وزندگي رو تعطيل کردن هم خيلي سخته هم خيلي جالب
rozan_jagartala: :">betonam bayad gazahamo begiram
rozan_jagartala: >:D<kheyile khobe
a_b7867: قضا رو غذا کن بخور=))
rozan_jagartala: :))
a_b7867:  از حالا بجاي جيگر طلا بايد بگم تپلي من

 

 

om_id_26: سلام
rozan_jagartala: >:D<
rozan_jagartala: salam be roye mahet
om_id_26: شام چي خوردي؟
rozan_jagartala: :Dchelo morg
rozan_jagartala: to khorde ya na?
rozan_jagartala: sham?
om_id_26: :^O
rozan_jagartala: :-?chera damaget deraz shod?
om_id_26: خوب کجام دراز شه؟
rozan_jagartala: :">ye jaye dege
rozan_jagartala: =))
om_id_26: اون بعلت نقص فني از رده خارجه
rozan_jagartala: :-Ocheraaaaaaaa
rozan_jagartala: elahi doresh begardan
rozan_jagartala: vase che?
om_id_26: خلبانش ناشي بوده زده به ديوار
rozan_jagartala: rogan kare mikhad?
rozan_jagartala: :-/
om_id_26: اب بندي شده
rozan_jagartala: :))fekr kardam mesle gazvini to devar az khoda bikhabara kon keshide bodan to ham az khod bikhod shode be in dalil shekaste
om_id_26: نه تخته گاز رفتم موتور سوزونده
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: kam avordam
rozan_jagartala: che begam
om_id_26: نکن همچي
rozan_jagartala: taslim>:D<
om_id_26: رشتيه ميره خونه ميبينه زنش لخته ميگه عزيزم بازم که لباس کار پوشيدي
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: =D>
om_id_26: حالاتو
om_id_26: بگو
rozan_jagartala: rashtiye mire be dostash mige ye zane khoshgele mamaniye jigar gereftam eshalah kofteton beshe
rozan_jagartala: :D
om_id_26: ايشاالله
rozan_jagartala: :-Omage toam
om_id_26: کوفتش هم ميچسبه
om_id_26: منم چي؟
rozan_jagartala: hichi
om_id_26: منم کوفتم بشه؟
rozan_jagartala: :-Okhoda nakone
rozan_jagartala: eshalah noshe jonet beshe
rozan_jagartala: naaaaaaaaaaa
om_id_26: پس نخورده نوش جونم
rozan_jagartala: khob are eyne maha
rozan_jagartala: mojarada
om_id_26: واي نگو تا منو داري
om_id_26: هيچي کم نداري
rozan_jagartala: :-Pmasalan farda 5 shanbast
om_id_26: لب تر کن
rozan_jagartala: mikhay chikaram koni
rozan_jagartala: hichi
om_id_26: توهمات
om_id_26: بالشم رو بغل ميکنم بياد يار
rozan_jagartala: =))bichare yar ke ba balesh jasho khali mikone
om_id_26: چون دست نميرسد به مينا   درياب تو بالش پري را
rozan_jagartala: :-*fadat sham
om_id_26: بيچاره بالش که چي بايد بکشه
rozan_jagartala: :-O:-O:-O
om_id_26: فشار بيش از صد اتمسفر
rozan_jagartala: are gorbone dahanet
rozan_jagartala: bichare
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: =))
om_id_26: پر هاي بالش وقتي روي تن مرغه بودن همچي فشاري نکشيدن
rozan_jagartala: :Daz koja midone/
om_id_26: امشب رفتيم پيشواز سب جمعه
rozan_jagartala: shayad aga khorose ham hamin jore bod
om_id_26: اگه خروس مردي بود پر مرغش تو بالش من نبود
rozan_jagartala: =D>
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: tabe sheretam ke gol karde
om_id_26: خاموشي زدن من بايد برم
om_id_26: باي:-*=;:">:D:x
rozan_jagartala: koja?
rozan_jagartala: :-*=;

 

 

 

om_id_26: سلام
rozan_jagartala: >:D<
rozan_jagartala: salam be roye mahet
om_id_26: شام چي خوردي؟
rozan_jagartala: :Dchelo morg
rozan_jagartala: to khorde ya na?
rozan_jagartala: sham?
om_id_26: :^O
rozan_jagartala: :-?chera damaget deraz shod?
om_id_26: خوب کجام دراز شه؟
rozan_jagartala: :">ye jaye dege
rozan_jagartala: =))
om_id_26: اون بعلت نقص فني از رده خارجه
rozan_jagartala: :-Ocheraaaaaaaa
rozan_jagartala: elahi doresh begardan
rozan_jagartala: vase che?
om_id_26: خلبانش ناشي بوده زده به ديوار
rozan_jagartala: rogan kare mikhad?
rozan_jagartala: :-/
om_id_26: اب بندي شده
rozan_jagartala: :))fekr kardam mesle gazvini to devar az khoda bikhabara kon keshide bodan to ham az khod bikhod shode be in dalil shekaste
om_id_26: نه تخته گاز رفتم موتور سوزونده
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: kam avordam
rozan_jagartala: che begam
om_id_26: نکن همچي
rozan_jagartala: taslim>:D<
om_id_26: رشتيه ميره خونه ميبينه زنش لخته ميگه عزيزم بازم که لباس کار پوشيدي
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: =D>
om_id_26: حالاتو
om_id_26: بگو
rozan_jagartala: rashtiye mire be dostash mige ye zane khoshgele mamaniye jigar gereftam eshalah kofteton beshe
rozan_jagartala: :D
om_id_26: ايشاالله
rozan_jagartala: :-Omage toam
om_id_26: کوفتش هم ميچسبه
om_id_26: منم چي؟
rozan_jagartala: hichi
om_id_26: منم کوفتم بشه؟
rozan_jagartala: :-Okhoda nakone
rozan_jagartala: eshalah noshe jonet beshe
rozan_jagartala: naaaaaaaaaaa
om_id_26: پس نخورده نوش جونم
rozan_jagartala: khob are eyne maha
rozan_jagartala: mojarada
om_id_26: واي نگو تا منو داري
om_id_26: هيچي کم نداري
rozan_jagartala: :-Pmasalan farda 5 shanbast
om_id_26: لب تر کن
rozan_jagartala: mikhay chikaram koni
rozan_jagartala: hichi
om_id_26: توهمات
om_id_26: بالشم رو بغل ميکنم بياد يار
rozan_jagartala: =))bichare yar ke ba balesh jasho khali mikone
om_id_26: چون دست نميرسد به مينا   درياب تو بالش پري را
rozan_jagartala: :-*fadat sham
om_id_26: بيچاره بالش که چي بايد بکشه
rozan_jagartala: :-O:-O:-O
om_id_26: فشار بيش از صد اتمسفر
rozan_jagartala: are gorbone dahanet
rozan_jagartala: bichare
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: =))
om_id_26: پر هاي بالش وقتي روي تن مرغه بودن همچي فشاري نکشيدن
rozan_jagartala: :Daz koja midone/
om_id_26: امشب رفتيم پيشواز سب جمعه
rozan_jagartala: shayad aga khorose ham hamin jore bod
om_id_26: اگه خروس مردي بود پر مرغش تو بالش من نبود
rozan_jagartala: =D>
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: tabe sheretam ke gol karde
om_id_26: خاموشي زدن من بايد برم
om_id_26: باي:-*=;:">:D:x
rozan_jagartala: koja?
rozan_jagartala: :-*=;

 

 

om_id_26: خوب
rozan_jagartala: :D
om_id_26: حالا تو بگو
rozan_jagartala: man hamasho vasat off gozashte bodam
om_id_26: خونم /براي همين زود شرتم رو محکم کردم
rozan_jagartala: :-Ochi?
om_id_26: تجربه حکم کرد
om_id_26: براي جلو گيري از طوفان
rozan_jagartala: =))nagola
om_id_26: راستي يه سئوال
rozan_jagartala: ok
om_id_26: اولين بار که عاشق شدي چند سالت بود؟
rozan_jagartala: 23
rozan_jagartala: salam
om_id_26: نه جدي
om_id_26: عشق کودکانه
rozan_jagartala: kodakiyam asheg nabodam
rozan_jagartala: alan mazasho hes mikonam
rozan_jagartala: :-P
om_id_26: الان عکس سه تا از دوست دخترام رو برات ميفرستم
rozan_jagartala: bashe
om_id_26: فعلا 20 در صدش لود شده  خودش مياد
rozan_jagartala: ok
om_id_26: غير ممکنه در سن يازده سالگي عاشق نشده باشي
rozan_jagartala: fekr konam
rozan_jagartala: are pesar dayim
om_id_26: ويه چيز ديگه
rozan_jagartala: che?
om_id_26: يه مرد که خيلي از تو بزرگتر بود و...؟
om_id_26: اون کي بود؟
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: onam yeki az famila bod?
rozan_jagartala: faamo mibene?
om_id_26: فاميل خيلي نزديک؟
rozan_jagartala: falamo
rozan_jagartala: na ziyad nazdek
rozan_jagartala: bichare az bachegim
rozan_jagartala: montazer bod bozorg besham
rozan_jagartala: baham arosi kone
rozan_jagartala: babam nadad
rozan_jagartala: :(
om_id_26: ولي خيلي صبر نکرد و تو از او متنفر شدي
rozan_jagartala: chera inaro miporsi?
rozan_jagartala: na khob akhe bozorg bod
om_id_26: ميخوام ببينم چقدر شناختمت
rozan_jagartala: lozomi nadasht
om_id_26: چي لزومي نداشت؟
rozan_jagartala: inke sabr kone
rozan_jagartala: manam motanafer basham
om_id_26: اون که صبر نکرد وووو؟
rozan_jagartala: jedan omid dare falamo mibeni
om_id_26: نه
rozan_jagartala: are khob
om_id_26: قبلا گفته بودم که دارم سعي ميکنم از راه دور تله پاتي ايجاد کنم
om_id_26: عکس نيومد؟
om_id_26: ببين ناراحت نشو
om_id_26: من ادم قابل اعتمادي هستم
rozan_jagartala: yani che?
rozan_jagartala: na naomad
om_id_26: عکسي که فرستادم/سه تا دختر
rozan_jagartala: khooooooooob
rozan_jagartala: khob akhe namadan
rozan_jagartala: mikhay az rahe dor che kar oni?
om_id_26: اين بخاطر سرعت کم منه
rozan_jagartala: koni?
om_id_26: تله پاتي
om_id_26: ارتباط فکري
om_id_26: انرژي مغزي
om_id_26: :(
om_id_26: :((
om_id_26: @-)
rozan_jagartala: akhe mano to ke harfi ba ham nazadem
rozan_jagartala: fagat jook goftemo az in harfa
om_id_26: ولي همزمان با هم در ارتباط بوديم
om_id_26: ببين مسئله خيلي ساده است
rozan_jagartala: onke bale
om_id_26: من حتي وب دادم که بهتر بتوني منو تصور کني
rozan_jagartala: khob bale
rozan_jagartala: vali to che?
rozan_jagartala: mano chetor tasavor karde?
om_id_26: ما ادما  قدرت هاي جالبي داريم که ميشه اونا رو  فعال کرد
rozan_jagartala: jone man zire deplom bego
om_id_26: ممکنه تصورات من پر از اشتباه باشه /ناراحت نميشي بگم؟
rozan_jagartala: manam befahmam che begi
rozan_jagartala: na bego
om_id_26: تو خيلي دو ست داشتني/فدا کار(براي ديگران)وسخاوتمندي/البته حسابگري که بقيه ميگن خسيس
om_id_26: ولي هيچکدوم از اينا مهم نيست
om_id_26: تو چيزي رو پنهان ميکني
rozan_jagartala: :Dbe khoda doroste doroste
rozan_jagartala: bekhosos akharesh
rozan_jagartala: :))
om_id_26: چيزي که در نو جواني برات رخ داه
rozan_jagartala: :-/na chize nist ke penhon konam
om_id_26: ومن نميدونم اون چيه فقط ميدونم يه مرد با اختلاف سني باعثش شده
om_id_26: گفتم احتمال خطا در حرفاي من هست
rozan_jagartala: na hich marde to zendegim nabode
rozan_jagartala: khob ye chizaye rokh dade
om_id_26: خوب اشتباه از منه
rozan_jagartala: vali are
rozan_jagartala: be maman nagoftam
om_id_26: يه چيز بگم باور ميکني؟
rozan_jagartala: baham mikhastand sex  konan vali
rozan_jagartala: khob are inaro nagoftam
om_id_26: يه چيز بگم باور ميکني؟
rozan_jagartala: che?
rozan_jagartala: bego
rozan_jagartala: che?
rozan_jagartala: bego
om_id_26: منئتو رو مثل يه دوست /خيلي خيلي دوست دارم
rozan_jagartala: hamcheni
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: lotf dare
rozan_jagartala: fadat sham omid
om_id_26: بنابر اين بايد مثل يه دوست هر کاري که از دستم بر مياد برات انجام بدم
om_id_26: من فکر ميکنم تو زود قضاوت ميکني
rozan_jagartala: dar che mored?
om_id_26: در هر موردي
rozan_jagartala: masalan
om_id_26: هستي؟
rozan_jagartala: are
om_id_26: نميدونم
rozan_jagartala: hastam
rozan_jagartala: are
om_id_26: مثلا
rozan_jagartala: ras mige
rozan_jagartala: bichare
rozan_jagartala: dost pesaram
rozan_jagartala: pedaresho dar miyaram
om_id_26: خوب منپيشنهاد ميکنم درمور کار هايي که خيلي برات جذاب هستن حتما با يکي مشورت کني
rozan_jagartala: chashm
rozan_jagartala: in karo mikonam
rozan_jagartala: khob befarma sham
rozan_jagartala: ?
om_id_26: ببين من نميخوام از اين به بعد چت کردنمون با قبل هيچ فرقي داشته باشه
rozan_jagartala: mage che shode?
rozan_jagartala: omid vazehtar bego
rozan_jagartala: mage azam khatayi sar zade?
om_id_26: خيلي رسمي داري حرف ميزني:D
rozan_jagartala: na khodayish?
rozan_jagartala: mage che shode?
rozan_jagartala: mige az in be badam mesle sabeg chat konim?
om_id_26: چه خطايي بد تر از اون عکساي سر وته:D;)
rozan_jagartala: khob dost pesaram azam mikhast
rozan_jagartala: be onke mizashtam
rozan_jagartala: fekr nemikardam shoma bebini
rozan_jagartala: mazerat
om_id_26: ايندفعه برام عکساي درسته؟/؟/؟//////بفرست:D:-*
rozan_jagartala: dar zemn saro tah nabod
rozan_jagartala: khob maham del darim
rozan_jagartala: hamash nabayad ke zir bod
rozan_jagartala: :">
om_id_26: همينه که ميگن تجربه پدر علمه
om_id_26: فکر نمي کردم ديگه اينقدر بي تجربه باشي
rozan_jagartala: /:)manzor?
rozan_jagartala: manke tajrobe nadaram
om_id_26: معلومه
rozan_jagartala: khob dege
om_id_26: ولي به تجربه اش مي ارزه
om_id_26: :D
om_id_26: هستي؟
rozan_jagartala: che begam
rozan_jagartala: shayad
rozan_jagartala: are
om_id_26: از طرز فکرت خوشم اومد
rozan_jagartala: hastam
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: fadat
om_id_26: من توي اموزشکده فني دخترانه ترم پيش تدريس ميکردم
rozan_jagartala: age ejaze bedin man beram sham shom?
om_id_26: :-*
om_id_26: =P~جووووووونم شام
om_id_26: =;@};-
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: che darsi?
rozan_jagartala: omomi?
rozan_jagartala: >:D<befarma
om_id_26: فردا برات ميگم خيلي طولانيه

 

 

om_id_26: سلام
rozan_jagartala: >:D<
rozan_jagartala: salaaaaaaaaaaaaam
om_id_26: درست شد؟
rozan_jagartala: ;)khobi?
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: :-Pnoch
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: کشته اتمa
om_id_26:  زمين خورده اتم
rozan_jagartala: :))agayi
rozan_jagartala: manam bokhare shashetam
rozan_jagartala: =))
om_id_26: جونمي
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: ;)9karetam
om_id_26: عاااااااااااااااااشقتم
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: @-)vaaaaaaaaay nago
om_id_26: کليد ويروسي شده تم
rozan_jagartala: pas mioftamaa
om_id_26: جون اميد
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: راست ميگم
rozan_jagartala: fadat sham
om_id_26: بلا گردونتم
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: يه شب که نمياي هلاک ميشم
rozan_jagartala: =D>ey val
rozan_jagartala: kam zabon beriz
rozan_jagartala: k¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exeh
om_id_26: چقدر تو نازي
rozan_jagartala: khosh maze
om_id_26: چقدر جيگري
rozan_jagartala: nazi az khodedte
rozan_jagartala: ;;)
om_id_26: چقدر طلايي
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: چقدر بلايي
om_id_26: بچه ي کجايي؟
rozan_jagartala: :-Omaaaaaaaan?
om_id_26: ميناي مني
om_id_26: شراب مني
rozan_jagartala: omid jonam balast
rozan_jagartala: sheytone
rozan_jagartala: atish » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.pjoyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: arast
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: :">
om_id_26: خوب بود؟
rozan_jagartala: :-*inam male man az on abdarash
rozan_jagartala: vase omid   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: jon jonam
rozan_jagartala: aly bod
om_id_26: جووووووووووووووووووونمي
rozan_jagartala: \:d/
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: mokhlesim
om_id_26: عشق بي بديلي
om_id_26: ماه تاباني
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: >:D<man kam avordam
om_id_26: ويرووس جاني
om_id_26: منم هلاک شدم
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: pas khobe
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: چه خبر؟
rozan_jagartala: salamatiye rahbar
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: :D
om_id_26: امروز جشن تولد دخترم بود
om_id_26: جات سبز
rozan_jagartala: :-O:-O
rozan_jagartala: =D>\:d/ mobarakeeeeeeeeee
rozan_jagartala: :-*az tarafe man bebosesh
om_id_26: رو چشمم
rozan_jagartala: ;)cheshat bebala
rozan_jagartala: :-/chand   E¸  U  µ   ¸è   ¾,E²  ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htms
rozan_jagartala: le shod>?
om_id_26:  از 5 به 6 رفت
rozan_jagartala: khoda vasat nigahesh da²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exer
rozan_jagartala: dare
om_id_26: يه  مطلب جدي ميخوام بپرسم
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: bepors
om_id_26: ناموسيه اشکال نداره
rozan_jagartala: na
rozan_jagartala: bepors
om_id_26: چندتا بوي فرند داري / که با هم رابطه ي مشروع داشته باشين
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: ؟
rozan_jagartala: be mola nadaram
rozan_jagartala: gas  Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exea
rozan_jagartala: m mikhoram
om_id_26: ؟
om_id_26: خوب من  فکر ميکنم لازمه که داشته باشي
rozan_jagartala: bavaret nashE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: od/
rozan_jagartala: man be marda etemad nadaram
rozan_jagartala: ba oniyam ke tell harf mizadam
rozan_jagartala: dege nemizanam
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: اين که بد تر شد
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: are
om_id_26: تو بايد چند تا دوست براي خودت  دست وپا کني
rozan_jagartala: khob man az roye havas nemikham
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exem
rozan_jagartala: mikham ba kase basham
rozan_jagartala: ke ezdevaj mikonam
rozan_jagartala: :-Ochand ta?
om_id_26: کي وبه چه دليلي گفته هوس بده؟
rozan_jagartala: mage che khabare?
om_id_26: قرار نيست که خبري باشه
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: ادم به  دوست نياز داره
rozan_jagartala: khob yeki bashe base?
rozan_jagartala: onam
rozan_jagartala: age jor shod
rozan_jagartala: to chand ta mage dare?
rozan_jagartala: geyre ham ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: jens?
om_id_26: 100000000000000000000000000000
om_id_26: تا
rozan_jagartala: @-)
rozan_jagartala: kame ye khordam
rozan_jagartala: az ab vasat beferestam
rozan_jagartala: tab
om_id_26: يه دشمن زياده وهزاران دوست کم

 

 

om_id_26: چه عجب سحرخيز شدي
om_id_26: سلام
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: salam
om_id_26: چطوريايي؟
rozan_jagartala: ;)good very good
rozan_jagartala: \:d/
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: چقدر هم سرت شلوغه باز داري عکس  مسازي؟
om_id_26: مبارکه
om_id_26: چه خبره ؟
rozan_jagartala: :">na to siytam
rozan_jagartala: ;;)emr²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QoQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala:  emroz5 shanbast
om_id_26: پس خوش باشي
rozan_jagartala: hali be holi
rozan_jagartala: =))
om_id_26: فردا صبح هستي
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: fadat
rozan_jagartala: mage mikhay beri?
rozan_jagartala: :(
rozan_jagartala: naroooooooooooooo
om_id_26: مزاحم هستم اخه
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: X-(in che harfiye
rozan_jagartala: morahemi>:D<
rozan_jagartala: :x
om_id_26: گفتم توي سايت داري حال ميکني
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: چيز نياشم
rozan_jagartala: :))²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exen
rozan_jagartala: akheyir
rozan_jagartala: aaaaaaaaa nago khob
om_id_26: خوب کارو کاسبي چطوره؟
rozan_jagartala: age dost nadare baham chat koni
rozan_jagartala: bashe harfi nist
rozan_jagartala: :|
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: بي وفايي دل من ن ن  ن ن
om_id_26: من کمين ميشينم تا بياي /اونوقت دوست نداشته باشم
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: >:D<man nahaaaaaaa
rozan_jagartala: to
om_id_26: تو نه من / من نه تو
rozan_jagartala: fadaye to
rozan_jagartala: mer30
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: el¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´ahttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: elahi fadat beshe
rozan_jagartala: in minaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
rozan_jagartala: =))
om_id_26: :-*100000000000000
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: اين مينا چرا ويروس کشي نميکنه
rozan_jagartala: :">kam nabashe
rozan_jagartala: azize delam
rozan_jagartala: >:D<man ingad bos mikham
om_id_26: دارم ميميرم برات /کفن کم اوردم
rozan_jagartala: :Dbade inke chat mikonam
rozan_jagartala: khodesh gat mishe
rozan_jagartala: bazam shoro mishe
rozan_jagartala: mazerat
rozan_jagartala: age azoiyatet mikone
rozan_jagartala: khob forsat nist
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: نه اذيت نميکنه ادمو تحريک ميکنه بره توي او ن  سايته
rozan_jagartala: khoda nakone
rozan_jagartala: bemire
rozan_jagartala: doshmanet bemire
rozan_jagartala: eshalah
om_id_26: ببينه تو  چي نگاه ميکني؟
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: n   E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htma
rozan_jagartala: riyaaaaaaaaa
rozan_jagartala: :-SShichi
rozan_jagartala: az zendegi sir mikone
rozan_jagartala: adamo
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: خوب بگو چي چي بود؟
om_id_26: =P~
om_id_26: ?
rozan_jagartala: sexaye vageyi iraniya
rozan_jagartala: kheyile khafane
rozan_jagartala: kheyile
om_id_26: چي؟کي ها بودن
rozan_jagartala: galbam dare dar
rozan_jagartala: miyad az jash
rozan_jagartala: :-S
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: zanaye jende ba yeki do mard
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: :(
om_id_26: قلب چرا چيز ديگه بايد فعال بشه:D
rozan_jagartala: :))age man anten nadaram
rozan_jagartala: =))=))
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: akhe
om_id_26: چرا انتن ماهواره اي/بشقابي/داري
om_id_26: خيلي بهش فکر نکن
rozan_jagartala: :">
om_id_26: اينطري ميشي ديگه
rozan_jagartala: aslan
rozan_jagartala: :))vase man fargi nemikone
rozan_jagartala: mard ke¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: nistam
om_id_26: يه سئوال /راست اگه ميگي بپرسم
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: ؟
rozan_jagartala: bale hatman
rozan_jagartala: bepors
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: تا حال چه ماده ي مخدري استفاده کردي حتي اگه يه بار
rozan_jagartala: :-Oke man?
rozan_jagartala: aslan fekresham nakon
om_id_26: اره
om_id_26: تو
rozan_jagartala: omran
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: خودت
om_id_26: حتي سيگار؟
rozan_jagartala: be khoda aslan
rozan_jagartala: in che harfiye
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: چرا اينطوري بر خورد ميکني /مگه بده؟
rozan_jagartala: :-&az bo sigar badam miyad
rozan_jagartala: omran lab behesh bezanam
rozan_jagartala: areQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: nefrat daram
om_id_26: شراب چي؟
rozan_jagartala: halam bad mishe
rozan_jagartala: halate tahavo dast mide
rozan_jagartala: age shoharam sigare bashe
rozan_jagartala: bahash ham otag neQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exem
rozan_jagartala: isham
rozan_jagartala: :-Ocheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?
rozan_jagartala: sharab
om_id_26: خوردي؟
rozan_jagartala: mage to masraf mikone?
rozan_jagartala: omid?
rozan_jagartala: aslan
rozan_jagartala: rangesham nadedam
rozan_jagartala: mage garare bokhoram?
om_id_26: نه/براي همين ميخوام بدونم چه حالتي به ادمادست ميده
rozan_jagartala: :-?ahleshi?
rozan_jagartala: in har¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  f¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exea
rozan_jagartala: ?
rozan_jagartala: yani lab be sharabo sigar nazade to?
rozan_jagartala: :-?
om_id_26: من نميتونم تجربه کنم ولي از کسي که ميدونه بايد يپرسم چه حالي به ادم دست ميده
om_id_26: خيلي برام مهمه
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: اگه کسي از من راجع به مسائل جنسي بپرسه کاملا ميدونم
rozan_jagartala: :-/vase che nemitone tajrobe kone?
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: ولي اين چيزا رو نميتونم درک کنم
om_id_26: براي اينکه من خيلي مذهبي هستم
rozan_jagartala: :-*=D>
om_id_26: متاسفانه
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: be khoda age ta hala ye kam azat khosham IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: omade bashe
rozan_jagartala: hala 10000 barabar shod
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: be jone khodam ras migam
rozan_jagartala: manam  hamin tor
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: omid azat kheyile khosham omad
om_id_26: خوب ما از کجا بايد علت علاقه جوونا به اين چيزا رو بفهميم
rozan_jagartala: :x
rozan_jagartala: kheyileeeeeeeeeeeeeeeeee
rozan_jagartala: ke hamin doste chatiye    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.comb/love.htm
rozan_jagartala: bahali daram
rozan_jagartala: fekr konam
rozan_jagartala: konjkavi bashe
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: ناچارم يه چيز ناراحت کننده برات بگم
rozan_jagartala: vali ona QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exeh
rozan_jagartala: che?
om_id_26: يه دختر12 ساله شاگردمه بهش تار درس ميدم مياد خونه
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: امروز که اومده بود چشماش قرمز بود خيلي هم حرف ميزد/قبلا ساکت تر بود
rozan_jagartala: khoooooooooob
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: :-Okhob khob
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: mashrob khorde bod?
om_id_26: حدس ميزدم بمن علاقه مند شده باشه /چون همه ي دخترا توي اين سن به استاد هنر شون دل ميبندن
om_id_26: بعد از زير زبونش کشيدم گفت که  بنگ  کشيده
rozan_jagartala: @-)mano begir
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: مي گفت سبک شده /راحته/بعد بمن ابراز علاقه کرد/بعد ميخواست لخت بشه/ فکرشو بکن فقط 12 سالشه /اول راهنماييه
om_id_26: ما چکار ميتونيم بکنيم
om_id_26: چطوري ميشه به بچه ها کمک کرد /ن خودم دختر دارم
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: dege nago:((
rozan_jagartala: base
rozan_jagartala: ye haftast ye pesare to masiram
rozan_jagartala: behem gir
rozan_jagartala: dade harfaye ·¢I  b»¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htma
rozan_jagartala: d bad mizane
om_id_26: چند سالشه؟
rozan_jagartala: emrozam
rozan_jagartala: be ranam dastesho keshid
rozan_jagartala: omadam be maman goftam
rozan_jagartala: dashtam
rozan_jagartala: az asabaniyatQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: mimordam
rozan_jagartala: ina dege ke hastan be mola nemidonam
rozan_jagartala: :(
rozan_jagartala: feIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: fekr konam
rozan_jagartala: 24
rozan_jagartala: 25
rozan_jagartala: bashe
rozan_jagartala: har che man ke mahalesh nemizaram
rozan_jagartala: nabayad joratesho mikard
rozan_jagartala: ke kard
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: bayad ba dokhtaret samimi bashe
rozan_jagartala: ta harfe delesho behet bege
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: اگه ميدوني کي مياد به 110 بگو که مزاحمت ميشه فقط همينوبگو/مزاحمم ميشه
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: man az kineye marda mitarsam
om_id_26: پو ستشو ميکنن
rozan_jagartala: be maman goftam
om_id_26: مردم دارن گرگ ميشن نميشه با هاشون مدارا کرد
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: اگه زور هم داري يه بار با چا قو بزنش
rozan_jagartala: ;)vali man kenar miyam
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: من خواهرم تا حالا چند نفر رو با چاقو زده/منم ازش ميترسم
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: inke badtar
om_id_26: بايد ترسناک باشي /نه ترسو
rozan_jagartala: =))» A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: na age bedone ahlesh nistam
rozan_jagartala: mire
rozan_jagartala: az on batarasho radeshon kardam
rozan_jagartala: na gahi tarsam khobe
rozan_jagartala: chon yekQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiiex.com/girl.exe
rozan_jagartala:  yeki kiresho dar avorde bod
rozan_jagartala: biron
om_id_26: اره
rozan_jagartala: behem niga mikard tolombe mizad
rozan_jagartala: ded ke mitarsam
rozan_jagartala: goft bato kare nadaram
rozan_jagartala: fagat bE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,a·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: توي خيابون؟
rozan_jagartala: niga behem
rozan_jagartala: ba khodesh hal mikard
rozan_jagartala: tarsam
rozan_jagartala: inja be dardam
rozan_jagartala: khord
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: :(
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: begzarim
rozan_jagartala: az ina kheyiliye
rozan_jagartala: nabayad
rozan_jagartala: mahal gozasht
rozan_jagartala: khaste mishan miran
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: ;)
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: خوب حالا راست بگو شير تلمبه اش چه رنگي بود؟:D
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: @-)be mola niga nakardam
rozan_jagartala: poro nashe
rozan_jagartala: vali seda midad
rozan_jagartala: bad ·¢I  »¸  E O     â· IAO Ej » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htmo
rozan_jagartala: r
rozan_jagartala: jor
rozan_jagartala: :">
rozan_jagartala: chon hamrah ba abesh bod
rozan_jagartala: =))
om_id_26: بايد روغن کاريش مي کرد
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: :">
om_id_26: تو تا حالا اسمنا کردي؟
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe;;)
rozan_jagartala: :-Pare
rozan_jagartala: karet doroste
rozan_jagartala: ;))
om_id_26: استمنا
rozan_jagartala: :-?che?
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: bazesh kon
om_id_26: حالا هم ميکني؟
rozan_jagartala: zire deplom bego
rozan_jagartala: che akhe?
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: خود ارضاعي
om_id_26: جلق
rozan_jagartala: mE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exea
rozan_jagartala: man niyaz nadaram
rozan_jagartala: na
rozan_jagartala: on dege chiye?
om_id_26: غير ممکنه کسي اين کار رو نکرده باشه
rozan_jagartala: man az injor chiza sar» A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex .com/girl.exed
rozan_jagartala: dar nemiyaram
rozan_jagartala: che joriye akhe?
rozan_jagartala: :-Pmishe
om_id_26: يعني خودت با خودت ور بري
rozan_jagartala: bazesh koni
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: ye khorde
rozan_jagartala: eeeeeeeeeeey
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: مثل اينکه هي من توضيح ميدم هي تو خوشت مياد
om_id_26: هر چند وقت يکبار؟
rozan_jagartala: :-Ona be khoda
rozan_jagartala: be jone khodam
rozan_jagartala: estelahesho nemidonestam
om_id_26: معمولا  دو روز بعد از پريود؟
rozan_jagartala: chiye
rozan_jagartala: khQQ  ³o  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exeb
rozan_jagartala: khob ye dafe bego
rozan_jagartala: khodeto erza mikone?
rozan_jagartala: on bastegi dare
rozan_jagartala: be shakhs
rozan_jagartala: y» A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exea
om_id_26: ادم بيشتر دلش ميخواد
rozan_jagartala:  ya gablesh mishan
rozan_jagartala: ya badesh
rozan_jagartala: man gabl az periyod
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: in to bache dar shodanam
rozan_jagartala: sharte
om_id_26: تو پريودت منظمه/
rozan_jagartala: man age gable periyod
rozan_jagartala: niyaz peyda konam
rozan_jagartala: emkane bache dar shodanam
rozan_jagartala: hamin mogast
rozan_jagartala: :(na bad b» A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exea
rozan_jagartala: khtane
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: اولين روز اخرين پريودت کي بوده؟
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: 21 shahrivar
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: قبلش عصبي ميشي
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: ye khorde
om_id_26: در مورد هورمونهاي استروژ وسيترروزين
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: چيزي ميدوني؟
rozan_jagartala: be khatere ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exei
rozan_jagartala: gorsesho khordam
rozan_jagartala: nemidonam
rozan_jagartala: sare der kardam
rozan_jagartala: 3 rozam
rozan_jagartala: be khatere in gorsa monda   E¸  U  µ   ¸è   ¾,mE² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: bimarestan
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: خونريزي ات از اولش زياده يا روز سوم زياد ميشه؟
rozan_jagartala: az aQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: lesh
rozan_jagartala: az avalesh
rozan_jagartala: :-Oto inaro
rozan_jagartala: az koja
rozan_jagartala: midone?
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: ببين اي داروي گياهي رو مصرف کن خوب ميشي
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: chiye?
om_id_26: گياهي به اسم  مريم گلي
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: بايد دم کني مثل چاي و بخوري
om_id_26: براي اعصابت هم /روزهاي قبل پريود/ گل گاوزبون دم کن بخور
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: 10met garm
rozan_jagartala: be khatere
rozan_jagartala: in gorsa ta akhare omram
rozan_jagartala: nemitonam
rozan_jagartala: gorse zede bardare bokhoram
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: من توي گياهاي دارويي تقريبا درام متخصص ميشم
rozan_jagartala: =D>
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: on dam kardaniro
rozan_jagartala: az key bayad bokhoram
rozan_jagartala: chand roz
rozan_jagartala: :D
om_id_26: قرص ضد بار داري هم همين دو تا هورمونيه که گفتم/
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: are gadaga» A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exen
rozan_jagartala: gadagan shodam
rozan_jagartala: ta akhare omr
rozan_jagartala: :-P
om_id_26: از يه  هفته قبل از شروع پريود روزي 3 استکان
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: ta vagte ke besham?
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: tamom konam
om_id_26: ارخ
om_id_26: اره
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: وقتي شوهر کردي خودش درست ميشه
rozan_jagartala: fadat
rozan_jagartala: kheyile mamnon
rozan_jagartala: in baram
rozan_jagartala: do ta ampol zadan
rozan_jagartala: ta shodam
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: merc
om_id_26: وقتي ازدواج کردي از  دستگاه اي يو دي براي جلو گيري استفاده کن
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: are onaro dege khodam
rozan_jagartala: osQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exet
rozan_jagartala: ostadam
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: vagean
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: yeki az bozorgtaren
rozan_jagartala: moshkelam
rozan_jagartala: hamin bod
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: تا حالا 85 بار اين ويروس توي نوشته هاي امروزت اومده
om_id_26: من مشکلات تو رو بدون اينکه بگي احساس ميکنم
rozan_jagartala: :(har roz gat mishE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exeo
rozan_jagartala: mishod
rozan_jagartala: emroz
rozan_jagartala: nashode
rozan_jagartala: fadat sham
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: >:D<
om_id_26: ولش کن /ويروسها هم حق ازادي بيان دارن
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: بد بياري مالي داشتي اخيرا؟
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: چي بوده/نامردي؟
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: ؟
rozan_jagartala: :-/na
rozan_jagartala: fekr nakonam
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: فکر ميکني بد شانسي بوده؟
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: ye gore
rozan_jagartala: dashtim
rozan_jagartala: oftadam
om_id_26: اشتباه ميکني
rozan_jagartala: akharaye in sal
rozan_jagartala: :-/pas chiye?
om_id_26: بد شانسي نبوده
om_id_26: وقتي مطمئن شدم بهت ميگم
rozan_jagartala: pas chi bode?
om_id_26: کسي به اسم مهين خانم ميشناسي؟
rozan_jagartala: :-Oomid
rozan_jagartala: to inaro az koja midone?
rozan_jagartala: marge man
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: na
om_id_26: من بايد برم
rozan_jagartala: ;)merc
rozan_jagartala: az lotfet
rozan_jagartala: kheyile khosh gozasht]
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: :x
rozan_jagartala: >:D<IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: farda 10 sobh
om_id_26: hastam
rozan_jagartala: age tonestam
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: chashm
om_id_26: =;
rozan_jagartala: ro dokhtaret bebosE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »
om_id_26: :x
rozan_jagartala:   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: bye
rozan_jagartala: =;
om_id_26: bye
rozan_jagartala: :xma bishtar
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: =;
om_id_26: =;
rozan_jagartala: :">
rozan_jagartala: :-*

 

 

om_id_26: چطوري بي وفا؟
rozan_jagartala: bah bah
rozan_jagartala: omid jonam
rozan_jagartala: salam
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: سلام دلم روده ام قلبم
rozan_jagartala: :Ddege chit?
rozan_jagartala: :x
rozan_jagartala: khobi
rozan_jagartala: khoshi
rozan_jagartala: salamati
rozan_jagartala: tan dorosti
om_id_26: فدا فدا فدا
rozan_jagartala: shado
rozan_jagartala: shanIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: goli
rozan_jagartala: \:d/
rozan_jagartala: che   E¸  U  µ    ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htmk
rozan_jagartala: kara mikone?
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: :(nemikhay chize begi?
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: من دارم با ويروست حال ميکنم
om_id_26: :D
rozan_jagartala: =))pas khosh bASHIN
rozan_jagartala:  be peaye ham
rozan_jagartala: pir shin
rozan_jagartala: ;))
om_id_26: چششششششششششششششششششششششششششم
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: اي ول
rozan_jagartala: 10metre toam jiz
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: دمم سوخت
om_id_26: X-(
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: :-&foteE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   t´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: konam
rozan_jagartala: fotet
rozan_jagartala: khonak mishiyaaaaaaaaaa
rozan_jagartala: :)
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: کونم چي مي شه؟
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: khob ye karish miko »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.nhtm
rozan_jagartala: mikonem
rozan_jagartala: ye soal?
om_id_26: جون دلم
rozan_jagartala: farge filme
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: jangi
rozan_jagartala: ba filme super to chiye?
rozan_jagartala: ?
om_id_26: چي بگم ؟نميدونم
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: akhe
rozan_jagartala: to bache²»   O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: +++++++++++++++++++++
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: to filme jangi honarpesheha
om_id_26: اره اگه تو بذاري
rozan_jagartala: khodeshono mikoshan
rozan_jagartala: ma hal mikone
rozan_jagartala: vali to filme  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: super honar pisheha
rozan_jagartala: hal mikonan
rozan_jagartala: ma khodemono mikoshim
om_id_26: تو که منو خيلي وقته با اي جوک هات کشتي=))
rozan_jagartala: :">
rozan_jagartala: gabeli nadare
om_id_26:  صاحبش قابله
rozan_jagartala: :-*mokhglesim
om_id_26: قابله يعني ماما؟
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: khodaro
rozan_jagartala: che dede
rozan_jagartala: shayad shodam
rozan_jagartala: :-P
om_id_26: ما را هم بزائون
om_id_26: شکمم خيلي اومده جلو
rozan_jagartala: >:D<bashe
rozan_jagartala: chashm
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: malome naz shode
rozan_jagartala: khosh maze shode
rozan_jagartala: bashe chag besho chele besho
rozan_jagartala: bad biya man toro mikhoram
rozan_jagartala: >:)
om_id_26: نه اين ويرووست منو گاييده
rozan_jagartala: :-O
om_id_26: شکمم اومده جلو
rozan_jagartala: /:)
rozan_jagartala: bache bad   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exen
om_id_26: ديدي
rozan_jagartala: nasho
rozan_jagartala: /:)
om_id_26: من که بچه +++++++بودم
om_id_26: ديدي
rozan_jagartala: vali
om_id_26: نه بکو ديدي؟
rozan_jagartala: ba harfe badet
rozan_jagartala: mishe bache bad bad bad
om_id_26: سه بار بد؟ تو که منو کشتي
rozan_jagartala: :-P
om_id_26: حالا کي ببينه حال کنه از اين جنايت
rozan_jagartala: ;;)
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: ديدي؟
rozan_jagartala: chiro?
om_id_26: که ويرووست با من چه کرد؟
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: :">khob
rozan_jagartala: dege bachaton
rozan_jagartala: che mishe?
rozan_jagartala: :-?
om_id_26: >:)
om_id_26: همچي چيزي
om_id_26: 8-}
om_id_26: خوب من با اجاز ه بايد رفع زحمت کنم
rozan_jagartala: =D>pas bida bida mobarak bidIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htma
rozan_jagartala: aaaaaa
rozan_jagartala: hala boden
rozan_jagartala: sham dar khedmat bashim
rozan_jagartala: >:D<
om_id_26: نه عزيزم کارتم داره تموم ميشه بهتره با خدا حافظي برم
rozan_jagartala: gorbonet
rozan_jagartala: khosh halam karde
rozan_jagartala: fadat
rozan_jagartala: bye
rozan_jagartala: :-*:x
om_id_26: ما شام سوسيسداريم
om_id_26: دلت اب=P~
rozan_jagartala: :(manam mikhaaaaaaaaam
rozan_jagartala: khames·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htmh
rozan_jagartala: khamesho mikham
om_id_26: برات نيگه ميدارم  جوووووووووونم
rozan_jagartala: >:D<fadaye to azizam
om_id_26: خام وسرخ شده
rozan_jagartala: na fagat kham
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: >:)
om_id_26: بچه ويرووسه است//
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: :Dok
om_id_26: تو فکر ميکني پسره يا دختر؟
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: :Ddar hame
om_id_26: من فکر ميکنم فيل باشه
rozan_jagartala: :-Oaz khortomesh mige
rozan_jagartala: =))·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm=))
om_id_26: چون خرطومش زده بيرون
om_id_26: اره
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: dede
rozan_jagartala: iQom gaviye
om_id_26: خوب نه/يهکمش رو ديدم
om_id_26: عجب عکسي زدي
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: ;)
om_id_26: يه جورايي به ادم ميگه بيااااااااااااااا
rozan_jagartala: :Dkoja?
rozan_jagartala: in gashange
om_id_26: بيا استغفار کنيم توبه کنيم ماه رمضان است
rozan_jagartala: bashe
rozan_jagartala: dege chat nemiyam
rozan_jagartala: in ye maho
rozan_jagartala: vasam oE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exeff
rozan_jagartala:  bezar
rozan_jagartala: :x
om_id_26: چت که خوبه اگه راست ميگي از اين سايت هاي ويروسي نرو
rozan_jagartala: :(vase man na
rozan_jagartala: fargi nemikone
rozan_jagartala: na inke hasasaaaaaaaaam
rozan_jagartala: nemitonam
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: بعد از سحري قبل از اذون چت حال ميده
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: :-Oeeeeeeeeeee
rozan_jagartala: ontore?
om_id_26: برات ااف ميذارم
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: azizam
om_id_26: =;
rozan_jagartala: lotf mikone
rozan_jagartala: khosh hal misham
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: =;
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: :x
rozan_jagartala: :x@};-

 

 

om_id_26: رسيد ن بخير
om_id_26: الهي با وفايي
om_id_26: کجايي؟
rozan_jagartala: :Dgorbonet
rozan_jagartala: salam
rozan_jagartala: tio¸ ·¢I  »¸  â· ç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.ex
rozan_jagartala: to lebasam
rozan_jagartala: ;;)
om_id_26: :D
rozan_jagartala: on shodam
rozan_jagartala: dedam
rozan_jagartala: niste raftam
rozan_jagartala: :-*
om_id_26:  بودم پرسه ميزدم
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: :-*:-*:-*
rozan_jagartala: akhyyyyyy
rozan_jagartala: che giret omad?
rozan_jagartala: to parse zadan
rozan_jagartala: ;)
om_id_26: رفتي توي کار گل وپروانه؟
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: :Dare dege
rozan_jagartala: ramezon shoro mishe
rozan_jagartala: kheyile
rozan_jagartala: bahale mage na?
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: قربون رمضون
om_id_26: اره
rozan_jagartala: :)
om_id_26: دلم گرفته مينا
rozan_jagartala: :-Ovase che?QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.
om_id_26: نميدونم:((
rozan_jagartala: khoda bad nade?
rozan_jagartala: :(khob dele manam
rozan_jagartala: gerefte
om_id_26: خودم بد دادم
rozan_jagartala: akhy
rozan_jagartala: ham dardem
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: khodam
rozan_jagartala: yadet midam
rozan_jagartala: ke dege bad nade
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: >:D<
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: اگه تو هم نبودي امشب گريه ميکردم
rozan_jagartala: aaaaaaaaaaa los
rozan_jagartala: nasho
rozan_jagartala: akhe che shode?
rozan_jagartala: sabok mishe?
rozan_jagartala: bego
rozan_jagartala: khob vasam
rozan_jagartala: O:-)
om_id_26: همنطري الکي(تخمي) دلم گرفته
rozan_jagartala: ye ahange bahal bezar
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: pedaro dokhtar hal konin
rozan_jagartala: dast beden ba ham beragsin
om_id_26: دو ساعت تموم ساز زدم
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: manam mikhaaaaaaaaaaaaam
om_id_26: فايده نداشت
rozan_jagartala: [-(vase inke man nabodam
rozan_jagartala: pishet
rozan_jagartala: :D
om_id_26: پاييز که ميشه اينطوري ميشم
rozan_jagartala: tanhayi vase khode·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htmt
rozan_jagartala: zade hamone
om_id_26: اره بخدا اگه تو بوي چي ميشد
rozan_jagartala: :Dhali be holi
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: vaaaaaaaaaaaaaay che mishod
om_id_26: اواز بلدي؟
om_id_26: ترانه؟
rozan_jagartala: na
rozan_jagartala: ba ahang mikhonam
rozan_jagartala: baz bashe
om_id_26: رقص؟
rozan_jagartala: ham sedayi mikonam
rozan_jagartala: a·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htmaaaa
rozan_jagartala: re
rozan_jagartala: ragso dege nago
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: \:d/
om_id_26: چه سبکي؟
rozan_jagartala: biya dans konim
rozan_jagartala: azarbiyjani
rozan_jagartala: va ·¢I  »¸  E O     fâ· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htma
rozan_jagartala: farsi
rozan_jagartala: eyne mohamad khordadiyan
om_id_26: لزگي هم بلدي؟
rozan_jagartala: che?
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: رقص لزگي
rozan_jagartala: on dege che joreshe?
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: اذربايجان شوروي
rozan_jagartala: noch
rozan_jagartala: to che rags balade?
om_id_26: قفقازي؟
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: to gafgazi miragse?
om_id_26: من همه مدل رقصي بلدم
rozan_jagartala: =D>ey val
rozan_jagartala: 10metretE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: 10metret jiiiiiiiiiiiiiz
om_id_26: برره اي هم بلدم
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: ey sheyton
rozan_jagartala: az modele soltan khan
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: دلم غم در کرده
rozan_jagartala: :-*:-*
om_id_26: فدات
rozan_jagartala: ma bishtar tar tar
om_id_26: تر يا خيس؟
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: tar
rozan_jagartala: :-Pabdaresh
om_id_26: =P~
om_id_26: اينطوري؟
rozan_jagartala: :Dok
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: jook nemige?
om_id_26: نمي خواي ويروست روقاب بگيري؟
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: حيفه
rozan_jagartala: :)
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: فردا روزه ميگيري؟
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: eshalah
rozan_jagartala: to chetor?
om_id_26: قبل از اذون اان ميشي؟
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: :">hamomi nasham
rozan_jagartala: bayad ye sar beram
rozan_jagartala: hamom
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: na
rozan_jagartala: nemitonam
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: ساعت چند سحري ميخوري؟
rozan_jagartala: 1 sa@t gable azon
rozan_jagartala: migan mah ded »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htme
rozan_jagartala: dede shode?
om_id_26: اذون اونجا ساعت چنده؟
rozan_jagartala: :Dnemidonam
rozan_jagartala: bayad akhbar gosh konim
rozan_jagartala: ta bebinim
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: chande
om_id_26: اينجا 4/37دقيقه است
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: pas bayad
rozan_jagartala: 4 bokhore?
rozan_jagartala: vaaaaaaaaaaay
rozan_jagartala: inja fekr konam
rozan_jagartala: 5/30
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://bplay.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: she
om_id_26: بعد از سحري قرار بذارييم؟
rozan_jagartala: akhe ejaze nemidan
rozan_jagartala: dar zemn
rozan_jagartala: man:">
rozan_jagartala: a   E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: akhe
rozan_jagartala: na inke hasasam
rozan_jagartala: bayad bade chat
rozan_jagartala: beram
rozan_jagartala: hamom
rozan_jagartala: vase hamin
rozan_jagartala: mikham
rozan_jagartala: ye mah
rozan_jagartala: chato tatil konam
rozan_jagartala: fagat
rozan_jagartala: 5 roze ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: adatam
rozan_jagartala: on besham
om_id_26: بعد از افطار چي؟
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htms
rozan_jagartala: say mikonam
rozan_jagartala: vali fekr nakonam
om_id_26: من هلاک ميشم
rozan_jagartala: hamin seriyalaro
rozan_jagartala: nigah konim
rozan_jagartala: vagt tamome
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: to chera halak mishe?
rozan_jagartala: to ke 100000000000000000000000000000000000000 in hame
rozan_jagartala: dost dare?
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: oni ke halak mishe khode khodamam
om_id_26: اذان تبريز4.58دقيقهاست
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: :Dnemdonam
rozan_jagartala: dagigan
rozan_jagartala: eshg yani lati
rozan_jagartala: ba arago abjo gati
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: fekr nakoni ma latim
rozan_jagartala: fekr mikone khater khatim
om_id_26: من از روي تقويم نجومي نوشتم
rozan_jagartala: 4keretim be mola
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: har vagt bashe
rozan_jagartala: bayad pa shim
om_id_26: پس من کي تو رو پيدا کنم؟
rozan_jagartala: cheshemonam dar ad
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: mobiyl dare?
rozan_jagartala: vase sms zadan?
om_id_26: نه
rozan_jagartala: /:)
rozan_jagartala: vase cheeeeeeeeee?
om_id_26: فقيرم
rozan_jagartala: khob farda bekhaIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htmr
rozan_jagartala: :Dke tooooooooooo
rozan_jagartala: are bavaram shod
om_id_26: اره
rozan_jagartala: maze nariz
om_id_26: فردا شب مياي؟
rozan_jagartala: natars mozahem nemisham
rozan_jagartala: faga» A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.tjoyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: fagat sms mizanim
rozan_jagartala: are
om_id_26: بخدا ندارم
rozan_jagartala: fekr konam
rozan_jagartala: bashe gasam nakhor
rozan_jagartala: naz naze khodami
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: :x

 

 

om_id_26: اخرش گيرت اوردم
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: salam
om_id_26: سلااااااااااااااااااام
om_id_26: ماه رمضون ماه وفاست نه بي وفايي
rozan_jagartala: :Delahi fadat sham
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: وقتي نباشي دنيا کوجيک ميشه
om_id_26: هستي
rozan_jagartala: :-*lotf dare
rozan_jagartala: fadat sham
rozan_jagartala: in nazare lotfete
om_id_26: چرا نرفتي برره نگاه کني؟
rozan_jagartala: hosele nadaram
rozan_jagartala: :(
om_id_26: تو هم مثل من بي حوصله اي/
rozan_jagartala: na man ba yeki az behtaren dostam gahr kardam
rozan_jagartala: alan
rozan_jagartala: to chat
om_id_26: بيا با هم گريه کنيم
rozan_jagartala: :Daslanam
rozan_jagartala: gerye chiye
rozan_jagartala: na
rozan_jagartala: aslan
om_id_26: گريه خوبه اااااااااااا
rozan_jagartala: vase kasi ke E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.caom/girl.exe
rozan_jagartala: arzesh dashte bashe are
om_id_26: البته دوست خوب بعد از قهر مياد اشتي  خيالت راحت
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: :Dae kheyile dedam
om_id_26: من امروز از بي حوصلگي سر کار هم نرفتم
rozan_jagartala: :-Oto chera
rozan_jagartala: bazam vase payize?
om_id_26: من يه طورايي از خدا دارم خجالت ميکشم
om_id_26: چون منو نميبيني ونميشناسي ميگم
rozan_jagartala: vase che akhe?
om_id_26: ماه رمضون هاي قبل خيلي حال خوشي داشتم ولي امسال همش دلم گرفته
om_id_26: احساس ميکنم هرروز دارم از خدا دورتر ميشم
rozan_jagartala: eeeeeeeeeee
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: are manam in ehsaso daram
rozan_jagartala: inam bekhatere chate
om_id_26: چرا داريم اينطوري ميشيم؟
rozan_jagartala: be kha¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/5r20.exe
rozan_jagartala: be khatere chate
rozan_jagartala: man chat nayam
om_id_26: نه من مطمئنم از چت نيست
rozan_jagartala: shado shangolam
rozan_jagartala: vagte miyam
rozan_jagartala: az chiye?
om_id_26: ما توي چت همراز هم ميشيم واين بد نيست
om_id_26: يه نفريني توي اسمون معلق شده
om_id_26: اونم توي ماه رحمت
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: من خواهاي عجيبي ميبينم
om_id_26: خوابهاي
rozan_jagartala: :-/
om_id_26: بدون استثنا اين خوابها داره رخ ميده
om_id_26: يه جورايي داره دينمون تلف ميشه
rozan_jagartala: mazerat
rozan_jagartala: che begam
rozan_jagartala: aman vagte chat miyam
rozan_jagartala: vabaste misham
rozan_jagartala: injore fekram hamash pishe dostame
rozan_jagartala: intore mishe ke az khoda dor ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.jmoyiex.com/520.exei
rozan_jagartala: sham
rozan_jagartala: >:D<
om_id_26: خوب اين دوتا که ميگي خيلي به هم ربط نداره
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: chera man alan ba dostam
rozan_jagartala: gahr kardam
rozan_jagartala: hoseleye namaz khondan
rozan_jagartala: nadaram
rozan_jagartala: mikham beram bekhabam
rozan_jagartala: yani hamin
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: شايد چون ماه رحمت خداست شيطون بيشتر زور ميزنه که دل مون رو خراب کنه
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: gamon konam
rozan_jagartala: pas az sobh
rozan_jagartala: hesabi khabide?
rozan_jagartala: narafte sare karet
rozan_jagartala: ?
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: پس بايد از لج شيطون هم شده يه راهي پيدا کرد
rozan_jagartala: oooooooooooo hatman
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: من وقتي خيلي بهم فشار مياد صلوات ميفرستم  کمي بهتر ميشم
rozan_jagartala: ey vaQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.lexe
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: daramet
om_id_26: خواب ديدم محشر شده
om_id_26: خيلي ترسيدم
rozan_jagartala: khoooooooooob
om_id_26: هولناک بود
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: همش دنبال يه اشنا که کمکم کنه ميگشتم
rozan_jagartala: :(
rozan_jagartala: darket mikonam
rozan_jagartala: chon manam
rozan_jagartala: az in khaba
rozan_jagartala: ka  Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://pmlay.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: nadedam
om_id_26: بعد خواب ديدم مشهد توي حرم امام رضا هستم
rozan_jagartala: khosh be halet
rozan_jagartala: khob
rozan_jagartala: pas emam reza komaket mQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.ciom/girl.exek
rozan_jagartala: mikone
om_id_26: نميدونم چون به جاي اينکه برم زيارت همينطور ول ميگشتم
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: هي اين دست و اون دست ميکدم
rozan_jagartala: khob
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: حتي کنار ضريح هم نرفتم
rozan_jagartala: chera
om_id_26: توي خواب روح ادم ازاده
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: مهم اينه که قبلش دلت دنبال چي بوده
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: doroste
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: توي خواب يکي بمن گفت ادم توي سر بالايي بايد بارش رو سبک کنه
rozan_jagartala: va
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: من  بجز دخترم هيچ نقطه ضعفي توي دنيا ندارم
om_id_26: راحت ميتونم از همه چيز بگذرم
rozan_jagartala: khoda vasat nigahesh dare
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: نکنه همين نقطه ضعف اون بار سنگين باشه؟
rozan_jagartala: aaaaaaaaaaa in che harfiye
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: los nasho
om_id_26: مطمئن هستم خدا از من بزرگتره و اگه بخواد اونو خوشبخت ميکنه
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: khob bale
rozan_jagartala: vali zire sayeye tooooooooooo
om_id_26: ولي بازم يه طورايي کم ميارم
rozan_jagartala: babayi
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: kheyile vabastash shode
rozan_jagartala: ehsas mikonam
rozan_jagartala: dare fekrayi mikone
rozan_jagartala: in fekra aziya¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exet
rozan_jagartala: aziyatet mikone
om_id_26: يه چيزي داره دين منو ميخوره
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: akhe che?
om_id_26: نميدونم؟
rozan_jagartala: khob chera
rozan_jagartala: adam midone khodesh
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: تو الان هم حس ميکني چت خرابت ميکنه؟
rozan_jagartala: ba hame na
om_id_26: با من؟
rozan_jagartala: vagte harfaye bad geyire eslami migan are
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: ba to ke aslan
rozan_jagartala:  midonam tarafe mogabelam
rozan_jagartala: adame fahmideyiye
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: ولي من وقتي دخترم رو ميبوسم احاس محبت نميکنم از روي وظيفه ميبوسم
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »n¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: akheyir
rozan_jagartala: man dokhtaram
rozan_jagartala: ehsasesho dark mikonam
rozan_jagartala: ba bose mohabat ziyad mishe
rozan_jagartala: babam vagte chize mikhare
om_id_26: اره
rozan_jagartala: ta nabosames¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exeh
rozan_jagartala: nabosamesh behem nemide
rozan_jagartala: ham mohabat ziyad mishe
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: hamam ke khob vazifasho anjam mide
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: من ياد يه چيزي مي افتم که توي دلم زهر ميشه
rozan_jagartala: che?
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: من اونو از محبت مادر محروم کردم
rozan_jagartala: to nakarde ta onja
rozan_jagartala: ke mIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htmi
rozan_jagartala: midonam
rozan_jagartala: madaresh joda shode
rozan_jagartala: vali i »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECnE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htmo
rozan_jagartala:  bedon ke dokhtara
rozan_jagartala: babashono
rozan_jagartala: bishtar az mamaneshon
rozan_jagartala: dost daran
om_id_26: همه ي بچه ها با مادرشون ميان مدرسه0و وقتي او بهشون نگاه ميکنه من رنجش رو ميبينم و
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: ye chize begam narahat nashi
rozan_jagartala: lanat be madaresh
rozan_jagartala: mazerat be man marbotIëE¢Q± A ?  ¸     ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htmn
om_id_26: من چکار بايد بکنم؟
rozan_jagartala: ist vali ba cheshayi por az ashk goftam
rozan_jagartala: nist
rozan_jagartala: fagat QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exeb
rozan_jagartala: bayad ba mohabat sirabesh koni
rozan_jagartala: khob dege inke ta bozorg nashode ezdevaz koni
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: محبت؟ وظيفه؟ موندم کلافه شدم
rozan_jagartala: ezdevaj koni ye j  Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  o²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: jorayi masoliyatet sabok mishe
om_id_26: اصلا نميخوام ازدواج کنم نيازي هم ندارم
rozan_jagartala: mikhay dokhtaret be khaharo dadash bashe
rozan_jagartala: tanha vQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exeas
rozan_jagartala: e khodet nist
rozan_jagartala: vase
om_id_26: مصيبت هاي بعدش چي؟
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: khob dar entekhabet dagig bash
rozan_jagartala: bashi tore nemishe
rozan_jagartala: man dayim sahebe damado aroso nave bod
rozan_jagartala: to 50  Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: salegi ezdevaj kard sahebe dokhtare 2 sale hastesh
rozan_jagartala: ba dashtane 5 bache
om_id_26: نميدونم
om_id_26: به ازدواج نميتونم فکر کنم /خدا توي اين ماه رمضون  خودش يه طوري کمکم کنه
rozan_jagartala: khod dani
rozan_jagartala: eshalah
om_id_26: حد اقل از ايني که هستم گند تر نشم
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: che begam
rozan_jagartala: sakhte
om_id_26: خوب شد که امشب بودي
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: دلم  سبک شد
rozan_jagartala: ey bala
rozan_jagartala: ashkamo dar avorde
rozan_jagartala: khodaro shokr:-*
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: من ديگه چشمام هم خشک شده
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: يادته چطوري با هم اشنا شديم؟
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: ba man?
rozan_jagartala: ya ki?
om_id_26: اره
rozan_jagartala: to room
om_id_26: با چه جمله اي؟
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: yadam nist
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: من گفتم يه مامان ميخوام بعد تو گفتي حاضري مامانم بشي
rozan_jagartala: :Daaaaaaaaare
rozan_jagartala: ras mige?
om_id_26: ياذت نيست؟
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: akhe midoni chiye
rozan_jagartala: to chat mamane kheyiliya shodam
om_id_26: حالا واقعا مثل مادر برام ارامش بخشي
rozan_jagartala: hameye chaterIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: ha 21 saleshono ya 22
rozan_jagartala: mamnon
rozan_jagartala: lotf dare
rozan_jagartala: >:D<pas mamani biya bagalam
rozan_jagartala: :-*ye bos »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: :">
rozan_jagartala: az pishonit mikonam
rozan_jagartala: ta bishtar aram shi
om_id_26: باشه
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: che pesare naziiiiiiiiiii
rozan_jagartala: ey jon
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: قربنت مامان
rozan_jagartala: :))khahes  Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.ehxe
rozan_jagartala: khahesh nane
rozan_jagartala: dege mikham
om_id_26: يه سئوال
rozan_jagartala: shado shangol bebinamet
rozan_jagartala: befarma
rozan_jagartala: O:-)
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: تو دوست داري با چه جور ادمي ازدواج کني؟
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: shad
rozan_jagartala: khonevade dar
rozan_jagartala: ba salige
rozan_jagartala: ba mohabat
rozan_jagartala: momeno dost dashtani
rozan_jagartala: shik posh
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: dar zemn marde zendegi bashe
om_id_26: پس تو هم تا اخر عمر مجرد ميموني=))
rozan_jagartala: behtar
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26:  نسل اينجور مردا منقرض شده
rozan_jagartala: man niyaze be aga bala sar nadaram
rozan_jagartala: vase inke sonate piyambare mikham ada kona·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/lomve.htm
om_id_26: پس بايد زن بگيري
rozan_jagartala: toro khoda del darim bede
rozan_jagartala: na inke az donya siram koni
om_id_26: من
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: تموم
om_id_26: دلم
om_id_26: براي مامانم
om_id_26: :x
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: che dele nazi
om_id_26: ولي ميگم که بدوني روزگاري شده که مرد به معناي واقعي قحطه
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: حتي زنا هم نا مرد شدن
rozan_jagartala: onke baaaaaaale
rozan_jagartala: vali khob
rozan_jagartala: baziya az shanseshone
rozan_jagartala: ke hamchin
rozan_jagartala: marde gireshon» A±¼¤CéE  µA¼I , I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exem
rozan_jagartala: miyad
rozan_jagartala: be hamin khater khoda bayad dorost kone
rozan_jagartala: hame kararo
rozan_jagartala: khIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htmo
rozan_jagartala: khob har che gesmate
rozan_jagartala: eshalah khob she
rozan_jagartala: be omide hag
om_id_26: ايشالله
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: اگه نا راحتت کرد منو ببخش
rozan_jagartala: na aslan
rozan_jagartala: vasam tajrobast
rozan_jagartala: khoda    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: ولي تو ارومم کردي
rozan_jagartala: ro dare gam nadashte bash
rozan_jagartala: :-*merc
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: اره تورو هم خدا فرستاد وگرنه شيراز کجا تبريز کجا
rozan_jagartala: che begam
rozan_jagartala: mano to fagat dostim
rozan_jagartala: khoda kone ke doste khobi barat besham
om_id_26: اگه پشتوانه دوستي ها خدا باشه خودش همه چيزو درست ميکنه
om_id_26: چه چت خوبي بود
rozan_jagartala: bale
rozan_jagartala: merc
om_id_26: حالا ميرم يه کمي ساز ميزنم
rozan_jagartala: @[smiley: Kisses: [36/36_3_16]]

You just received a smiley! Go to http://buddies.smileycentral.com/?ZNxmk580YYIR to see it!
om_id_26: جات سبز
rozan_jagartala: :Dpas jam goldon bezar
rozan_jagartala: sabze sabztaram beshe
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: چون ماه رمضونه گلدون بعدا ...../
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: :-?mage che mishe?
rozan_jagartala: to ramezon
rozan_jagartala: ?
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: بعد از رمضون بالشتم رو ميذارم:D
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: har jor eshgete
rozan_jagartala: haji
rozan_jagartala: safato beram
rozan_jagartala: marameto deleto » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: همش يه طرف
om_id_26: ويرووست.و برم
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: na inke az siyte sex gereftam
rozan_jagartala: shaba be jone mina
rozan_jagartala: gat mishe
rozan_jagartala: deshab on bodam
rozan_jagartala: gat bod
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: az shanse mano toe
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: ميترسم يه روزي منم برم همين سايته
om_id_26: البته از کافي نت
rozan_jagartala: vase che?
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: که سيستم خودم الوده نشه
rozan_jagartala: vasat hob nist pesarakam
rozan_jagartala: gande asalakam
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: akhe man ziyade ravi kardam
rozan_jagartala: alode shod
rozan_jagartala: aslan nare sangintare
om_id_26: دانلود تصوير؟
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: :">are
om_id_26: اشکال نداره سئوال سکسي ازت بپرسم؟
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: na bepors
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: دوستات /همکارات/از ارتباط هاشون چيزي برات ميگن؟
rozan_jagartala: aaaaaaaaare ta delet bekhad
rozan_jagartala: kheyile rahat
rozan_jagartala: ba zan dayim
rozan_jagartala: ba zan dadas²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exeh
rozan_jagartala: am
rozan_jagartala: az shabe zafafeshon
rozan_jagartala: ta hala
om_id_26: زنهاي شوهر دار  هم؟
rozan_jagartala: ke
rozan_jagartala: az namzad bazishon
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: از خيانت هاشون چي؟
rozan_jagartala: :-Oaslan
rozan_jagartala: khiyan·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htma
rozan_jagartala: khiyanat to kar nist
rozan_jagartala: hame vase shohareshone
om_id_26: از بچگي هاشون چي؟
rozan_jagartala: man ke nashnidam
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: yani yeki beheshon gasd kone
rozan_jagartala: tajavoj kone
om_id_26: اره
rozan_jagartala: yekish khodam
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htmk
om_id_26: نه فقط در حد تهديد يا دوستي
rozan_jagartala: heyileliya mikhastan
rozan_jagartala: inkaro baham bokonan
rozan_jagartala: vali degarano na nemidonam
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: بپرس ببين چقدر ه؟
rozan_jagartala: che?
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: يه چيز ديگه بين اونا کسي هست که گرايش به همجنس داشته باشه؟
rozan_jagartala: to add listam
rozan_jagartala: ye dokhtar tehrIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htmo
rozan_jagartala: tehroni
rozan_jagartala: hast
om_id_26: هر جايي که باشه
rozan_jagartala: fekr konam
rozan_jagartala: in kara az pase bache
rozan_jagartala: tehroniya ba biyad
rozan_jagartala: tabriz ye jaye mazhabiye
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: گجرايش نه رابطه
rozan_jagartala: man ke bahash chat mikonam
rozan_jagartala: mige ba ham jens halesh
rozan_jagartala: bishtare
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: از ش بپرس در بچگي مورد سوئ استفاده شديد قرار گرفته؟
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: bashe chashm
rozan_jagartala: fekr nakonam az rahe halal
rozan_jagartala: be donya omade bashan
rozan_jagartala: chon ba baradaresham
rozan_jagartala: rabQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exee
om_id_26: من دارم امار ميگيرم
rozan_jagartala: rabete dare
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: خوب پس مطمئنا مورد استفاده قبل از بلوغ قرار گرفته
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: vali hanoz open nashode
om_id_26: رابطه با محارم به دوران قبل از بلوغ بر ميگرده
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: injor adama
rozan_jagartala: harf to kalashon foro ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://nplay.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: nemire marizan
om_id_26: اره
rozan_jagartala: har vagt dedam azash miporsam
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: مرسي
rozan_jagartala: eftekhar mikonan
rozan_jagartala: be kareshon
om_id_26: من ديگه ميرم
rozan_jagartala: manam
rozan_jagartala: khosh hal shodam
rozan_jagartala: shab khosh ro dokhtareto bebos
om_id_26: قربونت مينا جوووووووون
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: khoda nakone
om_id_26: =;:x
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: >:D<:-*:x=;
rozan_jagartala: be omide dedar
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: بيا بيا بيا بيا بيا
rozan_jagartala: che?
om_id_26: چت بيا
rozan_jagartala: ;)cashm
rozan_jagartala: =;
om_id_26: =;
om_id_26: @};-
rozan_jagartala: =;

 

 

om_id_26: بي وفايي     دل من/ديگه ااف هم نميذاري
rozan_jagartala: >:D<salam
om_id_26: جوووووووووووونم
rozan_jagartala: alan omadam
rozan_jagartala: khob shod dedamet
om_id_26: ميدونم
om_id_26: منو ديدي؟
om_id_26: چطوري؟
om_id_26: اخه اميد فدات شه
rozan_jagartala: khooooooob
rozan_jagartala: khoda nakone
rozan_jagartala: on chetrto perta che bod
om_id_26: :D
rozan_jagartala: /:)
om_id_26: :^O
om_id_26: دروغ
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: متنش قابل خوندن نيست
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: khob chetore?
om_id_26: خوبم متن رو برام بنويس
rozan_jagartala: hichiye axe
om_id_26: اين عکسا چه طوري پيدا ميکني؟
om_id_26: :(
om_id_26: بازم توي ماه رمضون.....بازي؟
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: na bache + shodam
rozan_jagartala: >:D<
om_id_26: يا علي مدد
om_id_26: التماس دعا
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: يالله
rozan_jagartala: mohtaje doa
rozan_jagartala: man roze nemigeram
om_id_26: 2َA
om_id_26: ميدونم
om_id_26: ولي از چند ر.ز ديگه بايد بگيري/نه؟
rozan_jagartala: are
om_id_26: کار وکاسبي چطوره؟
rozan_jagartala: goooooooooood
om_id_26: پس بعد از ماه رمضون  ميري مکه ايشاالله
om_id_26: اسب سفيد توي خواب يعني چي؟
rozan_jagartala: nemidonam
om_id_26: خواب ديدم سوار اسب سفيدي
rozan_jagartala: :-O
om_id_26: ميخواي ماشين بخري؟
om_id_26: مثلا پرايد سفيد؟
rozan_jagartala: 206
om_id_26: اوووووووووووووووووکلاس
rozan_jagartala: ;)vali dost daram khone bekharam ta mashin
om_id_26: اونجا خونه متري چنده؟
rozan_jagartala: : yeO taghire jensiat mide mishe Q
om_id_26: بر عکسش هم ميشه
om_id_26: يه پسري توي قزوين گم  ميشه
rozan_jagartala: ): torke mamanbabasho mikoshe badm igan chera koshti ? migeh akhe baz az 40 sal be  rabeteye kasifeshoon PEY bordam
om_id_26: =))
om_id_26:  پليس قزوين اعلام ميکنه هر کسي که پيداش کرد /امشب براي خودش/فردا بياره بده به ما/که پس فردا بديمش به خانواده اش
rozan_jagartala: =))
om_id_26: اين دوست پسرت خيلي با حاله
rozan_jagartala: =))
om_id_26: چه عکسايي براش ميفرستي
rozan_jagartala: hichi
rozan_jagartala: azam sex mikhad nemidam
om_id_26: دارم ميبينم
rozan_jagartala: :-O
om_id_26: من احتمالا بايد قبل از اذون صبح يه دوش بگيرم از دست اين عکسا
rozan_jagartala: nakheyir
om_id_26: چي نخير؟
om_id_26: با مني يا با اون؟
om_id_26: اي بابا م ي ن ا
om_id_26: کجايي؟
rozan_jagartala: boro baba
rozan_jagartala: man ax nemidam
rozan_jagartala: alan
om_id_26: چي ميگي؟
rozan_jagartala: khodet hashare haste takhsire man chiye
rozan_jagartala: :-P
om_id_26: با من هستي؟
rozan_jagartala: bale
rozan_jagartala: man bayad beram
rozan_jagartala: =;
om_id_26: حموم ميرم چون از ترس تو خودم ريدم
om_id_26: :((
om_id_26: تو منو دوست نداري
om_id_26: با يکي ديگه دعوا ميکني منو ميزني
om_id_26: تو مثلا مامان مني
om_id_26: خشن
om_id_26: بد اخلاق
om_id_26: بد
om_id_26: :((
om_id_26: چرا ميزني
om_id_26: مگه من چکار کردم
rozan_jagartala: =))
om_id_26: فدات
rozan_jagartala: fadat sham
om_id_26: خيلي خوبي
om_id_26: نازي
om_id_26: گلي
om_id_26: مينايي
om_id_26: جونمي
om_id_26: مامانمي
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: منوببخش
om_id_26: گه خوردم
om_id_26: غلط کردم
om_id_26: ديگه....چي؟بگم؟
rozan_jagartala: X-(bache bad
rozan_jagartala: migam koche naro beadab mishe
rozan_jagartala: fosh yad migere
rozan_jagartala: dege nago
rozan_jagartala: ok?
om_id_26: چشششششششششششششششششششششششششششم
om_id_26: ولي مامان اگه بدوني امروز توي کوچه چه خبر بود
om_id_26: يه همسايه داريم راننده تاکسيه
om_id_26: صبح ميره ظهر مياد
om_id_26: امروز زود تر اومده بود زنش رو با يکي گرفته بود
om_id_26: مرده رو توي اتاق زنداني کرده بود
rozan_jagartala: :-O
om_id_26: زنش داد ميزد چکار به اون داري؟
om_id_26: ولش کن بره
om_id_26: حال ميکني چه همسايه هاي خوبي داريم؟
rozan_jagartala: :(
rozan_jagartala: vaaaaaaaaaay
rozan_jagartala: che begam
rozan_jagartala: khob omid
rozan_jagartala: jonam
om_id_26: جوووونم
rozan_jagartala: man bayad dege beram
om_id_26: :-*:-*=;
om_id_26: :-*:x:-*

 

 

 

a_b7867: سلامي چو بوي خوش صابون لوکس
a_b7867: کمال تشکرات از افت داشته بوده ام
a_b7867: اي کاش دوتا فرشته بوديم
a_b7867: توي اسمون  پر ميگشوديم
a_b7867: دمبک مي زديم شعر ميخونديم
a_b7867: در يک وجبي هم ميمونديم(بخطر رعايت مسائل شرعي يک وجب فاصله لازم است)
a_b7867: پشتک ميزديم ميون ابرها
a_b7867: من و مينا جون جيگر طلا
a_b7867: ده اف ديگه بنويسم شاعر ميشم
a_b7867: عشق مينا منو شاعر ميکنه
a_b7867: من که هيچم/خرو قاطر ميکنه
a_b7867: تب عشقت منو اتيش ميزنه
a_b7867: ....حالا همه با هم  تيش    تيش  تيش گرفته اين دل که....
a_b7867: :-*

 

 

om_id_26: ?????????????????????????????????
rozan_jagartala: >:D<
rozan_jagartala: salam
om_id_26: ????????
rozan_jagartala: ?? ?????? ???? ?? ?????? ???
rozan_jagartala: ye khorde
rozan_jagartala: khob ye khorde bad
om_id_26: ????????  ?? ??????
rozan_jagartala: =))are ba gol maryemeton
rozan_jagartala: ah ah
rozan_jagartala: kheyile bad maze bod
om_id_26: ??? ?????
rozan_jagartala: :-&kosht mano
rozan_jagartala: fagat ye bar khordam
rozan_jagartala: badesh dege na
om_id_26: ??? ????? ??????? ???? ???? ???
om_id_26: ????? ?? ???? ?????? ?? ????
rozan_jagartala: emroz raftam doktor goft nakhor
rozan_jagartala: az pa dardo dast dard mordam
om_id_26: ?????? ???? ?????? ?? ????
rozan_jagartala: chiye?
om_id_26: ????
om_id_26: :D
rozan_jagartala: :">
om_id_26: =))
rozan_jagartala: =))khoshmaze
rozan_jagartala: are jone khodet kheyile khoshmazast
om_id_26: ??? ???? ??? ??? ????? ??????
rozan_jagartala: ba ye man aslam nemishe khordesh
om_id_26: ???? ?? ???? ????
om_id_26: :">
rozan_jagartala: ah ah
rozan_jagartala: khosham bashe?
rozan_jagartala: dege?
rozan_jagartala: na jone man
om_id_26: ???? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ???? ??? ?????
rozan_jagartala: bego
rozan_jagartala: =))na dorost bod
om_id_26: ???? ?? ?? ??? ????
rozan_jagartala: kholase doktor goft aslan nasho mikhay che kar
rozan_jagartala: fagat ab havij bokhor
rozan_jagartala: soba
om_id_26: ????? ?????? ???? ????
rozan_jagartala: chashm
rozan_jagartala: kholase begzarim
rozan_jagartala: khodet chetore omid?
rozan_jagartala: khobi
rozan_jagartala: khoshi?
rozan_jagartala: salamati?
rozan_jagartala: dokhtare che kar mikone?
om_id_26: ?? ?? ???? ??? ????
om_id_26: :(
rozan_jagartala: aaaaaaaaaaare
rozan_jagartala: kase nist mokheto bokhore
om_id_26: ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
rozan_jagartala: rahati
rozan_jagartala: bavar kon
om_id_26:  ?????????????????????????????
om_id_26: ?? ???? ???? ?? ? ???
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: chashm
rozan_jagartala: nemigam
rozan_jagartala: :xto mishe omide khodam
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: :-*???? ? ? ? ??
rozan_jagartala: >:D<bepar bagale mamnani
om_id_26: ???? ??? ???? ?????? ???? ??? ????
rozan_jagartala: =))
om_id_26: ??????? ?? ??? ????
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: ey khoda aman az daste to bache
om_id_26: ???????? ?? ???? ??? ???? ??? ??? ?? ??? ???
rozan_jagartala: aaaaaa dor az jonet
om_id_26: ??? ?? ?? ???? ???????
om_id_26: ?? ???
rozan_jagartala: :Dmalom nist
om_id_26: @-)
om_id_26: ???? ??? ???? ???
om_id_26: ??????
rozan_jagartala: :Dna nashode
om_id_26: ???? ???? ??????
om_id_26: ??????? ??????
om_id_26: ???? ??? ??
om_id_26: ???? ???? ??? ?? ??
rozan_jagartala: :-hazash khodafezi kardam
rozan_jagartala: naaaaaaaa
rozan_jagartala: to mahe ramezon tatile
om_id_26: ????? ??? ?????
rozan_jagartala: doste dadasham kard
rozan_jagartala: kolan chatemon farg karde
om_id_26: ???? ??????
om_id_26: ??? ??????
rozan_jagartala: na
rozan_jagartala: =D>ey val
om_id_26: ???? ???? ??????
om_id_26: ???? ?? ??? ???????
rozan_jagartala: fekr konam
rozan_jagartala: ;)are
om_id_26: :-*
om_id_26: ???? ??? ?? ???? ????
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: khob besho
rozan_jagartala: :-P
om_id_26: :D
rozan_jagartala: mash ramezon behet bad nemigzare?
rozan_jagartala: :">
om_id_26: ?? ?????? ????
rozan_jagartala: :)]
om_id_26: ??? ????? ?????
om_id_26: ?????
rozan_jagartala: mage chi karet mikone?
rozan_jagartala: ;)injore niga mikone be khanoma?
om_id_26: ????? /??? ?? ?????/?? ?? ??? ?? ?? ????? ?? ????? ?? ???? ?? ? ? ? ? ?
rozan_jagartala: :-Okhob khob
rozan_jagartala: vaaay
rozan_jagartala: che khob
om_id_26: ??? ?? ??
om_id_26: ????? ???
rozan_jagartala: :Dey khoda
rozan_jagartala: :-Pvase che?
rozan_jagartala: tablo karde?
rozan_jagartala: mesle shazde khan
om_id_26: ??? ????? ???? ???? /??? ?? ???? ??????/???? ???
om_id_26: ??? ????? ????
rozan_jagartala: :)
rozan_jagartala: khob onam nadashte
rozan_jagartala: ke az shoma miporsede?
rozan_jagartala: vase che zaye
rozan_jagartala: tafahome
om_id_26: ???? ?????
om_id_26: ? ? ? ? ? ?
om_id_26: ?? ???? ?????? ????
rozan_jagartala: :-*ey joooooooooon
om_id_26: ?? ??? ?? ???? ???? ??????? ????? ??? ????
om_id_26: :">
om_id_26: ??? ?????? ?? ?? ?????
rozan_jagartala: enshalah in dafe ke dede mesle shir farhay nakoniyaaaaaaa
rozan_jagartala: khob boro jelo
rozan_jagartala: harfe deleto bego
om_id_26: ??? ??? ??? ?? ?????:D
rozan_jagartala: mage chiye?
rozan_jagartala: :-O
om_id_26: ?? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ?? ??????
om_id_26: ????? ??? ???? ?? ?????
om_id_26: ?????? ??? ???? ????
rozan_jagartala: yani az on dokhtara bodesh?
om_id_26: ??? ?? ?????? ????? ????? ???? ???
rozan_jagartala: ;)
rozan_jagartala: bashe
om_id_26: ??? ??? ?? ????? ????? ? ???? ??? ?????? ??? ?? ??? ?????? ??? ??? ???????....???? ?? ???  ???
rozan_jagartala: :Djone nane
om_id_26: ??? ???? ?? ??? ??? ????? ??? ????? ????? ???
rozan_jagartala: ;)
om_id_26: ????? ?? ????? ?? ???? ?????+?????+?????+....+
rozan_jagartala: :)
om_id_26: ??? ?? ???
om_id_26: ????????????????????????????????????  ??? ????? ?? ????? ?? ....??
rozan_jagartala: :Dare nane
om_id_26: ?????  ???? ???? ?????? ????? ?????? ??? ??????
rozan_jagartala: :D
om_id_26: ??? ??? ???? ?? ????/???? ???? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ??? ????????????
rozan_jagartala: :Dkhob are boze ham del dare
rozan_jagartala: mage chiye
om_id_26: ?? ??? ???? ?? ???? ????? ?????? ?? ???? ??? ??? ???? ??? ?????? ?? ??? ? ???? ??????? ???? ??? ???
om_id_26: ??? ???? ??? ?? ????....??....?? ??? ???? /??? ????
rozan_jagartala: ;;)
om_id_26: ????
om_id_26: ?????? ????? ?? ??? ???? ???
rozan_jagartala: na injam
om_id_26: ??? ??? ????
rozan_jagartala: khob mazerat
om_id_26: ???? ???
rozan_jagartala: merc omadam
rozan_jagartala: >:D<
om_id_26: ???? ?? ?????
rozan_jagartala: nemidonam
rozan_jagartala: mikhay beri?
om_id_26: ??? /???? ????? ????? ?? ??????? ???
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: bashe
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: say mikonam
om_id_26: @};-@};->:D<
om_id_26: =;:x
rozan_jagartala: merc khodet goli
rozan_jagartala: khob beneviseyaaaaaaaaa
rozan_jagartala: mashgasho
rozan_jagartala: ro dokhtareto bebos
om_id_26: chashhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm
rozan_jagartala: =D>
rozan_jagartala: bye
rozan_jagartala: =;

 

 

oo_aa26: اينجايي؟
media_18_2005: mazerat 1 lahze mouse istad & dige tekoon nakhord
oo_aa26: خوب حالت خوبه ؟چکار ميکني؟
media_18_2005: bad nistam
media_18_2005: to chi kar mikony?
media_18_2005: karet be koja resid?
oo_aa26: من گرفتار تحقيق جديدم هستم/ برات تهوع اوره نه؟
oo_aa26: اون تموم شد
media_18_2005: na
media_18_2005: vase chi baraye man?
oo_aa26: چون خيلي تحملش کردي
media_18_2005: na
media_18_2005: che reshtey mikhony?
oo_aa26: جامعه شناسي
media_18_2005: ok
media_18_2005: doost dary in reshteto?
media_18_2005: chi shod?
oo_aa26: من قبلا مهندسي مکانيک خوندم بعدش هم هنر(نمايش) ولي جامعه شناسي يه چيز ديگه است
media_18_2005: ok
oo_aa26: تو دوست داري چي بخوني؟
media_18_2005: memary
oo_aa26: چون ارشد پيوسته است/
media_18_2005: khob naft ham doost daram
oo_aa26: بخاطر حقوقش؟
media_18_2005: na chon doost daram
oo_aa26: معمولا بچه هاي جنوب يا کساني که اصليتشون جنوبيه اين رشته و دوست دارن
media_18_2005: na man bache jonoob nistam
oo_aa26: ميدونم/رشته نفت اصلا علمي نيست صنعت نفت وابسته به علوم مادره
media_18_2005: khob
oo_aa26: او اريزنا جونز هم الان مياد
media_18_2005: valy man fekr nemikonam ghabool besham
oo_aa26: حتما
oo_aa26: بگير که اومد
media_18_2005: oomad
oo_aa26: سردت نشه
media_18_2005: na
oo_aa26: ميتوني قبول شي تونخبه اي يادت نره
oo_aa26: با اين چطوري؟
media_18_2005: na
media_18_2005: ok
oo_aa26: عجب صدايي داره
media_18_2005: chi?
oo_aa26: من هر چيز ي رو که بگي ماچ کردم همچي صدايي نداد
media_18_2005: masalan chi?
oo_aa26: از فرق سر تا نوک پا/البته گردن درد هم گرفتم
oo_aa26: rgkp;ab
media_18_2005: az ki?

 

 

ba_vafa6: سلام
sanamlove_420: salam
ba_vafa6: صنم
ba_vafa6: خوبي؟
sanamlove_420: thanks
ba_vafa6: چرا از فارسي استفاده نميکني زبانت خوب ميشه
sanamlove_420: ممنون
ba_vafa6: چکار ميکني؟
sanamlove_420: :-*
ba_vafa6: الان اونجا ساعت چنده؟
ba_vafa6: :-*
ba_vafa6: خوب بود؟
ba_vafa6: were r u?
sanamlove_420: استم
ba_vafa6: what do  u  do?
sanamlove_420: nathings
ba_vafa6: this kiss is nice
ba_vafa6: is,n?
sanamlove_420: ممنون متشکرم
ba_vafa6: time?
ba_vafa6: مرسي
ba_vafa6: when is ther/?
sanamlove_420: وب ميدي
ba_vafa6: اماده است
ba_vafa6: بگير
sanamlove_420: گرفتم
ba_vafa6: where am I?
ba_vafa6: hear
sanamlove_420: hello this nathing
ba_vafa6: now?
sanamlove_420: هيچ چيز نيست

 

 

ba_vafa6: سلام
sanamlove_420: salam azizam
ba_vafa6: حالت خوبه؟
sanamlove_420: thanks
sanamlove_420: :-*زود جواب نمي دي
ba_vafa6: ببخشيد
ba_vafa6: وب داري؟
sanamlove_420: نه تو داشتي حالا چي
ba_vafa6: من دارم
sanamlove_420: وب ميدي حالا
ba_vafa6: درسهايي که ميخونيد اين رتم چي هست؟
ba_vafa6: اين ترم
sanamlove_420: خوبي
ba_vafa6: :-*
sanamlove_420: چرا وب برفت نمي دي
ba_vafa6: از من نبود
ba_vafa6: دوباره
sanamlove_420: پس چي
ba_vafa6: شد؟
sanamlove_420: نمي تاني زياد باشي
ba_vafa6: ميتونم
sanamlove_420: عزيزم خيلي خوشگلم
sanamlove_420: با ش دگه
ba_vafa6: باشه
ba_vafa6: خوبه؟
sanamlove_420: رفتي
ba_vafa6: d.c
sanamlove_420: جواب نميدي
ba_vafa6: شدم
ba_vafa6:  حالا بهتر شد؟
sanamlove_420: استي
ba_vafa6: اره
ba_vafa6: شما اين ترم چه درس هايي داريد؟
ba_vafa6: بگو
sanamlove_420: از
sanamlove_420: چي
ba_vafa6: حقوق
sanamlove_420: تو چي ميخواي
ba_vafa6: حقوق بين الملل
sanamlove_420: سکس چي
ba_vafa6: باشه بعد
sanamlove_420: حالا چي
ba_vafa6: ا هست؟عدام براي چه جرمي
ba_vafa6: اعدام
ba_vafa6: سکس براي وقتي که وب داشتي

 

 

oo_aa26: کجا رفتي؟
sanamlove_420: astam
oo_aa26: تو مگه دانشجوي حقوق نيستي؟
sanamlove_420: astam to chi
oo_aa26: پس بگو به چه جرمي ميشه ادم ها را اعدام کرد
oo_aa26: من جامعه شناسي/socialogy
oo_aa26: طبق قانون بشر
oo_aa26: هستي؟
oo_aa26: تو بمن قول دادي دوست راست وخوب باشي
oo_aa26: يادت رفت؟
sanamlove_420: استم دگه دوست خوبي تو
oo_aa26: پس بگو
sanamlove_420: هرچي ميخواي بهت ميگم بپرس
oo_aa26: قانون اعدام چيه؟
sanamlove_420: کسي که مرتکب يه جرمي بشي آنرا نظر به شدت جرمش محکوم به اعدام ميکنند
oo_aa26: چه جرمي؟
oo_aa26: جنايي يا سياسي؟
sanamlove_420: قتنل
sanamlove_420: ميتاني سيآسي باشي يآ جنائي
oo_aa26: عقيده چي؟
sanamlove_420: عقيده سياسي
oo_aa26: ولي در انگلستان ديگه اعدام نميکنن
sanamlove_420: نه
oo_aa26: حد اکثر حبس ابد
sanamlove_420: 20 سال است
oo_aa26: دوست خوب من حالا تو بپرس
sanamlove_420: ازچي
oo_aa26: هرچي دوست داري حتا سکس
sanamlove_420: chi
sanamlove_420: تو چي دوست داري
oo_aa26: چي ميخواي من بگم؟
sanamlove_420: هرچي ميگي
oo_aa26: ادمها روز به روز بد تر مي شن
oo_aa26: چرا چيزي نميگي؟
sanamlove_420: لخت ميشي
oo_aa26: نه
oo_aa26: why u hack me? we  r  firnd
sanamlove_420: :-*
oo_aa26: if  u like sex  tell me
sanamlove_420: what about u
oo_aa26: I like idea
sanamlove_420: which idea
oo_aa26: I  or u  &we
sanamlove_420: u
oo_aa26: we  r not  animals
sanamlove_420: good idea my fried
sanamlove_420: we are friend
oo_aa26: lk fohxv j, phqvl iv ;hvd f;kl
sanamlove_420: chi
oo_aa26: من براي تو هر کاري ميکنم
sanamlove_420: ممنون
oo_aa26: ولي سکس وقت تو هم وب داشته باشي
sanamlove_420: good
oo_aa26: وقتي من به دوستي قول بدم راست ميمانم
sanamlove_420: بعداً خوبي
oo_aa26: ساعت چنده حالا
sanamlove_420: قول دوستي بهت ميأم
oo_aa26: حلال پيش تو ساعت چنده؟
oo_aa26: نگاه کن ببين ساعت چنده؟
sanamlove_420: sat 10 sob
oo_aa26: هوا گرمه؟
sanamlove_420: هوا گرم است ساعت 10 صبح
oo_aa26: چند درجه؟
oo_aa26: شهر کنت شهر خوبي است؟
sanamlove_420: are
sanamlove_420: مگر ايران خوبتري
oo_aa26: تو کار هم ميکني؟
sanamlove_420: are
oo_aa26: چه کاري؟
oo_aa26: من وقتي ايران بودم معلم موسيقي بودم
sanamlove_420: good
oo_aa26: u?
sanamlove_420: در رستورانت با پدرم
oo_aa26: خيلي خوب بايد بيايم انجا براي شما اشپزي کنم
oo_aa26: من  خيلي غذا ها بلم بپزم
sanamlove_420: مياي
sanamlove_420: منظرم
oo_aa26: من پول هايم خرج درس خواندن شده
sanamlove_420: خوب بعدا ً مياي
oo_aa26: بايد بروم ايران پول جمع کنم بعد بيايم
oo_aa26: اري
sanamlove_420: good
oo_aa26: من در دانشگاه ايران صنايع دستي  ياد ميدادم
sanamlove_420: good
oo_aa26: ايا ميشود انجا بازار براي صنايع دستي داشت؟
sanamlove_420: ala chi
oo_aa26: الان وسائل ندارم
sanamlove_420: حالا چي ميکني
oo_aa26: درس ميخوانم
oo_aa26: ورياضي درس ميدهم
sanamlove_420: من بايد برم
sanamlove_420: خوبي
oo_aa26: :-*=;:x
oo_aa26: bye

 

 

ba_vafa6: سلام
sanamlove_420: salam
ba_vafa6: سلامتي؟
sanamlove_420: web medi
ba_vafa6: من هنوز تو رو نديدم
ba_vafa6: وب ميدي؟
sanamlove_420: ندارم
ba_vafa6: من وب دادم
ba_vafa6: چرا نگاه نمي کني؟
sanamlove_420: دارم ببينم
ba_vafa6: خوب چرا ساکتي؟
sanamlove_420: astam
ba_vafa6: تو چه چيزي را از من پنهان ميکني؟
sanamlove_420: hichi ra na
ba_vafa6: پس چرا ساکتي؟
sanamlove_420: chi begam
ba_vafa6: از خودت بگو چون من تورا نميبينم
sanamlove_420: dost dashtani astam
ba_vafa6: ميدونم از کارها وزندگي ات بگو

 

 

 

ba_vafa6: سلام صنم جان
ba_vafa6: قربان سرت بگردم کجايي؟
sanamlove_420: تا 20 دقيقه ميام خوبي
ba_vafa6: منتظرم
sanamlove_420: :-*
ba_vafa6: :">
sanamlove_420: :-*
ba_vafa6: کجا رفتي؟
ba_vafa6: هستي؟
sanamlove_420: hastam
ba_vafa6: چکار ميکني؟
ba_vafa6: صبحونه خوردي؟
sanamlove_420: تو  چي خوردي
ba_vafa6: نان+پنير+ليمو+چاي
sanamlove_420: whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ba_vafa6: تو چي؟
sanamlove_420: az taraf man ham emkhori
ba_vafa6: ok
sanamlove_420: man chai wa limo khordam
ba_vafa6: خوشمزه است
sanamlove_420: are
ba_vafa6: منم خوشمزه هستم:D
sanamlove_420: man ra mekhori
ba_vafa6: کو؟
sanamlove_420: web dari
ba_vafa6: are vali kasi hast
sanamlove_420: chi waqt
ba_vafa6: whea he went
sanamlove_420: ok
ba_vafa6: when
sanamlove_420: when he want to go
ba_vafa6: yes
sanamlove_420: i am waiting
ba_vafa6: he dont know en
sanamlove_420: what
ba_vafa6: خوب بگو چکار ميکني
sanamlove_420: dar khona
ba_vafa6: در رستورانت چکار ميکني؟
ba_vafa6: خواهر وبرادر داري؟
sanamlove_420: are
ba_vafa6: چندتا
sanamlove_420: 4
ba_vafa6: چندتا برادر
sanamlove_420: 3
ba_vafa6: بزرگتر يا کوچکتر؟
ba_vafa6: خودت چند سال داري؟
sanamlove_420: 19
ba_vafa6: چرا کم حرف ميزني؟
sanamlove_420: chi begam
sanamlove_420: to bepors
ba_vafa6: از خودت و زندگي ات
ba_vafa6: چي کاري را دوست داري؟
sanamlove_420: دانشجوي حقوق ام
ba_vafa6: رشته درسي نه/ چيزي را که دوست داري؟
sanamlove_420: هرچي را تو دوستداري بگو
ba_vafa6: من /طبيعت /خدا/روح انساني/دوست خوب
sanamlove_420: من هم  ترا دوست دارم
ba_vafa6: تو چرا در تمام ايدي هاي منضبط شدي؟
sanamlove_420: هيچي نمي دانم
ba_vafa6: من را ببين
sanamlove_420: ok
ba_vafa6: give  me u,r phctuer
sanamlove_420: i donot have
ba_vafa6: ok
ba_vafa6: I mast go
sanamlove_420: خن
ba_vafa6: she is see we
sanamlove_420: what
ba_vafa6: صاحب خانه
sanamlove_420: است 
ba_vafa6:  now  see me
sanamlove_420: thanks
ba_vafa6: what do udo?
ba_vafa6: من بايد برم
sanamlove_420: bash azizam
sanamlove_420: sex nameconi
ba_vafa6: 30 min
ba_vafa6: ميام
ba_vafa6: چون کسي هست نمي شود
ba_vafa6: :-*
sanamlove_420: چي وقت
ba_vafa6: =;
sanamlove_420: چي مياي
ba_vafa6: يک ساعت ديگر
sanamlove_420: سکس ميکني اون وقت 
ba_vafa6: تا تو را نبينم نميکنم
sanamlove_420: خوبي براي هميش باي
ba_vafa6: bay
ba_vafa6: bay
ba_vafa6: bay
ba_vafa6: bay
ba_vafa6: bay
ba_vafa6: bay
sanamlove_420: digar mozahem nashi
ba_vafa6: no
ba_vafa6: no
ba_vafa6: no
ba_vafa6: no
sanamlove_420: ديگر مزاحم من نشي
ba_vafa6: no
ba_vafa6: no
ba_vafa6: no
sanamlove_420: :-SS
ba_vafa6: دوست بايد راست باشد
ba_vafa6: نه سکس
ba_vafa6: دوست بايد مهربان باشد
ba_vafa6: خدا حافظ براي هميشه
ba_vafa6: خدا حافظ براي هميشه
ba_vafa6: خدا حافظ براي هميشه
ba_vafa6: خدا حافظ براي هميشه
ba_vafa6: خدا حافظ براي هميشه

 

 

scarlett_redstar: hi
om_id_26:  hi  u?
scarlett_redstar: rahaa
scarlett_redstar: 19 sale
scarlett_redstar: u?
om_id_26: اميد/26/شيراز
scarlett_redstar: :) khoshvaghtam
om_id_26: ممکنه معني ايدي ات رو بدونم؟
scarlett_redstar: esme
scarlett_redstar: barbadrafte ro shenidi?
scarlett_redstar: bar baad rafte
om_id_26: اره اسکارلت
scarlett_redstar: :)
scarlett_redstar: khob?
om_id_26: اهان
scarlett_redstar: az shiraz che khabar?
om_id_26: خيلي خوب جاييه
scarlett_redstar: are
scarlett_redstar: makhsusan takhte jamshidesh
om_id_26: مخصوصا باغ هاي خلوتش
om_id_26: :D
scarlett_redstar: =))
scarlett_redstar: man daram miram
scarlett_redstar: bye bye
om_id_26: اددت کنم؟
scarlett_redstar: sorry nashnakhte add nemikonam
scarlett_redstar: shabet khosh
om_id_26: خوشوقت شدم/باي

 

 

a_b7867: ???? ????? ?? ???
sepideye_sobh64: salam
sepideye_sobh64: 2min off chek konam plz
a_b7867: ?????
sepideye_sobh64: mer30
sepideye_sobh64: u chetory?
a_b7867: ????? ??? ??????
sepideye_sobh64: nadaram
sepideye_sobh64: Turke mashinesh panchar mishe , shoro mikone az egzoze mashin foot kardan ,lore miad behesh mige hamin kararo mikonin beheton migan khar dige , mage nemibini shisheye mashin paeene? for all
a_b7867: ???? ?? ?? ???? ?????? ????? ??? ?????
sepideye_sobh64: khob
a_b7867: ?? ??????? ???? ????  ????? 5??
sepideye_sobh64: :-O
sepideye_sobh64: :D
a_b7867: ???? ??? ?? ??? ????
a_b7867: ????
sepideye_sobh64: khob?
a_b7867: MP3
a_b7867: ????
sepideye_sobh64: :D
sepideye_sobh64: =))
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: ?? ??? ?? ???/?
sepideye_sobh64: na lkheng ke nistam
a_b7867: ?? ????
a_b7867: ????????? ???? ????
a_b7867: ?? ??? ?? ??????4?? ????? ???? ???? ???? ?? ??

 

 

a_b7867: ???? ??? ???? ?? ?? ?? ??  ??  ??
sepideye_sobh64: hatamn ino bebin
a_b7867: ??? ????? ???? ????
sepideye_sobh64: nemidoonam
sepideye_sobh64: in adreso bebin
a_b7867: ?????
sepideye_sobh64: http://www.niuc.org/flash/Nezhd.swf
sepideye_sobh64: =))
a_b7867: ???? ????
sepideye_sobh64: alan bebin baba
a_b7867: ?????? ??????
sepideye_sobh64: na be khoda be adrese mikhandam
sepideye_sobh64: kheili bahale
a_b7867: ??? ??? ???? ????
sepideye_sobh64: are
sepideye_sobh64: =))
a_b7867: ???????
sepideye_sobh64: :D
a_b7867: ?? ???? ?? ?? ??? ??????
sepideye_sobh64: yeki vasam send karde bood
sepideye_sobh64: che khabara?
a_b7867: ???? ?? ???? ????? ????? ????
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: ???? ?? ????? ????? ?????
sepideye_sobh64: na kasy nist
a_b7867: ???? ?? ?? ????
sepideye_sobh64: ahan
sepideye_sobh64: fekr kardam ma ro migi
sepideye_sobh64: hame alan injoorian=))
a_b7867: ?? ???? ???? ????
sepideye_sobh64: :D
sepideye_sobh64: man o khaharam
a_b7867: ?????
sepideye_sobh64: :-P
sepideye_sobh64: to che khabara?
a_b7867: ????? ???? ?? ???  ?? ??? ?????
sepideye_sobh64: chera?
sepideye_sobh64: :))
a_b7867: ????? ???
sepideye_sobh64: axamo goosheye safe mibini?
sepideye_sobh64: chera elahiiiiiiiiii?
a_b7867: ?? ???????
sepideye_sobh64: eeeeeeeeee
sepideye_sobh64: to axe nadary?
a_b7867: ???? ??? ???? ????? ??? ???? ????
a_b7867: ??
a_b7867: ???? ??? ??? ??????
sepideye_sobh64: baba in axe khodame ke aln gozashtam goosheye safe
sepideye_sobh64: befrest
a_b7867: ??? ?? ?? ?????
a_b7867: ?? ?? ?????
sepideye_sobh64: in chie too webet dare neshoon mide?>:-O
sepideye_sobh64: filme?>
a_b7867: ???? /t v/??????
sepideye_sobh64: baba mikham khodeto bebinam
a_b7867: ?? ?? ?? ??????
sepideye_sobh64: :-/
sepideye_sobh64: bebin man bayad beram kary nadary?
a_b7867: ??????? ???? ???? ????
sepideye_sobh64: velesh kon
a_b7867: ??????
sepideye_sobh64: man bayad beram kary nadary felan?
a_b7867: :-*=;
sepideye_sobh64: ghorboone u
sepideye_sobh64: bye
sepideye_sobh64: :x:-*=;

 

 

a_b7867: سلام
sepideye_sobh64: salam
a_b7867: جوک جديد/؟
sepideye_sobh64: nadram
a_b7867: حال وحوصله؟
sepideye_sobh64: daram o nadaram
sepideye_sobh64: ba yeki davam shode
a_b7867: گوني  بده جسد تحويل بگير
sepideye_sobh64: asabam daghoone
sepideye_sobh64: nazdik bood be zado khord bekeshe davamoon]
a_b7867: الان سر حالت ميارم
sepideye_sobh64: ];)
a_b7867: :-*:-*:-*
sepideye_sobh64: ey vall
a_b7867: حالا ادرسش رو بده فردا بيا ختمش
sepideye_sobh64: arzesh nadasht ashghale avazi
a_b7867: پسر بود؟
sepideye_sobh64: are]
a_b7867: پسرا (بجز من) همشون اشغالن
sepideye_sobh64: :-*
sepideye_sobh64: kesafat har chi layeghe khaharo madaresh bod baram kard
sepideye_sobh64: man ham kam nazashtam
a_b7867: ميخاي بجاش منو بزني؟
sepideye_sobh64: na baba
sepideye_sobh64: ba harf khaboondamesh sare jash
a_b7867: ترو خدا
sepideye_sobh64: =))
a_b7867: کار خطر ناکي کردي
sepideye_sobh64: chi migi?
sepideye_sobh64: na
a_b7867: هيچوقت هيچ جا هيچ پسري رو نخوابون/خوب؟
sepideye_sobh64: :">manzooram oon khabidan nabood
sepideye_sobh64: manzooramin bod ke shakh bazi vasam dar ovord
a_b7867: من چقدر خنگم
sepideye_sobh64: man ham ba harf zayash kardam
sepideye_sobh64: :D
a_b7867: ميبيني  حتي منم جنسم خرابه
a_b7867: همه پسرا همينن
sepideye_sobh64: are
a_b7867: خوب بهتر شدي؟
sepideye_sobh64: na delam mikhast lehesh mikardam
sepideye_sobh64: bebn man dige miram kary nadary?
a_b7867: فقط يه کار
sepideye_sobh64: chi?
a_b7867: :-*
sepideye_sobh64: :-*
a_b7867: مين
sepideye_sobh64: in bood karet?
a_b7867: پسرم ديگه بابا
sepideye_sobh64: >:D<:-*=;
sepideye_sobh64: bye shab khosh
a_b7867: =;
a_b7867: شب خوش

 

 

a_b7867: اول سلام دوم سرحال اومدي يانه سوم چطوري؟
sepideye_sobh64: salam khoobi?
sepideye_sobh64: are behtaram
a_b7867: خبر کشته شدن پسره را توي روزنامه هم زدن
sepideye_sobh64: kodoom pesare?
a_b7867: همون که ميخواستي لهش کني
sepideye_sobh64: :D
a_b7867: من کشتمش
sepideye_sobh64: <:-P=D>
a_b7867: و تو هم منو کشتي
sepideye_sobh64: :-SS
a_b7867: رکورد تموم چت گر ها را شکستي
sepideye_sobh64: chera?
a_b7867: خوب چه خبر؟ جوک جديد
a_b7867: ?
sepideye_sobh64: nadaram
a_b7867: ميگن يه کچله رفت سلموني
a_b7867: گفت ببخشيد
a_b7867: چرا نگاه ميکنيد؟
sepideye_sobh64: khob?
a_b7867: تشنمه؟
a_b7867: اومدم اب بخورم
sepideye_sobh64: :D
sepideye_sobh64: khob?
a_b7867: خوب ديگه اب خورد رفت
a_b7867: جوک مودبانه بهتر از اين نميشه
sepideye_sobh64: =))=))
sepideye_sobh64: ;):D:-P
a_b7867: بي ادبي بگم
sepideye_sobh64: :Dare
a_b7867: بلد نيستم
sepideye_sobh64: eeeeeeeeeeeee
a_b7867: به يه ترکه ميگن يه جمله بگو که دو تا  بيل  توش باشه
sepideye_sobh64: khob
a_b7867: شنيدي؟
sepideye_sobh64: na
a_b7867: ميگه/ها  بيل  قا بيل رو کشت
sepideye_sobh64: :-?
a_b7867: ميگن /3تا بيل داشته باشه
a_b7867: ميگه/بيلميرم هابيل قا بيل رو کشت
sepideye_sobh64: :D
sepideye_sobh64: halet khoobeto?
a_b7867: ميگن 4تابيل
a_b7867: گوشکن ادامه داره
sepideye_sobh64: ok
a_b7867: ميگه هابيل قابيل روکشت يا قابيل هابيل رو کشت
a_b7867: ميگن5تا بيل
a_b7867: ffdk jh 100jh fdg hnhli nhvi f'l?
sepideye_sobh64: han?
a_b7867: ببين تا 100 با بيل ادامه داره بگم؟
a_b7867: بگو
sepideye_sobh64: na
a_b7867: پس تو بگو
sepideye_sobh64: nadaram
a_b7867: ميگن يه رشتيه/راستي تو کجايي هستي؟
sepideye_sobh64: tehrani
a_b7867: براي اينکه حال بچه محله هشون رو بگيره با يه نفر ايدزي ازدواج ميکنه
sepideye_sobh64: :D=))
sepideye_sobh64: rafty too saite jokestan?
a_b7867: خوب من که جوک بلد نيستم توهم که حال نميدي
sepideye_sobh64: baba man ke khengam jok yadam nemimoone
a_b7867: اون سايتي که رفتم خيلي با حال بود ولي نميشد سيوش کرد
a_b7867: واي دلم حال اومد
sepideye_sobh64: chera?
a_b7867: چه صداي با حالي ميده
sepideye_sobh64: khob work ofline mizshty
sepideye_sobh64: chi?
a_b7867: بلد نستم/فدات
a_b7867: ميگم کجا را بايد ماچ کرد که همچي صدايي بده؟
sepideye_sobh64: chi che sedaye bahali mie?
sepideye_sobh64: :D
sepideye_sobh64: =))
sepideye_sobh64: ye jaii
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: همين صداي ماچو ميگم
a_b7867: لپ؟
a_b7867: lop?
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: لب؟
sepideye_sobh64: na
sepideye_sobh64: lab
a_b7867: بالا تر يا پايين تر؟
a_b7867: لب که صدا نميده
sepideye_sobh64: :D
sepideye_sobh64: shayad to balad nisty
a_b7867: لب رو تو فيلمها ديدم صدا نداره
sepideye_sobh64: :-*
a_b7867: اهان اينطوريه
a_b7867: بي صدا
a_b7867: خوب صدا از چيه؟
sepideye_sobh64: hichi baba
sepideye_sobh64: bikhial
sepideye_sobh64: man bayad beram
a_b7867: نه ديگه دست به مهره بازيه
a_b7867: بگو برو
sepideye_sobh64: man baladam
a_b7867: منم ميخوام
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: :((
sepideye_sobh64: chie
sepideye_sobh64: ?
a_b7867: همون که که بلدي
sepideye_sobh64: khob nemishe
a_b7867: :((:((:((ميشه  ميشه
a_b7867: ميخوام مامان
sepideye_sobh64: X-(
a_b7867: تروخدا چي بلدي؟
sepideye_sobh64: be khodam marboote
a_b7867: مامان من از اونا ميخوام که اون بلده
a_b7867: :((
sepideye_sobh64: :D
a_b7867: اگه راست ميگي يه جمله بگو که20تا بيل داشته باشه
a_b7867: ديدي بلد نيستس
sepideye_sobh64: balad nistam
a_b7867: من بگم؟
sepideye_sobh64: man raftam bye
a_b7867: بيلا خره  رفتي
a_b7867: =;
sepideye_sobh64: =;

 

 

a_b7867: من همه چيزي رو که ميتونستم امتحان کردم هيچکدوم صداي اون ماچه رو نميداد وسلام
a_b7867: خوبي؟
sepideye_sobh64: :Dsalkam
sepideye_sobh64: fahmidam
a_b7867: زود باش بگو
sepideye_sobh64: nemigam
a_b7867: تروا جون هرچي چيرزنه
a_b7867: پيرزنه
sepideye_sobh64: :D
a_b7867: بر وبر منو نيگا نکن ميخواي دق مرگ شم؟
a_b7867: مثل اينکه سرت خيلي شلوغه
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: من 5 دقيقه ديگه  اف ميشم
a_b7867: بي وفاااااااااايي دل من
sepideye_sobh64: man ham daram miram
a_b7867: بيا پيش من
a_b7867: خيلي تنهام /ولي اگرهنوز عصباني هستي نه
sepideye_sobh64: :-*=;
a_b7867: بابا تو ديگه عند مرامي
a_b7867: =;:-*:-P:">:x
sepideye_sobh64: :D

 

 


  

نوشته شده توسط امید در ساعت 18:43 | لینک  |