بیاد نگاهی که اشارات بین ما بود

om_id_26: سلام
narven47: سلام
om_id_26: من به شعر علاقه دارم
narven47: خوب چه بهتر
om_id_26: اگه ممکنه يکي از شعراتو برام  بنويس
narven47: ببينم فارسي يا ترکي
om_id_26: فارس
om_id_26: تاجيک
narven47: تاجيک بلد نيستم
om_id_26: خيلي سرت شلوغه؟
narven47: نه
om_id_26: پس چرا اينقدر دير جواب ميدي؟
om_id_26: ؟
om_id_26: هستي؟
om_id_26: ناروين يعني چي؟
narven47: آمدي رفت ز دل صبر و قرارم بنشين بنشين تا به خود اي
narven47: نارون اسم يه درخته
om_id_26: اهان
om_id_26: اهل کجايي؟
narven47: بنشين تا به خود ايد دل زارم بنشين
narven47:  دين و دل بردي و اکنون پي جان امده اي
narven47: بنشين تا به تو ان هم بسپارم بنشين
om_id_26: افرين;)
narven47: آذربايجان
om_id_26: ساقول
narven47: سن چوق تر
om_id_26: چوخ ممنون
narven47: ترکي بلدي
om_id_26: خيلي کم
narven47: اهل کجايي
om_id_26: در همين حد سلام عليک
om_id_26: شيراز
om_id_26: اسمت؟
narven47: من اورميه
narven47: ايرج
om_id_26: ايرج جان من اميد هستم /بقيه شعرت رو بنويس
narven47: آقا اميد
om_id_26: جونم
narven47: اميد وارم هيچ موقع اميدت را از دست ندي
narven47: جند سالته
om_id_26: 36
narven47: 29
om_id_26: شما؟
om_id_26: خوب شعرت رو بنويس
om_id_26: خيلي قشنگ بود
narven47: کاش ترکي ميتونستي خوب بخوني
om_id_26: خيلي قشنگ بود
narven47:  ,hsj auv jv;d ldk,ajl
om_id_26: ؟
narven47: ببخشين  اشتباه تايپ شد
narven47: انقدر نزديک شدلبها ي جانان بر لبم
narven47: تا که امد از خيال بوسه اي جان بر لبم
om_id_26: =D>
narven47: خير شد چششمم دران لبهاي عشق انگيز پاک
narven47: مهر خاموشي زد ان چشم درخشان بر لبم
om_id_26: افرين
narven47:  حالا تو بنويس
narven47: اميد جان
om_id_26: ايرج جان من  بايد برم
om_id_26: سفره شام/بفرما
narven47: خجالت نده
narven47: :">
om_id_26: واقعا خيلي با استعدادي
narven47: نگفتي ترکي بلدي يانه
narven47: اميد فدات شم ميتونم دوستت باشم
om_id_26: نه متاسفانه
narven47: چرا
om_id_26: ترکي بلد نيستم
om_id_26: منم تو رو دوست دارم هنرمند
narven47: منم دوست دارم
om_id_26: :-*
narven47: ادرس دقيق ايمل را برابنويس
narven47: تا واسط شعر بفرستم
narven47: اکه اجازه بدين
om_id_26: om_id_26@ yahoo.com
om_id_26: ممنون ميشم
narven47: پس مزاحمت نميشم برو شامت را بخور
narven47: منتظرم باش
om_id_26: =;rvf,kj
om_id_26: قربونت
narven47: @]*
narven47: )=;=;=;
narven47: فدات شم خدا حافظ

 

 

oo_aa26: ????
nilofar_empratur2003: bbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaah
nilofar_empratur2003: salam
oo_aa26: ?????
nilofar_empratur2003: are
oo_aa26: ??? ????? ??? ???? ????
nilofar_empratur2003: az che lahaz?
oo_aa26: ?? ???? ?? ???? ???
nilofar_empratur2003: dige ziyade ravi nakon lebase mano chikar dari?
oo_aa26: ??? ??? ?? ??? ???? ???? ??????? ?? ???
nilofar_empratur2003: akhey hala bikhiyal
oo_aa26: ?????? ?????
nilofar_empratur2003: nababa
oo_aa26: ?? ??? ?? ??? ??????
nilofar_empratur2003: aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh   to maro koshty bain deghatet
oo_aa26: ??? ??? ?? ??? ??
nilofar_empratur2003: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee????????????????????????????
oo_aa26: ?? ???? ??????? ???? ?? ?? ??????
nilofar_empratur2003: akhey
oo_aa26: ? ????? ???? ??? ???? ???
nilofar_empratur2003: taghriban
oo_aa26: libido
oo_aa26: ???? ???
nilofar_empratur2003: chi ?
oo_aa26: ??? ? ???? ?? ???? ???? ?????
oo_aa26: libido
nilofar_empratur2003: emlat ghalate
oo_aa26: ?? ???????? ???? ????
oo_aa26: ???? ????  ????  ??? ?? ???? ???
nilofar_empratur2003: etefaghan mokham dictionarish kamele
oo_aa26: ?? ???????? ???? ????? ????? ??????
nilofar_empratur2003: na man omoomim badak nis
nilofar_empratur2003: dar hade rafe niyaz  ama daram kelas miram
oo_aa26: ?? ?? ??????? ?? ???? / ??? ?? ?? ??? ??????  ?? ?????
nilofar_empratur2003: hartor rahati
oo_aa26: ?? ?????????/?? ???? ???
nilofar_empratur2003: man s.s am
oo_aa26: ??? ??? ???? ??
nilofar_empratur2003: binamak
oo_aa26: ??? ?? ?? ??????  ?? ?? ???? ???
nilofar_empratur2003: esteghlel
nilofar_empratur2003: esteghlal
oo_aa26: ?? ??  ?? ??
oo_aa26: ??? ??? ??? ???? ????
nilofar_empratur2003: seyed?
oo_aa26: super sxs
nilofar_empratur2003: man bayad beram off bezar chera dirooz nazashyi?

 

 

oo_aa26: چه عجب
oo_aa26: سلام
nilofar_empratur2003: salam
oo_aa26: اخرش زيارتتون کردم
nilofar_empratur2003: offaro javab nemidi?
oo_aa26: تو امپراتور مني
oo_aa26: اينهمه اف گذاشتم برات
nilofar_empratur2003: manam gozashtam amaemrooz va dirooz javab nagereftam
oo_aa26: چکار گنم تازه اومدم
oo_aa26: مطمئن باش ميذاشتم
oo_aa26: تو که سابقه منو داري
oo_aa26: حالا ان که بهتره
nilofar_empratur2003: ok
oo_aa26: خوبي؟
nilofar_empratur2003: are u chetori?
oo_aa26: من دلم گرفته نياز به گريه شديدي دارم
nilofar_empratur2003: ehsasaty nasho gerye male adamaye zaiife
oo_aa26: گريه سهم همه يادماس/وقتي خيلي تنها ميشن
nilofar_empratur2003: vali man hich vaght az in behesab u sahmam estefadenemikonam never
oo_aa26: تو خودتو سانسور ميکني
nilofar_empratur2003: fekr nemikonam
oo_aa26: احساس هم نمي کني /؟
oo_aa26: احساس نمي کني کسي که برات اف ميذاره شايد دوستت داشته باشه؟
oo_aa26: کسي که به يادته
nilofar_empratur2003:  chon emkan nadarre az poshteye computer kasy kase digariro doos dashte bashe
oo_aa26: ادما نياز به دوست داشتن دارن
oo_aa26: بچه ها عروسکاشونو
oo_aa26: هوس باز ها از روبرو
oo_aa26: و اونايي که فقط عشق رو حس ميکنن حتي از پشت کامپيوتر
oo_aa26: تو حس نمي کني؟
nilofar_empratur2003: jedi?
oo_aa26: احساس قوي تر از عقله
nilofar_empratur2003: oonvaght u chetori az mna khoshet oomade mage chikar kardam?
oo_aa26: تو برام  ااف گذاشتي/به يادم بودي
oo_aa26: تو ي اين دنياي بي در ودروازه بي ياد هم بودن کيمياست
oo_aa26: ولي به ياد هم بودن انسانيته
nilofar_empratur2003: very well sir
oo_aa26: من تو رو دوست دارم چه بخواي چه نخواي/چه باور کني چه باور نکني
oo_aa26: چشم ادمو فريب ميده /فقط زيبايي ظاهر رو مي بينه /ولي قلب حس ميکنه
oo_aa26: اگر براستي حس نمي کني بگو
oo_aa26: من از تو سکس نمي خوام /شماره نميخوام /همدلي ميخوام /من دلتنگتم
oo_aa26: ميتوني حس کني؟ميتوني بار کني؟رک باش بگو
nilofar_empratur2003: man ehsasam dir javab mide
oo_aa26: تو خودتو ساسنسور ميکني
nilofar_empratur2003: nabekhoda
oo_aa26: اگه يه گل رو ببيني/بو کني هم احساست دير ميگه که گل لطيفه؟
nilofar_empratur2003: nemidoonam shayad
oo_aa26: يه چيزي در هستي جاريه من اونو حس ميکنم ادما بهم نيازمندن
oo_aa26: نه نياز حيواني يه نياز خالص انساني/غير قابل تفسير وتوضيح
oo_aa26: مي توني ادعا کني که وجود نداره؟
nilofar_empratur2003: na
oo_aa26: من دلتنگم ودوست ندارم تو هم دلتنگ بشي/موضوع صحبت رو عوض کنيم
oo_aa26: ?
oo_aa26: هستي؟
oo_aa26: حالا احساس ميکنم برات کسالت اور شدم/نه؟
oo_aa26: چرا هيچي نميگي؟
nilofar_empratur2003: dc shodam
nilofar_empratur2003: mazerat mikham
oo_aa26: حرفام خسته کننده وکسالت اوره نه؟
nilofar_empratur2003: na aslan
oo_aa26: نيلوفر دوستي يعني چي؟
nilofar_empratur2003: nemidoonam
oo_aa26: من وتو با هم دوستيم؟
nilofar_empratur2003: fek konam albate adama vaghti baham doostan ke baham sadegh bashan nemidoonam u cheghadr hasty
oo_aa26: من دروغ ميگم /بي مرامم /خودمم ميدونم /براي همين از خودم گريام ميگيره
oo_aa26: خيلي دلم ميخواست يه انسان واقعي بودم
nilofar_empratur2003: chiyo midooni man nagoftam ke dooroogh migi?
oo_aa26: تو نگفتي خودم ميگم
oo_aa26: ولي چکار کنم؟
oo_aa26: من دلم ميخواد واقعا ادم اشم
nilofar_empratur2003: magenisi?
oo_aa26: مثل ادماي قديم/ساده وصميمي
oo_aa26: راست /با مرام /با معرفت
nilofar_empratur2003: bikhiyal  bahso avaz konim ok?
oo_aa26: ok
oo_aa26: حالا تو احساستو بگو
nilofar_empratur2003: az hes biyabiroon khahesh mikonam
oo_aa26: هر چي تو بگي /پس تو شروع کن
nilofar_empratur2003: baraye mamanet chi kharidi?
oo_aa26: مامانم 12 ساله فوت شده بجاش براي خواهرم کتاب اشپزي خريدم
oo_aa26: اولش نوشتم:اميدوارم با پختن غذا هاي خوشمزه منو سعادتمند کني=))
nilofar_empratur2003: elahi bemiram vaghaan motoasefam  ishala ba ghazahaye khaharet saadat mand shi
oo_aa26: از شکم اره
oo_aa26: من خيلي شکمو هستم
nilofar_empratur2003: manam hamintor ama chagh nemisham
oo_aa26: منم لاغرم خودمم يه اشپز حرفه اي هستم
oo_aa26: انواع غذاها را بلدم
nilofar_empratur2003: manam hey 4 ta ghaza mitoonam bepazam
nilofar_empratur2003: khosh behale atrafiyat
oo_aa26: تو براي مامانت چي گرفتي؟
oo_aa26: چي؟
nilofar_empratur2003: gooshi mobaylesho mikhast avaz kone manam az poole khodam barash avaz kardam 60 70 toman kharj roo dasam gozasht
oo_aa26: ببا اي ول
nilofar_empratur2003: chakerim
oo_aa26: <):)امپراتوري
nilofar_empratur2003: aziz man bayad beram ejaze midin?
oo_aa26: يادم نميره برات ااف بذارم
nilofar_empratur2003: are ya na?
oo_aa26: :-*
nilofar_empratur2003: mersi
nilofar_empratur2003: dooset daram bye bye
oo_aa26: :x=;

 

 

om_id_26:  ?? ???  ?? ??? ?? ???
nini_jighjighu: salam
om_id_26: ????/?? ???? ?? ?????
nini_jighjighu: man shina az shiraz
om_id_26: ?????
om_id_26: ?? ???? ????  ?? ??? ?????
nini_jighjighu: panj shanbe

 

 

parinaz_star_2005: salam
parinaz_star_2005: khobin?
om_id_26: فدات
om_id_26: asl?
parinaz_star_2005: plz
parinaz_star_2005: asl
parinaz_star_2005: 21/f
om_id_26: m/26/shiraz
om_id_26:  خو بميگفتي
parinaz_star_2005: ok
parinaz_star_2005: mishe rangi nenevisi
parinaz_star_2005: u?
parinaz_star_2005: cheshmo aziat mikone
om_id_26: خوبه/
om_id_26: حالا چي؟
om_id_26:  با چند نفر بابا ؟
parinaz_star_2005: are
parinaz_star_2005: in behtare
parinaz_star_2005: arz kardam in behtare
parinaz_star_2005: mitonam bebinameton?
parinaz_star_2005: man be to va ba ye nafare dige chat mikonam
parinaz_star_2005: ama pcam mored dare
parinaz_star_2005: win 32 behesh hamle karde
om_id_26: انتي ويروست چي بوده؟
parinaz_star_2005: mcfee
om_id_26: پي سي سيلين
om_id_26: بهتره
om_id_26: از سايت هاي اينتر نتي گرفتي؟(ويرووسه رو؟
parinaz_star_2005: ?
parinaz_star_2005: az bein mibare
om_id_26:  whn 23
parinaz_star_2005: nemidonam az koja omade
om_id_26: win23
om_id_26:  رو اره
parinaz_star_2005: are
om_id_26: چيزي دانلود کردي؟
parinaz_star_2005: are dige
parinaz_star_2005: asabamo khord karde
om_id_26: درست ميشه
om_id_26: دانشجويي؟
om_id_26: هستي>؟
parinaz_star_2005: ?
parinaz_star_2005: omidvaram
parinaz_star_2005: kojaie shiraz hastin
parinaz_star_2005: ama khaharam fekr konam are
parinaz_star_2005: khodam na
om_id_26: شهرک وليعصر
om_id_26: تو کجايي؟

 

 

parinaz_star_2005: ok
parinaz_star_2005: rasti
parinaz_star_2005: mitonam bebinameton?
parinaz_star_2005: man karaj
parinaz_star_2005: mitonam bebinameton?
om_id_26: بين
om_id_26: ببين
parinaz_star_2005: hanoz nadidamet
parinaz_star_2005: rasti
parinaz_star_2005: esmeton?
om_id_26: اميد
om_id_26: /شما؟
parinaz_star_2005: ok
parinaz_star_2005: parinaz
om_id_26: وب رو گرفتي؟
parinaz_star_2005: na
parinaz_star_2005: naumade
parinaz_star_2005: nashod
parinaz_star_2005: 1 bare dige
om_id_26: بلدي؟

 

 

 

persian_2005ir: sorry
persian_2005ir: tel harf mizadam
persian_2005ir: befarmayid
zzz_nnn85: ??? ???? ?? ??????
persian_2005ir: chetor
zzz_nnn85: ?????? ???? ?? ?????? ?? ????? ??????
persian_2005ir: ok
persian_2005ir: shoma
persian_2005ir: khodetoon ro moarefi nakardid?
zzz_nnn85: ?? ?? ????? /26/??????? ????? ?????
persian_2005ir: f or m?
zzz_nnn85: ???? ????
zzz_nnn85: ????? ??? ???? ?? ??????
persian_2005ir: nice to meet u
persian_2005ir: man
persian_2005ir: oghate bikari
persian_2005ir: faghat
zzz_nnn85: ???? ?? ??? ????? ???? ??? ????? ????? ???
persian_2005ir: befarmayid
persian_2005ir: beporsid
zzz_nnn85: ?? ??? ?? ??? ???? ???
persian_2005ir: 4,5 sal
zzz_nnn85: ??? ??? ??? ??? ????? ????
persian_2005ir: 7,8 ta
zzz_nnn85: ???? 4 ??? ?? ???? ???
persian_2005ir: goftam faghat oghaate bikari
persian_2005ir: hamin
zzz_nnn85: ????? ???? ?? ????
persian_2005ir: peyda kardane ye doost...
zzz_nnn85: ?? ??? ??????
persian_2005ir: ye doostiye khob va salem
zzz_nnn85: ??? ?? ??? ??? ???? ?? ?????
persian_2005ir: ok
zzz_nnn85: ??????
persian_2005ir: :-$
zzz_nnn85: ?? ??? ??? ? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ??? ?? ?????
persian_2005ir: khob
persian_2005ir: malome
persian_2005ir: pesar be donbale 2khtare
persian_2005ir: va 2khtar be donbale pesar
zzz_nnn85: ? ???
persian_2005ir: va 80% be donbale sex
persian_2005ir: az type kardaneshooon maloome
persian_2005ir: :-B
zzz_nnn85: ?? ???? ?? ??? ???? ?? ???????
persian_2005ir: na
persian_2005ir: ama telephone sohbaat kardim
zzz_nnn85: ?????
persian_2005ir: hamin
zzz_nnn85: ??????/??? ????
persian_2005ir: khahesh
persian_2005ir: hamin?
zzz_nnn85: ??? /?????
zzz_nnn85: ????
persian_2005ir: khale khersi:D
persian_2005ir: tnks
persian_2005ir: bye bye
zzz_nnn85: =;
zzz_nnn85: llk,k
zzz_nnn85: ?????
persian_2005ir: bebakhshid?
persian_2005ir: hastid?

 

 

ba_vafa6: ميوووووووووووووووووو
ba_vafa6: زبون گربه اي بلد نيستي؟
pishi_maloossssss2002: miooooooooooooooo
ba_vafa6: خوبي يووووووووووووووو
ba_vafa6: ؟
pishi_maloossssss2002: mamamooooooooo
ba_vafa6: aslooooooooooooooooooo?
pishi_maloossssss2002: saroooooooooooooooooo
ba_vafa6: منم اميدددددددددددددددددددد
pishi_maloossssss2002: ok
ba_vafa6: چند سال وووووووووووو
ba_vafa6: ؟
pishi_maloossssss2002: khoshbakhta,m
ba_vafa6: هستي؟
pishi_maloossssss2002: are
pishi_maloossssss2002: 20
ba_vafa6: نگفتي چند سالته/
ba_vafa6: منم26
ba_vafa6: از شيراز؟
ba_vafa6: تو ؟
ba_vafa6: هي؟
ba_vafa6: ميووووو
ba_vafa6: جا موندي
ba_vafa6:  عقب موندي
ba_vafa6: زود
ba_vafa6: سرعتت کمه
pishi_maloossssss2002: janam
ba_vafa6: چکار ميکني>؟
pishi_maloossssss2002: 20
ba_vafa6: از کجايي؟
ba_vafa6: تحصيلات؟
ba_vafa6: رشته؟
pishi_maloossssss2002: yazd parastari
ba_vafa6: الان خونه اي يا کافي نت؟
pishi_maloossssss2002: hone
ba_vafa6: به چي علاقه داري>؟
ba_vafa6: ورزش؟موسقي؟هنر؟.....؟
ba_vafa6: حواست کجاست؟
ba_vafa6: هي
ba_vafa6: ملو س س س س س س س س س س

 

 

physics_amaram: اگه فحش نمي دي انم جواب
a_b7867: از فيزيک چقدر ميدوني؟
physics_amaram: يه کمي
a_b7867: کمتر از نظريه کوانتوم هايدنبرگ؟
physics_amaram: يکم بيشتر دانشجوي فيزيک هستي که خوب مي شناسي
a_b7867: من دارم روي تئوري شعور ابر سيالها کار ميکنم
physics_amaram: ;n,l nhka'hi
a_b7867: هول نشو
physics_amaram: معذرت مي خواهم کدوم دانشگاه
physics_amaram: =((يه کم در مورد کارت توضيح بده
a_b7867: فارغ اتحصيل :/ليسانس+فني تهران 66/ارشد تربيت مدرس/دکتري شيراز مي خونم
physics_amaram: دکترا ارزش داره ؟ چون قست دارم امسال شروع کنم به خوندن چند سالت
a_b7867: الان هم دارم کامپيوتر ياد دخترم ميدم /اره ارزش داره /علم ذاتا ارزشمنده
a_b7867: خوب خودتو معرفي نکردي
physics_amaram: توي اين کشور وقت مثل اينکه ÷ول ارزش داره نه چيز ديگه خيلي سرد شدم از ادامه تحصيل تو هيت علمي دانشگاه شدي  يا خير اگه مي تونيد اسمتون را هم بگيد
a_b7867: نه/ من رسول اف هستم
a_b7867: در هيچ کاري /اگه انگيزه ات انساني باشه /دلسرد نشو
physics_amaram: خوش بختم تابعيت ايران رو داريد
a_b7867: بله/وشما؟/دخترم اصرارداره با شما اشنا بشه/اون فقط 6سالشه/ببخشيد ديسکانکت شدم
physics_amaram:  من بيشتر اگه مي تونه بنويسه و بخونه با اميلم تماس بگيره
physics_amaram: physics_amaram@yahoo.com
a_b7867: خوب به دخترم چي بگم؟
physics_amaram: خوشحال مي شم با ايشان آشنا بشم
a_b7867: متاسفانه من فرصت ارسال ايميل ندارم
a_b7867: =;

 

 

a_b7867: ???? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ?????
a_b7867: ?? ???? ???? ???
rozan_jagartala: :D
a_b7867: ???? ????? ????
rozan_jagartala: :-&na bade sham
rozan_jagartala: mazerat salam
a_b7867: ?? ???????????? ???
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: fadat
rozan_jagartala: manam deleto beram
a_b7867: ?? ???? ???? ????
rozan_jagartala: :^O
rozan_jagartala: akhe mano to chand bar chat kardem ke?
rozan_jagartala: :-Sino zade sardam shod
rozan_jagartala: avazesh kon
rozan_jagartala: :)
a_b7867: ??? ??? ???? ???
rozan_jagartala: ey jon
rozan_jagartala: chand salete?
rozan_jagartala: :-?
a_b7867: 36
rozan_jagartala: @-)@-)@-)mano begir gash raftam
rozan_jagartala: na raste?
a_b7867: 26
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: merc
a_b7867: ??? ????? ??? ???
rozan_jagartala: sene vagiyto begoo lotfan
rozan_jagartala: ^:)^
a_b7867: ???? 26
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: ahle tab?
a_b7867: ?? ?????
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: khob khoshvagtam
rozan_jagartala: amri nist man beram?
a_b7867: :-S
a_b7867: :-*
rozan_jagartala: base aziz nesfe shab michayi?
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: ;)
a_b7867: ??? ?? ??????
rozan_jagartala: :-/che?
a_b7867: ??? ???
rozan_jagartala: hamchenin
rozan_jagartala: fadat
rozan_jagartala: bye
rozan_jagartala: >:D<=;
rozan_jagartala: @};-
a_b7867: ?????? ???? ?????
rozan_jagartala: hatman
rozan_jagartala: yeho bad khab nasham
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: ;))
a_b7867: ?? ??? ???? ??? ????
rozan_jagartala: :-O:-O:-Ovase che?
rozan_jagartala: az tarsam jamo khis mikonam?
a_b7867: ???? ?????
a_b7867: ?? ??? ?  ????? ??? ??????

 

 

a_b7867: ???? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ?????
a_b7867: ?? ???? ???? ???
rozan_jagartala: :D
a_b7867: ???? ????? ????
rozan_jagartala: :-&na bade sham
rozan_jagartala: mazerat salam
a_b7867: ?? ???????????? ???
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: fadat
rozan_jagartala: manam deleto beram
a_b7867: ?? ???? ???? ????
rozan_jagartala: :^O
rozan_jagartala: akhe mano to chand bar chat kardem ke?
rozan_jagartala: :-Sino zade sardam shod
rozan_jagartala: avazesh kon
rozan_jagartala: :)
a_b7867: ??? ??? ???? ???
rozan_jagartala: ey jon
rozan_jagartala: chand salete?
rozan_jagartala: :-?
a_b7867: 36
rozan_jagartala: @-)@-)@-)mano begir gash raftam
rozan_jagartala: na raste?
a_b7867: 26
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: merc
a_b7867: ??? ????? ??? ???
rozan_jagartala: sene vagiyto begoo lotfan
rozan_jagartala: ^:)^
a_b7867: ???? 26
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: ahle tab?
a_b7867: ?? ?????
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: khob khoshvagtam
rozan_jagartala: amri nist man beram?
a_b7867: :-S
a_b7867: :-*
rozan_jagartala: base aziz nesfe shab michayi?
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: ;)
a_b7867: ??? ?? ??????
rozan_jagartala: :-/che?
a_b7867: ??? ???
rozan_jagartala: hamchenin
rozan_jagartala: fadat
rozan_jagartala: bye
rozan_jagartala: >:D<=;
rozan_jagartala: @};-
a_b7867: ?????? ???? ?????
rozan_jagartala: hatman
rozan_jagartala: yeho bad khab nasham
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: ;))
a_b7867: ?? ??? ???? ??? ????
rozan_jagartala: :-O:-O:-Ovase che?
rozan_jagartala: az tarsam jamo khis mikonam?
a_b7867: ???? ?????
a_b7867: ?? ??? ?  ????? ??? ??????

 

 

a_b7867: دوباره سلام
rozan_jagartala: >:D<salam
a_b7867: هنوز مشغولي؟
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: من از اين عکسا سر در نياوردم
rozan_jagartala: shaba ham on mishe?
a_b7867: تا بيدارم اره
rozan_jagartala: =D>khobe
rozan_jagartala: kocholo khabide?
a_b7867: نه اون منو ميخوابونه بعد خودش مي خوابه
rozan_jagartala: =D>ineeeeeeeeeeeee
a_b7867: تو تا کي بيداري؟a
a_b7867: من از بيداري به خواب پناهنده ميشم
rozan_jagartala: :Dman ta 7     ta 5 ta 3
rozan_jagartala: ta har vagt negaham bedaran
a_b7867: کي نگهت  ميداره؟
rozan_jagartala: khob bache chata
a_b7867: اي ول خنک شدم
a_b7867: پس تو عند چتي
rozan_jagartala: :-Omikhay fotet konam
rozan_jagartala: :-?chetor?
a_b7867: خوبه
a_b7867: بيا .. لب کاروون=D>
rozan_jagartala: chashm
rozan_jagartala: >:D<hali be holi
a_b7867: اروم فقط
a_b7867: خواب هم ميبيني/؟
rozan_jagartala: ;;)
rozan_jagartala: az che?
a_b7867: من هر شب هزارتا خواب ميبينم
a_b7867: حتا کارتون وفيلم سينمايي
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: man na
a_b7867: با اينکه قرص خواب ميخورم بازم همش خواب ميبينم
a_b7867: تو بجاي خواب مي چتي کيفش بيشتره؟
rozan_jagartala: :(ziyad na
rozan_jagartala: hal nemide
a_b7867: توي اين روزگار چي حال ميده؟
a_b7867: توي شيراز که همه اهل حال وحولن
rozan_jagartala: be nazare man khandidano khandondan
a_b7867: خنده حال خودشو داره گريه حال خودشو داره عشق حال خودشو داره ولي
rozan_jagartala: are omram
a_b7867: ,ولي چت چي؟/همه جور الي داره
a_b7867: بقيه  مثل تو نيستن
rozan_jagartala: gorbonet
rozan_jagartala: chat
rozan_jagartala: gahr dare
rozan_jagartala: dorog dare
rozan_jagartala: be vafayi dare
a_b7867: خيليها خيلي ها از چت فقط/ببخشيد/سکس ميخوان
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: khob bayad adamesho beshnasi
a_b7867: و اين چيزاي که گفتي
a_b7867: ولي يه درد مشترک داره چت/اونم اعتياده /خدا وکيلي
rozan_jagartala: mage toam motadeshi?
rozan_jagartala: to dege chera?
a_b7867: البته نه اعتيهد مواد بلکه اعتياد رواني
rozan_jagartala: midonam
a_b7867: هر کسي که نياز به مسکن رواني داشته باشه چت اسون ترين راهه
a_b7867: من خيلي دلم ميخواد بدونم چرا چت اينقدر جذابه؟
rozan_jagartala: khob adam tosh garg mishe?
rozan_jagartala: vali khobe vabaste nashe
rozan_jagartala: be mola che shabayi ke girye nakardam vase add listam
a_b7867: من که تورو روي کاغذ هم يادداشت کردم که گمت نکنم
rozan_jagartala: idemo?
a_b7867: ولي اگه بي خبر اي دي رو عوض کني چي؟
a_b7867: اونوقت معلومه که از من خسته شدي
rozan_jagartala: na azizam
rozan_jagartala: vase che?
rozan_jagartala: ta hak nasham
rozan_jagartala: na
rozan_jagartala: :-Oin harfo nazan
a_b7867: همينطوري ميگم
a_b7867: ميخوام بدونم اين تسکيني که  چت به ادم ميده چقدر ميتونه نا پايدار باشه
rozan_jagartala: kheyile
a_b7867: ادمها کي به هم اعتماد ميکنن/کي به هم خيانت نميکنن/؟  هيچوقت
a_b7867: ادميت داره گم ميشه/چت هم بايد طبق اين قاعده با شه
a_b7867: ميدونم اين حرفها کسالت اوره/بگذريم
a_b7867: جوک جديد چي دراي؟
rozan_jagartala: na khobe
rozan_jagartala: azizam
rozan_jagartala: daram
rozan_jagartala: vali akhar migam
rozan_jagartala: ok
a_b7867: من اگه شب دير بخوابم  بچهام دعوام ميکنه /پس بگو که وضعيت قرمزه
rozan_jagartala: :-Omage chand bache dare?
a_b7867: بچه ام سر هم شد
a_b7867: بابا به هم چسبيد
a_b7867: بچه+ام
rozan_jagartala: :-SStarsidam
a_b7867: من قرص خوردم ولي انگار تو خوابي
rozan_jagartala: khob tarsidam
a_b7867: فداي اون دل نازکت ننه
rozan_jagartala: ;;)
rozan_jagartala: nago los misham
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: چه بهتر ناز تر ميشي
rozan_jagartala: :-*gorbonet
a_b7867: الانه که سرمو بکنه
a_b7867: جوکت چي شد؟
rozan_jagartala: :">akhe azat khejalat mikesham
rozan_jagartala: bemone vase bad
a_b7867: بلا
a_b7867: يادت نره اااا
a_b7867: :-*=;
a_b7867: من رو شهيد کرد

 

 

a_b7867: خدا حال منو گرفته /تو ديگه چرا؟  سلام
a_b7867: گفتي چند روز نيستم  دق مرگ شدم
rozan_jagartala: :-*ey jon
a_b7867: باشه
a_b7867: :-*
rozan_jagartala: salam
rozan_jagartala: :D
a_b7867: هر طور تو صلاح ميدوني
a_b7867: سلام
a_b7867: کجايي؟
rozan_jagartala: :Dto lebasam
a_b7867: گرمت نشه
a_b7867: :D
rozan_jagartala: #:-Schera ye kami
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: khob hale kocholoyot chetore?
a_b7867: خوب کاپشنت رو در بيار
a_b7867: خوبه
rozan_jagartala: :))
a_b7867: فيلم ترسناک نگاه کرده /خيلي ساکته
rozan_jagartala: :-Oakhe chera gozashti niga kone
rozan_jagartala: babaye bad bad
a_b7867:  بگو صدا وسيماي بد بد /من داشتم تحقيقم رو مي نوشتم
a_b7867: فيلم شبکه 2
rozan_jagartala: :Dfekr kardam to cd
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: pas khobe
a_b7867: سي دي اگه سالم بود فقط کاتون نگاه ميکرد
rozan_jagartala: :-/chand saleshe?
a_b7867: 4
a_b7867: الي5
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: ey val
a_b7867: تو فيلم هم نگاه ميکني؟(با سي دي)
rozan_jagartala: :-?ziyad na
rozan_jagartala: :Dfagat yeki
a_b7867: من دوستايي دارم که جديد ترين فيلمهاي برگزيده دنيا را برام ميارن
a_b7867: کدوم يکي؟
a_b7867: بلا
rozan_jagartala: khobe vagtesho dare niga koni?
rozan_jagartala: :">hala
rozan_jagartala: man na vagtesho nadaram
rozan_jagartala: amaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:-P
rozan_jagartala: ;))
a_b7867: اينو ديگه بگو
rozan_jagartala: bemanad
a_b7867: بدي بدي بدي
rozan_jagartala: :(vase che?
a_b7867: بگو ديگه ميخوام بدونم ديدم يا نه
a_b7867: خيس ميشي ااااا
rozan_jagartala: :)mazerat dc shodam
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: \:d/
rozan_jagartala: haste ya na?
a_b7867: haaaaaaaaaaaaa
rozan_jagartala: /:)ha na bale
rozan_jagartala: :D
a_b7867: شيرازي ها ميگن ها
rozan_jagartala: khobe
rozan_jagartala: man bayad beram bye nazam
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: >:D<=;
a_b7867: :-*
rozan_jagartala: @};-

 

 

a_b7867: سلام م م م م م م مم م.
rozan_jagartala: :Dbah sam aleyik
a_b7867: پس خودتي
rozan_jagartala: :-Oke?
a_b7867: با جيگري از طلا
rozan_jagartala: yani che khodeti?
rozan_jagartala: :-*gorbonet
a_b7867: همين امضاي هميشگي /حضرت دماغ
rozan_jagartala: =))are eshgame
rozan_jagartala: in axe
rozan_jagartala: kheyile ba mazast
rozan_jagartala: ;))
a_b7867: خيلي با مزه است .ولي شوره:D
rozan_jagartala: :))los
a_b7867: اول چتي/مثل اول صبحي/ ادم کامش نمکي ميشه
rozan_jagartala: akhareshi be mola
rozan_jagartala: :Dare khob
rozan_jagartala: ey nagola
a_b7867: جيگر طلاي بلا
a_b7867: با دگمه من چيکار کردي؟
rozan_jagartala: man bala basham to atish pareyi
rozan_jagartala: sheytoni
rozan_jagartala: :Dbayad barat porov konam bad
rozan_jagartala: :-j
rozan_jagartala: :xdelam barat tang shode bod?
a_b7867: من اتيش پاره باشم پيش تو بايد لنگ بندازم
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: ولي به شرط اينکه زير لنگ يه چيزي پوشيده باشم
a_b7867: زود با ش جواب بده
a_b7867: فکر نداريم
a_b7867: جا موندي
rozan_jagartala: :D
a_b7867: چي شد؟
rozan_jagartala: :">are
a_b7867: من که هنوز لنگم پامه
a_b7867: چرا قرمز شدي؟
a_b7867: واي واي همينطوري دلت تنگ شده بود؟
a_b7867: کجايي
rozan_jagartala: injam
rozan_jagartala: ye roz be yeki migan be ki ray mide? mige be kirammigan akhe chera?
a_b7867: پس چطور شد؟
rozan_jagartala: mige aval inke rish sefide dovom ensan saze sevom
rozan_jagartala: inam
rozan_jagartala: jook mazerat
rozan_jagartala: khob jooke
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: سوم اينکه همه را به يک چشم نگاه ميکنه
rozan_jagartala: :Dsevom naoftede?
rozan_jagartala: na
a_b7867: چهارم اينکه در برابر افراد بي حجاب قد علم ميکنه
rozan_jagartala: ta boland shod hafgesho nagire nemishene
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: vagean mazerat
rozan_jagartala: bebakhshid
a_b7867: اولي کسي است که سرش رو براي اسلام داده
a_b7867: شنيدي يکي مي خواست براي هفتمين بار ازدواج کنه
rozan_jagartala: janam
rozan_jagartala: mazerat telam zang zad
a_b7867: کجايي؟
rozan_jagartala: omadam
rozan_jagartala: :-Ohaftomin bar?
rozan_jagartala: che khabare?
rozan_jagartala: na
a_b7867: يعني شوهرکنه
rozan_jagartala: naaaaaa
rozan_jagartala: nashnidam
a_b7867: اخونده به شوهرش موقع عقد ميگه شما حاضرين با اين دوشيزه ازدواج کنين
rozan_jagartala: khob
a_b7867: شوهره ميگه من شوهر هفتمش ام چطوري اين خانم دختره؟
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: khooooooooooob
a_b7867: زنه ميگه حق با حاج اقاست
a_b7867: شوهر اولم/رشتي بود
rozan_jagartala: :D
a_b7867: دومي خواجه بود
a_b7867: سومي قزويني بود
rozan_jagartala: :-SS
a_b7867: چهارمي اصفهاني بود مي گفت
a_b7867: حيفس  اک س مصرف نشدهاست
rozan_jagartala: =))
a_b7867: پنجمي/ببخشيد/ترک بود ميگفت من به ناموس خودم تجاوز نمي کنم
rozan_jagartala: =D>=D>=D>
a_b7867: شيشمي خاتمي بود مگفت ميکنم ولي نمي کرد
rozan_jagartala: :))
a_b7867: شوهر هفتمي گفت راستش منم شيرازيم ميخوابم ميگم اگه ميخواي بيا اگه همنه که هيچ
a_b7867: اخي تموم شد
rozan_jagartala: =))ey val
a_b7867: حالا نوبت تو شد
rozan_jagartala: :">
a_b7867: (:|
rozan_jagartala: /:)alan che vagte khabe?
a_b7867: خوب هيچي نميگي
rozan_jagartala: che begam?
rozan_jagartala: to mikhay che begam?
a_b7867: شب جمعه است چي ميچسبه؟
rozan_jagartala: :">man che bedonam to marde?
a_b7867: فاتحه براي اموات
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: los
rozan_jagartala: bahe
rozan_jagartala: bashe
a_b7867: يه چيز ديگه هم ميچسبه
rozan_jagartala: :-Oche?
rozan_jagartala: ye khab
a_b7867: دعاي کميل
rozan_jagartala: ye shame ba hal
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: ey khoda
rozan_jagartala: gire ke oftadem?
rozan_jagartala: ;))
a_b7867: گناهانتونو سر دست بگيريد
rozan_jagartala: bache ++++++++++++++++++++
a_b7867: براي پدر روحاني اعتراف کن
a_b7867: گناهانت چي بوده بلا
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: :Dbego kare kheyire karde ya na?
rozan_jagartala: abadan
a_b7867: شنيدي يه دختره ميره پيش پدر روحاني اعتراف کنه
rozan_jagartala: naaaaaaaaaaaa
rozan_jagartala: bego
a_b7867: بگم؟
rozan_jagartala: bale
rozan_jagartala: hatman
a_b7867: ميگه اي پدر روحاني من به پسر همسايه گفتم/فلان عمه ات/خدا منو ميبخشه؟
a_b7867: روحاني ميگه نه براي چي گفتي؟ دختر: اخدستشو گذاشت روي زانوي من/روحاني:نه تو نبايد اين حرف روميزدي.
a_b7867: بعد پدر روحاني دستش رو ميذاره روي زانوي دختره وميگه :اينطوري؟ دختره ميگه:نه بالاتر
rozan_jagartala: :-O
a_b7867: ميبره اونجا ميگه اينطوري  هم اگه کرده باشه باز هم تو نبايد ميگفتي فلان عمه ات
rozan_jagartala: :))
a_b7867: دختره ميگه اخه اون کار رو هم کرد/پدر روحاني هم /بعله ديگه/ اون کار رو ميکنه و ميگه اينطوري؟ دختر ميگه دقيقا/ پدر روحاني ميگه باز هم نبايد ميگفتي ...عمه ات
a_b7867: دختره ميگه:اخه اون ايدز داشت
rozan_jagartala: :-O
a_b7867: پدر روحاني ميگه :ا ي ي ي ي فلان عمه اش
a_b7867: .
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: ;))
rozan_jagartala: kheyile bahal bod
rozan_jagartala: merc
a_b7867: من نيم ساعت تايپ ميکنم تو دو تا شکلک جواب ميدي ؟
rozan_jagartala: bashe manam migam
rozan_jagartala: ey jon
rozan_jagartala: :-*
a_b7867: خوب ميخواستي اعتراف کني
rozan_jagartala: :-Pare
a_b7867: بگو ديگه
rozan_jagartala: ye roz ye bimare idzi bod
a_b7867: خوب؟
rozan_jagartala: ba sorang az khonesh migerfte be hame mizad ta marez beshan
a_b7867: خوب؟
rozan_jagartala: ye torke bod be in divone mige biya be manam bezan
a_b7867: خوب؟
rozan_jagartala: mige akhe  idez daram be toam montagel mishe?
rozan_jagartala: mige torke bashe
rozan_jagartala: bade inke tazrig mikone mige torke be divone che fekr karde bichare
rozan_jagartala: man khodam kandom daram
rozan_jagartala: :D
a_b7867: =))
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: ميگن يه رشتيه براي اينکه حال بچه محله هاشو بگيره با يه زن ايدزي ازدواج ميکنه
rozan_jagartala: :-O
a_b7867: ميگن يه رشتيه بچه دار نمي شده محله شو عوض ميکنه
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: :-?rashtiya be takhte khab che migan?
a_b7867: خوب يه چيزي بگو اين شب جمعه اي دلم حال بياد
a_b7867: مازندران
rozan_jagartala: :-/ba che hal miyad?
rozan_jagartala: به تخت خواب؟
rozan_jagartala: :-?
a_b7867: ؟
rozan_jagartala: :Dshahede majara
rozan_jagartala: IQ
rozan_jagartala: bashe mikhay che begam?
rozan_jagartala: hal koni?
a_b7867: از خودت /کارهات /شهر تبريز/ رفيقات /خوابهات /بيداري هات
rozan_jagartala: emroz to tabriz fagat arosio mashine arose
rozan_jagartala: to khiyabon
rozan_jagartala: az khodam che mikhay bedoni bego begam?
a_b7867: بقول لر ها امشب خون وخونريزيه
a_b7867: اگه چت نمي کردي چکار ميکردي؟
rozan_jagartala: ye roz ya torke mere daro khone mege 99 ta shagayeg kandom) doktor mege chera 100 ta namebare ye baste badam mege agemekhay toram bakonam ye basta bade
a_b7867: :))
rozan_jagartala: :-?are ras mige?
a_b7867: من ساز ميزدم تو چي؟
rozan_jagartala: age chat nemikardam che kar mikardam
a_b7867: نه بابا
rozan_jagartala: ;)khob
a_b7867: يه دوست براي لحظه هاي خالي نداري؟
rozan_jagartala: manzoret dost pesare?
a_b7867: اره
rozan_jagartala: mishe vagte to saz mizane?
rozan_jagartala: manam biyam rax\:d/
a_b7867: چه شود
rozan_jagartala: @-)hali be holi
a_b7867: خوب /جواب/طفره نرو/اعتراف کن
rozan_jagartala: man ta alan dost pesar nadashtam
rozan_jagartala: valiiiiiiiiiiiii
a_b7867: ؟
rozan_jagartala: to chat fagat doste telfoni
a_b7867: چه فايده داره
rozan_jagartala: az bache chatast
rozan_jagartala: khob inam bade
rozan_jagartala: ke man harf mizanam
rozan_jagartala: vali
rozan_jagartala: khob dast az saram var nemidare?
a_b7867: ولش کن نقد قابل استفاده چي داري
a_b7867: تو چند سالته
rozan_jagartala: 23
a_b7867: تا حالا هيچ؟
a_b7867: مگه ميشه؟:^O
rozan_jagartala: che manzoreto vazeh bego?
rozan_jagartala: :-?che manzoret vazeh nist
a_b7867: فقط يه دوست تلفني؟
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: be mola
rozan_jagartala: onam mikham nabashe
rozan_jagartala: migam vasash nemikham
a_b7867: بابا تو مريم مقدسي
rozan_jagartala: vali dast az saram var nemidare
rozan_jagartala: be nazare man tanha doste adam
rozan_jagartala: shohareshe
rozan_jagartala: na khodayish ras migam
a_b7867: مگه تحت نظارت خانواده اي؟
rozan_jagartala: na khosham nemiyad
rozan_jagartala: :Demshab sa@1/30 garare zang bezane
a_b7867: با خانوادهات زندگي ميکني؟
rozan_jagartala: are
a_b7867: اونا نميگن کيه که ساعت يک ونيم/ ببخشيد که ساعتش قافيه داراه/ زنگ ميزنه؟
rozan_jagartala: mamanam midone
rozan_jagartala: dar zemn
rozan_jagartala: man to otagam tanha mikhabam
rozan_jagartala: be mobiylam zang mizane
a_b7867: شغل پدرت چيه؟
rozan_jagartala: karmande
rozan_jagartala: chetor?
a_b7867: ميخوام ميزان تعصب خانواده رو بسنجم
rozan_jagartala: khob ona ke bedonan mano mikoshan
rozan_jagartala: vali maman chon yedone 2khtaresham
rozan_jagartala: mitarse
rozan_jagartala: az hamsare ayandam
rozan_jagartala: vase hamin mige dost sho bad ezdevaz kon
rozan_jagartala: vali man az dost bazi khosham nemiyad
a_b7867: دوروغگو
rozan_jagartala: :(bashe bavar nakon
rozan_jagartala: =;
a_b7867: يعني تو از چت با من بدت مياد
rozan_jagartala: chat na dostiye saleme
a_b7867: سالم يا جاسم؟
rozan_jagartala: :)
rozan_jagartala: khoshmaze
a_b7867: نه حضرت عباسي جدا حيف عمر ادم نيست؟
rozan_jagartala: che?
a_b7867: اوقت به هدر رفته
rozan_jagartala: :-?
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: khob
rozan_jagartala: ta vagt be che bashe?
rozan_jagartala: az nazare to ?
a_b7867: omr
rozan_jagartala: khob bale

 

 

rozan_jagartala: بنام تک مکانيک قلبهاي تصادفي
a_b7867: لب کارون ***چه گل بارون***
rozan_jagartala: merc nazam kheyile ba hal bod
rozan_jagartala: :-Obe maze on haste?
rozan_jagartala: pmnemide?
a_b7867: خيلي فرز شدي
rozan_jagartala: dashtam vasat offfffffffffffffffff mizashtam
rozan_jagartala: akh az ab dar omad
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: =;
a_b7867: منتظرت بودم ديريري
rozan_jagartala: az babate offatam mamnonam
a_b7867: تو طلايي من مسم
rozan_jagartala: [-(are dedam zod pm dade?
a_b7867: lk fni;hvl dh j,?
a_b7867: اگه ميتوني بخون
rozan_jagartala: :D
a_b7867: فداي عيار جيگرت که 24
a_b7867:  طلاي خالص
a_b7867: دندوناتم که مسواک زدي اوووووم
rozan_jagartala: :">che shode emroz gir dade be jigare ma?
rozan_jagartala: \:d/
a_b7867: يه لطفي ميکني بمن؟
rozan_jagartala: >:D<jone delam amr kon
a_b7867: قول؟
rozan_jagartala: O:-)
a_b7867: اره؟
rozan_jagartala: bale
a_b7867: مطمئن باشم بين خودمون ميمونه؟
rozan_jagartala: are nazam
rozan_jagartala: ;)
a_b7867: اين صداي ماج از کجاي ادمه؟
rozan_jagartala: manzoret bose?
rozan_jagartala: sedaye bos?
a_b7867: بوس که اينقدر صدا نميده اين ماچه
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: are
a_b7867:  قول دادي بگو
rozan_jagartala: man fekr konam az amage daron
rozan_jagartala: vali man ta hala injore bos nakardam
a_b7867: واقعا که جدا
rozan_jagartala: be seda
rozan_jagartala:  bod
a_b7867: لب لبي؟
rozan_jagartala: na fagat ta hala be kase lab nadadam
rozan_jagartala: :-Pake
a_b7867: عمرت فنا شده من حتي لب جوي اب رو هم بوسيدم
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: to dege akhareshi
a_b7867: ميبيني حتي شيشه مونيتور تو رو
rozan_jagartala: =D>ey val
a_b7867: تموم کيف عشق واقعي توي بوسه است
rozan_jagartala: khob nazam tajrobasho nadaram
rozan_jagartala: :">
a_b7867: من دارم خيلي هم دارم  نصفش براي تو
a_b7867: :D
rozan_jagartala: :-*fadat
a_b7867: کجااي
rozan_jagartala: farge galyon ba zan chiye?
rozan_jagartala: ?
rozan_jagartala: ?
rozan_jagartala: ?
a_b7867: اگه خوستي بيشترش باي تو نه اصلا همه اش
rozan_jagartala: =D>manam mach kardano yad gereftam
rozan_jagartala: mer300000000000000000000000000000000000:-*
a_b7867: تو توي اين زمينه خيلي استعداد داري
rozan_jagartala: =))gorbanat bechasbanam
rozan_jagartala: on javabo nagofte?
rozan_jagartala: farge galyon ba zan chiye?
a_b7867: حيف کسي نيست اينهمه استعداد رو شکوفا کنه
rozan_jagartala: na ziyadam ba estedad nistam
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: سکسته نفسي ميکني ننه
a_b7867: خودم ميام شکوفا ميکنم /استعدادرو فقط
rozan_jagartala: :)
a_b7867: خوب فرق اوني که ميکشن با زن رو ميگفتي
rozan_jagartala: to bego?
a_b7867: اول چاق ميکنن؟
rozan_jagartala: :))
a_b7867: اول ني ميذارن بعد ميکشن؟
rozan_jagartala: ba galyon 5 min var miran 1 sa@t hal mikonan vali zan 1 sa@t var miran 5 min hal mikonan
a_b7867: اون قليونه قيمت هرويين رو داره
a_b7867: هي من در خطرم بايد در برم
a_b7867: تا فردا شب مي ماچمت
a_b7867: :-*=;

 

 

a_b7867: لب کارون***چه گل بارون***
rozan_jagartala: >:D<bah sam aleyik
a_b7867: ميشه وقتي که ميان
a_b7867: سلام
rozan_jagartala: :Din az salamam bahaltare?
a_b7867: اخرش يه سفر ميرم ببينم ته دماغ عزيز چيه؟
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: :-*nazam az babate offatam mamnonam
rozan_jagartala: merc
a_b7867: اف که چيزي نيست تو هرچي بگي من اکي ثانيه
a_b7867: ميگم شرمنده ابجي
rozan_jagartala: =D>gorbonet delbandam
rozan_jagartala: :-Ovase che sharmande?
a_b7867: بعله مجيد جان
a_b7867: چون نميتونم شرمنده ميشم
a_b7867: =))
rozan_jagartala: :-?pmat eshtebahi omad?
rozan_jagartala: :-Pbe maze
a_b7867: اين تصوير خنده خوابيده خيلي تحريک کننده است نه؟
rozan_jagartala: :Dna eyne man mikhande
rozan_jagartala: chon vagte mikhandam
rozan_jagartala: engar khod koshi mikonam
a_b7867: نه  جون من راست ميگي ؟پس بايد خيلي قلقلکي باشي
rozan_jagartala: :(are kheyile bad jore?
a_b7867: من استاد قلقلک دادانم
a_b7867: قل لقيل قليلقلي
rozan_jagartala: 8-}nahaaaaaaaaaaaaa
a_b7867: البته خودم اصلا قلقلکم نميشه
rozan_jagartala: az bas gelgelaki hastam kase nemitone pishambeshine ya nazekam rah bere to kheyiabon
rozan_jagartala: inam bade
rozan_jagartala: :)khosh be halet
a_b7867: ولي در مقابل نوازش زود خلع سلاح ميشم
rozan_jagartala: :))khob ino hame injore hastan
rozan_jagartala: akheeeeeeeeeeeee
rozan_jagartala: naze
rozan_jagartala: >:D<
a_b7867: ووووووي
rozan_jagartala: ;;)
a_b7867: دخترم هم هر وقت چيزي ميخواد توي سرم ميگرده همچي که خمار شدم قولشو ازم ميگيره
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: akh jon pas zod kham mishe?
a_b7867: بدرقم
rozan_jagartala: :Dpas to khobi
rozan_jagartala: dege niyaze be fathe khoramshahr nist
a_b7867: قل قلي
rozan_jagartala: ;))
a_b7867: زود هم عصبي ميشي نه؟
rozan_jagartala: man?
a_b7867: اره
rozan_jagartala: :Deeeeeey na ziyad
rozan_jagartala: fagat  los tashref daram
a_b7867: روز وماه تولدت رو بگو
rozan_jagartala: bayad harf harfe khodam bashe nabashe asabani misham
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: ؟
rozan_jagartala: 4/4
a_b7867: بگو تا خصوصياتت رو بگم
rozan_jagartala: 61/4/4
a_b7867: سال چي؟
rozan_jagartala: 1361
a_b7867: نميدوني سال چي بوده؟
rozan_jagartala: :-?na
rozan_jagartala: yadam nemiyad:D
a_b7867: الان برات پيدا ميکنم صبر کن
rozan_jagartala: =D>:-*
a_b7867: به تر کي ميشه:ايت ائيل
rozan_jagartala: :D
a_b7867: خيلي يکدنده/تجمل طلب/مدير/جذاب/پرتلاش/خوش شانس
rozan_jagartala: =D>
a_b7867: تازه اينا را نديد گفتم
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: 3taye avali ke aaaaaaaaaaaaare
a_b7867: اگه برات فال قهوه بگيرم شاخت در مياد
rozan_jagartala: :-Omage balade?
a_b7867: من توي شيراز معروفم
rozan_jagartala: :-SS
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: omid jan
a_b7867: از فال تا احضار جن و.....
a_b7867: ولي چت يه چيز ديگه است دارم تمرين ميکنم که از راه دور ذهن خوني کنم
a_b7867: تا حالا که نتونستم
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: daramet
rozan_jagartala: omid jonamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
a_b7867: 1+1+1+کريم1
rozan_jagartala: :-?ina che chiye?
a_b7867: يه نيت کن و يه سئوال سخت بپرس
a_b7867: چاکريم=4کريم=1+1+1+1کريم
rozan_jagartala: soal dar che mored?
a_b7867: موردي که من ندونم فقط خودت بدوني
a_b7867: فکر نکن
a_b7867: جواب _ نه /نميشه
a_b7867: ديگه سئوال نمي خواد
a_b7867: تونستم ذهنتو بخونم
a_b7867: قطع نکن
a_b7867: من ميرم
a_b7867: باي
rozan_jagartala: koja?

 

 

rozan_jagartala: :-O
a_b7867: امروز فقط
rozan_jagartala: :))salam
rozan_jagartala: sobhet bekheyir
rozan_jagartala: :-*
a_b7867: نرفتي سر کار؟
rozan_jagartala: :">alan az hamom dar omadam
rozan_jagartala: montazeram moham khoshk beshe
rozan_jagartala: chera
rozan_jagartala: 9 miram
rozan_jagartala: :-/to ham narafte?
a_b7867: واي ي ي ي تو حموم چکار کردي؟
rozan_jagartala: @-)hesabi sabon raft to chesham
rozan_jagartala: ab khordam faravon
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: jat khali
a_b7867: من چکار کنم تو صبح ميري حموم
a_b7867: يه خبر ي شده؟
rozan_jagartala: 8-}noch
rozan_jagartala: pakizegi nime az imane
rozan_jagartala: \:d/
a_b7867: ايمانتو بخورم پاکيزه جيگر طلا
rozan_jagartala: *-:) to chera hamishe cheraget khamoshe?
rozan_jagartala: =))=))
rozan_jagartala: akheeeeeeeeeeee
rozan_jagartala: che pesare ba ehsasi
rozan_jagartala: nazi
rozan_jagartala: deleto beram
a_b7867: مسخره ميکني؟
a_b7867: :((
rozan_jagartala: :-Ona  be mola
rozan_jagartala: :-*gasam mikhoram
rozan_jagartala: be del nagir omid jon jonam
a_b7867: مولا تو بوسيدم
rozan_jagartala: :">merc
rozan_jagartala: chasbid
rozan_jagartala: sobehe avale sobhi
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: 10met garm
a_b7867: من هر روز صبح اان هستم
rozan_jagartala: khob miyam manam har roz nemibenamet
rozan_jagartala: chera cherage ideto mebande?
rozan_jagartala: roshan nemizare?
a_b7867: برقش رفته
a_b7867: اگه مياومدي من ميديدمت
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: *-:)
a_b7867: روشنم کردي
a_b7867: خدا حموم رفتنتو زياد کنه ننه
rozan_jagartala: :Dok
rozan_jagartala: =))ziyade ziyad taresh kone ke ab miram
rozan_jagartala: roze 2   3 bar kame?
rozan_jagartala: :-Onemikhad
a_b7867: پس علت حموم رفتنتو زياد کنه
rozan_jagartala: :(()))))))))))))))))))) na
rozan_jagartala: khob delbandam man ba ejazaton mikham beram
rozan_jagartala: eshg manande sa@t sheni memone aglro khali galbo por mikone
a_b7867: صبحم بخير وپاکيزه شد
rozan_jagartala: >:D<hamchenin
rozan_jagartala: khoshhal shodam
rozan_jagartala: :xgorbanat bechasbana
rozan_jagartala: m
a_b7867: m
a_b7867: يعني چي؟
rozan_jagartala: :))ma bagiye harfe balayi bod
rozan_jagartala: hich
rozan_jagartala: ;)
rozan_jagartala: @};-
rozan_jagartala: az tarafe man ro 2khtareto bos kon
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: =;
a_b7867: از طرف اون وخودم هم:-*
rozan_jagartala: :Dmerc
rozan_jagartala: :-&kam mach kon range soratam raft
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: بذار بره مهم نيست
rozan_jagartala: :-Omoheme
rozan_jagartala: jone delam
a_b7867: يه خورده سفيد ميشي
rozan_jagartala: :">na injore misham
rozan_jagartala: ey khoda
rozan_jagartala: :(nemitonam beram
rozan_jagartala: azat del bekanam
rozan_jagartala: =;

 

 

a_b7867: بابا خيلي  مملکت ضد اديسوني داريم
rozan_jagartala: :-*
a_b7867: هي برق قطع ميشه
rozan_jagartala: :))
a_b7867: اونم وسط چت عشقي
rozan_jagartala: to chera cherageto roshan nemikone?
rozan_jagartala: :Dey jooooooooooooooon
a_b7867: خدا خاموشش کرده/خدا گر پف کند ريشش بسوزد
rozan_jagartala: :Dna raste?
a_b7867: ميدوني اخه پيرزنهاي محل ميريزن سرم
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: akhyyyyyyyyyyyy
a_b7867: سلام دماغ جون
rozan_jagartala: fagat be pa masmom nashi
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: shenide jooke ino?
a_b7867: نه
a_b7867: بگو
rozan_jagartala: ye pesare javon ba ye pir zan arosi mikone bade 2     3 roz az shabe zafafeshon
rozan_jagartala: pesare mariz mishe
rozan_jagartala: mire doktor doktora sar dar nemiyaran
rozan_jagartala: ta inke ye doktore mige  aga damad masmom shode
rozan_jagartala: :Dchon ye chize tarikh gozashte khorde
rozan_jagartala: ke fased bode
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: واي واي اگه پيرزنا بدونن/ميگن:ننه اين حرفا کدومه؟ چروک مده دلت هم بخواد اووووفي
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: ye roz ye pir zani dashte to kase ab mipashide bad mige taro tazash 100 toman
rozan_jagartala: ;))
a_b7867: ميگن يه پيرزني توي صف مرغ بوده يه پيرمردي هم از پشت سر بهش چسبيده بوده
rozan_jagartala: :-O
a_b7867: مرغ تموم ميشه ملت ميخواستن برن دنبال کارشون
rozan_jagartala: khob
a_b7867: پيرزنه که داشته خوشش مياومده ميگه: مرغ تموم شد که شد صف رو چرا به هم ميزنيد
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: akhyyyyyyyyyyyyyyyy
rozan_jagartala: 10met garm
a_b7867: اوووووووووووووووفي چه صفي ننه
rozan_jagartala: :">are
a_b7867: مگه تو هم .....؟
rozan_jagartala: :-O:-O:-O
rozan_jagartala: :Dman to saf na
rozan_jagartala: :-j
a_b7867: توي صف بودي؟ که خجالتي شدي؟
a_b7867: پس چي؟
rozan_jagartala: na khob ye lahze raftam to hesesh
rozan_jagartala: :))
a_b7867: هي ميره توي حس منم که حساس....
rozan_jagartala: :-*elahi gorbonemon bere in 3:-o
rozan_jagartala: fadaye omid jon jonam
rozan_jagartala: naze
rozan_jagartala: na to nare to hes
rozan_jagartala: [-x
a_b7867: ميگم يه وب بهت بدم  از حس بپري بيرون؟
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: age beshe che ishe?
rozan_jagartala: :-*
a_b7867: چرا نشه؟
rozan_jagartala: :-Phalaaaaaaaaa
a_b7867: خيلي باباي مردمو ديد نزن
rozan_jagartala: azizam ba size bozorg bazesh kon
rozan_jagartala: >:D<ok khobe
rozan_jagartala: merc daramet
a_b7867: از فايل ميتوني سايزشو تنظيم کني
rozan_jagartala: :Dkhobe alan
rozan_jagartala: :(bastamesh
rozan_jagartala: dobare bede
rozan_jagartala: :-*mer30000000000000000
a_b7867: هول نشو /جوکش رو شنيدي؟
rozan_jagartala: 10met garm
rozan_jagartala: :-?naaaaaaaaa
a_b7867: به رشتيه ميگن تا حالا توي صف کسي رو هل  دادي؟ ميگه نه ولي يه بار هول شدم توي صف دادم:D
rozan_jagartala: :-O:-O:-O=))
rozan_jagartala: ey khodaaaaaaaaaaaa
rozan_jagartala: che ba maze bod
rozan_jagartala: merc
a_b7867: خوب ديگه چه خبر؟
rozan_jagartala: salamatit azizam
a_b7867: ميگم دختر هم يه لحظه بياد وبره
rozan_jagartala: ;)ok
rozan_jagartala: @-)vaaaaaaaaaaaaay che naze
rozan_jagartala: :-*az dor mibosameton
a_b7867: از دور چه فايده داره؟
a_b7867: dc نمودندمارا
rozan_jagartala: jone delam
rozan_jagartala: ok
a_b7867: منو کشت اين انتر تر تر تر نت
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: az bas khosh mazegi mikone
rozan_jagartala: ;)
a_b7867: جنس خوشمزه اي که در پشت شيشه مانيتور حبس شده /يا به بيان واضح تر هلو
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: nagolayi nago na
rozan_jagartala: bala
a_b7867: شانس اوردي خيلي از من دوري
rozan_jagartala: :-Ovase che?
a_b7867: مي اومدم ديدنت
rozan_jagartala: onayi ke nazdekan behem nemitonan mano bebinan to az koja mitoneste?
rozan_jagartala: atish pare
rozan_jagartala: \:d/
a_b7867: مگه تو دختر نارنج و ترنجي که کسي نميبيندت
rozan_jagartala: manzoram az add listame
a_b7867: حالا که شانس اوردي دوري
rozan_jagartala: ;)
rozan_jagartala: che begam
a_b7867: ولي اگه نزديک بوديم تموم خونه هاي شهرتون رو در ميزدم
rozan_jagartala: :-Oakhe vase che
rozan_jagartala: bache
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: pas khobe shans avordam
a_b7867: واسه اينکه دگمه مو برداشتي هنوز کتو دامنمو ندوختي
rozan_jagartala: ;;)khob bayad biyay porov
rozan_jagartala: :Dvase dogmat
a_b7867: اينم شد وجدان کاري؟
a_b7867: من که اندازه هامو دادم ديگه بيا پورو چکار
rozan_jagartala: :">man dost daram dogmaro ke be lebas midozam ro tane tarafe mogabelam bedozam
rozan_jagartala: injore halesh bishtare
a_b7867: ببخشيد ما تنمون به اندازه کافي سوراخ داره
rozan_jagartala: :))dege aslan in dogme kande nemishe
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: in ye chize degast
a_b7867: دگمه هم دادره=)):">
rozan_jagartala: :)
a_b7867: البته دگمه اش شل شده بايد بکنمش:-&
rozan_jagartala: ;;)khodam barat mohkamesh mikonam
rozan_jagartala: delbandam
a_b7867: نه ديگه تاريخ مصرفش گذشته /مسموم کننده است
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: in yekisho shenide?
a_b7867: نه
rozan_jagartala: bazam pesare javoni ba ye pir zane ezdevaj mikone
rozan_jagartala: bade sexeshon
rozan_jagartala: pesare be pir zane mige akhe chera mohaye saret sefi shode vali onja na?
rozan_jagartala: onja mohash siyahe bar migarde mige akhe mohaye saram fekr karde vali onja keyf karde
rozan_jagartala: :D
a_b7867: ميگم اگه ما پيش هم بوديم هم روت ميشد اين چيزا رو بگي؟
rozan_jagartala: ;))
rozan_jagartala: :-Oaslan
rozan_jagartala: to tellam rom nemishe
a_b7867: چرا؟
rozan_jagartala: vali inja rahatam
rozan_jagartala: ta hodode
a_b7867: چرا؟ جواب علمي ميخوام
rozan_jagartala: khob khobiyat nadare
rozan_jagartala: age badet miyad dege nemigam:-$
rozan_jagartala: man to jook in harfaro migam
a_b7867: جواب علمي وقانع کننده
a_b7867: من اتفا قا خوشم مياد ولي چرا ما خودمون رو سانسور ميکنيم؟
rozan_jagartala: khob dost nadaram begam
rozan_jagartala: vali to jook kheyile khosham miyad
rozan_jagartala: ashege jookaye injoream
rozan_jagartala: hata behem migan joker
rozan_jagartala: khob hojbo haya ijab mikone
a_b7867: خيلي خوبه پس معلوم ميشه جايي اين جوکها رو ميگي که بهت ميگن جوکر
rozan_jagartala: to chat are migam
rozan_jagartala: to jame daste jami migam
a_b7867: با همه بعله با ما هم بعله؟
a_b7867: من خودمم جوک ميگم و همه جا همه چيزو ميگم
a_b7867: ميدوني شغل من چيه؟
rozan_jagartala: mazerat dc mishodam
rozan_jagartala: vali nashod
rozan_jagartala: khob che kareyi?
a_b7867: حدس بزن
rozan_jagartala: :-?
a_b7867: من توي دانگاه تدريس مي کنم اونجا (سرکلاس)  هم همين جوکها رو ميگم  سالي چند بار توبيخ مشم
rozan_jagartala: :))
a_b7867: ولي خودمو سانسور نميکنم
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: khob ba in joka kar mide dasteshon
rozan_jagartala: man vase kase migam ke behesh etemad daram
rozan_jagartala: khod dar bashe
a_b7867: جوک يعني ظرائف انديشه حتي اگه سکسي باشه
rozan_jagartala: man vase khandehashe ke dost daram
a_b7867: توي ديوان مثنوي هم از اين چيزا زياده
rozan_jagartala: :Drasti?
rozan_jagartala: pas bayad ye sare be onja bezanam
rozan_jagartala: eshgam jooke
a_b7867: خنده هم خوبه ولي جوک قسمت مهمي از فرهنگ شفاهي مردمه
rozan_jagartala: chand vagti ham mishe raftam donbale chistanhaye sex?
a_b7867: اونم فراوونه
rozan_jagartala: farge sa@t ba zan chiye?
a_b7867: فرويد راست گفته قسمت اعظم وجود ادم تفکر در مورد سکسه
a_b7867: چيه؟
rozan_jagartala: :-/bar axe mane
rozan_jagartala: pas
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: manam mokhalefam dar morede fekresh
a_b7867: حتي اگه منم مخالف باشم باز هم راست گفته/فرقشون چيه؟
rozan_jagartala: sa@t aval ab mire tosh bad mikhabe vali zan aval mikhabe bad ab tosh mire
rozan_jagartala: :">mazerat
rozan_jagartala: dege kafiye
a_b7867: تو ديگه کي هستي؟
rozan_jagartala: emroz kheyile be adabi kardam
rozan_jagartala: be bakhshin
rozan_jagartala: ;;)
a_b7867: عملا گفته هاي فرويد رو ثابت ميکني بعد ميگي مخالفم؟
rozan_jagartala: migam fagat zabonam mige
a_b7867: اين بي ادبي نيست ازادي بيانه
rozan_jagartala: inam vase in yad migeram ke to jam be dardam mikhore
rozan_jagartala: chon man dar kol adame khosh khandeyiam
a_b7867: اره فقط زبون/بعد از فکر
rozan_jagartala: dost daram bekhandamo bekhandonam
rozan_jagartala: vali aslan ina az vojodam kharej nemishan
a_b7867: کاش از وجودت بود:">
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: اونطوري من راحت تر بودم
rozan_jagartala: akhe hanoz kashfeshon nakardam
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: chon man ba har ke chat mikardam migan bichare shoharet
rozan_jagartala: :D
a_b7867: کريم پوس کلفت/ببخشيد کريستفکلمب /کشفت کنه الهي:-*
rozan_jagartala: ;)eshalah
a_b7867: اتفاقا خوش به حال شوهرت/بيچاره مادر شوهرت
rozan_jagartala: =))gol gofte
rozan_jagartala: merc azizam
a_b7867: فداي تو بشم درسته
rozan_jagartala: che begam
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: بگو درسته
rozan_jagartala: ye kam doroste
rozan_jagartala: 8-}
a_b7867: يه کم درشته؟
rozan_jagartala: :-O:-O:-O
rozan_jagartala: :))
a_b7867: :-SS
rozan_jagartala: eeeeeeeeeeeeeeeeee
a_b7867: ooooooooooooo
rozan_jagartala: :-*ey jon
a_b7867: کشتي منو
rozan_jagartala: khoda nakone
rozan_jagartala: >:D<
a_b7867: تو ميکني:))
rozan_jagartala: :">ba ejazeye bozorgtara bale
rozan_jagartala: ye jook
a_b7867: يا حرضت اباس
rozan_jagartala: ye loti mire khastegari ye 2khtare
rozan_jagartala: 2khtare chayi miyare va miste dame dar
rozan_jagartala: bad loti mige abji az in kolam mitarsi mige nam mizare zamin kolasho
rozan_jagartala: bad mige abji az in chagom mitarsi mige na onam mizare zamin
a_b7867: خوب؟
rozan_jagartala: bad mige abji az in chizom mitarsi mige are :"> mige inke nemikhad toro bokhore to mikhay ino bokhore
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: :-j
rozan_jagartala: khob be jamalet labam ro labanet
rozan_jagartala: do zaret naoftad
rozan_jagartala: :-/IQ
a_b7867: از بس ميخندم نميتونم تايپ کنم
rozan_jagartala: [-(be maze
rozan_jagartala: :^O
a_b7867: خوب شد وب خاموشه
rozan_jagartala: bazesh kon
a_b7867: وگرنه منو در وضعيت بدي ميديدي

 

 

a_b7867: سلام
rozan_jagartala: >:D<
a_b7867: :-*
rozan_jagartala: :-*salam mahbobam
rozan_jagartala: merc az offat
rozan_jagartala: 10met garm
a_b7867: من بايد بگم محبوبم تو بايد بگي مردک
rozan_jagartala: :-Ona to omrami jozvi az vojodami
rozan_jagartala: :x3lolaye vojodetam
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: delam barat tang shode bod hesabi
a_b7867: کدوم يک از اجزائ وجودت؟:D
rozan_jagartala: :xtolombeye galbami
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: :">har vagt tolombat az kar beofte manam az kar mioftam
a_b7867: تلمبه کجامه؟
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: hichi azizam
a_b7867: من منتظرم که بگي
rozan_jagartala: :-Onaaaaaaa
rozan_jagartala: bikheyieal
a_b7867: التماس
rozan_jagartala: :">man nemidonam
a_b7867: اونجاي ادم ...
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: sobhe aval sobhi ba che agaz shod
rozan_jagartala: be khoda hamin jore omad mazerat
rozan_jagartala: ^:)^
a_b7867: به همچي صبحي ميگن صبح ..ري
rozan_jagartala: :-?che?
rozan_jagartala: janam montazeram ta begi?
a_b7867: صداش منو کشته
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: vay vay che ba ehsas
a_b7867: ماچ
rozan_jagartala: :-*be sedasho mizanam
rozan_jagartala: khob kocholot khabide?
rozan_jagartala: ;;)
a_b7867: اره خدا را شکر
rozan_jagartala: :))akhyyyyyyyyyyy
rozan_jagartala: :-/shaba bade 12 chat nemikone?
a_b7867: ميخواستي چيزي نشونم بدي؟
rozan_jagartala: key?
a_b7867: پرسيدي کوچولو خوابه /گفتم يه کاري ميخواي بکني
rozan_jagartala: :Dna azizam
rozan_jagartala: hamin jore
a_b7867: هويجوري خوشم اومد
rozan_jagartala: :-Pkhosh maze
a_b7867: جيگر خوردم خوشمزه شدم
a_b7867: حالا اگه مينا بخورم چي مي شم؟
rozan_jagartala: =D>na harfi to astenet dare kam nemiyare
rozan_jagartala: :-&injore mishe
a_b7867: نه
a_b7867: <):)
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: :-SSinjore nakon mitarsam
a_b7867: واي اگه يکي بره روي مينا چي مي شه؟;)
rozan_jagartala: @-)pas mioftam
a_b7867: منفجر ميشه
rozan_jagartala: :-Pbat mikonam
a_b7867: خيلي از شهداي ما روي مينها شهيد شدن
rozan_jagartala: mage man mesvakam rom bekhaban
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: az ro sima ke rad beshan injore mishan
rozan_jagartala: :Dshenide
a_b7867: من که از دور کشته ي تو ام
rozan_jagartala: :-*lotf dare nazam
rozan_jagartala: hamchenin
a_b7867: شهيدتم
a_b7867: وطنمي
a_b7867: ايمانمي
a_b7867: ننه مي
a_b7867: جوووووووووووووووووونمي
rozan_jagartala: يه مسواک با خمير دندان دعوا ميکنه مي گه اگه گذاشتم ديگه روم بخوابي
rozan_jagartala: =D>
a_b7867: مينا کجايي
a_b7867: مسواکمي
rozan_jagartala: to lebasamam
rozan_jagartala: =))=))
a_b7867: خمير ريشتم
a_b7867: :D
rozan_jagartala: na khosham omad
rozan_jagartala: akhareshi
a_b7867: اولاي اخرشم
a_b7867: هنوز توي لباساتي؟
a_b7867: بيا بيرون
rozan_jagartala: :D
a_b7867: اين مال بي ارزش دنياي فاني رو دور بريز
a_b7867: بيا در اغوش اسلام
a_b7867: .
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: kheyile bahali
a_b7867: با معرفت با چند نفر ميچتي؟
rozan_jagartala: be mola to jokestanam ye jooke aslan azash sar dar naovordam
rozan_jagartala: :-?
a_b7867: چيه؟
rozan_jagartala: :Ddar morede daneshgahe
a_b7867: بگو
rozan_jagartala: migam sar dar naovordam
a_b7867: =))=))=))
rozan_jagartala: /:)
rozan_jagartala: her her hendone zir bagalet ...
a_b7867: معلومه که خيلي جوک با حاليه
a_b7867: رو نويسکن من برات تفسيرش کنم
a_b7867: =))=))=))=))
rozan_jagartala: khodet badan mikhone
rozan_jagartala: har roz ye jooke jaded dare
a_b7867: هر وقت اين عکسا حالتو گرفت
a_b7867: بگو خوابيده نخند مي ....وزي
rozan_jagartala: :Dna migam ziyad nakhand bachat dalgak mishe
rozan_jagartala: :o)
a_b7867: اين از اختراعات خودمه
rozan_jagartala: =D>
rozan_jagartala: :(be manam migan ziyad nakhand shiret khoshk mishe
a_b7867: فحش بچه نداشتيم/
a_b7867: اون رو براي عصبا نيت ميگن
rozan_jagartala: :-Ona be khoda manzore bade nadashtam mazerat
a_b7867: ميدونم بابا
rozan_jagartala: #:-S
rozan_jagartala: khob 4kerim
a_b7867: در ضمن مگه تو هنز شيرت خشک نشده؟=))
rozan_jagartala: :-Pche bedanam
rozan_jagartala: na mesle inke
a_b7867: حوله بيارم خشکش کنم؟
rozan_jagartala: :-O:-O:-O
rozan_jagartala: >:D<man kam avordam
rozan_jagartala: :))
a_b7867: نه تورو خدا داشتيم تازه گرم ميشديم
rozan_jagartala: ziyad garm beshi mitarsam tab koni
a_b7867: ميدونم ساعت 9 بايد يري سر کار
rozan_jagartala: akhe marda zod tab mikonan
rozan_jagartala: man 11 miram:))
rozan_jagartala: har vagt eshgam keshid
a_b7867: من الان ميرم=))
rozan_jagartala: raste?
rozan_jagartala: bashe mozahemet nemisham
a_b7867: اره  بخدا=;
a_b7867: =))=))=))
rozan_jagartala: =;
rozan_jagartala: :-Ochete to
rozan_jagartala: ?
a_b7867: تو توجه نکن مست کرده الکي ميخنده
rozan_jagartala: koshte mano ba in khandehat
rozan_jagartala: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
rozan_jagartala: to ham az in kara balade

 

 

a_b7867: t; فکر کنم ديگه کارتم داره ته ميکشه ازز
a_b7867: از بس منتظر موندم
rozan_jagartala: :-*salam mazerat
a_b7867: سلام
rozan_jagartala: on bodam 10 naboden raftam
a_b7867: سحر خيز/ ببخشيد سحر اان شدي
a_b7867: امروز کلي بد بياري داشتم
rozan_jagartala: :-Okhoda nakone
a_b7867:  سه نفر قهر+دونفر تغيير اي دي
a_b7867: عجب روزگاري داره عالم چت
rozan_jagartala: baba ina chize nist
rozan_jagartala: khob pish miyad
rozan_jagartala: manam mosafer dashtam
rozan_jagartala: ;)vali vasash sms zadam
a_b7867:  منم مهمون از بوشهر دارم
rozan_jagartala: :)
rozan_jagartala: khobe
a_b7867: خوب ديشب چي شدم/؟
rozan_jagartala: :-?deshab chet bod?
rozan_jagartala: man ta 3 on bodam
rozan_jagartala: masalan shabe jome bod
a_b7867: خدافظي کرده غش کردم يا بي خبر؟
rozan_jagartala: na karde
rozan_jagartala: gofte
a_b7867:  ولي خداييش شب هم شب جمعه:D
a_b7867: خلاصه ببخش من يهويي ميغشم
rozan_jagartala: =))are
rozan_jagartala: vase hamin deshab koli safa kardem
rozan_jagartala: na khahesh
a_b7867: اکي صفا کردي؟
a_b7867: با کي؟
rozan_jagartala: hich kas on nabod raftam room
rozan_jagartala: ba ye bache tehroni
a_b7867: قمپز؟
rozan_jagartala: :-/che?
a_b7867:  من به بچه تهروني ها ميگم  قم پز
a_b7867: من17 سال تهرون بودم خوب ميشناسمشون

 

 

a_b7867: t; فکر کنم ديگه کارتم داره ته ميکشه ازز
a_b7867: از بس منتظر موندم
rozan_jagartala: :-*salam mazerat
a_b7867: سلام
rozan_jagartala: on bodam 10 naboden raftam
a_b7867: سحر خيز/ ببخشيد سحر اان شدي
a_b7867: امروز کلي بد بياري داشتم
rozan_jagartala: :-Okhoda nakone
a_b7867:  سه نفر قهر+دونفر تغيير اي دي
a_b7867: عجب روزگاري داره عالم چت
rozan_jagartala: baba ina chize nist
rozan_jagartala: khob pish miyad
rozan_jagartala: manam mosafer dashtam
rozan_jagartala: ;)vali vasash sms zadam
a_b7867:  منم مهمون از بوشهر دارم
rozan_jagartala: :)
rozan_jagartala: khobe
a_b7867: خوب ديشب چي شدم/؟
rozan_jagartala: :-?deshab chet bod?
rozan_jagartala: man ta 3 on bodam
rozan_jagartala: masalan shabe jome bod
a_b7867: خدافظي کرده غش کردم يا بي خبر؟
rozan_jagartala: na karde
rozan_jagartala: gofte
a_b7867:  ولي خداييش شب هم شب جمعه:D
a_b7867: خلاصه ببخش من يهويي ميغشم
rozan_jagartala: =))are
rozan_jagartala: vase hamin deshab koli safa kardem
rozan_jagartala: na khahesh
a_b7867: اکي صفا کردي؟
a_b7867: با کي؟
rozan_jagartala: hich kas on nabod raftam room
rozan_jagartala: ba ye bache tehroni
a_b7867: قمپز؟
rozan_jagartala: :-/che?
a_b7867:  من به بچه تهروني ها ميگم  قم پز
a_b7867: من17 سال تهرون بودم خوب ميشناسمشون

 

 

a_b7867: بي همگان بسر شود بي تو بسر نمي شود سلام
rozan_jagartala: :Dsam aleyik
a_b7867: دماغ کو؟
rozan_jagartala: :D
a_b7867: کجايي ننه
a_b7867: فدات شم
rozan_jagartala: daram jok mikhonam sab kon vasat benevisam
a_b7867:  صبرررررررررررررررررررررررررررررر
a_b7867: =))=))
a_b7867: از الان بخندم
a_b7867: چي؟ خوابيده
a_b7867: نخند
rozan_jagartala: :Dna omad
a_b7867: چي؟
rozan_jagartala: يه روز ترکه مي ره قزوين يه قزوينيه ميافته
a_b7867: خوب
rozan_jagartala: دنبالش انقدر مي دوند که به يه کوچه بن بست مي رسند قزوينه
rozan_jagartala: ميطه 3 راه بيشتر نيست يا اينكه بال ىر بياري بري تو اسمون يا
rozan_jagartala: اب بشي بري
a_b7867: توکل
rozan_jagartala: زمين و سومي دستاتو بزاري زمين شکر خدا
rozan_jagartala: كني
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: @[smiley: Blow Kiss: [36/36_3_15]]


You just received a smiley! Go to http://buddies.smileycentral.com/?ZNxmk580YYIR to see it!
a_b7867: اين چيه؟
rozan_jagartala: ;;)
rozan_jagartala: @[smiley: Couples: [36/36_3_18]]
a_b7867: نمي فهمم
rozan_jagartala: :Dmage shekla nemiyad?
a_b7867: گجا؟
rozan_jagartala: :-?
rozan_jagartala: hichi bekhiyal
a_b7867: امشب حواست کجاست؟
rozan_jagartala: azizam injast
rozan_jagartala: mage sheklaka vasat naomad
rozan_jagartala: to panjare
a_b7867: حالا اومد
a_b7867: بايد چکارشون کنم؟
rozan_jagartala: nigashon koni
rozan_jagartala: fadat sham
a_b7867: من تو رو مي خوام نيگاه کنم
rozan_jagartala: :">
rozan_jagartala: @[smiley: Bouquet: [36/36_3_11]]
a_b7867: اين ادرسته؟
a_b7867: با اب اين چيزا رو بذار براي وقتي من رفتم لالا
rozan_jagartala: >:D<chashm
a_b7867:  حالا حواست بمن باشه
rozan_jagartala: /:)az alan az khab nago
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: chaaaaaaaaaaaaaashm
rozan_jagartala: :Dvay nakon
a_b7867: يه قزوينيه داشته کارش رو ميکرده که بچه هه
a_b7867:  با خاک زير دستاش بازي ميکرده /قزوينيه ميگه
a_b7867:  بچه جان حالا موقع بازي نيست حواست به کارت باشه
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: ey val
a_b7867:  بعد بچه هه داغون ميشه ميره دادگاه شکايت
rozan_jagartala: :D
a_b7867: قاضي ميگه مرد حسابي چرا لت و پارش کردي
rozan_jagartala: :-P
a_b7867: قزوينيه ميگه حواسش پرت بود ديگه
rozan_jagartala: ;))
a_b7867:  قاضي ميگه با تو هستم چرا خشونت به خرج دادي؟
a_b7867:  قزوينيه ميگه اقاي قاضي حواس شما هم پرته ااا؟
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: karesh doroste
a_b7867:  قاضيه؟
rozan_jagartala: na gazvini
rozan_jagartala: :D
a_b7867:  هر دو اولش قافه
rozan_jagartala: khob hame bayad to roko va sajde ehtiyate vajebo konan in sefareshe emam jomye gazvine
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: =D>are
a_b7867: قاضي/قز ويني
rozan_jagartala: =D>
rozan_jagartala: are khob
rozan_jagartala: darameshon
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: man arezome ye bar in gazviniyaro bebinam
rozan_jagartala: :">
a_b7867: شجاع ترين مرد ايرانه امام جمعه اونا
rozan_jagartala: bebinam chetor adamayian
rozan_jagartala: =))=))=))
a_b7867: اگه گفتي شجاع ترين زن ايران کيه؟
rozan_jagartala: nemidonam
rozan_jagartala: :-/
a_b7867: کسي که يه عمره داره با يه کوسه زندگي ميکنه
rozan_jagartala: =))
a_b7867: زن اکبر رفسنجاني
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: dege dege
rozan_jagartala: ona ham kareshono baladan
a_b7867:  اگه گفتي اسم خواهر اکب(کوسه)چيه؟
rozan_jagartala: nemidonam
a_b7867: ببخشيد
a_b7867: خوار کوسه
a_b7867: :">
a_b7867: کجايي؟
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: injam
rozan_jagartala: ey val
a_b7867: فکر کردم بازم تو لباساتي
rozan_jagartala: hala chera gir dade be on bichare
rozan_jagartala: are baba ina dast az saram bar nemidaran
rozan_jagartala: in lebasam
a_b7867:  بيست سال اون بما گير داد يه امشبم ما به ....
rozan_jagartala: :)
rozan_jagartala: are khob
rozan_jagartala: ino shenide?
a_b7867: نه
rozan_jagartala: ye mola mire khonash mibene pesar bachash lebase tango chasban poshide?
rozan_jagartala: hamam inke kotah
rozan_jagartala: miporse in che lebasiye poshide?
rozan_jagartala: mige deroz ke kharedam goshad bod boland bod
rozan_jagartala: shostam ab rafte tang shode?
rozan_jagartala: farda pesare miyad mebine babash zanesho to ab mikone dar miyare
rozan_jagartala: ta onam ab bere tang beshe
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: :">mazerat
a_b7867: يکي به ملا ميگه دلم برات تنگ شده جوابش ميده
a_b7867:  جاي دلتو با ک..نت که گشاده عوض کن
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: :-j
a_b7867: يه قزوينيه به يه بچه ميگه بيا بريم /بچه ميگه خيلي درد داره
rozan_jagartala: :))
a_b7867:  قزوينيه ميگه خوب فقط نصفش رو ميکنم
a_b7867:  بعد موقع کار تمومش رو ميکنه بچه ميگه مگه نگفتي نصفش؟ قزوينيه ميگه
rozan_jagartala: :-O:-O:-O
a_b7867:  نصفه دو مش رو گفتم
a_b7867:  خوب نظرت راجع به قزويني ها عوض نشد؟
rozan_jagartala: :Dajab adamayi bodan
rozan_jagartala: man nemidonestam
a_b7867: heyyyyyyyyy where  r u ?
rozan_jagartala: :">bayad tajrobe konam
rozan_jagartala: injore na nadonestam
rozan_jagartala: ;))
rozan_jagartala: :))
a_b7867:  عجب بلايي هستي تو
rozan_jagartala: :-Pkhob che kar konam kojkavam
rozan_jagartala: yeki vase ina yeki vase araba
rozan_jagartala: ba arze pozesh
a_b7867: حالا اگه خواستي تجربه کني  نصف  نصف تجربه کن
rozan_jagartala: :Donam bastegi dare be ensafe gazvini
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: ey khoda mordam az darde shekam
rozan_jagartala: :))
a_b7867: انصافش  يا ....رش؟
rozan_jagartala: /:)
rozan_jagartala: halaaaaaaaaaaaaaaa
a_b7867: .....رش يعني شعورش:D
a_b7867:  نه خوشت اومد؟
rozan_jagartala: ;)
a_b7867: بابا قزويني ها فقط اسم در کردن
rozan_jagartala: are be mola
a_b7867:  مرد ميخاي مرد رشتي
rozan_jagartala: :-Ochetor?
rozan_jagartala: begiyrat bashe?
a_b7867: هر زن زشتيا شده در خونه اش صف بستن:-P
a_b7867:  هر کي زن رشتيا
rozan_jagartala: =D>na azizam
a_b7867:  به رشته گفتن زنتو طلاق بده
rozan_jagartala: khoooooooooob
a_b7867:  گفت ميخواي برم اخر صف؟
rozan_jagartala: :))
a_b7867:  اينه که بعله ديگه
rozan_jagartala: na janam
rozan_jagartala: khob ona ye chize degan
a_b7867:  اگه بدوني شيراز چه گند شده /هر زني شوهر داري چند تا دوست پسر داره
rozan_jagartala: azize delam tehron ham injoreye khob
a_b7867:  هر مردي هم چند تا نشمه
rozan_jagartala: ma tabriziya ham dokhtarim vali jorat nadarem ba pesar dost bashim
a_b7867:  خيلي بده
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: kheyile
rozan_jagartala: on roz ba yeki chat mikardam
rozan_jagartala: bache tehron bod
rozan_jagartala: 22 salesh bod
rozan_jagartala: goft man ta hala ba 3 zane shohar dar bodam
rozan_jagartala: goftam ey val
rozan_jagartala: :(
a_b7867: من يه دوستي دارم بدتر از اونه
rozan_jagartala: :-Odostete?
a_b7867: 27سالشه
a_b7867:  اره/هر هفته با يکيه
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: aslan liyagate harf zadan dar moredeshono nadaran
a_b7867:  من پسر که بودم يه زنه بهم گير داده بود خدا بهم رحم کرد
a_b7867: شيراز خيلي بده
rozan_jagartala: khob hame ja ontoreye
a_b7867: خوب همه جا مخفي ميکنن اينجا علنل افتخار ميکنن
rozan_jagartala: :-Ojone man?
a_b7867: علنا
rozan_jagartala: pas sad rahmat vase rashtiya
a_b7867:  تازه  پز ميدن که مثلا من دو تا رفيق بيشتر دارم
rozan_jagartala: :(
rozan_jagartala: az injor adama nefrat daram
rozan_jagartala: na khodaro shokr tabriz ye khorde khobe
a_b7867: از همه ي شهرا براي فساد ميان شيراز حتي از کشور هاي عرب
rozan_jagartala: vaaaaaaaaa aslan nemidonestam
a_b7867: نفرت انگيزه
rozan_jagartala: aslan bavar nemikardam shohare dostam az onja cd parti avorde
a_b7867:  ادم احساس امنيت نميکنه
rozan_jagartala: fekr nemikardam onja hamchin chizaye bashe
rozan_jagartala: :Dhanoz to pesare
rozan_jagartala: mitarse vay be hale khanoma
a_b7867:  خوبه دخترمو ديدي/ من بيوه ام
rozan_jagartala: are dedam
rozan_jagartala: na manzoram
rozan_jagartala: marde
rozan_jagartala: khob
a_b7867: حالا شد
a_b7867:  اينجا ما از زنا ميترسيم
rozan_jagartala: :-O:-O:-O
a_b7867:  يه دختره سوار ماشين رفيقم شده بود /گفته بود پولاتو بده وگرنه جيغ ميزنم وابروريزي ميکنم
rozan_jagartala: :-O
a_b7867:  رفيقم هم از تر تموم پولاشو داده بود تا دختره بره
rozan_jagartala: :(nago badam omad az jense khodam
a_b7867:  يه دختر 13/14/ساله توي خيابون دم مدرسه شون دست منو گرفت گفت جا داري ؟ فرار کردم
rozan_jagartala: :((marge man?
a_b7867: منم دختر دارم ميترسم
rozan_jagartala: :(are khob
a_b7867:  چطوري توي اين شهر بزرگ ميشه؟
a_b7867: تو چطوري بزرگ شدي؟
rozan_jagartala: fagat bayad ba dokhtaret refig bashi
rozan_jagartala: ham babash
a_b7867:  اره
rozan_jagartala: bayad bahash dost bashi
a_b7867: همين کارو ميکنم
rozan_jagartala: =D>
rozan_jagartala: dokhtara hasasan
rozan_jagartala: bayad havaset bashe
a_b7867:  با اين وجود بازم ميترسم
rozan_jagartala: are dostasham moheman
rozan_jagartala: ba ke dost bashe
rozan_jagartala: say kon dokhtare ba khodayi be baresh biyare
a_b7867: اره حتما /فقط چون مادرش اونطوري شد
a_b7867: خيلي ميترسم
rozan_jagartala: :-Ona aslan
rozan_jagartala: bastegi be khode adam dare
a_b7867: خوب از يه چيز ديگه حرف بزنيم/ دوست داري شوهرت چند کيلو باشه؟
rozan_jagartala: kherse tanbalo chagalo nabashe
rozan_jagartala: heykalesh khob bashe
a_b7867: چي باشه؟
a_b7867:  چند کيلو؟
rozan_jagartala: kilosh mohem nist
a_b7867:  خودت چند کيلويي؟
rozan_jagartala: 70:">
a_b7867: قد؟
rozan_jagartala: 165 ya 170
a_b7867: 10 کيلو اضافه داري
rozan_jagartala: :-&are por khoram
rozan_jagartala: :-P
a_b7867:  پر خوري چاقي نمياره /خواب چاقي مياره
rozan_jagartala: I-)ono ke daramesh bishtar az por khore
rozan_jagartala: =))
a_b7867: بهترين راه کاهش وزن رقصه
rozan_jagartala: ;)are
a_b7867:  ادم سلامت با نشاط وجوون ميمونه
rozan_jagartala: are khob
a_b7867:  جدي ميگم
rozan_jagartala: are midonam
a_b7867: تو اعتکاف هم ميري؟
rozan_jagartala: ono na
a_b7867: يه بار امتحان کن خيلي خوبه
rozan_jagartala: :(akhe nemitonam
rozan_jagartala: chon zod fesharam miofte
a_b7867: ادم بايد بتونه يهو از همه چيز بکنه / روزه اش واجب نيست
a_b7867: ميتوني روزه نگيري
rozan_jagartala: are khob
a_b7867:  ولي همه کار وزندگي رو تعطيل کردن هم خيلي سخته هم خيلي جالب
rozan_jagartala: :">betonam bayad gazahamo begiram
rozan_jagartala: >:D<kheyile khobe
a_b7867: قضا رو غذا کن بخور=))
rozan_jagartala: :))
a_b7867:  از حالا بجاي جيگر طلا بايد بگم تپلي من

 

 

om_id_26: سلام
rozan_jagartala: >:D<
rozan_jagartala: salam be roye mahet
om_id_26: شام چي خوردي؟
rozan_jagartala: :Dchelo morg
rozan_jagartala: to khorde ya na?
rozan_jagartala: sham?
om_id_26: :^O
rozan_jagartala: :-?chera damaget deraz shod?
om_id_26: خوب کجام دراز شه؟
rozan_jagartala: :">ye jaye dege
rozan_jagartala: =))
om_id_26: اون بعلت نقص فني از رده خارجه
rozan_jagartala: :-Ocheraaaaaaaa
rozan_jagartala: elahi doresh begardan
rozan_jagartala: vase che?
om_id_26: خلبانش ناشي بوده زده به ديوار
rozan_jagartala: rogan kare mikhad?
rozan_jagartala: :-/
om_id_26: اب بندي شده
rozan_jagartala: :))fekr kardam mesle gazvini to devar az khoda bikhabara kon keshide bodan to ham az khod bikhod shode be in dalil shekaste
om_id_26: نه تخته گاز رفتم موتور سوزونده
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: kam avordam
rozan_jagartala: che begam
om_id_26: نکن همچي
rozan_jagartala: taslim>:D<
om_id_26: رشتيه ميره خونه ميبينه زنش لخته ميگه عزيزم بازم که لباس کار پوشيدي
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: =D>
om_id_26: حالاتو
om_id_26: بگو
rozan_jagartala: rashtiye mire be dostash mige ye zane khoshgele mamaniye jigar gereftam eshalah kofteton beshe
rozan_jagartala: :D
om_id_26: ايشاالله
rozan_jagartala: :-Omage toam
om_id_26: کوفتش هم ميچسبه
om_id_26: منم چي؟
rozan_jagartala: hichi
om_id_26: منم کوفتم بشه؟
rozan_jagartala: :-Okhoda nakone
rozan_jagartala: eshalah noshe jonet beshe
rozan_jagartala: naaaaaaaaaaa
om_id_26: پس نخورده نوش جونم
rozan_jagartala: khob are eyne maha
rozan_jagartala: mojarada
om_id_26: واي نگو تا منو داري
om_id_26: هيچي کم نداري
rozan_jagartala: :-Pmasalan farda 5 shanbast
om_id_26: لب تر کن
rozan_jagartala: mikhay chikaram koni
rozan_jagartala: hichi
om_id_26: توهمات
om_id_26: بالشم رو بغل ميکنم بياد يار
rozan_jagartala: =))bichare yar ke ba balesh jasho khali mikone
om_id_26: چون دست نميرسد به مينا   درياب تو بالش پري را
rozan_jagartala: :-*fadat sham
om_id_26: بيچاره بالش که چي بايد بکشه
rozan_jagartala: :-O:-O:-O
om_id_26: فشار بيش از صد اتمسفر
rozan_jagartala: are gorbone dahanet
rozan_jagartala: bichare
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: =))
om_id_26: پر هاي بالش وقتي روي تن مرغه بودن همچي فشاري نکشيدن
rozan_jagartala: :Daz koja midone/
om_id_26: امشب رفتيم پيشواز سب جمعه
rozan_jagartala: shayad aga khorose ham hamin jore bod
om_id_26: اگه خروس مردي بود پر مرغش تو بالش من نبود
rozan_jagartala: =D>
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: tabe sheretam ke gol karde
om_id_26: خاموشي زدن من بايد برم
om_id_26: باي:-*=;:">:D:x
rozan_jagartala: koja?
rozan_jagartala: :-*=;

 

 

 

om_id_26: سلام
rozan_jagartala: >:D<
rozan_jagartala: salam be roye mahet
om_id_26: شام چي خوردي؟
rozan_jagartala: :Dchelo morg
rozan_jagartala: to khorde ya na?
rozan_jagartala: sham?
om_id_26: :^O
rozan_jagartala: :-?chera damaget deraz shod?
om_id_26: خوب کجام دراز شه؟
rozan_jagartala: :">ye jaye dege
rozan_jagartala: =))
om_id_26: اون بعلت نقص فني از رده خارجه
rozan_jagartala: :-Ocheraaaaaaaa
rozan_jagartala: elahi doresh begardan
rozan_jagartala: vase che?
om_id_26: خلبانش ناشي بوده زده به ديوار
rozan_jagartala: rogan kare mikhad?
rozan_jagartala: :-/
om_id_26: اب بندي شده
rozan_jagartala: :))fekr kardam mesle gazvini to devar az khoda bikhabara kon keshide bodan to ham az khod bikhod shode be in dalil shekaste
om_id_26: نه تخته گاز رفتم موتور سوزونده
rozan_jagartala: =))=))=))
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: kam avordam
rozan_jagartala: che begam
om_id_26: نکن همچي
rozan_jagartala: taslim>:D<
om_id_26: رشتيه ميره خونه ميبينه زنش لخته ميگه عزيزم بازم که لباس کار پوشيدي
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: =D>
om_id_26: حالاتو
om_id_26: بگو
rozan_jagartala: rashtiye mire be dostash mige ye zane khoshgele mamaniye jigar gereftam eshalah kofteton beshe
rozan_jagartala: :D
om_id_26: ايشاالله
rozan_jagartala: :-Omage toam
om_id_26: کوفتش هم ميچسبه
om_id_26: منم چي؟
rozan_jagartala: hichi
om_id_26: منم کوفتم بشه؟
rozan_jagartala: :-Okhoda nakone
rozan_jagartala: eshalah noshe jonet beshe
rozan_jagartala: naaaaaaaaaaa
om_id_26: پس نخورده نوش جونم
rozan_jagartala: khob are eyne maha
rozan_jagartala: mojarada
om_id_26: واي نگو تا منو داري
om_id_26: هيچي کم نداري
rozan_jagartala: :-Pmasalan farda 5 shanbast
om_id_26: لب تر کن
rozan_jagartala: mikhay chikaram koni
rozan_jagartala: hichi
om_id_26: توهمات
om_id_26: بالشم رو بغل ميکنم بياد يار
rozan_jagartala: =))bichare yar ke ba balesh jasho khali mikone
om_id_26: چون دست نميرسد به مينا   درياب تو بالش پري را
rozan_jagartala: :-*fadat sham
om_id_26: بيچاره بالش که چي بايد بکشه
rozan_jagartala: :-O:-O:-O
om_id_26: فشار بيش از صد اتمسفر
rozan_jagartala: are gorbone dahanet
rozan_jagartala: bichare
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: =))
om_id_26: پر هاي بالش وقتي روي تن مرغه بودن همچي فشاري نکشيدن
rozan_jagartala: :Daz koja midone/
om_id_26: امشب رفتيم پيشواز سب جمعه
rozan_jagartala: shayad aga khorose ham hamin jore bod
om_id_26: اگه خروس مردي بود پر مرغش تو بالش من نبود
rozan_jagartala: =D>
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: tabe sheretam ke gol karde
om_id_26: خاموشي زدن من بايد برم
om_id_26: باي:-*=;:">:D:x
rozan_jagartala: koja?
rozan_jagartala: :-*=;

 

 

om_id_26: خوب
rozan_jagartala: :D
om_id_26: حالا تو بگو
rozan_jagartala: man hamasho vasat off gozashte bodam
om_id_26: خونم /براي همين زود شرتم رو محکم کردم
rozan_jagartala: :-Ochi?
om_id_26: تجربه حکم کرد
om_id_26: براي جلو گيري از طوفان
rozan_jagartala: =))nagola
om_id_26: راستي يه سئوال
rozan_jagartala: ok
om_id_26: اولين بار که عاشق شدي چند سالت بود؟
rozan_jagartala: 23
rozan_jagartala: salam
om_id_26: نه جدي
om_id_26: عشق کودکانه
rozan_jagartala: kodakiyam asheg nabodam
rozan_jagartala: alan mazasho hes mikonam
rozan_jagartala: :-P
om_id_26: الان عکس سه تا از دوست دخترام رو برات ميفرستم
rozan_jagartala: bashe
om_id_26: فعلا 20 در صدش لود شده  خودش مياد
rozan_jagartala: ok
om_id_26: غير ممکنه در سن يازده سالگي عاشق نشده باشي
rozan_jagartala: fekr konam
rozan_jagartala: are pesar dayim
om_id_26: ويه چيز ديگه
rozan_jagartala: che?
om_id_26: يه مرد که خيلي از تو بزرگتر بود و...؟
om_id_26: اون کي بود؟
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: onam yeki az famila bod?
rozan_jagartala: faamo mibene?
om_id_26: فاميل خيلي نزديک؟
rozan_jagartala: falamo
rozan_jagartala: na ziyad nazdek
rozan_jagartala: bichare az bachegim
rozan_jagartala: montazer bod bozorg besham
rozan_jagartala: baham arosi kone
rozan_jagartala: babam nadad
rozan_jagartala: :(
om_id_26: ولي خيلي صبر نکرد و تو از او متنفر شدي
rozan_jagartala: chera inaro miporsi?
rozan_jagartala: na khob akhe bozorg bod
om_id_26: ميخوام ببينم چقدر شناختمت
rozan_jagartala: lozomi nadasht
om_id_26: چي لزومي نداشت؟
rozan_jagartala: inke sabr kone
rozan_jagartala: manam motanafer basham
om_id_26: اون که صبر نکرد وووو؟
rozan_jagartala: jedan omid dare falamo mibeni
om_id_26: نه
rozan_jagartala: are khob
om_id_26: قبلا گفته بودم که دارم سعي ميکنم از راه دور تله پاتي ايجاد کنم
om_id_26: عکس نيومد؟
om_id_26: ببين ناراحت نشو
om_id_26: من ادم قابل اعتمادي هستم
rozan_jagartala: yani che?
rozan_jagartala: na naomad
om_id_26: عکسي که فرستادم/سه تا دختر
rozan_jagartala: khooooooooob
rozan_jagartala: khob akhe namadan
rozan_jagartala: mikhay az rahe dor che kar oni?
om_id_26: اين بخاطر سرعت کم منه
rozan_jagartala: koni?
om_id_26: تله پاتي
om_id_26: ارتباط فکري
om_id_26: انرژي مغزي
om_id_26: :(
om_id_26: :((
om_id_26: @-)
rozan_jagartala: akhe mano to ke harfi ba ham nazadem
rozan_jagartala: fagat jook goftemo az in harfa
om_id_26: ولي همزمان با هم در ارتباط بوديم
om_id_26: ببين مسئله خيلي ساده است
rozan_jagartala: onke bale
om_id_26: من حتي وب دادم که بهتر بتوني منو تصور کني
rozan_jagartala: khob bale
rozan_jagartala: vali to che?
rozan_jagartala: mano chetor tasavor karde?
om_id_26: ما ادما  قدرت هاي جالبي داريم که ميشه اونا رو  فعال کرد
rozan_jagartala: jone man zire deplom bego
om_id_26: ممکنه تصورات من پر از اشتباه باشه /ناراحت نميشي بگم؟
rozan_jagartala: manam befahmam che begi
rozan_jagartala: na bego
om_id_26: تو خيلي دو ست داشتني/فدا کار(براي ديگران)وسخاوتمندي/البته حسابگري که بقيه ميگن خسيس
om_id_26: ولي هيچکدوم از اينا مهم نيست
om_id_26: تو چيزي رو پنهان ميکني
rozan_jagartala: :Dbe khoda doroste doroste
rozan_jagartala: bekhosos akharesh
rozan_jagartala: :))
om_id_26: چيزي که در نو جواني برات رخ داه
rozan_jagartala: :-/na chize nist ke penhon konam
om_id_26: ومن نميدونم اون چيه فقط ميدونم يه مرد با اختلاف سني باعثش شده
om_id_26: گفتم احتمال خطا در حرفاي من هست
rozan_jagartala: na hich marde to zendegim nabode
rozan_jagartala: khob ye chizaye rokh dade
om_id_26: خوب اشتباه از منه
rozan_jagartala: vali are
rozan_jagartala: be maman nagoftam
om_id_26: يه چيز بگم باور ميکني؟
rozan_jagartala: baham mikhastand sex  konan vali
rozan_jagartala: khob are inaro nagoftam
om_id_26: يه چيز بگم باور ميکني؟
rozan_jagartala: che?
rozan_jagartala: bego
rozan_jagartala: che?
rozan_jagartala: bego
om_id_26: منئتو رو مثل يه دوست /خيلي خيلي دوست دارم
rozan_jagartala: hamcheni
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: lotf dare
rozan_jagartala: fadat sham omid
om_id_26: بنابر اين بايد مثل يه دوست هر کاري که از دستم بر مياد برات انجام بدم
om_id_26: من فکر ميکنم تو زود قضاوت ميکني
rozan_jagartala: dar che mored?
om_id_26: در هر موردي
rozan_jagartala: masalan
om_id_26: هستي؟
rozan_jagartala: are
om_id_26: نميدونم
rozan_jagartala: hastam
rozan_jagartala: are
om_id_26: مثلا
rozan_jagartala: ras mige
rozan_jagartala: bichare
rozan_jagartala: dost pesaram
rozan_jagartala: pedaresho dar miyaram
om_id_26: خوب منپيشنهاد ميکنم درمور کار هايي که خيلي برات جذاب هستن حتما با يکي مشورت کني
rozan_jagartala: chashm
rozan_jagartala: in karo mikonam
rozan_jagartala: khob befarma sham
rozan_jagartala: ?
om_id_26: ببين من نميخوام از اين به بعد چت کردنمون با قبل هيچ فرقي داشته باشه
rozan_jagartala: mage che shode?
rozan_jagartala: omid vazehtar bego
rozan_jagartala: mage azam khatayi sar zade?
om_id_26: خيلي رسمي داري حرف ميزني:D
rozan_jagartala: na khodayish?
rozan_jagartala: mage che shode?
rozan_jagartala: mige az in be badam mesle sabeg chat konim?
om_id_26: چه خطايي بد تر از اون عکساي سر وته:D;)
rozan_jagartala: khob dost pesaram azam mikhast
rozan_jagartala: be onke mizashtam
rozan_jagartala: fekr nemikardam shoma bebini
rozan_jagartala: mazerat
om_id_26: ايندفعه برام عکساي درسته؟/؟/؟//////بفرست:D:-*
rozan_jagartala: dar zemn saro tah nabod
rozan_jagartala: khob maham del darim
rozan_jagartala: hamash nabayad ke zir bod
rozan_jagartala: :">
om_id_26: همينه که ميگن تجربه پدر علمه
om_id_26: فکر نمي کردم ديگه اينقدر بي تجربه باشي
rozan_jagartala: /:)manzor?
rozan_jagartala: manke tajrobe nadaram
om_id_26: معلومه
rozan_jagartala: khob dege
om_id_26: ولي به تجربه اش مي ارزه
om_id_26: :D
om_id_26: هستي؟
rozan_jagartala: che begam
rozan_jagartala: shayad
rozan_jagartala: are
om_id_26: از طرز فکرت خوشم اومد
rozan_jagartala: hastam
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: fadat
om_id_26: من توي اموزشکده فني دخترانه ترم پيش تدريس ميکردم
rozan_jagartala: age ejaze bedin man beram sham shom?
om_id_26: :-*
om_id_26: =P~جووووووونم شام
om_id_26: =;@};-
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: che darsi?
rozan_jagartala: omomi?
rozan_jagartala: >:D<befarma
om_id_26: فردا برات ميگم خيلي طولانيه

 

 

om_id_26: سلام
rozan_jagartala: >:D<
rozan_jagartala: salaaaaaaaaaaaaam
om_id_26: درست شد؟
rozan_jagartala: ;)khobi?
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: :-Pnoch
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: کشته اتمa
om_id_26:  زمين خورده اتم
rozan_jagartala: :))agayi
rozan_jagartala: manam bokhare shashetam
rozan_jagartala: =))
om_id_26: جونمي
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: ;)9karetam
om_id_26: عاااااااااااااااااشقتم
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: @-)vaaaaaaaaay nago
om_id_26: کليد ويروسي شده تم
rozan_jagartala: pas mioftamaa
om_id_26: جون اميد
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: راست ميگم
rozan_jagartala: fadat sham
om_id_26: بلا گردونتم
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: يه شب که نمياي هلاک ميشم
rozan_jagartala: =D>ey val
rozan_jagartala: kam zabon beriz
rozan_jagartala: k¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exeh
om_id_26: چقدر تو نازي
rozan_jagartala: khosh maze
om_id_26: چقدر جيگري
rozan_jagartala: nazi az khodedte
rozan_jagartala: ;;)
om_id_26: چقدر طلايي
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: چقدر بلايي
om_id_26: بچه ي کجايي؟
rozan_jagartala: :-Omaaaaaaaan?
om_id_26: ميناي مني
om_id_26: شراب مني
rozan_jagartala: omid jonam balast
rozan_jagartala: sheytone
rozan_jagartala: atish » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.pjoyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: arast
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: :">
om_id_26: خوب بود؟
rozan_jagartala: :-*inam male man az on abdarash
rozan_jagartala: vase omid   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: jon jonam
rozan_jagartala: aly bod
om_id_26: جووووووووووووووووووونمي
rozan_jagartala: \:d/
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: mokhlesim
om_id_26: عشق بي بديلي
om_id_26: ماه تاباني
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: >:D<man kam avordam
om_id_26: ويرووس جاني
om_id_26: منم هلاک شدم
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: pas khobe
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: چه خبر؟
rozan_jagartala: salamatiye rahbar
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: :D
om_id_26: امروز جشن تولد دخترم بود
om_id_26: جات سبز
rozan_jagartala: :-O:-O
rozan_jagartala: =D>\:d/ mobarakeeeeeeeeee
rozan_jagartala: :-*az tarafe man bebosesh
om_id_26: رو چشمم
rozan_jagartala: ;)cheshat bebala
rozan_jagartala: :-/chand   E¸  U  µ   ¸è   ¾,E²  ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htms
rozan_jagartala: le shod>?
om_id_26:  از 5 به 6 رفت
rozan_jagartala: khoda vasat nigahesh da²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exer
rozan_jagartala: dare
om_id_26: يه  مطلب جدي ميخوام بپرسم
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: bepors
om_id_26: ناموسيه اشکال نداره
rozan_jagartala: na
rozan_jagartala: bepors
om_id_26: چندتا بوي فرند داري / که با هم رابطه ي مشروع داشته باشين
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: ؟
rozan_jagartala: be mola nadaram
rozan_jagartala: gas  Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exea
rozan_jagartala: m mikhoram
om_id_26: ؟
om_id_26: خوب من  فکر ميکنم لازمه که داشته باشي
rozan_jagartala: bavaret nashE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: od/
rozan_jagartala: man be marda etemad nadaram
rozan_jagartala: ba oniyam ke tell harf mizadam
rozan_jagartala: dege nemizanam
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: اين که بد تر شد
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: are
om_id_26: تو بايد چند تا دوست براي خودت  دست وپا کني
rozan_jagartala: khob man az roye havas nemikham
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exem
rozan_jagartala: mikham ba kase basham
rozan_jagartala: ke ezdevaj mikonam
rozan_jagartala: :-Ochand ta?
om_id_26: کي وبه چه دليلي گفته هوس بده؟
rozan_jagartala: mage che khabare?
om_id_26: قرار نيست که خبري باشه
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: ادم به  دوست نياز داره
rozan_jagartala: khob yeki bashe base?
rozan_jagartala: onam
rozan_jagartala: age jor shod
rozan_jagartala: to chand ta mage dare?
rozan_jagartala: geyre ham ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: jens?
om_id_26: 100000000000000000000000000000
om_id_26: تا
rozan_jagartala: @-)
rozan_jagartala: kame ye khordam
rozan_jagartala: az ab vasat beferestam
rozan_jagartala: tab
om_id_26: يه دشمن زياده وهزاران دوست کم

 

 

om_id_26: چه عجب سحرخيز شدي
om_id_26: سلام
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: salam
om_id_26: چطوريايي؟
rozan_jagartala: ;)good very good
rozan_jagartala: \:d/
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: چقدر هم سرت شلوغه باز داري عکس  مسازي؟
om_id_26: مبارکه
om_id_26: چه خبره ؟
rozan_jagartala: :">na to siytam
rozan_jagartala: ;;)emr²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QoQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala:  emroz5 shanbast
om_id_26: پس خوش باشي
rozan_jagartala: hali be holi
rozan_jagartala: =))
om_id_26: فردا صبح هستي
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: fadat
rozan_jagartala: mage mikhay beri?
rozan_jagartala: :(
rozan_jagartala: naroooooooooooooo
om_id_26: مزاحم هستم اخه
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: X-(in che harfiye
rozan_jagartala: morahemi>:D<
rozan_jagartala: :x
om_id_26: گفتم توي سايت داري حال ميکني
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: چيز نياشم
rozan_jagartala: :))²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exen
rozan_jagartala: akheyir
rozan_jagartala: aaaaaaaaa nago khob
om_id_26: خوب کارو کاسبي چطوره؟
rozan_jagartala: age dost nadare baham chat koni
rozan_jagartala: bashe harfi nist
rozan_jagartala: :|
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: بي وفايي دل من ن ن  ن ن
om_id_26: من کمين ميشينم تا بياي /اونوقت دوست نداشته باشم
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: >:D<man nahaaaaaaa
rozan_jagartala: to
om_id_26: تو نه من / من نه تو
rozan_jagartala: fadaye to
rozan_jagartala: mer30
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: el¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´ahttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: elahi fadat beshe
rozan_jagartala: in minaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
rozan_jagartala: =))
om_id_26: :-*100000000000000
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: اين مينا چرا ويروس کشي نميکنه
rozan_jagartala: :">kam nabashe
rozan_jagartala: azize delam
rozan_jagartala: >:D<man ingad bos mikham
om_id_26: دارم ميميرم برات /کفن کم اوردم
rozan_jagartala: :Dbade inke chat mikonam
rozan_jagartala: khodesh gat mishe
rozan_jagartala: bazam shoro mishe
rozan_jagartala: mazerat
rozan_jagartala: age azoiyatet mikone
rozan_jagartala: khob forsat nist
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: نه اذيت نميکنه ادمو تحريک ميکنه بره توي او ن  سايته
rozan_jagartala: khoda nakone
rozan_jagartala: bemire
rozan_jagartala: doshmanet bemire
rozan_jagartala: eshalah
om_id_26: ببينه تو  چي نگاه ميکني؟
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: n   E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htma
rozan_jagartala: riyaaaaaaaaa
rozan_jagartala: :-SShichi
rozan_jagartala: az zendegi sir mikone
rozan_jagartala: adamo
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: خوب بگو چي چي بود؟
om_id_26: =P~
om_id_26: ?
rozan_jagartala: sexaye vageyi iraniya
rozan_jagartala: kheyile khafane
rozan_jagartala: kheyile
om_id_26: چي؟کي ها بودن
rozan_jagartala: galbam dare dar
rozan_jagartala: miyad az jash
rozan_jagartala: :-S
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: zanaye jende ba yeki do mard
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: :(
om_id_26: قلب چرا چيز ديگه بايد فعال بشه:D
rozan_jagartala: :))age man anten nadaram
rozan_jagartala: =))=))
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: akhe
om_id_26: چرا انتن ماهواره اي/بشقابي/داري
om_id_26: خيلي بهش فکر نکن
rozan_jagartala: :">
om_id_26: اينطري ميشي ديگه
rozan_jagartala: aslan
rozan_jagartala: :))vase man fargi nemikone
rozan_jagartala: mard ke¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: nistam
om_id_26: يه سئوال /راست اگه ميگي بپرسم
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: ؟
rozan_jagartala: bale hatman
rozan_jagartala: bepors
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: تا حال چه ماده ي مخدري استفاده کردي حتي اگه يه بار
rozan_jagartala: :-Oke man?
rozan_jagartala: aslan fekresham nakon
om_id_26: اره
om_id_26: تو
rozan_jagartala: omran
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: خودت
om_id_26: حتي سيگار؟
rozan_jagartala: be khoda aslan
rozan_jagartala: in che harfiye
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: چرا اينطوري بر خورد ميکني /مگه بده؟
rozan_jagartala: :-&az bo sigar badam miyad
rozan_jagartala: omran lab behesh bezanam
rozan_jagartala: areQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: nefrat daram
om_id_26: شراب چي؟
rozan_jagartala: halam bad mishe
rozan_jagartala: halate tahavo dast mide
rozan_jagartala: age shoharam sigare bashe
rozan_jagartala: bahash ham otag neQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exem
rozan_jagartala: isham
rozan_jagartala: :-Ocheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?
rozan_jagartala: sharab
om_id_26: خوردي؟
rozan_jagartala: mage to masraf mikone?
rozan_jagartala: omid?
rozan_jagartala: aslan
rozan_jagartala: rangesham nadedam
rozan_jagartala: mage garare bokhoram?
om_id_26: نه/براي همين ميخوام بدونم چه حالتي به ادمادست ميده
rozan_jagartala: :-?ahleshi?
rozan_jagartala: in har¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  f¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exea
rozan_jagartala: ?
rozan_jagartala: yani lab be sharabo sigar nazade to?
rozan_jagartala: :-?
om_id_26: من نميتونم تجربه کنم ولي از کسي که ميدونه بايد يپرسم چه حالي به ادم دست ميده
om_id_26: خيلي برام مهمه
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: اگه کسي از من راجع به مسائل جنسي بپرسه کاملا ميدونم
rozan_jagartala: :-/vase che nemitone tajrobe kone?
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: ولي اين چيزا رو نميتونم درک کنم
om_id_26: براي اينکه من خيلي مذهبي هستم
rozan_jagartala: :-*=D>
om_id_26: متاسفانه
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: be khoda age ta hala ye kam azat khosham IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: omade bashe
rozan_jagartala: hala 10000 barabar shod
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: be jone khodam ras migam
rozan_jagartala: manam  hamin tor
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: omid azat kheyile khosham omad
om_id_26: خوب ما از کجا بايد علت علاقه جوونا به اين چيزا رو بفهميم
rozan_jagartala: :x
rozan_jagartala: kheyileeeeeeeeeeeeeeeeee
rozan_jagartala: ke hamin doste chatiye    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.comb/love.htm
rozan_jagartala: bahali daram
rozan_jagartala: fekr konam
rozan_jagartala: konjkavi bashe
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: ناچارم يه چيز ناراحت کننده برات بگم
rozan_jagartala: vali ona QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exeh
rozan_jagartala: che?
om_id_26: يه دختر12 ساله شاگردمه بهش تار درس ميدم مياد خونه
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: امروز که اومده بود چشماش قرمز بود خيلي هم حرف ميزد/قبلا ساکت تر بود
rozan_jagartala: khoooooooooob
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: :-Okhob khob
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: mashrob khorde bod?
om_id_26: حدس ميزدم بمن علاقه مند شده باشه /چون همه ي دخترا توي اين سن به استاد هنر شون دل ميبندن
om_id_26: بعد از زير زبونش کشيدم گفت که  بنگ  کشيده
rozan_jagartala: @-)mano begir
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: مي گفت سبک شده /راحته/بعد بمن ابراز علاقه کرد/بعد ميخواست لخت بشه/ فکرشو بکن فقط 12 سالشه /اول راهنماييه
om_id_26: ما چکار ميتونيم بکنيم
om_id_26: چطوري ميشه به بچه ها کمک کرد /ن خودم دختر دارم
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: dege nago:((
rozan_jagartala: base
rozan_jagartala: ye haftast ye pesare to masiram
rozan_jagartala: behem gir
rozan_jagartala: dade harfaye ·¢I  b»¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htma
rozan_jagartala: d bad mizane
om_id_26: چند سالشه؟
rozan_jagartala: emrozam
rozan_jagartala: be ranam dastesho keshid
rozan_jagartala: omadam be maman goftam
rozan_jagartala: dashtam
rozan_jagartala: az asabaniyatQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: mimordam
rozan_jagartala: ina dege ke hastan be mola nemidonam
rozan_jagartala: :(
rozan_jagartala: feIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: fekr konam
rozan_jagartala: 24
rozan_jagartala: 25
rozan_jagartala: bashe
rozan_jagartala: har che man ke mahalesh nemizaram
rozan_jagartala: nabayad joratesho mikard
rozan_jagartala: ke kard
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: bayad ba dokhtaret samimi bashe
rozan_jagartala: ta harfe delesho behet bege
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: اگه ميدوني کي مياد به 110 بگو که مزاحمت ميشه فقط همينوبگو/مزاحمم ميشه
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: man az kineye marda mitarsam
om_id_26: پو ستشو ميکنن
rozan_jagartala: be maman goftam
om_id_26: مردم دارن گرگ ميشن نميشه با هاشون مدارا کرد
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: اگه زور هم داري يه بار با چا قو بزنش
rozan_jagartala: ;)vali man kenar miyam
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: من خواهرم تا حالا چند نفر رو با چاقو زده/منم ازش ميترسم
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: inke badtar
om_id_26: بايد ترسناک باشي /نه ترسو
rozan_jagartala: =))» A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: na age bedone ahlesh nistam
rozan_jagartala: mire
rozan_jagartala: az on batarasho radeshon kardam
rozan_jagartala: na gahi tarsam khobe
rozan_jagartala: chon yekQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiiex.com/girl.exe
rozan_jagartala:  yeki kiresho dar avorde bod
rozan_jagartala: biron
om_id_26: اره
rozan_jagartala: behem niga mikard tolombe mizad
rozan_jagartala: ded ke mitarsam
rozan_jagartala: goft bato kare nadaram
rozan_jagartala: fagat bE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,a·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: توي خيابون؟
rozan_jagartala: niga behem
rozan_jagartala: ba khodesh hal mikard
rozan_jagartala: tarsam
rozan_jagartala: inja be dardam
rozan_jagartala: khord
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: :(
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: begzarim
rozan_jagartala: az ina kheyiliye
rozan_jagartala: nabayad
rozan_jagartala: mahal gozasht
rozan_jagartala: khaste mishan miran
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: ;)
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: خوب حالا راست بگو شير تلمبه اش چه رنگي بود؟:D
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: @-)be mola niga nakardam
rozan_jagartala: poro nashe
rozan_jagartala: vali seda midad
rozan_jagartala: bad ·¢I  »¸  E O     â· IAO Ej » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htmo
rozan_jagartala: r
rozan_jagartala: jor
rozan_jagartala: :">
rozan_jagartala: chon hamrah ba abesh bod
rozan_jagartala: =))
om_id_26: بايد روغن کاريش مي کرد
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: :">
om_id_26: تو تا حالا اسمنا کردي؟
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe;;)
rozan_jagartala: :-Pare
rozan_jagartala: karet doroste
rozan_jagartala: ;))
om_id_26: استمنا
rozan_jagartala: :-?che?
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: bazesh kon
om_id_26: حالا هم ميکني؟
rozan_jagartala: zire deplom bego
rozan_jagartala: che akhe?
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: خود ارضاعي
om_id_26: جلق
rozan_jagartala: mE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exea
rozan_jagartala: man niyaz nadaram
rozan_jagartala: na
rozan_jagartala: on dege chiye?
om_id_26: غير ممکنه کسي اين کار رو نکرده باشه
rozan_jagartala: man az injor chiza sar» A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex .com/girl.exed
rozan_jagartala: dar nemiyaram
rozan_jagartala: che joriye akhe?
rozan_jagartala: :-Pmishe
om_id_26: يعني خودت با خودت ور بري
rozan_jagartala: bazesh koni
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: ye khorde
rozan_jagartala: eeeeeeeeeeey
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: مثل اينکه هي من توضيح ميدم هي تو خوشت مياد
om_id_26: هر چند وقت يکبار؟
rozan_jagartala: :-Ona be khoda
rozan_jagartala: be jone khodam
rozan_jagartala: estelahesho nemidonestam
om_id_26: معمولا  دو روز بعد از پريود؟
rozan_jagartala: chiye
rozan_jagartala: khQQ  ³o  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exeb
rozan_jagartala: khob ye dafe bego
rozan_jagartala: khodeto erza mikone?
rozan_jagartala: on bastegi dare
rozan_jagartala: be shakhs
rozan_jagartala: y» A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exea
om_id_26: ادم بيشتر دلش ميخواد
rozan_jagartala:  ya gablesh mishan
rozan_jagartala: ya badesh
rozan_jagartala: man gabl az periyod
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: in to bache dar shodanam
rozan_jagartala: sharte
om_id_26: تو پريودت منظمه/
rozan_jagartala: man age gable periyod
rozan_jagartala: niyaz peyda konam
rozan_jagartala: emkane bache dar shodanam
rozan_jagartala: hamin mogast
rozan_jagartala: :(na bad b» A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exea
rozan_jagartala: khtane
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: اولين روز اخرين پريودت کي بوده؟
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: 21 shahrivar
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: قبلش عصبي ميشي
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: ye khorde
om_id_26: در مورد هورمونهاي استروژ وسيترروزين
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: چيزي ميدوني؟
rozan_jagartala: be khatere ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exei
rozan_jagartala: gorsesho khordam
rozan_jagartala: nemidonam
rozan_jagartala: sare der kardam
rozan_jagartala: 3 rozam
rozan_jagartala: be khatere in gorsa monda   E¸  U  µ   ¸è   ¾,mE² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: bimarestan
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: خونريزي ات از اولش زياده يا روز سوم زياد ميشه؟
rozan_jagartala: az aQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: lesh
rozan_jagartala: az avalesh
rozan_jagartala: :-Oto inaro
rozan_jagartala: az koja
rozan_jagartala: midone?
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: ببين اي داروي گياهي رو مصرف کن خوب ميشي
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: chiye?
om_id_26: گياهي به اسم  مريم گلي
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: بايد دم کني مثل چاي و بخوري
om_id_26: براي اعصابت هم /روزهاي قبل پريود/ گل گاوزبون دم کن بخور
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: 10met garm
rozan_jagartala: be khatere
rozan_jagartala: in gorsa ta akhare omram
rozan_jagartala: nemitonam
rozan_jagartala: gorse zede bardare bokhoram
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: من توي گياهاي دارويي تقريبا درام متخصص ميشم
rozan_jagartala: =D>
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: on dam kardaniro
rozan_jagartala: az key bayad bokhoram
rozan_jagartala: chand roz
rozan_jagartala: :D
om_id_26: قرص ضد بار داري هم همين دو تا هورمونيه که گفتم/
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: are gadaga» A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exen
rozan_jagartala: gadagan shodam
rozan_jagartala: ta akhare omr
rozan_jagartala: :-P
om_id_26: از يه  هفته قبل از شروع پريود روزي 3 استکان
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: ta vagte ke besham?
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: tamom konam
om_id_26: ارخ
om_id_26: اره
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: وقتي شوهر کردي خودش درست ميشه
rozan_jagartala: fadat
rozan_jagartala: kheyile mamnon
rozan_jagartala: in baram
rozan_jagartala: do ta ampol zadan
rozan_jagartala: ta shodam
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: merc
om_id_26: وقتي ازدواج کردي از  دستگاه اي يو دي براي جلو گيري استفاده کن
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: are onaro dege khodam
rozan_jagartala: osQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exet
rozan_jagartala: ostadam
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: vagean
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: yeki az bozorgtaren
rozan_jagartala: moshkelam
rozan_jagartala: hamin bod
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: تا حالا 85 بار اين ويروس توي نوشته هاي امروزت اومده
om_id_26: من مشکلات تو رو بدون اينکه بگي احساس ميکنم
rozan_jagartala: :(har roz gat mishE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exeo
rozan_jagartala: mishod
rozan_jagartala: emroz
rozan_jagartala: nashode
rozan_jagartala: fadat sham
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: >:D<
om_id_26: ولش کن /ويروسها هم حق ازادي بيان دارن
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: بد بياري مالي داشتي اخيرا؟
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: چي بوده/نامردي؟
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: ؟
rozan_jagartala: :-/na
rozan_jagartala: fekr nakonam
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: فکر ميکني بد شانسي بوده؟
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: ye gore
rozan_jagartala: dashtim
rozan_jagartala: oftadam
om_id_26: اشتباه ميکني
rozan_jagartala: akharaye in sal
rozan_jagartala: :-/pas chiye?
om_id_26: بد شانسي نبوده
om_id_26: وقتي مطمئن شدم بهت ميگم
rozan_jagartala: pas chi bode?
om_id_26: کسي به اسم مهين خانم ميشناسي؟
rozan_jagartala: :-Oomid
rozan_jagartala: to inaro az koja midone?
rozan_jagartala: marge man
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: na
om_id_26: من بايد برم
rozan_jagartala: ;)merc
rozan_jagartala: az lotfet
rozan_jagartala: kheyile khosh gozasht]
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: :x
rozan_jagartala: >:D<IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: farda 10 sobh
om_id_26: hastam
rozan_jagartala: age tonestam
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: chashm
om_id_26: =;
rozan_jagartala: ro dokhtaret bebosE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »
om_id_26: :x
rozan_jagartala:   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: bye
rozan_jagartala: =;
om_id_26: bye
rozan_jagartala: :xma bishtar
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: =;
om_id_26: =;
rozan_jagartala: :">
rozan_jagartala: :-*

 

 

om_id_26: چطوري بي وفا؟
rozan_jagartala: bah bah
rozan_jagartala: omid jonam
rozan_jagartala: salam
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: سلام دلم روده ام قلبم
rozan_jagartala: :Ddege chit?
rozan_jagartala: :x
rozan_jagartala: khobi
rozan_jagartala: khoshi
rozan_jagartala: salamati
rozan_jagartala: tan dorosti
om_id_26: فدا فدا فدا
rozan_jagartala: shado
rozan_jagartala: shanIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: goli
rozan_jagartala: \:d/
rozan_jagartala: che   E¸  U  µ    ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htmk
rozan_jagartala: kara mikone?
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: :(nemikhay chize begi?
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: من دارم با ويروست حال ميکنم
om_id_26: :D
rozan_jagartala: =))pas khosh bASHIN
rozan_jagartala:  be peaye ham
rozan_jagartala: pir shin
rozan_jagartala: ;))
om_id_26: چششششششششششششششششششششششششششم
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: اي ول
rozan_jagartala: 10metre toam jiz
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: دمم سوخت
om_id_26: X-(
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: :-&foteE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   t´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: konam
rozan_jagartala: fotet
rozan_jagartala: khonak mishiyaaaaaaaaaa
rozan_jagartala: :)
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: کونم چي مي شه؟
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: khob ye karish miko »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.nhtm
rozan_jagartala: mikonem
rozan_jagartala: ye soal?
om_id_26: جون دلم
rozan_jagartala: farge filme
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: jangi
rozan_jagartala: ba filme super to chiye?
rozan_jagartala: ?
om_id_26: چي بگم ؟نميدونم
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: akhe
rozan_jagartala: to bache²»   O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: +++++++++++++++++++++
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: to filme jangi honarpesheha
om_id_26: اره اگه تو بذاري
rozan_jagartala: khodeshono mikoshan
rozan_jagartala: ma hal mikone
rozan_jagartala: vali to filme  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: super honar pisheha
rozan_jagartala: hal mikonan
rozan_jagartala: ma khodemono mikoshim
om_id_26: تو که منو خيلي وقته با اي جوک هات کشتي=))
rozan_jagartala: :">
rozan_jagartala: gabeli nadare
om_id_26:  صاحبش قابله
rozan_jagartala: :-*mokhglesim
om_id_26: قابله يعني ماما؟
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: khodaro
rozan_jagartala: che dede
rozan_jagartala: shayad shodam
rozan_jagartala: :-P
om_id_26: ما را هم بزائون
om_id_26: شکمم خيلي اومده جلو
rozan_jagartala: >:D<bashe
rozan_jagartala: chashm
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: malome naz shode
rozan_jagartala: khosh maze shode
rozan_jagartala: bashe chag besho chele besho
rozan_jagartala: bad biya man toro mikhoram
rozan_jagartala: >:)
om_id_26: نه اين ويرووست منو گاييده
rozan_jagartala: :-O
om_id_26: شکمم اومده جلو
rozan_jagartala: /:)
rozan_jagartala: bache bad   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exen
om_id_26: ديدي
rozan_jagartala: nasho
rozan_jagartala: /:)
om_id_26: من که بچه +++++++بودم
om_id_26: ديدي
rozan_jagartala: vali
om_id_26: نه بکو ديدي؟
rozan_jagartala: ba harfe badet
rozan_jagartala: mishe bache bad bad bad
om_id_26: سه بار بد؟ تو که منو کشتي
rozan_jagartala: :-P
om_id_26: حالا کي ببينه حال کنه از اين جنايت
rozan_jagartala: ;;)
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: ديدي؟
rozan_jagartala: chiro?
om_id_26: که ويرووست با من چه کرد؟
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: :">khob
rozan_jagartala: dege bachaton
rozan_jagartala: che mishe?
rozan_jagartala: :-?
om_id_26: >:)
om_id_26: همچي چيزي
om_id_26: 8-}
om_id_26: خوب من با اجاز ه بايد رفع زحمت کنم
rozan_jagartala: =D>pas bida bida mobarak bidIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htma
rozan_jagartala: aaaaaa
rozan_jagartala: hala boden
rozan_jagartala: sham dar khedmat bashim
rozan_jagartala: >:D<
om_id_26: نه عزيزم کارتم داره تموم ميشه بهتره با خدا حافظي برم
rozan_jagartala: gorbonet
rozan_jagartala: khosh halam karde
rozan_jagartala: fadat
rozan_jagartala: bye
rozan_jagartala: :-*:x
om_id_26: ما شام سوسيسداريم
om_id_26: دلت اب=P~
rozan_jagartala: :(manam mikhaaaaaaaaam
rozan_jagartala: khames·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htmh
rozan_jagartala: khamesho mikham
om_id_26: برات نيگه ميدارم  جوووووووووونم
rozan_jagartala: >:D<fadaye to azizam
om_id_26: خام وسرخ شده
rozan_jagartala: na fagat kham
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: >:)
om_id_26: بچه ويرووسه است//
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: :Dok
om_id_26: تو فکر ميکني پسره يا دختر؟
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: :Ddar hame
om_id_26: من فکر ميکنم فيل باشه
rozan_jagartala: :-Oaz khortomesh mige
rozan_jagartala: =))·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm=))
om_id_26: چون خرطومش زده بيرون
om_id_26: اره
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: dede
rozan_jagartala: iQom gaviye
om_id_26: خوب نه/يهکمش رو ديدم
om_id_26: عجب عکسي زدي
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: ;)
om_id_26: يه جورايي به ادم ميگه بيااااااااااااااا
rozan_jagartala: :Dkoja?
rozan_jagartala: in gashange
om_id_26: بيا استغفار کنيم توبه کنيم ماه رمضان است
rozan_jagartala: bashe
rozan_jagartala: dege chat nemiyam
rozan_jagartala: in ye maho
rozan_jagartala: vasam oE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exeff
rozan_jagartala:  bezar
rozan_jagartala: :x
om_id_26: چت که خوبه اگه راست ميگي از اين سايت هاي ويروسي نرو
rozan_jagartala: :(vase man na
rozan_jagartala: fargi nemikone
rozan_jagartala: na inke hasasaaaaaaaaam
rozan_jagartala: nemitonam
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: بعد از سحري قبل از اذون چت حال ميده
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: :-Oeeeeeeeeeee
rozan_jagartala: ontore?
om_id_26: برات ااف ميذارم
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: azizam
om_id_26: =;
rozan_jagartala: lotf mikone
rozan_jagartala: khosh hal misham
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: =;
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: :x
rozan_jagartala: :x@};-

 

 

om_id_26: رسيد ن بخير
om_id_26: الهي با وفايي
om_id_26: کجايي؟
rozan_jagartala: :Dgorbonet
rozan_jagartala: salam
rozan_jagartala: tio¸ ·¢I  »¸  â· ç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.ex
rozan_jagartala: to lebasam
rozan_jagartala: ;;)
om_id_26: :D
rozan_jagartala: on shodam
rozan_jagartala: dedam
rozan_jagartala: niste raftam
rozan_jagartala: :-*
om_id_26:  بودم پرسه ميزدم
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: :-*:-*:-*
rozan_jagartala: akhyyyyyy
rozan_jagartala: che giret omad?
rozan_jagartala: to parse zadan
rozan_jagartala: ;)
om_id_26: رفتي توي کار گل وپروانه؟
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: :Dare dege
rozan_jagartala: ramezon shoro mishe
rozan_jagartala: kheyile
rozan_jagartala: bahale mage na?
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: قربون رمضون
om_id_26: اره
rozan_jagartala: :)
om_id_26: دلم گرفته مينا
rozan_jagartala: :-Ovase che?QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.
om_id_26: نميدونم:((
rozan_jagartala: khoda bad nade?
rozan_jagartala: :(khob dele manam
rozan_jagartala: gerefte
om_id_26: خودم بد دادم
rozan_jagartala: akhy
rozan_jagartala: ham dardem
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: khodam
rozan_jagartala: yadet midam
rozan_jagartala: ke dege bad nade
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: >:D<
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: اگه تو هم نبودي امشب گريه ميکردم
rozan_jagartala: aaaaaaaaaaa los
rozan_jagartala: nasho
rozan_jagartala: akhe che shode?
rozan_jagartala: sabok mishe?
rozan_jagartala: bego
rozan_jagartala: khob vasam
rozan_jagartala: O:-)
om_id_26: همنطري الکي(تخمي) دلم گرفته
rozan_jagartala: ye ahange bahal bezar
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: pedaro dokhtar hal konin
rozan_jagartala: dast beden ba ham beragsin
om_id_26: دو ساعت تموم ساز زدم
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: manam mikhaaaaaaaaaaaaam
om_id_26: فايده نداشت
rozan_jagartala: [-(vase inke man nabodam
rozan_jagartala: pishet
rozan_jagartala: :D
om_id_26: پاييز که ميشه اينطوري ميشم
rozan_jagartala: tanhayi vase khode·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htmt
rozan_jagartala: zade hamone
om_id_26: اره بخدا اگه تو بوي چي ميشد
rozan_jagartala: :Dhali be holi
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: vaaaaaaaaaaaaaay che mishod
om_id_26: اواز بلدي؟
om_id_26: ترانه؟
rozan_jagartala: na
rozan_jagartala: ba ahang mikhonam
rozan_jagartala: baz bashe
om_id_26: رقص؟
rozan_jagartala: ham sedayi mikonam
rozan_jagartala: a·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htmaaaa
rozan_jagartala: re
rozan_jagartala: ragso dege nago
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: \:d/
om_id_26: چه سبکي؟
rozan_jagartala: biya dans konim
rozan_jagartala: azarbiyjani
rozan_jagartala: va ·¢I  »¸  E O     fâ· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htma
rozan_jagartala: farsi
rozan_jagartala: eyne mohamad khordadiyan
om_id_26: لزگي هم بلدي؟
rozan_jagartala: che?
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: رقص لزگي
rozan_jagartala: on dege che joreshe?
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: اذربايجان شوروي
rozan_jagartala: noch
rozan_jagartala: to che rags balade?
om_id_26: قفقازي؟
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: to gafgazi miragse?
om_id_26: من همه مدل رقصي بلدم
rozan_jagartala: =D>ey val
rozan_jagartala: 10metretE  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: 10metret jiiiiiiiiiiiiiz
om_id_26: برره اي هم بلدم
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: ey sheyton
rozan_jagartala: az modele soltan khan
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: دلم غم در کرده
rozan_jagartala: :-*:-*
om_id_26: فدات
rozan_jagartala: ma bishtar tar tar
om_id_26: تر يا خيس؟
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: tar
rozan_jagartala: :-Pabdaresh
om_id_26: =P~
om_id_26: اينطوري؟
rozan_jagartala: :Dok
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: jook nemige?
om_id_26: نمي خواي ويروست روقاب بگيري؟
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: حيفه
rozan_jagartala: :)
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: فردا روزه ميگيري؟
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: eshalah
rozan_jagartala: to chetor?
om_id_26: قبل از اذون اان ميشي؟
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: :">hamomi nasham
rozan_jagartala: bayad ye sar beram
rozan_jagartala: hamom
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: na
rozan_jagartala: nemitonam
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: ساعت چند سحري ميخوري؟
rozan_jagartala: 1 sa@t gable azon
rozan_jagartala: migan mah ded »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htme
rozan_jagartala: dede shode?
om_id_26: اذون اونجا ساعت چنده؟
rozan_jagartala: :Dnemidonam
rozan_jagartala: bayad akhbar gosh konim
rozan_jagartala: ta bebinim
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: chande
om_id_26: اينجا 4/37دقيقه است
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: pas bayad
rozan_jagartala: 4 bokhore?
rozan_jagartala: vaaaaaaaaaaay
rozan_jagartala: inja fekr konam
rozan_jagartala: 5/30
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://bplay.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: she
om_id_26: بعد از سحري قرار بذارييم؟
rozan_jagartala: akhe ejaze nemidan
rozan_jagartala: dar zemn
rozan_jagartala: man:">
rozan_jagartala: a   E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: akhe
rozan_jagartala: na inke hasasam
rozan_jagartala: bayad bade chat
rozan_jagartala: beram
rozan_jagartala: hamom
rozan_jagartala: vase hamin
rozan_jagartala: mikham
rozan_jagartala: ye mah
rozan_jagartala: chato tatil konam
rozan_jagartala: fagat
rozan_jagartala: 5 roze ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: adatam
rozan_jagartala: on besham
om_id_26: بعد از افطار چي؟
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htms
rozan_jagartala: say mikonam
rozan_jagartala: vali fekr nakonam
om_id_26: من هلاک ميشم
rozan_jagartala: hamin seriyalaro
rozan_jagartala: nigah konim
rozan_jagartala: vagt tamome
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: to chera halak mishe?
rozan_jagartala: to ke 100000000000000000000000000000000000000 in hame
rozan_jagartala: dost dare?
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: oni ke halak mishe khode khodamam
om_id_26: اذان تبريز4.58دقيقهاست
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: :Dnemdonam
rozan_jagartala: dagigan
rozan_jagartala: eshg yani lati
rozan_jagartala: ba arago abjo gati
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: fekr nakoni ma latim
rozan_jagartala: fekr mikone khater khatim
om_id_26: من از روي تقويم نجومي نوشتم
rozan_jagartala: 4keretim be mola
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: har vagt bashe
rozan_jagartala: bayad pa shim
om_id_26: پس من کي تو رو پيدا کنم؟
rozan_jagartala: cheshemonam dar ad
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: mobiyl dare?
rozan_jagartala: vase sms zadan?
om_id_26: نه
rozan_jagartala: /:)
rozan_jagartala: vase cheeeeeeeeee?
om_id_26: فقيرم
rozan_jagartala: khob farda bekhaIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htmr
rozan_jagartala: :Dke tooooooooooo
rozan_jagartala: are bavaram shod
om_id_26: اره
rozan_jagartala: maze nariz
om_id_26: فردا شب مياي؟
rozan_jagartala: natars mozahem nemisham
rozan_jagartala: faga» A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.tjoyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: fagat sms mizanim
rozan_jagartala: are
om_id_26: بخدا ندارم
rozan_jagartala: fekr konam
rozan_jagartala: bashe gasam nakhor
rozan_jagartala: naz naze khodami
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: :x

 

 

om_id_26: اخرش گيرت اوردم
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: salam
om_id_26: سلااااااااااااااااااام
om_id_26: ماه رمضون ماه وفاست نه بي وفايي
rozan_jagartala: :Delahi fadat sham
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: وقتي نباشي دنيا کوجيک ميشه
om_id_26: هستي
rozan_jagartala: :-*lotf dare
rozan_jagartala: fadat sham
rozan_jagartala: in nazare lotfete
om_id_26: چرا نرفتي برره نگاه کني؟
rozan_jagartala: hosele nadaram
rozan_jagartala: :(
om_id_26: تو هم مثل من بي حوصله اي/
rozan_jagartala: na man ba yeki az behtaren dostam gahr kardam
rozan_jagartala: alan
rozan_jagartala: to chat
om_id_26: بيا با هم گريه کنيم
rozan_jagartala: :Daslanam
rozan_jagartala: gerye chiye
rozan_jagartala: na
rozan_jagartala: aslan
om_id_26: گريه خوبه اااااااااااا
rozan_jagartala: vase kasi ke E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.caom/girl.exe
rozan_jagartala: arzesh dashte bashe are
om_id_26: البته دوست خوب بعد از قهر مياد اشتي  خيالت راحت
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: :Dae kheyile dedam
om_id_26: من امروز از بي حوصلگي سر کار هم نرفتم
rozan_jagartala: :-Oto chera
rozan_jagartala: bazam vase payize?
om_id_26: من يه طورايي از خدا دارم خجالت ميکشم
om_id_26: چون منو نميبيني ونميشناسي ميگم
rozan_jagartala: vase che akhe?
om_id_26: ماه رمضون هاي قبل خيلي حال خوشي داشتم ولي امسال همش دلم گرفته
om_id_26: احساس ميکنم هرروز دارم از خدا دورتر ميشم
rozan_jagartala: eeeeeeeeeee
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: are manam in ehsaso daram
rozan_jagartala: inam bekhatere chate
om_id_26: چرا داريم اينطوري ميشيم؟
rozan_jagartala: be kha¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/5r20.exe
rozan_jagartala: be khatere chate
rozan_jagartala: man chat nayam
om_id_26: نه من مطمئنم از چت نيست
rozan_jagartala: shado shangolam
rozan_jagartala: vagte miyam
rozan_jagartala: az chiye?
om_id_26: ما توي چت همراز هم ميشيم واين بد نيست
om_id_26: يه نفريني توي اسمون معلق شده
om_id_26: اونم توي ماه رحمت
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: من خواهاي عجيبي ميبينم
om_id_26: خوابهاي
rozan_jagartala: :-/
om_id_26: بدون استثنا اين خوابها داره رخ ميده
om_id_26: يه جورايي داره دينمون تلف ميشه
rozan_jagartala: mazerat
rozan_jagartala: che begam
rozan_jagartala: aman vagte chat miyam
rozan_jagartala: vabaste misham
rozan_jagartala: injore fekram hamash pishe dostame
rozan_jagartala: intore mishe ke az khoda dor ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.jmoyiex.com/520.exei
rozan_jagartala: sham
rozan_jagartala: >:D<
om_id_26: خوب اين دوتا که ميگي خيلي به هم ربط نداره
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: chera man alan ba dostam
rozan_jagartala: gahr kardam
rozan_jagartala: hoseleye namaz khondan
rozan_jagartala: nadaram
rozan_jagartala: mikham beram bekhabam
rozan_jagartala: yani hamin
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: شايد چون ماه رحمت خداست شيطون بيشتر زور ميزنه که دل مون رو خراب کنه
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: gamon konam
rozan_jagartala: pas az sobh
rozan_jagartala: hesabi khabide?
rozan_jagartala: narafte sare karet
rozan_jagartala: ?
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: پس بايد از لج شيطون هم شده يه راهي پيدا کرد
rozan_jagartala: oooooooooooo hatman
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: من وقتي خيلي بهم فشار مياد صلوات ميفرستم  کمي بهتر ميشم
rozan_jagartala: ey vaQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.lexe
rozan_jagartala: ey val
rozan_jagartala: daramet
om_id_26: خواب ديدم محشر شده
om_id_26: خيلي ترسيدم
rozan_jagartala: khoooooooooob
om_id_26: هولناک بود
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: همش دنبال يه اشنا که کمکم کنه ميگشتم
rozan_jagartala: :(
rozan_jagartala: darket mikonam
rozan_jagartala: chon manam
rozan_jagartala: az in khaba
rozan_jagartala: ka  Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://pmlay.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: nadedam
om_id_26: بعد خواب ديدم مشهد توي حرم امام رضا هستم
rozan_jagartala: khosh be halet
rozan_jagartala: khob
rozan_jagartala: pas emam reza komaket mQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.ciom/girl.exek
rozan_jagartala: mikone
om_id_26: نميدونم چون به جاي اينکه برم زيارت همينطور ول ميگشتم
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: هي اين دست و اون دست ميکدم
rozan_jagartala: khob
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: حتي کنار ضريح هم نرفتم
rozan_jagartala: chera
om_id_26: توي خواب روح ادم ازاده
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: مهم اينه که قبلش دلت دنبال چي بوده
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: doroste
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: توي خواب يکي بمن گفت ادم توي سر بالايي بايد بارش رو سبک کنه
rozan_jagartala: va
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: من  بجز دخترم هيچ نقطه ضعفي توي دنيا ندارم
om_id_26: راحت ميتونم از همه چيز بگذرم
rozan_jagartala: khoda vasat nigahesh dare
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: نکنه همين نقطه ضعف اون بار سنگين باشه؟
rozan_jagartala: aaaaaaaaaaa in che harfiye
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: los nasho
om_id_26: مطمئن هستم خدا از من بزرگتره و اگه بخواد اونو خوشبخت ميکنه
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: khob bale
rozan_jagartala: vali zire sayeye tooooooooooo
om_id_26: ولي بازم يه طورايي کم ميارم
rozan_jagartala: babayi
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: kheyile vabastash shode
rozan_jagartala: ehsas mikonam
rozan_jagartala: dare fekrayi mikone
rozan_jagartala: in fekra aziya¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exet
rozan_jagartala: aziyatet mikone
om_id_26: يه چيزي داره دين منو ميخوره
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: akhe che?
om_id_26: نميدونم؟
rozan_jagartala: khob chera
rozan_jagartala: adam midone khodesh
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: تو الان هم حس ميکني چت خرابت ميکنه؟
rozan_jagartala: ba hame na
om_id_26: با من؟
rozan_jagartala: vagte harfaye bad geyire eslami migan are
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: ba to ke aslan
rozan_jagartala:  midonam tarafe mogabelam
rozan_jagartala: adame fahmideyiye
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: ولي من وقتي دخترم رو ميبوسم احاس محبت نميکنم از روي وظيفه ميبوسم
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »n¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: akheyir
rozan_jagartala: man dokhtaram
rozan_jagartala: ehsasesho dark mikonam
rozan_jagartala: ba bose mohabat ziyad mishe
rozan_jagartala: babam vagte chize mikhare
om_id_26: اره
rozan_jagartala: ta nabosames¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exeh
rozan_jagartala: nabosamesh behem nemide
rozan_jagartala: ham mohabat ziyad mishe
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: hamam ke khob vazifasho anjam mide
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: من ياد يه چيزي مي افتم که توي دلم زهر ميشه
rozan_jagartala: che?
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: من اونو از محبت مادر محروم کردم
rozan_jagartala: to nakarde ta onja
rozan_jagartala: ke mIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htmi
rozan_jagartala: midonam
rozan_jagartala: madaresh joda shode
rozan_jagartala: vali i »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECnE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htmo
rozan_jagartala:  bedon ke dokhtara
rozan_jagartala: babashono
rozan_jagartala: bishtar az mamaneshon
rozan_jagartala: dost daran
om_id_26: همه ي بچه ها با مادرشون ميان مدرسه0و وقتي او بهشون نگاه ميکنه من رنجش رو ميبينم و
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: ye chize begam narahat nashi
rozan_jagartala: lanat be madaresh
rozan_jagartala: mazerat be man marbotIëE¢Q± A ?  ¸     ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htmn
om_id_26: من چکار بايد بکنم؟
rozan_jagartala: ist vali ba cheshayi por az ashk goftam
rozan_jagartala: nist
rozan_jagartala: fagat QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exeb
rozan_jagartala: bayad ba mohabat sirabesh koni
rozan_jagartala: khob dege inke ta bozorg nashode ezdevaz koni
rozan_jagartala:   Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: محبت؟ وظيفه؟ موندم کلافه شدم
rozan_jagartala: ezdevaj koni ye j  Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  o²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: jorayi masoliyatet sabok mishe
om_id_26: اصلا نميخوام ازدواج کنم نيازي هم ندارم
rozan_jagartala: mikhay dokhtaret be khaharo dadash bashe
rozan_jagartala: tanha vQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exeas
rozan_jagartala: e khodet nist
rozan_jagartala: vase
om_id_26: مصيبت هاي بعدش چي؟
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: khob dar entekhabet dagig bash
rozan_jagartala: bashi tore nemishe
rozan_jagartala: man dayim sahebe damado aroso nave bod
rozan_jagartala: to 50  Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: salegi ezdevaj kard sahebe dokhtare 2 sale hastesh
rozan_jagartala: ba dashtane 5 bache
om_id_26: نميدونم
om_id_26: به ازدواج نميتونم فکر کنم /خدا توي اين ماه رمضون  خودش يه طوري کمکم کنه
rozan_jagartala: khod dani
rozan_jagartala: eshalah
om_id_26: حد اقل از ايني که هستم گند تر نشم
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: che begam
rozan_jagartala: sakhte
om_id_26: خوب شد که امشب بودي
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: دلم  سبک شد
rozan_jagartala: ey bala
rozan_jagartala: ashkamo dar avorde
rozan_jagartala: khodaro shokr:-*
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: من ديگه چشمام هم خشک شده
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: يادته چطوري با هم اشنا شديم؟
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: ba man?
rozan_jagartala: ya ki?
om_id_26: اره
rozan_jagartala: to room
om_id_26: با چه جمله اي؟
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: yadam nist
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: من گفتم يه مامان ميخوام بعد تو گفتي حاضري مامانم بشي
rozan_jagartala: :Daaaaaaaaare
rozan_jagartala: ras mige?
om_id_26: ياذت نيست؟
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: akhe midoni chiye
rozan_jagartala: to chat mamane kheyiliya shodam
om_id_26: حالا واقعا مثل مادر برام ارامش بخشي
rozan_jagartala: hameye chaterIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: ha 21 saleshono ya 22
rozan_jagartala: mamnon
rozan_jagartala: lotf dare
rozan_jagartala: >:D<pas mamani biya bagalam
rozan_jagartala: :-*ye bos »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: :">
rozan_jagartala: az pishonit mikonam
rozan_jagartala: ta bishtar aram shi
om_id_26: باشه
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: che pesare naziiiiiiiiiii
rozan_jagartala: ey jon
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: قربنت مامان
rozan_jagartala: :))khahes  Aç II·E¢µ  ¨½ ³ , O  O  ²²»  A µ  ¨ Ehttp://play.joyiex.com/520.ehxe
rozan_jagartala: khahesh nane
rozan_jagartala: dege mikham
om_id_26: يه سئوال
rozan_jagartala: shado shangol bebinamet
rozan_jagartala: befarma
rozan_jagartala: O:-)
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: تو دوست داري با چه جور ادمي ازدواج کني؟
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: shad
rozan_jagartala: khonevade dar
rozan_jagartala: ba salige
rozan_jagartala: ba mohabat
rozan_jagartala: momeno dost dashtani
rozan_jagartala: shik posh
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: dar zemn marde zendegi bashe
om_id_26: پس تو هم تا اخر عمر مجرد ميموني=))
rozan_jagartala: behtar
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26:  نسل اينجور مردا منقرض شده
rozan_jagartala: man niyaze be aga bala sar nadaram
rozan_jagartala: vase inke sonate piyambare mikham ada kona·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/lomve.htm
om_id_26: پس بايد زن بگيري
rozan_jagartala: toro khoda del darim bede
rozan_jagartala: na inke az donya siram koni
om_id_26: من
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: تموم
om_id_26: دلم
om_id_26: براي مامانم
om_id_26: :x
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: che dele nazi
om_id_26: ولي ميگم که بدوني روزگاري شده که مرد به معناي واقعي قحطه
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: حتي زنا هم نا مرد شدن
rozan_jagartala: onke baaaaaaale
rozan_jagartala: vali khob
rozan_jagartala: baziya az shanseshone
rozan_jagartala: ke hamchin
rozan_jagartala: marde gireshon» A±¼¤CéE  µA¼I , I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exem
rozan_jagartala: miyad
rozan_jagartala: be hamin khater khoda bayad dorost kone
rozan_jagartala: hame kararo
rozan_jagartala: khIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htmo
rozan_jagartala: khob har che gesmate
rozan_jagartala: eshalah khob she
rozan_jagartala: be omide hag
om_id_26: ايشالله
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: اگه نا راحتت کرد منو ببخش
rozan_jagartala: na aslan
rozan_jagartala: vasam tajrobast
rozan_jagartala: khoda    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: ولي تو ارومم کردي
rozan_jagartala: ro dare gam nadashte bash
rozan_jagartala: :-*merc
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: اره تورو هم خدا فرستاد وگرنه شيراز کجا تبريز کجا
rozan_jagartala: che begam
rozan_jagartala: mano to fagat dostim
rozan_jagartala: khoda kone ke doste khobi barat besham
om_id_26: اگه پشتوانه دوستي ها خدا باشه خودش همه چيزو درست ميکنه
om_id_26: چه چت خوبي بود
rozan_jagartala: bale
rozan_jagartala: merc
om_id_26: حالا ميرم يه کمي ساز ميزنم
rozan_jagartala: @[smiley: Kisses: [36/36_3_16]]

You just received a smiley! Go to http://buddies.smileycentral.com/?ZNxmk580YYIR to see it!
om_id_26: جات سبز
rozan_jagartala: :Dpas jam goldon bezar
rozan_jagartala: sabze sabztaram beshe
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: چون ماه رمضونه گلدون بعدا ...../
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: :-?mage che mishe?
rozan_jagartala: to ramezon
rozan_jagartala: ?
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: بعد از رمضون بالشتم رو ميذارم:D
rozan_jagartala: :-P
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: har jor eshgete
rozan_jagartala: haji
rozan_jagartala: safato beram
rozan_jagartala: marameto deleto » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: همش يه طرف
om_id_26: ويرووست.و برم
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: » A±¼¤CéE  µA¼I ,I   IAO ,   E¾  »   Ehttp://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: na inke az siyte sex gereftam
rozan_jagartala: shaba be jone mina
rozan_jagartala: gat mishe
rozan_jagartala: deshab on bodam
rozan_jagartala: gat bod
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: az shanse mano toe
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: ميترسم يه روزي منم برم همين سايته
om_id_26: البته از کافي نت
rozan_jagartala: vase che?
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: که سيستم خودم الوده نشه
rozan_jagartala: vasat hob nist pesarakam
rozan_jagartala: gande asalakam
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: akhe man ziyade ravi kardam
rozan_jagartala: alode shod
rozan_jagartala: aslan nare sangintare
om_id_26: دانلود تصوير؟
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: :">are
om_id_26: اشکال نداره سئوال سکسي ازت بپرسم؟
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
rozan_jagartala: na bepors
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: دوستات /همکارات/از ارتباط هاشون چيزي برات ميگن؟
rozan_jagartala: aaaaaaaaare ta delet bekhad
rozan_jagartala: kheyile rahat
rozan_jagartala: ba zan dayim
rozan_jagartala: ba zan dadas²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exeh
rozan_jagartala: am
rozan_jagartala: az shabe zafafeshon
rozan_jagartala: ta hala
om_id_26: زنهاي شوهر دار  هم؟
rozan_jagartala: ke
rozan_jagartala: az namzad bazishon
rozan_jagartala: are
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: از خيانت هاشون چي؟
rozan_jagartala: :-Oaslan
rozan_jagartala: khiyan·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htma
rozan_jagartala: khiyanat to kar nist
rozan_jagartala: hame vase shohareshone
om_id_26: از بچگي هاشون چي؟
rozan_jagartala: man ke nashnidam
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: yani yeki beheshon gasd kone
rozan_jagartala: tajavoj kone
om_id_26: اره
rozan_jagartala: yekish khodam
rozan_jagartala:    E¸  U  µ   ¸è   ¾,E² ´¸è¶¼   »¸ ²»A©http://play.joyiex.com/love.htmk
om_id_26: نه فقط در حد تهديد يا دوستي
rozan_jagartala: heyileliya mikhastan
rozan_jagartala: inkaro baham bokonan
rozan_jagartala: vali degarano na nemidonam
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: بپرس ببين چقدر ه؟
rozan_jagartala: che?
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: يه چيز ديگه بين اونا کسي هست که گرايش به همجنس داشته باشه؟
rozan_jagartala: to add listam
rozan_jagartala: ye dokhtar tehrIëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htmo
rozan_jagartala: tehroni
rozan_jagartala: hast
om_id_26: هر جايي که باشه
rozan_jagartala: fekr konam
rozan_jagartala: in kara az pase bache
rozan_jagartala: tehroniya ba biyad
rozan_jagartala: tabriz ye jaye mazhabiye
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: گجرايش نه رابطه
rozan_jagartala: man ke bahash chat mikonam
rozan_jagartala: mige ba ham jens halesh
rozan_jagartala: bishtare
rozan_jagartala: E  µ    E Aᆱ²Eµ  » »,·¢¸ ´ ¼  »   ´http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: از ش بپرس در بچگي مورد سوئ استفاده شديد قرار گرفته؟
rozan_jagartala: IëE¢Q± A ?  ¸    ¾ U²»´ ,E«ECQQ¾   http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: bashe chashm
rozan_jagartala: fekr nakonam az rahe halal
rozan_jagartala: be donya omade bashan
rozan_jagartala: chon ba baradaresham
rozan_jagartala: rabQQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exee
om_id_26: من دارم امار ميگيرم
rozan_jagartala: rabete dare
rozan_jagartala: QQ  ³  AA©¶´A², E OA EI µ  Eù   µI ,½ ³ IAO http://play.joyiex.com/girl.exe
om_id_26: خوب پس مطمئنا مورد استفاده قبل از بلوغ قرار گرفته
rozan_jagartala: ·¢I  »¸  E O     â· IAO E » ²E     ¾http://play.joyiex.com/love.htm
rozan_jagartala: vali hanoz open nashode
om_id_26: رابطه با محارم به دوران قبل از بلوغ بر ميگرده
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: injor adama
rozan_jagartala: harf to kalashon foro ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://nplay.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: nemire marizan
om_id_26: اره
rozan_jagartala: har vagt dedam azash miporsam
rozan_jagartala: ¸ ·¢I  »¸  â· µç °   ¾µ  ¨µA, ±½ IAO ¹U ´http://play.joyiex.com/520.exe
om_id_26: مرسي
rozan_jagartala: eftekhar mikonan
rozan_jagartala: be kareshon
om_id_26: من ديگه ميرم
rozan_jagartala: manam
rozan_jagartala: khosh hal shodam
rozan_jagartala: shab khosh ro dokhtareto bebos
om_id_26: قربونت مينا جوووووووون
rozan_jagartala: ²»  O ¹ »  E,10·   ¾  UE QQE  »¼¶,½ ³ A¼I http://play.joyiex.com/520.exe
rozan_jagartala: khoda nakone
om_id_26: =;:x
rozan_jagartala: merc
rozan_jagartala: >:D<:-*:x=;
rozan_jagartala: be omide dedar
rozan_jagartala:  »¸ AI    µ    ¬,  ¾ ¶O²A²»³ EûECE­ Ehttp://play.joyiex.com/love.htm
om_id_26: بيا بيا بيا بيا بيا
rozan_jagartala: che?
om_id_26: چت بيا
rozan_jagartala: ;)cashm
rozan_jagartala: =;
om_id_26: =;
om_id_26: @};-
rozan_jagartala: =;

 

 

om_id_26: بي وفايي     دل من/ديگه ااف هم نميذاري
rozan_jagartala: >:D<salam
om_id_26: جوووووووووووونم
rozan_jagartala: alan omadam
rozan_jagartala: khob shod dedamet
om_id_26: ميدونم
om_id_26: منو ديدي؟
om_id_26: چطوري؟
om_id_26: اخه اميد فدات شه
rozan_jagartala: khooooooob
rozan_jagartala: khoda nakone
rozan_jagartala: on chetrto perta che bod
om_id_26: :D
rozan_jagartala: /:)
om_id_26: :^O
om_id_26: دروغ
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: متنش قابل خوندن نيست
rozan_jagartala: ok
rozan_jagartala: khob chetore?
om_id_26: خوبم متن رو برام بنويس
rozan_jagartala: hichiye axe
om_id_26: اين عکسا چه طوري پيدا ميکني؟
om_id_26: :(
om_id_26: بازم توي ماه رمضون.....بازي؟
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: na bache + shodam
rozan_jagartala: >:D<
om_id_26: يا علي مدد
om_id_26: التماس دعا
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: يالله
rozan_jagartala: mohtaje doa
rozan_jagartala: man roze nemigeram
om_id_26: 2َA
om_id_26: ميدونم
om_id_26: ولي از چند ر.ز ديگه بايد بگيري/نه؟
rozan_jagartala: are
om_id_26: کار وکاسبي چطوره؟
rozan_jagartala: goooooooooood
om_id_26: پس بعد از ماه رمضون  ميري مکه ايشاالله
om_id_26: اسب سفيد توي خواب يعني چي؟
rozan_jagartala: nemidonam
om_id_26: خواب ديدم سوار اسب سفيدي
rozan_jagartala: :-O
om_id_26: ميخواي ماشين بخري؟
om_id_26: مثلا پرايد سفيد؟
rozan_jagartala: 206
om_id_26: اوووووووووووووووووکلاس
rozan_jagartala: ;)vali dost daram khone bekharam ta mashin
om_id_26: اونجا خونه متري چنده؟
rozan_jagartala: : yeO taghire jensiat mide mishe Q
om_id_26: بر عکسش هم ميشه
om_id_26: يه پسري توي قزوين گم  ميشه
rozan_jagartala: ): torke mamanbabasho mikoshe badm igan chera koshti ? migeh akhe baz az 40 sal be  rabeteye kasifeshoon PEY bordam
om_id_26: =))
om_id_26:  پليس قزوين اعلام ميکنه هر کسي که پيداش کرد /امشب براي خودش/فردا بياره بده به ما/که پس فردا بديمش به خانواده اش
rozan_jagartala: =))
om_id_26: اين دوست پسرت خيلي با حاله
rozan_jagartala: =))
om_id_26: چه عکسايي براش ميفرستي
rozan_jagartala: hichi
rozan_jagartala: azam sex mikhad nemidam
om_id_26: دارم ميبينم
rozan_jagartala: :-O
om_id_26: من احتمالا بايد قبل از اذون صبح يه دوش بگيرم از دست اين عکسا
rozan_jagartala: nakheyir
om_id_26: چي نخير؟
om_id_26: با مني يا با اون؟
om_id_26: اي بابا م ي ن ا
om_id_26: کجايي؟
rozan_jagartala: boro baba
rozan_jagartala: man ax nemidam
rozan_jagartala: alan
om_id_26: چي ميگي؟
rozan_jagartala: khodet hashare haste takhsire man chiye
rozan_jagartala: :-P
om_id_26: با من هستي؟
rozan_jagartala: bale
rozan_jagartala: man bayad beram
rozan_jagartala: =;
om_id_26: حموم ميرم چون از ترس تو خودم ريدم
om_id_26: :((
om_id_26: تو منو دوست نداري
om_id_26: با يکي ديگه دعوا ميکني منو ميزني
om_id_26: تو مثلا مامان مني
om_id_26: خشن
om_id_26: بد اخلاق
om_id_26: بد
om_id_26: :((
om_id_26: چرا ميزني
om_id_26: مگه من چکار کردم
rozan_jagartala: =))
om_id_26: فدات
rozan_jagartala: fadat sham
om_id_26: خيلي خوبي
om_id_26: نازي
om_id_26: گلي
om_id_26: مينايي
om_id_26: جونمي
om_id_26: مامانمي
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: منوببخش
om_id_26: گه خوردم
om_id_26: غلط کردم
om_id_26: ديگه....چي؟بگم؟
rozan_jagartala: X-(bache bad
rozan_jagartala: migam koche naro beadab mishe
rozan_jagartala: fosh yad migere
rozan_jagartala: dege nago
rozan_jagartala: ok?
om_id_26: چشششششششششششششششششششششششششششم
om_id_26: ولي مامان اگه بدوني امروز توي کوچه چه خبر بود
om_id_26: يه همسايه داريم راننده تاکسيه
om_id_26: صبح ميره ظهر مياد
om_id_26: امروز زود تر اومده بود زنش رو با يکي گرفته بود
om_id_26: مرده رو توي اتاق زنداني کرده بود
rozan_jagartala: :-O
om_id_26: زنش داد ميزد چکار به اون داري؟
om_id_26: ولش کن بره
om_id_26: حال ميکني چه همسايه هاي خوبي داريم؟
rozan_jagartala: :(
rozan_jagartala: vaaaaaaaaaay
rozan_jagartala: che begam
rozan_jagartala: khob omid
rozan_jagartala: jonam
om_id_26: جوووونم
rozan_jagartala: man bayad dege beram
om_id_26: :-*:-*=;
om_id_26: :-*:x:-*

 

 

 

a_b7867: سلامي چو بوي خوش صابون لوکس
a_b7867: کمال تشکرات از افت داشته بوده ام
a_b7867: اي کاش دوتا فرشته بوديم
a_b7867: توي اسمون  پر ميگشوديم
a_b7867: دمبک مي زديم شعر ميخونديم
a_b7867: در يک وجبي هم ميمونديم(بخطر رعايت مسائل شرعي يک وجب فاصله لازم است)
a_b7867: پشتک ميزديم ميون ابرها
a_b7867: من و مينا جون جيگر طلا
a_b7867: ده اف ديگه بنويسم شاعر ميشم
a_b7867: عشق مينا منو شاعر ميکنه
a_b7867: من که هيچم/خرو قاطر ميکنه
a_b7867: تب عشقت منو اتيش ميزنه
a_b7867: ....حالا همه با هم  تيش    تيش  تيش گرفته اين دل که....
a_b7867: :-*

 

 

om_id_26: ?????????????????????????????????
rozan_jagartala: >:D<
rozan_jagartala: salam
om_id_26: ????????
rozan_jagartala: ?? ?????? ???? ?? ?????? ???
rozan_jagartala: ye khorde
rozan_jagartala: khob ye khorde bad
om_id_26: ????????  ?? ??????
rozan_jagartala: =))are ba gol maryemeton
rozan_jagartala: ah ah
rozan_jagartala: kheyile bad maze bod
om_id_26: ??? ?????
rozan_jagartala: :-&kosht mano
rozan_jagartala: fagat ye bar khordam
rozan_jagartala: badesh dege na
om_id_26: ??? ????? ??????? ???? ???? ???
om_id_26: ????? ?? ???? ?????? ?? ????
rozan_jagartala: emroz raftam doktor goft nakhor
rozan_jagartala: az pa dardo dast dard mordam
om_id_26: ?????? ???? ?????? ?? ????
rozan_jagartala: chiye?
om_id_26: ????
om_id_26: :D
rozan_jagartala: :">
om_id_26: =))
rozan_jagartala: =))khoshmaze
rozan_jagartala: are jone khodet kheyile khoshmazast
om_id_26: ??? ???? ??? ??? ????? ??????
rozan_jagartala: ba ye man aslam nemishe khordesh
om_id_26: ???? ?? ???? ????
om_id_26: :">
rozan_jagartala: ah ah
rozan_jagartala: khosham bashe?
rozan_jagartala: dege?
rozan_jagartala: na jone man
om_id_26: ???? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ???? ??? ?????
rozan_jagartala: bego
rozan_jagartala: =))na dorost bod
om_id_26: ???? ?? ?? ??? ????
rozan_jagartala: kholase doktor goft aslan nasho mikhay che kar
rozan_jagartala: fagat ab havij bokhor
rozan_jagartala: soba
om_id_26: ????? ?????? ???? ????
rozan_jagartala: chashm
rozan_jagartala: kholase begzarim
rozan_jagartala: khodet chetore omid?
rozan_jagartala: khobi
rozan_jagartala: khoshi?
rozan_jagartala: salamati?
rozan_jagartala: dokhtare che kar mikone?
om_id_26: ?? ?? ???? ??? ????
om_id_26: :(
rozan_jagartala: aaaaaaaaaaare
rozan_jagartala: kase nist mokheto bokhore
om_id_26: ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
rozan_jagartala: rahati
rozan_jagartala: bavar kon
om_id_26:  ?????????????????????????????
om_id_26: ?? ???? ???? ?? ? ???
rozan_jagartala: :-O
rozan_jagartala: chashm
rozan_jagartala: nemigam
rozan_jagartala: :xto mishe omide khodam
rozan_jagartala: :-*
om_id_26: :-*???? ? ? ? ??
rozan_jagartala: >:D<bepar bagale mamnani
om_id_26: ???? ??? ???? ?????? ???? ??? ????
rozan_jagartala: =))
om_id_26: ??????? ?? ??? ????
rozan_jagartala: =))
rozan_jagartala: ey khoda aman az daste to bache
om_id_26: ???????? ?? ???? ??? ???? ??? ??? ?? ??? ???
rozan_jagartala: aaaaaa dor az jonet
om_id_26: ??? ?? ?? ???? ???????
om_id_26: ?? ???
rozan_jagartala: :Dmalom nist
om_id_26: @-)
om_id_26: ???? ??? ???? ???
om_id_26: ??????
rozan_jagartala: :Dna nashode
om_id_26: ???? ???? ??????
om_id_26: ??????? ??????
om_id_26: ???? ??? ??
om_id_26: ???? ???? ??? ?? ??
rozan_jagartala: :-hazash khodafezi kardam
rozan_jagartala: naaaaaaaa
rozan_jagartala: to mahe ramezon tatile
om_id_26: ????? ??? ?????
rozan_jagartala: doste dadasham kard
rozan_jagartala: kolan chatemon farg karde
om_id_26: ???? ??????
om_id_26: ??? ??????
rozan_jagartala: na
rozan_jagartala: =D>ey val
om_id_26: ???? ???? ??????
om_id_26: ???? ?? ??? ???????
rozan_jagartala: fekr konam
rozan_jagartala: ;)are
om_id_26: :-*
om_id_26: ???? ??? ?? ???? ????
rozan_jagartala: :-*
rozan_jagartala: :))
rozan_jagartala: khob besho
rozan_jagartala: :-P
om_id_26: :D
rozan_jagartala: mash ramezon behet bad nemigzare?
rozan_jagartala: :">
om_id_26: ?? ?????? ????
rozan_jagartala: :)]
om_id_26: ??? ????? ?????
om_id_26: ?????
rozan_jagartala: mage chi karet mikone?
rozan_jagartala: ;)injore niga mikone be khanoma?
om_id_26: ????? /??? ?? ?????/?? ?? ??? ?? ?? ????? ?? ????? ?? ???? ?? ? ? ? ? ?
rozan_jagartala: :-Okhob khob
rozan_jagartala: vaaay
rozan_jagartala: che khob
om_id_26: ??? ?? ??
om_id_26: ????? ???
rozan_jagartala: :Dey khoda
rozan_jagartala: :-Pvase che?
rozan_jagartala: tablo karde?
rozan_jagartala: mesle shazde khan
om_id_26: ??? ????? ???? ???? /??? ?? ???? ??????/???? ???
om_id_26: ??? ????? ????
rozan_jagartala: :)
rozan_jagartala: khob onam nadashte
rozan_jagartala: ke az shoma miporsede?
rozan_jagartala: vase che zaye
rozan_jagartala: tafahome
om_id_26: ???? ?????
om_id_26: ? ? ? ? ? ?
om_id_26: ?? ???? ?????? ????
rozan_jagartala: :-*ey joooooooooon
om_id_26: ?? ??? ?? ???? ???? ??????? ????? ??? ????
om_id_26: :">
om_id_26: ??? ?????? ?? ?? ?????
rozan_jagartala: enshalah in dafe ke dede mesle shir farhay nakoniyaaaaaaa
rozan_jagartala: khob boro jelo
rozan_jagartala: harfe deleto bego
om_id_26: ??? ??? ??? ?? ?????:D
rozan_jagartala: mage chiye?
rozan_jagartala: :-O
om_id_26: ?? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ?? ??????
om_id_26: ????? ??? ???? ?? ?????
om_id_26: ?????? ??? ???? ????
rozan_jagartala: yani az on dokhtara bodesh?
om_id_26: ??? ?? ?????? ????? ????? ???? ???
rozan_jagartala: ;)
rozan_jagartala: bashe
om_id_26: ??? ??? ?? ????? ????? ? ???? ??? ?????? ??? ?? ??? ?????? ??? ??? ???????....???? ?? ???  ???
rozan_jagartala: :Djone nane
om_id_26: ??? ???? ?? ??? ??? ????? ??? ????? ????? ???
rozan_jagartala: ;)
om_id_26: ????? ?? ????? ?? ???? ?????+?????+?????+....+
rozan_jagartala: :)
om_id_26: ??? ?? ???
om_id_26: ????????????????????????????????????  ??? ????? ?? ????? ?? ....??
rozan_jagartala: :Dare nane
om_id_26: ?????  ???? ???? ?????? ????? ?????? ??? ??????
rozan_jagartala: :D
om_id_26: ??? ??? ???? ?? ????/???? ???? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ??? ????????????
rozan_jagartala: :Dkhob are boze ham del dare
rozan_jagartala: mage chiye
om_id_26: ?? ??? ???? ?? ???? ????? ?????? ?? ???? ??? ??? ???? ??? ?????? ?? ??? ? ???? ??????? ???? ??? ???
om_id_26: ??? ???? ??? ?? ????....??....?? ??? ???? /??? ????
rozan_jagartala: ;;)
om_id_26: ????
om_id_26: ?????? ????? ?? ??? ???? ???
rozan_jagartala: na injam
om_id_26: ??? ??? ????
rozan_jagartala: khob mazerat
om_id_26: ???? ???
rozan_jagartala: merc omadam
rozan_jagartala: >:D<
om_id_26: ???? ?? ?????
rozan_jagartala: nemidonam
rozan_jagartala: mikhay beri?
om_id_26: ??? /???? ????? ????? ?? ??????? ???
rozan_jagartala: :D
rozan_jagartala: bashe
om_id_26: :-*
rozan_jagartala: say mikonam
om_id_26: @};-@};->:D<
om_id_26: =;:x
rozan_jagartala: merc khodet goli
rozan_jagartala: khob beneviseyaaaaaaaaa
rozan_jagartala: mashgasho
rozan_jagartala: ro dokhtareto bebos
om_id_26: chashhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm
rozan_jagartala: =D>
rozan_jagartala: bye
rozan_jagartala: =;

 

 

oo_aa26: اينجايي؟
media_18_2005: mazerat 1 lahze mouse istad & dige tekoon nakhord
oo_aa26: خوب حالت خوبه ؟چکار ميکني؟
media_18_2005: bad nistam
media_18_2005: to chi kar mikony?
media_18_2005: karet be koja resid?
oo_aa26: من گرفتار تحقيق جديدم هستم/ برات تهوع اوره نه؟
oo_aa26: اون تموم شد
media_18_2005: na
media_18_2005: vase chi baraye man?
oo_aa26: چون خيلي تحملش کردي
media_18_2005: na
media_18_2005: che reshtey mikhony?
oo_aa26: جامعه شناسي
media_18_2005: ok
media_18_2005: doost dary in reshteto?
media_18_2005: chi shod?
oo_aa26: من قبلا مهندسي مکانيک خوندم بعدش هم هنر(نمايش) ولي جامعه شناسي يه چيز ديگه است
media_18_2005: ok
oo_aa26: تو دوست داري چي بخوني؟
media_18_2005: memary
oo_aa26: چون ارشد پيوسته است/
media_18_2005: khob naft ham doost daram
oo_aa26: بخاطر حقوقش؟
media_18_2005: na chon doost daram
oo_aa26: معمولا بچه هاي جنوب يا کساني که اصليتشون جنوبيه اين رشته و دوست دارن
media_18_2005: na man bache jonoob nistam
oo_aa26: ميدونم/رشته نفت اصلا علمي نيست صنعت نفت وابسته به علوم مادره
media_18_2005: khob
oo_aa26: او اريزنا جونز هم الان مياد
media_18_2005: valy man fekr nemikonam ghabool besham
oo_aa26: حتما
oo_aa26: بگير که اومد
media_18_2005: oomad
oo_aa26: سردت نشه
media_18_2005: na
oo_aa26: ميتوني قبول شي تونخبه اي يادت نره
oo_aa26: با اين چطوري؟
media_18_2005: na
media_18_2005: ok
oo_aa26: عجب صدايي داره
media_18_2005: chi?
oo_aa26: من هر چيز ي رو که بگي ماچ کردم همچي صدايي نداد
media_18_2005: masalan chi?
oo_aa26: از فرق سر تا نوک پا/البته گردن درد هم گرفتم
oo_aa26: rgkp;ab
media_18_2005: az ki?

 

 

ba_vafa6: سلام
sanamlove_420: salam
ba_vafa6: صنم
ba_vafa6: خوبي؟
sanamlove_420: thanks
ba_vafa6: چرا از فارسي استفاده نميکني زبانت خوب ميشه
sanamlove_420: ممنون
ba_vafa6: چکار ميکني؟
sanamlove_420: :-*
ba_vafa6: الان اونجا ساعت چنده؟
ba_vafa6: :-*
ba_vafa6: خوب بود؟
ba_vafa6: were r u?
sanamlove_420: استم
ba_vafa6: what do  u  do?
sanamlove_420: nathings
ba_vafa6: this kiss is nice
ba_vafa6: is,n?
sanamlove_420: ممنون متشکرم
ba_vafa6: time?
ba_vafa6: مرسي
ba_vafa6: when is ther/?
sanamlove_420: وب ميدي
ba_vafa6: اماده است
ba_vafa6: بگير
sanamlove_420: گرفتم
ba_vafa6: where am I?
ba_vafa6: hear
sanamlove_420: hello this nathing
ba_vafa6: now?
sanamlove_420: هيچ چيز نيست

 

 

ba_vafa6: سلام
sanamlove_420: salam azizam
ba_vafa6: حالت خوبه؟
sanamlove_420: thanks
sanamlove_420: :-*زود جواب نمي دي
ba_vafa6: ببخشيد
ba_vafa6: وب داري؟
sanamlove_420: نه تو داشتي حالا چي
ba_vafa6: من دارم
sanamlove_420: وب ميدي حالا
ba_vafa6: درسهايي که ميخونيد اين رتم چي هست؟
ba_vafa6: اين ترم
sanamlove_420: خوبي
ba_vafa6: :-*
sanamlove_420: چرا وب برفت نمي دي
ba_vafa6: از من نبود
ba_vafa6: دوباره
sanamlove_420: پس چي
ba_vafa6: شد؟
sanamlove_420: نمي تاني زياد باشي
ba_vafa6: ميتونم
sanamlove_420: عزيزم خيلي خوشگلم
sanamlove_420: با ش دگه
ba_vafa6: باشه
ba_vafa6: خوبه؟
sanamlove_420: رفتي
ba_vafa6: d.c
sanamlove_420: جواب نميدي
ba_vafa6: شدم
ba_vafa6:  حالا بهتر شد؟
sanamlove_420: استي
ba_vafa6: اره
ba_vafa6: شما اين ترم چه درس هايي داريد؟
ba_vafa6: بگو
sanamlove_420: از
sanamlove_420: چي
ba_vafa6: حقوق
sanamlove_420: تو چي ميخواي
ba_vafa6: حقوق بين الملل
sanamlove_420: سکس چي
ba_vafa6: باشه بعد
sanamlove_420: حالا چي
ba_vafa6: ا هست؟عدام براي چه جرمي
ba_vafa6: اعدام
ba_vafa6: سکس براي وقتي که وب داشتي

 

 

oo_aa26: کجا رفتي؟
sanamlove_420: astam
oo_aa26: تو مگه دانشجوي حقوق نيستي؟
sanamlove_420: astam to chi
oo_aa26: پس بگو به چه جرمي ميشه ادم ها را اعدام کرد
oo_aa26: من جامعه شناسي/socialogy
oo_aa26: طبق قانون بشر
oo_aa26: هستي؟
oo_aa26: تو بمن قول دادي دوست راست وخوب باشي
oo_aa26: يادت رفت؟
sanamlove_420: استم دگه دوست خوبي تو
oo_aa26: پس بگو
sanamlove_420: هرچي ميخواي بهت ميگم بپرس
oo_aa26: قانون اعدام چيه؟
sanamlove_420: کسي که مرتکب يه جرمي بشي آنرا نظر به شدت جرمش محکوم به اعدام ميکنند
oo_aa26: چه جرمي؟
oo_aa26: جنايي يا سياسي؟
sanamlove_420: قتنل
sanamlove_420: ميتاني سيآسي باشي يآ جنائي
oo_aa26: عقيده چي؟
sanamlove_420: عقيده سياسي
oo_aa26: ولي در انگلستان ديگه اعدام نميکنن
sanamlove_420: نه
oo_aa26: حد اکثر حبس ابد
sanamlove_420: 20 سال است
oo_aa26: دوست خوب من حالا تو بپرس
sanamlove_420: ازچي
oo_aa26: هرچي دوست داري حتا سکس
sanamlove_420: chi
sanamlove_420: تو چي دوست داري
oo_aa26: چي ميخواي من بگم؟
sanamlove_420: هرچي ميگي
oo_aa26: ادمها روز به روز بد تر مي شن
oo_aa26: چرا چيزي نميگي؟
sanamlove_420: لخت ميشي
oo_aa26: نه
oo_aa26: why u hack me? we  r  firnd
sanamlove_420: :-*
oo_aa26: if  u like sex  tell me
sanamlove_420: what about u
oo_aa26: I like idea
sanamlove_420: which idea
oo_aa26: I  or u  &we
sanamlove_420: u
oo_aa26: we  r not  animals
sanamlove_420: good idea my fried
sanamlove_420: we are friend
oo_aa26: lk fohxv j, phqvl iv ;hvd f;kl
sanamlove_420: chi
oo_aa26: من براي تو هر کاري ميکنم
sanamlove_420: ممنون
oo_aa26: ولي سکس وقت تو هم وب داشته باشي
sanamlove_420: good
oo_aa26: وقتي من به دوستي قول بدم راست ميمانم
sanamlove_420: بعداً خوبي
oo_aa26: ساعت چنده حالا
sanamlove_420: قول دوستي بهت ميأم
oo_aa26: حلال پيش تو ساعت چنده؟
oo_aa26: نگاه کن ببين ساعت چنده؟
sanamlove_420: sat 10 sob
oo_aa26: هوا گرمه؟
sanamlove_420: هوا گرم است ساعت 10 صبح
oo_aa26: چند درجه؟
oo_aa26: شهر کنت شهر خوبي است؟
sanamlove_420: are
sanamlove_420: مگر ايران خوبتري
oo_aa26: تو کار هم ميکني؟
sanamlove_420: are
oo_aa26: چه کاري؟
oo_aa26: من وقتي ايران بودم معلم موسيقي بودم
sanamlove_420: good
oo_aa26: u?
sanamlove_420: در رستورانت با پدرم
oo_aa26: خيلي خوب بايد بيايم انجا براي شما اشپزي کنم
oo_aa26: من  خيلي غذا ها بلم بپزم
sanamlove_420: مياي
sanamlove_420: منظرم
oo_aa26: من پول هايم خرج درس خواندن شده
sanamlove_420: خوب بعدا ً مياي
oo_aa26: بايد بروم ايران پول جمع کنم بعد بيايم
oo_aa26: اري
sanamlove_420: good
oo_aa26: من در دانشگاه ايران صنايع دستي  ياد ميدادم
sanamlove_420: good
oo_aa26: ايا ميشود انجا بازار براي صنايع دستي داشت؟
sanamlove_420: ala chi
oo_aa26: الان وسائل ندارم
sanamlove_420: حالا چي ميکني
oo_aa26: درس ميخوانم
oo_aa26: ورياضي درس ميدهم
sanamlove_420: من بايد برم
sanamlove_420: خوبي
oo_aa26: :-*=;:x
oo_aa26: bye

 

 

ba_vafa6: سلام
sanamlove_420: salam
ba_vafa6: سلامتي؟
sanamlove_420: web medi
ba_vafa6: من هنوز تو رو نديدم
ba_vafa6: وب ميدي؟
sanamlove_420: ندارم
ba_vafa6: من وب دادم
ba_vafa6: چرا نگاه نمي کني؟
sanamlove_420: دارم ببينم
ba_vafa6: خوب چرا ساکتي؟
sanamlove_420: astam
ba_vafa6: تو چه چيزي را از من پنهان ميکني؟
sanamlove_420: hichi ra na
ba_vafa6: پس چرا ساکتي؟
sanamlove_420: chi begam
ba_vafa6: از خودت بگو چون من تورا نميبينم
sanamlove_420: dost dashtani astam
ba_vafa6: ميدونم از کارها وزندگي ات بگو

 

 

 

ba_vafa6: سلام صنم جان
ba_vafa6: قربان سرت بگردم کجايي؟
sanamlove_420: تا 20 دقيقه ميام خوبي
ba_vafa6: منتظرم
sanamlove_420: :-*
ba_vafa6: :">
sanamlove_420: :-*
ba_vafa6: کجا رفتي؟
ba_vafa6: هستي؟
sanamlove_420: hastam
ba_vafa6: چکار ميکني؟
ba_vafa6: صبحونه خوردي؟
sanamlove_420: تو  چي خوردي
ba_vafa6: نان+پنير+ليمو+چاي
sanamlove_420: whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ba_vafa6: تو چي؟
sanamlove_420: az taraf man ham emkhori
ba_vafa6: ok
sanamlove_420: man chai wa limo khordam
ba_vafa6: خوشمزه است
sanamlove_420: are
ba_vafa6: منم خوشمزه هستم:D
sanamlove_420: man ra mekhori
ba_vafa6: کو؟
sanamlove_420: web dari
ba_vafa6: are vali kasi hast
sanamlove_420: chi waqt
ba_vafa6: whea he went
sanamlove_420: ok
ba_vafa6: when
sanamlove_420: when he want to go
ba_vafa6: yes
sanamlove_420: i am waiting
ba_vafa6: he dont know en
sanamlove_420: what
ba_vafa6: خوب بگو چکار ميکني
sanamlove_420: dar khona
ba_vafa6: در رستورانت چکار ميکني؟
ba_vafa6: خواهر وبرادر داري؟
sanamlove_420: are
ba_vafa6: چندتا
sanamlove_420: 4
ba_vafa6: چندتا برادر
sanamlove_420: 3
ba_vafa6: بزرگتر يا کوچکتر؟
ba_vafa6: خودت چند سال داري؟
sanamlove_420: 19
ba_vafa6: چرا کم حرف ميزني؟
sanamlove_420: chi begam
sanamlove_420: to bepors
ba_vafa6: از خودت و زندگي ات
ba_vafa6: چي کاري را دوست داري؟
sanamlove_420: دانشجوي حقوق ام
ba_vafa6: رشته درسي نه/ چيزي را که دوست داري؟
sanamlove_420: هرچي را تو دوستداري بگو
ba_vafa6: من /طبيعت /خدا/روح انساني/دوست خوب
sanamlove_420: من هم  ترا دوست دارم
ba_vafa6: تو چرا در تمام ايدي هاي منضبط شدي؟
sanamlove_420: هيچي نمي دانم
ba_vafa6: من را ببين
sanamlove_420: ok
ba_vafa6: give  me u,r phctuer
sanamlove_420: i donot have
ba_vafa6: ok
ba_vafa6: I mast go
sanamlove_420: خن
ba_vafa6: she is see we
sanamlove_420: what
ba_vafa6: صاحب خانه
sanamlove_420: است 
ba_vafa6:  now  see me
sanamlove_420: thanks
ba_vafa6: what do udo?
ba_vafa6: من بايد برم
sanamlove_420: bash azizam
sanamlove_420: sex nameconi
ba_vafa6: 30 min
ba_vafa6: ميام
ba_vafa6: چون کسي هست نمي شود
ba_vafa6: :-*
sanamlove_420: چي وقت
ba_vafa6: =;
sanamlove_420: چي مياي
ba_vafa6: يک ساعت ديگر
sanamlove_420: سکس ميکني اون وقت 
ba_vafa6: تا تو را نبينم نميکنم
sanamlove_420: خوبي براي هميش باي
ba_vafa6: bay
ba_vafa6: bay
ba_vafa6: bay
ba_vafa6: bay
ba_vafa6: bay
ba_vafa6: bay
sanamlove_420: digar mozahem nashi
ba_vafa6: no
ba_vafa6: no
ba_vafa6: no
ba_vafa6: no
sanamlove_420: ديگر مزاحم من نشي
ba_vafa6: no
ba_vafa6: no
ba_vafa6: no
sanamlove_420: :-SS
ba_vafa6: دوست بايد راست باشد
ba_vafa6: نه سکس
ba_vafa6: دوست بايد مهربان باشد
ba_vafa6: خدا حافظ براي هميشه
ba_vafa6: خدا حافظ براي هميشه
ba_vafa6: خدا حافظ براي هميشه
ba_vafa6: خدا حافظ براي هميشه
ba_vafa6: خدا حافظ براي هميشه

 

 

scarlett_redstar: hi
om_id_26:  hi  u?
scarlett_redstar: rahaa
scarlett_redstar: 19 sale
scarlett_redstar: u?
om_id_26: اميد/26/شيراز
scarlett_redstar: :) khoshvaghtam
om_id_26: ممکنه معني ايدي ات رو بدونم؟
scarlett_redstar: esme
scarlett_redstar: barbadrafte ro shenidi?
scarlett_redstar: bar baad rafte
om_id_26: اره اسکارلت
scarlett_redstar: :)
scarlett_redstar: khob?
om_id_26: اهان
scarlett_redstar: az shiraz che khabar?
om_id_26: خيلي خوب جاييه
scarlett_redstar: are
scarlett_redstar: makhsusan takhte jamshidesh
om_id_26: مخصوصا باغ هاي خلوتش
om_id_26: :D
scarlett_redstar: =))
scarlett_redstar: man daram miram
scarlett_redstar: bye bye
om_id_26: اددت کنم؟
scarlett_redstar: sorry nashnakhte add nemikonam
scarlett_redstar: shabet khosh
om_id_26: خوشوقت شدم/باي

 

 

a_b7867: ???? ????? ?? ???
sepideye_sobh64: salam
sepideye_sobh64: 2min off chek konam plz
a_b7867: ?????
sepideye_sobh64: mer30
sepideye_sobh64: u chetory?
a_b7867: ????? ??? ??????
sepideye_sobh64: nadaram
sepideye_sobh64: Turke mashinesh panchar mishe , shoro mikone az egzoze mashin foot kardan ,lore miad behesh mige hamin kararo mikonin beheton migan khar dige , mage nemibini shisheye mashin paeene? for all
a_b7867: ???? ?? ?? ???? ?????? ????? ??? ?????
sepideye_sobh64: khob
a_b7867: ?? ??????? ???? ????  ????? 5??
sepideye_sobh64: :-O
sepideye_sobh64: :D
a_b7867: ???? ??? ?? ??? ????
a_b7867: ????
sepideye_sobh64: khob?
a_b7867: MP3
a_b7867: ????
sepideye_sobh64: :D
sepideye_sobh64: =))
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: ?? ??? ?? ???/?
sepideye_sobh64: na lkheng ke nistam
a_b7867: ?? ????
a_b7867: ????????? ???? ????
a_b7867: ?? ??? ?? ??????4?? ????? ???? ???? ???? ?? ??

 

 

a_b7867: ???? ??? ???? ?? ?? ?? ??  ??  ??
sepideye_sobh64: hatamn ino bebin
a_b7867: ??? ????? ???? ????
sepideye_sobh64: nemidoonam
sepideye_sobh64: in adreso bebin
a_b7867: ?????
sepideye_sobh64: http://www.niuc.org/flash/Nezhd.swf
sepideye_sobh64: =))
a_b7867: ???? ????
sepideye_sobh64: alan bebin baba
a_b7867: ?????? ??????
sepideye_sobh64: na be khoda be adrese mikhandam
sepideye_sobh64: kheili bahale
a_b7867: ??? ??? ???? ????
sepideye_sobh64: are
sepideye_sobh64: =))
a_b7867: ???????
sepideye_sobh64: :D
a_b7867: ?? ???? ?? ?? ??? ??????
sepideye_sobh64: yeki vasam send karde bood
sepideye_sobh64: che khabara?
a_b7867: ???? ?? ???? ????? ????? ????
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: ???? ?? ????? ????? ?????
sepideye_sobh64: na kasy nist
a_b7867: ???? ?? ?? ????
sepideye_sobh64: ahan
sepideye_sobh64: fekr kardam ma ro migi
sepideye_sobh64: hame alan injoorian=))
a_b7867: ?? ???? ???? ????
sepideye_sobh64: :D
sepideye_sobh64: man o khaharam
a_b7867: ?????
sepideye_sobh64: :-P
sepideye_sobh64: to che khabara?
a_b7867: ????? ???? ?? ???  ?? ??? ?????
sepideye_sobh64: chera?
sepideye_sobh64: :))
a_b7867: ????? ???
sepideye_sobh64: axamo goosheye safe mibini?
sepideye_sobh64: chera elahiiiiiiiiii?
a_b7867: ?? ???????
sepideye_sobh64: eeeeeeeeee
sepideye_sobh64: to axe nadary?
a_b7867: ???? ??? ???? ????? ??? ???? ????
a_b7867: ??
a_b7867: ???? ??? ??? ??????
sepideye_sobh64: baba in axe khodame ke aln gozashtam goosheye safe
sepideye_sobh64: befrest
a_b7867: ??? ?? ?? ?????
a_b7867: ?? ?? ?????
sepideye_sobh64: in chie too webet dare neshoon mide?>:-O
sepideye_sobh64: filme?>
a_b7867: ???? /t v/??????
sepideye_sobh64: baba mikham khodeto bebinam
a_b7867: ?? ?? ?? ??????
sepideye_sobh64: :-/
sepideye_sobh64: bebin man bayad beram kary nadary?
a_b7867: ??????? ???? ???? ????
sepideye_sobh64: velesh kon
a_b7867: ??????
sepideye_sobh64: man bayad beram kary nadary felan?
a_b7867: :-*=;
sepideye_sobh64: ghorboone u
sepideye_sobh64: bye
sepideye_sobh64: :x:-*=;

 

 

a_b7867: سلام
sepideye_sobh64: salam
a_b7867: جوک جديد/؟
sepideye_sobh64: nadram
a_b7867: حال وحوصله؟
sepideye_sobh64: daram o nadaram
sepideye_sobh64: ba yeki davam shode
a_b7867: گوني  بده جسد تحويل بگير
sepideye_sobh64: asabam daghoone
sepideye_sobh64: nazdik bood be zado khord bekeshe davamoon]
a_b7867: الان سر حالت ميارم
sepideye_sobh64: ];)
a_b7867: :-*:-*:-*
sepideye_sobh64: ey vall
a_b7867: حالا ادرسش رو بده فردا بيا ختمش
sepideye_sobh64: arzesh nadasht ashghale avazi
a_b7867: پسر بود؟
sepideye_sobh64: are]
a_b7867: پسرا (بجز من) همشون اشغالن
sepideye_sobh64: :-*
sepideye_sobh64: kesafat har chi layeghe khaharo madaresh bod baram kard
sepideye_sobh64: man ham kam nazashtam
a_b7867: ميخاي بجاش منو بزني؟
sepideye_sobh64: na baba
sepideye_sobh64: ba harf khaboondamesh sare jash
a_b7867: ترو خدا
sepideye_sobh64: =))
a_b7867: کار خطر ناکي کردي
sepideye_sobh64: chi migi?
sepideye_sobh64: na
a_b7867: هيچوقت هيچ جا هيچ پسري رو نخوابون/خوب؟
sepideye_sobh64: :">manzooram oon khabidan nabood
sepideye_sobh64: manzooramin bod ke shakh bazi vasam dar ovord
a_b7867: من چقدر خنگم
sepideye_sobh64: man ham ba harf zayash kardam
sepideye_sobh64: :D
a_b7867: ميبيني  حتي منم جنسم خرابه
a_b7867: همه پسرا همينن
sepideye_sobh64: are
a_b7867: خوب بهتر شدي؟
sepideye_sobh64: na delam mikhast lehesh mikardam
sepideye_sobh64: bebn man dige miram kary nadary?
a_b7867: فقط يه کار
sepideye_sobh64: chi?
a_b7867: :-*
sepideye_sobh64: :-*
a_b7867: مين
sepideye_sobh64: in bood karet?
a_b7867: پسرم ديگه بابا
sepideye_sobh64: >:D<:-*=;
sepideye_sobh64: bye shab khosh
a_b7867: =;
a_b7867: شب خوش

 

 

a_b7867: اول سلام دوم سرحال اومدي يانه سوم چطوري؟
sepideye_sobh64: salam khoobi?
sepideye_sobh64: are behtaram
a_b7867: خبر کشته شدن پسره را توي روزنامه هم زدن
sepideye_sobh64: kodoom pesare?
a_b7867: همون که ميخواستي لهش کني
sepideye_sobh64: :D
a_b7867: من کشتمش
sepideye_sobh64: <:-P=D>
a_b7867: و تو هم منو کشتي
sepideye_sobh64: :-SS
a_b7867: رکورد تموم چت گر ها را شکستي
sepideye_sobh64: chera?
a_b7867: خوب چه خبر؟ جوک جديد
a_b7867: ?
sepideye_sobh64: nadaram
a_b7867: ميگن يه کچله رفت سلموني
a_b7867: گفت ببخشيد
a_b7867: چرا نگاه ميکنيد؟
sepideye_sobh64: khob?
a_b7867: تشنمه؟
a_b7867: اومدم اب بخورم
sepideye_sobh64: :D
sepideye_sobh64: khob?
a_b7867: خوب ديگه اب خورد رفت
a_b7867: جوک مودبانه بهتر از اين نميشه
sepideye_sobh64: =))=))
sepideye_sobh64: ;):D:-P
a_b7867: بي ادبي بگم
sepideye_sobh64: :Dare
a_b7867: بلد نيستم
sepideye_sobh64: eeeeeeeeeeeee
a_b7867: به يه ترکه ميگن يه جمله بگو که دو تا  بيل  توش باشه
sepideye_sobh64: khob
a_b7867: شنيدي؟
sepideye_sobh64: na
a_b7867: ميگه/ها  بيل  قا بيل رو کشت
sepideye_sobh64: :-?
a_b7867: ميگن /3تا بيل داشته باشه
a_b7867: ميگه/بيلميرم هابيل قا بيل رو کشت
sepideye_sobh64: :D
sepideye_sobh64: halet khoobeto?
a_b7867: ميگن 4تابيل
a_b7867: گوشکن ادامه داره
sepideye_sobh64: ok
a_b7867: ميگه هابيل قابيل روکشت يا قابيل هابيل رو کشت
a_b7867: ميگن5تا بيل
a_b7867: ffdk jh 100jh fdg hnhli nhvi f'l?
sepideye_sobh64: han?
a_b7867: ببين تا 100 با بيل ادامه داره بگم؟
a_b7867: بگو
sepideye_sobh64: na
a_b7867: پس تو بگو
sepideye_sobh64: nadaram
a_b7867: ميگن يه رشتيه/راستي تو کجايي هستي؟
sepideye_sobh64: tehrani
a_b7867: براي اينکه حال بچه محله هشون رو بگيره با يه نفر ايدزي ازدواج ميکنه
sepideye_sobh64: :D=))
sepideye_sobh64: rafty too saite jokestan?
a_b7867: خوب من که جوک بلد نيستم توهم که حال نميدي
sepideye_sobh64: baba man ke khengam jok yadam nemimoone
a_b7867: اون سايتي که رفتم خيلي با حال بود ولي نميشد سيوش کرد
a_b7867: واي دلم حال اومد
sepideye_sobh64: chera?
a_b7867: چه صداي با حالي ميده
sepideye_sobh64: khob work ofline mizshty
sepideye_sobh64: chi?
a_b7867: بلد نستم/فدات
a_b7867: ميگم کجا را بايد ماچ کرد که همچي صدايي بده؟
sepideye_sobh64: chi che sedaye bahali mie?
sepideye_sobh64: :D
sepideye_sobh64: =))
sepideye_sobh64: ye jaii
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: همين صداي ماچو ميگم
a_b7867: لپ؟
a_b7867: lop?
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: لب؟
sepideye_sobh64: na
sepideye_sobh64: lab
a_b7867: بالا تر يا پايين تر؟
a_b7867: لب که صدا نميده
sepideye_sobh64: :D
sepideye_sobh64: shayad to balad nisty
a_b7867: لب رو تو فيلمها ديدم صدا نداره
sepideye_sobh64: :-*
a_b7867: اهان اينطوريه
a_b7867: بي صدا
a_b7867: خوب صدا از چيه؟
sepideye_sobh64: hichi baba
sepideye_sobh64: bikhial
sepideye_sobh64: man bayad beram
a_b7867: نه ديگه دست به مهره بازيه
a_b7867: بگو برو
sepideye_sobh64: man baladam
a_b7867: منم ميخوام
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: :((
sepideye_sobh64: chie
sepideye_sobh64: ?
a_b7867: همون که که بلدي
sepideye_sobh64: khob nemishe
a_b7867: :((:((:((ميشه  ميشه
a_b7867: ميخوام مامان
sepideye_sobh64: X-(
a_b7867: تروخدا چي بلدي؟
sepideye_sobh64: be khodam marboote
a_b7867: مامان من از اونا ميخوام که اون بلده
a_b7867: :((
sepideye_sobh64: :D
a_b7867: اگه راست ميگي يه جمله بگو که20تا بيل داشته باشه
a_b7867: ديدي بلد نيستس
sepideye_sobh64: balad nistam
a_b7867: من بگم؟
sepideye_sobh64: man raftam bye
a_b7867: بيلا خره  رفتي
a_b7867: =;
sepideye_sobh64: =;

 

 

a_b7867: من همه چيزي رو که ميتونستم امتحان کردم هيچکدوم صداي اون ماچه رو نميداد وسلام
a_b7867: خوبي؟
sepideye_sobh64: :Dsalkam
sepideye_sobh64: fahmidam
a_b7867: زود باش بگو
sepideye_sobh64: nemigam
a_b7867: تروا جون هرچي چيرزنه
a_b7867: پيرزنه
sepideye_sobh64: :D
a_b7867: بر وبر منو نيگا نکن ميخواي دق مرگ شم؟
a_b7867: مثل اينکه سرت خيلي شلوغه
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: من 5 دقيقه ديگه  اف ميشم
a_b7867: بي وفاااااااااايي دل من
sepideye_sobh64: man ham daram miram
a_b7867: بيا پيش من
a_b7867: خيلي تنهام /ولي اگرهنوز عصباني هستي نه
sepideye_sobh64: :-*=;
a_b7867: بابا تو ديگه عند مرامي
a_b7867: =;:-*:-P:">:x
sepideye_sobh64: :D

 

 


  

نوشته شده توسط امید در ساعت 18:43 | لینک  | 

 

 

 

ba_vafa6: صبح به خير خوش اخلاق
hastyf1900: سلام
ba_vafa6: سلام /کولر روشنه؟
hastyf1900: اره
ba_vafa6: گفتم خوش  برخورد شدي
hastyf1900: تو 24 ساعته اينترنتي
ba_vafa6: نه
ba_vafa6: 25
ba_vafa6: ساعته
hastyf1900: واسه پايان نامه ات
hastyf1900: باور کنم؟
ba_vafa6: تو بايد بزرگترين بچه خونه تون باشي
hastyf1900: چطور؟
ba_vafa6: واحتمالا يه پدربزرگ يا مادر بزرگ هم با شما زندگي ميکنه

 

 

servin_1152000: salam
servin_1152000: khobi
a_b7867: salsm
a_b7867:  مرسي
a_b7867: .u?
servin_1152000: che tor mitonam farsi benevisam
a_b7867:  ويندوزت چيه؟
servin_1152000: xp2005
a_b7867: alt+shift
a_b7867:   رو که بگيري
a_b7867: شد؟
servin_1152000: alt=shiftobayad tekrar konam
a_b7867:  يه با ربا هم فشار بده
a_b7867: شد؟
servin_1152000: thvsd ldai ,gd iv fhv ;i fo,
servin_1152000: فارسي ميشه
a_b7867:  بايد بري توي کنترل پانل  قسمت لنگويج  فارسي رو براي سيستمت تعريف کني
servin_1152000: ولي هر بار که بخواهم بنويسم بايد دو باره بزنم
a_b7867:  خو ب افرين شد
a_b7867:  اره
a_b7867: خوب حالا خودتو معرفي کن
a_b7867: کارت تموم شد رفتي با مرام؟
servin_1152000: صبر کن تا اين کارو بکنم
servin_1152000: هنوز موفق نشدم
a_b7867: لازم نيست ديگه
a_b7867:  فقط اگه نمي نوشت بايد تعريف  ميشد
servin_1152000: من ممنون هستم ولي چند دقيقه صبر کن
a_b7867: باشه صبر ميکنم
servin_1152000: تو کدوم قسمت کنترل بايد برم
a_b7867:  لنگويج
a_b7867: تصوير کره زمين
a_b7867: languages
a_b7867: Regio.....and...Lang...
servin_1152000: شد
a_b7867:  مبارکه
servin_1152000: p
a_b7867: ?
servin_1152000: نشد
a_b7867:  بايد هر بار  بزني
a_b7867:  چون دو زبانه هست
servin_1152000: زدم
servin_1152000: fh
servin_1152000: نميشه
servin_1152000: قبلا اينجوري نبود
servin_1152000: راهش چيه
a_b7867: فا رسي رو انتخاب کردي؟
servin_1152000: اره
a_b7867:  اوکي زدي؟
servin_1152000: اره الان هم رو همون پنجره هستم
a_b7867: بذار منم برم
servin_1152000: و
a_b7867:  توي ريجينال ابشن هستي؟
servin_1152000: هر بار که اينتر ميکنم دو باره بايد الت وشيفتو بزنم
servin_1152000: اره
a_b7867:  اره ديگه بايد بزني
a_b7867: چون از انگليسي هم ميخواي استفاده کني نميشه حذفش کرد
a_b7867: لوکيشن رو هم ايران کن
servin_1152000: ولي قبلا اينجوري نبود هم فارسي بود وهم انگليسي
a_b7867:  پايين کادر
servin_1152000: لوکيشن خم ايرانه
a_b7867:  توي چت فقط اينطوريه
servin_1152000: تو هم اين کارو ميکني
a_b7867:  بايد هر دفعه الت+شيفت رو بزني
a_b7867: اره
a_b7867:  الان اگه تاريخ وساعتت فارسي شده حله
servin_1152000: ميگم قبلا اينجوري نبود فقط يه بار ميزدم
a_b7867: اينتر که کني برميگرده/
servin_1152000: اره بر ميگرده
servin_1152000: کلافه ام کرده
a_b7867:  از تولبار پاييني هم ميتوني استفاده کني
servin_1152000: چه طوري
servin_1152000: بگو
a_b7867: فرقي نداره
a_b7867:  باز هم که اينتر کني بر ميگرده
servin_1152000: حالادرست شد
servin_1152000: نه نشد
a_b7867:  من بايد برم نهار /خودتو معرفي ميکني؟
servin_1152000: ,
servin_1152000: ا
servin_1152000: من محمد از اهواز
a_b7867: چند سالته؟
servin_1152000: 28
a_b7867:  تحصيلات؟
servin_1152000: شما چه طور
a_b7867: من اميد/شيراز 36/ دانشجو
servin_1152000: من ديپلم ردي با معدل 999
a_b7867:  من ميرم ناهار =;
a_b7867: موفق باشي

 

 

a_b7867: سلام
hasti200656: salam
hasti200656: jan
a_b7867:  درس نخوندي؟
hasti200656: chera fote ab shodam
a_b7867: مزاحمم؟
hasti200656: na
hasti200656: chi bod mage
a_b7867: سرت شلوغه؟
hasti200656: na
hasti200656: ckob
a_b7867: خوب ميشه ازت چندتا سئوال بپرسم؟
hasti200656: are
a_b7867: کسي مراقبت نيست؟
hasti200656: na
a_b7867: فرهنگ شيراز اينطوريه که پسرا روي جهيزيه دخترا حساب ميکنن ودخترا هم وضع اقتصادي پسرا رو در نظر مي گيرن / اونجا هم همينطوره؟
hasti200656: kojai
hasti200656: are
a_b7867: يعني همه جا همينطور شده؟
hasti200656: are
a_b7867: پس ادم ديگه نميتونه به خوشبخت شدن فکر کنه؟
hasti200656: chetor mage
hasti200656: ckob inha asase zandegian
a_b7867: تو چقدر به خدا اعتقاد داري؟
hasti200656: ckili
hasti200656: nokaresham
a_b7867: پس چرا خدا به ادمايي که ميدونه نيتشون خوبه کمک نميکنه؟
hasti200656: chon tagsir ckode adamha ast
a_b7867: من وقتي قران/ترجمهاش/رو ميخونم از خودم بدم مياد
hasti200656: manam tanam milarze
a_b7867: من نميتونم اونطوري که خدا ميخواد باشم /خدا هم براي همين با من راه نمياد
hasti200656: be ckoda tavakol kon
a_b7867: چکار کنم که اعتقادم بر گرده؟
hasti200656: namaz beckon
hasti200656: omid negaran nabash
a_b7867: نماز ميخونم ولي حواسم پيش کسيه که منو فروخته
hasti200656: faramosh kon
a_b7867: ميخوا نميتونم /الان هم که دارم ميگم اشکم باز راه افتاده
hasti200656: haman tori ke on to ro faramosh kard
a_b7867: مگه نميگن دل به دل راه داره؟
a_b7867: پس چرا با خدا رابطه ام قطع شده؟
hasti200656: na imid shodi mesle man
a_b7867: من هر دعايي ميکردم ميشد اما الان همش بد ميارم
a_b7867: نا اميد نشدم فقط سر در گم وخسته ام
a_b7867: فکر نميکنم کار بدي کرده باشم که بخوام اينطوري مجازات بشم
hasti200656: sarat ra be chizhaie dige garm kon
a_b7867: نميخوام تو رو ناراحت کنم /ميخوام راهنماييم کني
hasti200656: narahat nemisham aziz
a_b7867: فقط تنها سر گرمي من الان اينترنته
hasti200656: na in nabashe
hasti200656: ba dostat boro biran
a_b7867: ميدونم اگه برم توي خيابونا الوده ميشم
hasti200656: biron
a_b7867: شيراز شهر الوده اي شده
hasti200656: be ckodet atemad kon
a_b7867: نود درصد کساني که ميشناسم مواد مخدر مصرف ميکنن
a_b7867: خيلي هاشون دختر را رو اغفال ميکنن
hasti200656: ansan baiad ckodesh ckob bashad
a_b7867: دانشجو ها از همه بد ترن
a_b7867: من ميترسم براي همين موندم توي خونه
hasti200656: omid in karha ra bokoni badtar mishi
hasti200656: docktar ghate mage
a_b7867: تو چکار کردي که تونستي فراموش کني؟
hasti200656: man faramosh nakardam hamishe va dar hame hal bahame
hasti200656: bi ar bash
a_b7867: من پام رو که ميذارم توي خيابون باز يادش ميافتم/ميگم اينجا بود که بستني خورديم ...ايجا دستم رو فشار داد ...اينجا.... خداي من
hasti200656: imid to chera
a_b7867: چکار کنم دوستش دارم بخدا
hasti200656: mamolan pesarha zodtar faramosh mokonan
a_b7867: من هيچ وقت با هيچکسي نبودم
hasti200656: on to ro dost dare ke ckodeto beckater on dari mikishi
a_b7867: بخاطر اينکه حرمت دوست داشتن برام مقدس بود ولي حالا حتا خدا را هم حس نميکنم خيلي بيچاره شدم
hasti200656: in harfha ra bezar kenar
a_b7867: من تو رو با اين حرفا ناراحت ميکنم منو ببخش
hasti200656: na
hasti200656: vali age bedoni man az to bishtar moshkel daram
a_b7867: هستي تو يه چيزي بگو که حرفمون عوض بشه
hasti200656: madarat ra dost dari
a_b7867: فوت شده
hasti200656: eeeeeeeee
hasti200656: motasefam
hasti200656: ckob
hasti200656: begzarim
hasti200656: tarane ckoshet miad
hasti200656: tarane gosh midi
a_b7867:  اره من از ده سالگي موسيقي کار کردم
hasti200656: ee
hasti200656: che ckob
a_b7867: تو چي دوست داري؟
hasti200656: are
hasti200656: aram backshe
a_b7867: چه نوع موسيقي؟
hasti200656: irani
a_b7867: منم
a_b7867: شعر هم ميگي؟
hasti200656: na
a_b7867: من روي شعر هاي دوستام اهنگ ميسازم
hasti200656: vai pas hanar mandi
a_b7867: نه بابا تفنني
a_b7867: همه ي هنر ها را کار کردم/هنر يار لحظات سخت زندگيم بود ولي حالا حوصله  هيچي رو ندارم
hasti200656: az che tiphai ckoshet miad
a_b7867: نميدونم منظورت از طيف چيه؟

 

 

 

a_b7867: سلام
hasti200656: salam
a_b7867:  امنه؟
hasti200656: are
a_b7867: خوب چه خبر
hasti200656: hichi
hasti200656: shoma che ckabar
a_b7867: منم مثل تو
a_b7867: منتها کمي ازاد تر
hasti200656: nahar dorost kardi
a_b7867: اره
a_b7867: ماکاروني
hasti200656: rast migi
a_b7867: اسون ترين غذا
a_b7867: الان چندتا مشتري داريد؟
hasti200656: 6
a_b7867: چندتاشون پسر بين 15 تا 25 سال هستن؟
hasti200656: hamashon pesaran
hasti200656: ade zohr
a_b7867: سنشون؟
hasti200656: 17
hasti200656: 24
hasti200656: 22
hasti200656: hamin hodod
a_b7867: چند ساعت کار ميکنن؟
hasti200656: 2
hasti200656: 3
a_b7867: پس من از همه پر کار ترم
hasti200656: are
hasti200656: pole tel;efonet ziad naiad
a_b7867: اگر ممکن بود محيط اونجا را نشونم بده
hasti200656: dorbin felan pisham nist
hasti200656: badan
a_b7867: باشه
a_b7867: خودت ويس هم نميتوني بدي؟
hasti200656: nemickam mno bebini
hasti200656: narahat nashiha
a_b7867: وب نه/ ويس يعني صدا
hasti200656: man roie madar kar mikonam inha ra nadaram fagt moshtariha daran
a_b7867: ok
a_b7867: ميتوني منو هک کني؟
hasti200656: na
hasti200656: to chi
a_b7867: اره
hasti200656: nakonia
a_b7867: نه
hasti200656: be man iad midi
a_b7867: بايد نرم افزارش رو داشته باشي
hasti200656: ahhha
hasti200656: ckili sackte
a_b7867: نه
a_b7867:  ميتوني از  بلاگفا دانلودش کني
hasti200656: vai
hasti200656: balad nistam
a_b7867: بري ياد ميگيري
hasti200656: shaiad
hasti200656: bad to ro hak mikonam
a_b7867: :-*
hasti200656: :D
hasti200656: :">
a_b7867: ديدي من فرز ترم
hasti200656: are
hasti200656: ckob baladi
a_b7867: الان ميام

 

 

a_b7867: سلام
hasti200656: salam
a_b7867:  امنه؟
hasti200656: are
a_b7867: خوب چه خبر
hasti200656: hichi
hasti200656: shoma che ckabar
a_b7867: منم مثل تو
a_b7867: منتها کمي ازاد تر
hasti200656: nahar dorost kardi
a_b7867: اره
a_b7867: ماکاروني
hasti200656: rast migi
a_b7867: اسون ترين غذا
a_b7867: الان چندتا مشتري داريد؟
hasti200656: 6
a_b7867: چندتاشون پسر بين 15 تا 25 سال هستن؟
hasti200656: hamashon pesaran
hasti200656: ade zohr
a_b7867: سنشون؟
hasti200656: 17
hasti200656: 24
hasti200656: 22
hasti200656: hamin hodod
a_b7867: چند ساعت کار ميکنن؟
hasti200656: 2
hasti200656: 3
a_b7867: پس من از همه پر کار ترم
hasti200656: are
hasti200656: pole tel;efonet ziad naiad
a_b7867: اگر ممکن بود محيط اونجا را نشونم بده
hasti200656: dorbin felan pisham nist
hasti200656: badan
a_b7867: باشه
a_b7867: خودت ويس هم نميتوني بدي؟
hasti200656: nemickam mno bebini
hasti200656: narahat nashiha
a_b7867: وب نه/ ويس يعني صدا
hasti200656: man roie madar kar mikonam inha ra nadaram fagt moshtariha daran
a_b7867: ok
a_b7867: ميتوني منو هک کني؟
hasti200656: na
hasti200656: to chi
a_b7867: اره
hasti200656: nakonia
a_b7867: نه
hasti200656: be man iad midi
a_b7867: بايد نرم افزارش رو داشته باشي
hasti200656: ahhha
hasti200656: ckili sackte
a_b7867: نه
a_b7867:  ميتوني از  بلاگفا دانلودش کني
hasti200656: vai
hasti200656: balad nistam
a_b7867: بري ياد ميگيري
hasti200656: shaiad
hasti200656: bad to ro hak mikonam
a_b7867: :-*
hasti200656: :D
hasti200656: :">
a_b7867: ديدي من فرز ترم
hasti200656: are
hasti200656: ckob baladi
a_b7867: الان ميام

 

 

a_b7867: تا من اومدم ااف شدي
a_b7867: خوب حالا سرتو بذار روي شونه ام تا نازت کنم
a_b7867: سلام
hasti200656: salam
a_b7867: چه زود قهر ميکني
hasti200656: acke...
hasti200656: diroz koja bodi
a_b7867: بودم
hasti200656: koja bodi
a_b7867: توي لبسام
a_b7867:  لباسه8ام
hasti200656: webet ra roshan kon
a_b7867: ميترسم وحشت کني
hasti200656: chera
a_b7867:  مثل ديروز
hasti200656: man ki vahshat kardam
a_b7867: باشه
a_b7867: روشنه
a_b7867: ok?
hasti200656: are
a_b7867: حالا چن سالمه؟
hasti200656: 26
a_b7867: 40?
hasti200656: ee
hasti200656: dorog migi
a_b7867: خسته شدي؟
hasti200656: na
a_b7867: به کي قسم که 26 سالمه
hasti200656: manam ke goftam
a_b7867: به کي قسم بخورم
hasti200656: shoma26 hastin
a_b7867: مگه من دخترم که بخوام خودمو کمتر جا بزنم
a_b7867: :D
hasti200656: fekr mikoni man behet dorog goftam'
hasti200656: :(
hasti200656: omiddddddddddddddddddddddd
hasti200656: ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hasti200656: oooooooooooommmmmmmmmmiiidddddddddddddddd
hasti200656: hala ke rafti dige bahat harf nemizanam
hasti200656: baiad ckili nazam ra bekeshi
a_b7867: ببخشيد
a_b7867:  dc
a_b7867:  شدم
hasti200656: mickasti nashi
hasti200656: :-<
a_b7867: من چکا رکنم اين شرکتها کارت افتضاح به ادم ميدن
a_b7867: من چکار کنم که تو هي قهر نکني
a_b7867: من چه کار کنم غير از اين کار:
a_b7867: :-*
a_b7867: :-*
a_b7867: :-*
a_b7867: :-*
hasti200656: :">
a_b7867: :-*
a_b7867: :-*
hasti200656: base
a_b7867: :-*
a_b7867: :-*
a_b7867: :-*
hasti200656: base
a_b7867: ديگه قهر ميکني؟
hasti200656: na dige galat bokonam
a_b7867: دشمنت غلط کنه
a_b7867:  راستي دشمنت کيه؟
hasti200656: doshman nemidonam
a_b7867: بگو تا برم سراغش
hasti200656: nadaram
hasti200656: fekr nakonam dashte basham
a_b7867: عشق چي اونم نداري
hasti200656: na
a_b7867: :^O
hasti200656: =))
a_b7867: =((
hasti200656: :-*
hasti200656: :-*
hasti200656: :-*
hasti200656: :-*
a_b7867: فدات بشم هستي من
hasti200656: ham chenin
a_b7867: تو هم ميخواي فداي هستي بشي؟
hasti200656: are
hasti200656: mage bade
a_b7867: نديد که نميشه نظر داد / شما بگو
hasti200656: chi
a_b7867: @-)
a_b7867: هستي يه اسم ديگه تو هم بمن بگو
hasti200656: sohila
a_b7867: جووووووووووووووووووووونم
hasti200656: vaaaaaaaaa
hasti200656: chi goftam mage
a_b7867: تو هر چي بگي من همينو ميگم
a_b7867: جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونم
a_b7867: عمرررررررررررررررررررررررررررررم
hasti200656: mersiiiiiiiii
a_b7867: چه عجب خوش اخلاق شدي
hasti200656: bodam
a_b7867: جوووووووووووووووووووووووووونم چي بودي
hasti200656: ckosh acklag
a_b7867: الان چندتا مشتري دارين؟
hasti200656: nadaram
a_b7867: پس ميتوني اونجا را نشونم بدي
hasti200656: alan na to ro ckoda alan babam miad
hasti200656: bad zaie misham
a_b7867:  وب رو بگير توي اتاق رو نشونم بده
a_b7867: به اتاق که شک نمي کنه
hasti200656: be ckda neshon midam alan na
hasti200656: ckahesh mikonam asrar nakon
a_b7867: باشه عزيزم هروقت ممکن بود
hasti200656: mersi
a_b7867: اشکال نداره يه ماچ محکم کنم؟
a_b7867: :-*
hasti200656: :">
hasti200656: :-*
a_b7867:  اخي  نازززززززززي
a_b7867: دلم حال اومد
hasti200656: ee
hasti200656: che jori
a_b7867: مثل باد بهاري که بوي گل ميده
a_b7867: ميخوره به ادم دلش حال مياد
hasti200656: e
hasti200656: omid in kane ha dast az saram bar nemidaran
hasti200656: ckaste shodam
a_b7867: کي/
hasti200656: hie baham mickan chat konam
hasti200656: gat mikonam vali dast bardar nistan
a_b7867: دلشو نشکن عزيزم
hasti200656: iani chi
hasti200656: iani to hazeri man ba ona chat konam
a_b7867: يعني  بهشون بگو  که پسري  اي دي  دخترونه داري  ولت ميکنن
hasti200656: bashe
hasti200656: migam
hasti200656: omid mickam ckodahafezi konam nari biron bazam miam
a_b7867: چرا وقتي وب ميگيري زورد قطع ميکني؟
hasti200656: manzoret chie
a_b7867: من کارتم داره تموم ميشه
hasti200656: omid jon ghar kardi
a_b7867: نه بخدا تا کارتم باشه هستم عزيزدلم
hasti200656: midoni i lave yo
a_b7867: چي؟
hasti200656: dostat daram
a_b7867: دو باره
hasti200656: dostat daram
a_b7867: خوشم ميااااااااااد
a_b7867: دوباره
hasti200656: lossssssssssss
a_b7867: نازي  خوبي دوباره
hasti200656: dostet daram
hasti200656: dostet daram
hasti200656: mibosamet
a_b7867: :-*:-*:-*
hasti200656: :">
a_b7867: من حالي به حالي شدم
hasti200656: bebackshid manam hamin tor ta kari daste ckodemon nadadim =;
a_b7867: همون باد بهار و بوي گل
a_b7867: تو مثل گلي
hasti200656: omid man dare miram
hasti200656: mersi
a_b7867: :-*=;

 

 

hasti200656: omid
hasti200656: salam
a_b7867: سلام
hasti200656: ckobi
a_b7867: مرسي تو خوبي؟
hasti200656: ziad na
hasti200656: ie atefag bad oftade
a_b7867: چي شده؟
hasti200656: ckalam diroz fot kard
a_b7867: خدا رحمتش کنه/ گفتم نبودي
hasti200656: are
hasti200656: sobh bodi
a_b7867: نه /شوهر خواهرم قلبشو عمل کرده بيمارستان بودم
hasti200656: halesh behtar shode
a_b7867: اره ولي نوبتي بايد بالاي سرش باشيم
hasti200656: ieb nadare
hasti200656: enshala halesh ckob mishe
hasti200656: ckob che ckabar
a_b7867: ممنون
a_b7867: سلامتي /توظهر ها هم کار ميکني؟
hasti200656: manzorat bade zohr ast
a_b7867: از صبح تا عصر هستي؟
hasti200656: are
a_b7867: يکسره؟
hasti200656: تا غروب
a_b7867: ناهار چکار ميکني؟
hasti200656: مي رم خو نه
a_b7867: نزديکه؟
hasti200656: نزديك
a_b7867: امروز چي داشتين؟
hasti200656: نهار
a_b7867: اره
hasti200656: فسنجون
a_b7867: مرغ يا گوشت؟
hasti200656: مرغ
a_b7867: مرغ يا خروس؟
hasti200656: مگه گوشتم مي ريزن
a_b7867: اره مثل کوفته ريزه
hasti200656: تو مثل اين كه به غذا واردي
a_b7867: خيلي
a_b7867: ميخوام يه کتاب اشپزي بنويسم
hasti200656: از كي ياد گرفتي
a_b7867: من خيلي مجردي زندگي کردم
hasti200656: خوبه
a_b7867: خيلي هم شکمو هستم
hasti200656: زنت راحت مي شه
a_b7867: براي همين بايد شوهرکنم
hasti200656: فكر خوبيه
a_b7867: تو چکار ميکني؟
hasti200656: منظورت چيه
a_b7867: الان وکلا
a_b7867: بجز کار چه سرگرمي اي داري
hasti200656: كار به خصو صي انجام نمي دم
hasti200656: مجله خواندن
a_b7867: اين که خيلي خسته کننده ميشه
hasti200656: دريا رفتن
a_b7867: با کي ميري؟
hasti200656: شنا كردن
hasti200656: با خوا هرم
hasti200656: با دوستام
a_b7867: خوبه
a_b7867: منم يه زماني بوشهر بودم دريا ميرفتم
hasti200656: خيلي خوبه نه
a_b7867: ولي اونجا فقط مرد ها بودن
hasti200656: پس زنها بهيد باشن
a_b7867: خوب اونجا خطر ناک بود چون کوسه زياد اشت
hasti200656: راست مي گي
a_b7867: منظورم اينه که دختر ها دريا نميرفتن
hasti200656: اهااااااااا
a_b7867: اصلا اوجايي ها خيلي متعصب هستن
a_b7867: شما جنگل هم داريد؟
hasti200656: اووووووووو
hasti200656: تا دلت بخواد
a_b7867: من از جنگل خيلي خوشم مياد
a_b7867: دلم ميخواست تارزان بودم توي جنگل زندگي ميکردم
hasti200656: فيلم شو نگاه كردي
a_b7867: خيلي
hasti200656: من نگاه نكردم
hasti200656: شوشو ديدم
a_b7867: ادم با حيوونا راحت تر ميتونه کنار بياد تا ادما
a_b7867: اونجا فقط طبيعته
hasti200656: ميمون مي گي
a_b7867: ايران که ميمون نداره /داره؟
hasti200656: توي باغ وحش
a_b7867: نه توي جنگلاش/ ولي گراز زياده
a_b7867: سرت شلوغه/
hasti200656: نه
a_b7867: من اگه بخوام برم شمال کجا برم؟
hasti200656: همه جا قشنگه
a_b7867: خوبه
a_b7867: من بايد برم
hasti200656: چرا
a_b7867: بايد دوش بگيرم ميخوام نماز بخونم
a_b7867: =;
hasti200656: :(
hasti200656: =;

 

a_b7867: سلام
a_b7867: کجايي؟
hasti200656: سلام
a_b7867: کجايي؟
hasti200656: j, ;htdkj
hasti200656: تو كافينت
a_b7867:  پس چرا  اان نميشي
hasti200656: تازه امدم
hasti200656: كلاس داشتم
a_b7867: صبح کجارفتي؟
hasti200656: نميدوني چه اتفاقي افتاد كه
a_b7867: چي شد؟
hasti200656: راستي ما امروز چت كرديم
hasti200656: صبح
a_b7867: حالت خوبه؟
hasti200656: اره
a_b7867: مطمئني؟
hasti200656: اره
a_b7867: خدا را شکر /خوب ميگفتي
hasti200656: خوب تو چه خبر
a_b7867: صبح چي شد که يهو رفتي؟
hasti200656: fhfhl hln
hasti200656: بابام امد
a_b7867:  تو از بابات ميترسي؟
hasti200656: اره
a_b7867: چکارت ميکنه؟
hasti200656: دعوام مي كنه
a_b7867: براي چي؟
hasti200656: ولش كن
a_b7867: مگه تو چکار کردي؟
hasti200656: هيچي
a_b7867: اگه کاري که تو ميکني بده/پس چرا کافي نت باز کرده؟
hasti200656: اميد ول كن الان بازم مياد
a_b7867: باشه / هرچي تو بگي / کلاس چي داشتي؟
hasti200656: از يه چيز ديگه بگو
hasti200656: كامپيوتر
a_b7867: بازم داس؟
hasti200656: نه
hasti200656: ويندوز
hasti200656: داز قبول شدم
a_b7867: ايکس پي؟
a_b7867: مبارکه
a_b7867: شيريني قبولي:-*
hasti200656: بعدا
hasti200656: :">
hasti200656: وب مي دي
a_b7867: چي ميدي/ماچ؟
hasti200656: نه خجالت كشيدم
hasti200656: وب بده
a_b7867: اومد؟
hasti200656: يه بار ديگه
a_b7867: خوبه؟
hasti200656: امد
a_b7867: چکار کنم؟
hasti200656: هيچي
hasti200656: نترسون
a_b7867: نه تو خيلي ميترسي
hasti200656: نه
a_b7867: خوشگل تر شدم؟
hasti200656: اره
a_b7867: اگه گفتي چرا؟
hasti200656: چرا
a_b7867: چون ريش گذاشتم
hasti200656: قبلا هم گذاشته بودي
a_b7867:  بذار اندازه ريش خميني بشه اونوقت
hasti200656: وااااااااااااااااا
a_b7867: من بايد برم

 

 

 

hasti200656: omid
hasti200656: salam
a_b7867: سلام
hasti200656: ckobi
a_b7867: مرسي تو خوبي؟
hasti200656: ziad na
hasti200656: ie atefag bad oftade
a_b7867: چي شده؟
hasti200656: ckalam diroz fot kard
a_b7867: خدا رحمتش کنه/ گفتم نبودي
hasti200656: are
hasti200656: sobh bodi
a_b7867: نه /شوهر خواهرم قلبشو عمل کرده بيمارستان بودم
hasti200656: halesh behtar shode
a_b7867: اره ولي نوبتي بايد بالاي سرش باشيم
hasti200656: ieb nadare
hasti200656: enshala halesh ckob mishe
hasti200656: ckob che ckabar
a_b7867: ممنون
a_b7867: سلامتي /توظهر ها هم کار ميکني؟
hasti200656: manzorat bade zohr ast
a_b7867: از صبح تا عصر هستي؟
hasti200656: are
a_b7867: يکسره؟
hasti200656: تا غروب
a_b7867: ناهار چکار ميکني؟
hasti200656: مي رم خو نه
a_b7867: نزديکه؟
hasti200656: نزديك
a_b7867: امروز چي داشتين؟
hasti200656: نهار
a_b7867: اره
hasti200656: فسنجون
a_b7867: مرغ يا گوشت؟
hasti200656: مرغ
a_b7867: مرغ يا خروس؟
hasti200656: مگه گوشتم مي ريزن
a_b7867: اره مثل کوفته ريزه
hasti200656: تو مثل اين كه به غذا واردي
a_b7867: خيلي
a_b7867: ميخوام يه کتاب اشپزي بنويسم
hasti200656: از كي ياد گرفتي
a_b7867: من خيلي مجردي زندگي کردم
hasti200656: خوبه
a_b7867: خيلي هم شکمو هستم
hasti200656: زنت راحت مي شه
a_b7867: براي همين بايد شوهرکنم
hasti200656: فكر خوبيه
a_b7867: تو چکار ميکني؟
hasti200656: منظورت چيه
a_b7867: الان وکلا
a_b7867: بجز کار چه سرگرمي اي داري
hasti200656: كار به خصو صي انجام نمي دم
hasti200656: مجله خواندن
a_b7867: اين که خيلي خسته کننده ميشه
hasti200656: دريا رفتن
a_b7867: با کي ميري؟
hasti200656: شنا كردن
hasti200656: با خوا هرم
hasti200656: با دوستام
a_b7867: خوبه
a_b7867: منم يه زماني بوشهر بودم دريا ميرفتم
hasti200656: خيلي خوبه نه
a_b7867: ولي اونجا فقط مرد ها بودن
hasti200656: پس زنها بهيد باشن
a_b7867: خوب اونجا خطر ناک بود چون کوسه زياد اشت
hasti200656: راست مي گي
a_b7867: منظورم اينه که دختر ها دريا نميرفتن
hasti200656: اهااااااااا
a_b7867: اصلا اوجايي ها خيلي متعصب هستن
a_b7867: شما جنگل هم داريد؟
hasti200656: اووووووووو
hasti200656: تا دلت بخواد
a_b7867: من از جنگل خيلي خوشم مياد
a_b7867: دلم ميخواست تارزان بودم توي جنگل زندگي ميکردم
hasti200656: فيلم شو نگاه كردي
a_b7867: خيلي
hasti200656: من نگاه نكردم
hasti200656: شوشو ديدم
a_b7867: ادم با حيوونا راحت تر ميتونه کنار بياد تا ادما
a_b7867: اونجا فقط طبيعته
hasti200656: ميمون مي گي
a_b7867: ايران که ميمون نداره /داره؟
hasti200656: توي باغ وحش
a_b7867: نه توي جنگلاش/ ولي گراز زياده
a_b7867: سرت شلوغه/
hasti200656: نه
a_b7867: من اگه بخوام برم شمال کجا برم؟
hasti200656: همه جا قشنگه
a_b7867: خوبه
a_b7867: من بايد برم
hasti200656: چرا
a_b7867: بايد دوش بگيرم ميخوام نماز بخونم
a_b7867: =;
hasti200656: :(
hasti200656: =;

 

 

 

a_b7867: سلام
a_b7867: کجايي؟
hasti200656: سلام
a_b7867: کجايي؟
hasti200656: j, ;htdkj
hasti200656: تو كافينت
a_b7867:  پس چرا  اان نميشي
hasti200656: تازه امدم
hasti200656: كلاس داشتم
a_b7867: صبح کجارفتي؟
hasti200656: نميدوني چه اتفاقي افتاد كه
a_b7867: چي شد؟
hasti200656: راستي ما امروز چت كرديم
hasti200656: صبح
a_b7867: حالت خوبه؟
hasti200656: اره
a_b7867: مطمئني؟
hasti200656: اره
a_b7867: خدا را شکر /خوب ميگفتي
hasti200656: خوب تو چه خبر
a_b7867: صبح چي شد که يهو رفتي؟
hasti200656: fhfhl hln
hasti200656: بابام امد
a_b7867:  تو از بابات ميترسي؟
hasti200656: اره
a_b7867: چکارت ميکنه؟
hasti200656: دعوام مي كنه
a_b7867: براي چي؟
hasti200656: ولش كن
a_b7867: مگه تو چکار کردي؟
hasti200656: هيچي
a_b7867: اگه کاري که تو ميکني بده/پس چرا کافي نت باز کرده؟
hasti200656: اميد ول كن الان بازم مياد
a_b7867: باشه / هرچي تو بگي / کلاس چي داشتي؟
hasti200656: از يه چيز ديگه بگو
hasti200656: كامپيوتر
a_b7867: بازم داس؟
hasti200656: نه
hasti200656: ويندوز
hasti200656: داز قبول شدم
a_b7867: ايکس پي؟
a_b7867: مبارکه
a_b7867: شيريني قبولي:-*
hasti200656: بعدا
hasti200656: :">
hasti200656: وب مي دي
a_b7867: چي ميدي/ماچ؟
hasti200656: نه خجالت كشيدم
hasti200656: وب بده
a_b7867: اومد؟
hasti200656: يه بار ديگه
a_b7867: خوبه؟
hasti200656: امد
a_b7867: چکار کنم؟
hasti200656: هيچي
hasti200656: نترسون
a_b7867: نه تو خيلي ميترسي
hasti200656: نه
a_b7867: خوشگل تر شدم؟
hasti200656: اره
a_b7867: اگه گفتي چرا؟
hasti200656: چرا
a_b7867: چون ريش گذاشتم
hasti200656: قبلا هم گذاشته بودي
a_b7867:  بذار اندازه ريش خميني بشه اونوقت
hasti200656: وااااااااااااااااا
a_b7867: من بايد برم

 

 

oo_aa27: سلا متو از کجا اومدي توي ادد ليست من؟
jeenifel2_l00pez: az khodet bepors
oo_aa27: اگه ميدونستم که از تو نمي ÷رسيدم
oo_aa27: او  ي ي ي چه عکس نازي  خودتي؟
jeenifel2_l00pez: aslan to ki hasti?
oo_aa27: من اميد از شيراز
oo_aa27: چطور نمي شناسي؟
oo_aa27: اصلا خودت کي هستي؟
oo_aa27: اي دي منو از کجا اوردي؟
oo_aa27: حضرت عباسي اگه اشنايي و ميخواي منو سر کار بذاري
oo_aa27: اين کارو نکن که اصلا حالن خوب نيست
jeenifel2_l00pez: chi migi to baba
oo_aa27: ok? bay
jeenifel2_l00pez: ghati dari?
oo_aa27: خدا کنه اينطوري باشه که تو ميگي
jeenifel2_l00pez: vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
oo_aa27: الان وقت ندارم ولي بعدا هکت ميکنم
oo_aa27: خدا کنه اشنا نباشي
jeenifel2_l00pez: to oomadi aval oonvaght migi man idto az koja avordam
jeenifel2_l00pez: :-O
oo_aa27: چطوري اومدي توي اين ادد ليست من
jeenifel2_l00pez: man chemidoonam az khodet bepors
jeenifel2_l00pez: X-(
oo_aa27: اره من شروع کردم که بدونم از کجا اومدي تو ادد ليستم
oo_aa27: اين ادليست مخفي منه خواهش ميکنم اگه کسي بهت داده بمن بگو
jeenifel2_l00pez: bavar kon man aslan toro nemishnasam
jeenifel2_l00pez: man tehranam
jeenifel2_l00pez: ba to che kar daram?
oo_aa27: خدا کنه من اشتباه کرده باشم
oo_aa27: پس بخششيد
oo_aa27: =;
jeenifel2_l00pez: lotfan mano pak kon
jeenifel2_l00pez: az listet
jeenifel2_l00pez: =;

 

 

oo_aa26: ?????
julianathescient: salam
julianathescient: khobi?
julianathescient: che ajab
oo_aa26: ??? ????/?? ??????
oo_aa26: ???? ?? ??????
julianathescient: rasty in id manam add kon
julianathescient: ok?
julianathescient: media_18_2005
oo_aa26: ok
julianathescient: mer30
oo_aa26: ?????
oo_aa26: ???? ?????? ?????? ??? ?? ???? ??? ???? ???? ???? ??? ???
julianathescient: mashhad
julianathescient: ba ki chat kardy????????
oo_aa26: ??? ??? ??? ??? ????? ?? ??????
julianathescient: na az tehran hastam
oo_aa26: ?? ??? ???? ??? ???? ???? ??? ??? ????????
julianathescient: chiiiiiiiiiii?????????
julianathescient: ba ki chat kardy pesar?
oo_aa26: ????? ????? ?? ??? ???? ????? ????? ????
julianathescient: media 18 tehran
oo_aa26: ?? ?? ???? ??? ????? ???  ????? ?? ????
julianathescient: agha omid behem bar khord
oo_aa26: ?????  ???? ??????
julianathescient: khely
julianathescient: mano yadet raft?
oo_aa26: ?? ??? ????? ?????? ???
julianathescient: ok
julianathescient: khob chi shod???
julianathescient: eshtebah kardy
oo_aa26: ???? ???? ???????
oo_aa26: ?? 12
oo_aa26: ??? ????? ????
julianathescient: to az tehran hasty?
julianathescient: ok
julianathescient: shahid araghy
oo_aa26: ?? ?? ??????
julianathescient: ok
julianathescient: midoonam valy gofty 12 goftam az teh hasty
oo_aa26: ??? ????? ?????
julianathescient: begam?
oo_aa26: ?? ???
julianathescient: begam kojast?
oo_aa26: ???
julianathescient: khaje abdolah abdolah
julianathescient: nazdike oonjast
oo_aa26: ?????? ??/???/????/???? ????/??/
oo_aa26: ????
julianathescient: hanooz ehsaseto faramoosh nakardy?
julianathescient: ok
julianathescient: soalam ro didy?
oo_aa26: ??? ?  ???????
julianathescient: ehsaset nesbate be man faramoosh nakardy?
oo_aa26: ?? ?? ???? ?? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ??????? ???? ?????
julianathescient: eshtebah na
julianathescient: mikham bedoonam faramoosh kardy ya na?
oo_aa26: ?? ???
julianathescient: bala ro negah mibiny?
oo_aa26: ?? ?????? ?? ?? ?????? ??? ???
julianathescient: ok
julianathescient: chera?
oo_aa26: ????
oo_aa26:  ??????? /???? ???
oo_aa26: ???
julianathescient: khobe?
julianathescient: chera ?
oo_aa26: lk
oo_aa26: ???????? ?

 

 

oo_aa26: ???? ?? ?? ?? ?????
media_18_2005: salam oon rooz chi shod?
oo_aa26: ?? ???
media_18_2005: ok
oo_aa26: ?? ??? ?? ??????
oo_aa26: ???? ?? ??? ???
media_18_2005: pas koja?
oo_aa26: ??? ????
oo_aa26: ??? ??? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ????? ??
oo_aa26: ????
media_18_2005: are hastam
oo_aa26: ?? ?? ?????
media_18_2005: media
oo_aa26: ?? ???? ?? ?????
oo_aa26: ??? ???
oo_aa26: ??? ??????
oo_aa26: ????? ??? ????
oo_aa26: ???? ????? ??? ???????
media_18_2005: chiiiiiiiiii??????????
oo_aa26: ?????? ??? ?????? ????
oo_aa26: ?????
oo_aa26: ???? /????/?? ????
media_18_2005: vase chi emtehan
media_18_2005: are hastam
oo_aa26: ?????
oo_aa26: ???? /?????/???/
media_18_2005: are hastam
media_18_2005: begoo
oo_aa26: ?? ?? ?? ??? ???? ????/18?????/????
media_18_2005: chera inghadr dc mishy?
media_18_2005: are 18 salame yany chi?
oo_aa26: ???/????/17???? ???
media_18_2005: na 18 salesh bood bebin be kol yadet rafte
media_18_2005: ?
oo_aa26: ????? ?? 20 ????
oo_aa26: ???? ?????/????/????? :???? ?? ????
media_18_2005: ok
oo_aa26: ???? ?? ??? ???? ???
media_18_2005: ok
oo_aa26: ?? ???? ????
media_18_2005: chio chi kar kony?
oo_aa26: ?? ??? ?? ???/?? ?? ???????
media_18_2005: chi?
oo_aa26: ???? ??????
oo_aa26: ?? ?? ?? ????
media_18_2005: julia esme id mane & media esme khodame
media_18_2005: JulianatheScient
oo_aa26: ?? ?? ??????? ?? ?? ??? ?????
media_18_2005: chon be kol mano yadet raft
oo_aa26: ?? ??? ?? ????? ?????? ????
oo_aa26: ???
media_18_2005: khob man hastam mikhay beram ba oon yeky id khodam biam
media_18_2005: ?
media_18_2005: JulianatheScient
media_18_2005: are?
oo_aa26: ???
media_18_2005: ok
media_18_2005: p[as felan

 

 

julianathescient: salam
julianathescient: oomadam
julianathescient: khoobe?
julianathescient: omid hasty?
oo_aa26: ???
oo_aa26: ???? ?? ????
julianathescient: ok
julianathescient: khob begoo
oo_aa26: ?? ???? ?? ????
julianathescient: az chi?
oo_aa26: ?? ????? ???? ??? ??? ?? ?? ????
julianathescient: na khodam hastam
oo_aa26: ??? ?? ???
julianathescient: tahghighet chi shod?
oo_aa26: ???? ????? ??
julianathescient: chera?
oo_aa26: ?? ???
julianathescient: ok
oo_aa26: ??? ????? ???? ????
oo_aa26: ?? ?? ???? ??????
julianathescient: ok
oo_aa26: ??? ??? ??? ?? ?? ??????
oo_aa26: ???? ?????? ??????
oo_aa26: ??? ????
julianathescient: na
oo_aa26: ??? ? ????? ?? ?? ?????
julianathescient: khob
oo_aa26: ?? ????? ??????/??? ??????/
julianathescient: khob
oo_aa26: ?? ???? ???? ?? ?? ??????? ????
julianathescient: khob
oo_aa26: ????? ?????? ???? ????? ??????
julianathescient: khob
oo_aa26: ???? ???
julianathescient: na hastam
julianathescient: begoo
oo_aa26: khob?
oo_aa26: ? ?? ??? ?? ??? ??? ???
julianathescient: chi?
oo_aa26: ??? ???? ?? ????? ???? ????? ?????
oo_aa26: ???? ????? ???
julianathescient: khob
oo_aa26: ?? ?? ??? ?????? ???? ?? ?? ??? ?????? ????? ?? ??
oo_aa26: ?????/??????/?? ?????/???? ????
oo_aa26: ????? ??????
oo_aa26: ???? ???
oo_aa26: ???? ???? ???? ????? ??????? ??????/
oo_aa26: ?????!!
oo_aa26: ?????

 

 

 

oo_aa26: مزاحمت نميشم /فقط سلام
julianathescient: salam
julianathescient: khobi?
julianathescient: che khabara?
oo_aa26: مرسي  تو چطوري؟
julianathescient: bad nistam valy..................
oo_aa26: اين از اون ولي ها بود
oo_aa26: ولي چي/؟
julianathescient: dirooz raftam kooh
julianathescient: ba soorat raftam too sakhre
oo_aa26: کجا؟
oo_aa26: دربند؟
julianathescient: are darband
oo_aa26: کسي هلت داد؟
julianathescient: are
oo_aa26: حالت خوبه؟ طوريت نشده؟ صورتت چي؟
julianathescient: 1 pesare az oon aval donbalam bood ta vaghty mikhastam beram manam mahalesh nazashtam ke holam dad
oo_aa26: در بند هميشه همينطوره مخصوصا پنجشنبه وجمعه
julianathescient: are
julianathescient: dige nemiram
oo_aa26: از اوين برو پلنگ چال
julianathescient: chiiiiiiiiiiii????????????
oo_aa26: اون مسير خوبيه ادماي خوبي هم اونورا ميرن
oo_aa26: از کنار دانشگاه شهيد بهشتي
julianathescient: ta behal naraftam
oo_aa26: من زماني که تهرون دانشجو بودم عضو کلوپ کوهنوردي دماوند بودم
julianathescient: che khoob
oo_aa26: تمام مسيرها را رفتم
julianathescient: khob bekoja resid????????
julianathescient: lam
oo_aa26: توي کوه ادم عوض ميشه
julianathescient: are
julianathescient: bebin man baiad beram
julianathescient: ok?
julianathescient: farda sobh saat 7
oo_aa26: حيف که بخصوص تابستونا دربند افتضاحه
oo_aa26: باشه
oo_aa26: =;:-*
julianathescient: pas ta farda saat 7 sobh
julianathescient: bye

 

 

 

oo_aa26: سلام برگشتي؟
julianathescient: salam
julianathescient: khobi?
julianathescient: are bargashtam
oo_aa26:  صورتت طوري نشده؟
julianathescient: zakhm shode
oo_aa26: هيچکس همراهت نبود؟
julianathescient: na]
oo_aa26: تنهايي ميري کوه؟
julianathescient: are
julianathescient: melody ke nemiad
oo_aa26: کي؟
julianathescient: melody
julianathescient: khaharam
oo_aa26: خواهرته يا دوستت؟
oo_aa26: ok
oo_aa26: تنبله؟ميخوابه؟
julianathescient: are tanbal
oo_aa26: واقعا اسمش ملوديه؟
julianathescient: are
julianathescient: chetor?
oo_aa26: ناراحت نشيا اينم شد اسم؟
julianathescient: ok
oo_aa26: من 17 ساله موسيقي کار ميکنم انواع ملودي ها را ميشناسم
oo_aa26: ولي تا حالا نديده بودم اسم کسي ملودي باشه
julianathescient: ok
oo_aa26: تو رابطه ات با موسيقي چطو ره؟
julianathescient: man gitar doost daram alan 5 sale gitar mizanam
oo_aa26: جاز؟/فلامينکو؟/کلاسيک؟
julianathescient: klasic
oo_aa26: الا ن  کدوم کتابو ميزني؟
julianathescient: man ketab nemizanam pishe doost babam kar mikonam & hamin tory behem yad mide alan music tamam ahang haye irany ra ba gitar baladam

 

 

 

ba_vafa6: سلام /خوبي؟
khazan_222000: salaaaaaaaam
khazan_222000: mersi
khazan_222000: ahvale shoma?
ba_vafa6: اخرش توفيق زيارتتون دست داد
khazan_222000: :">
ba_vafa6: چه خبر؟
khazan_222000: ekhtiar darin
khazan_222000: shoma ke dige setare soheil shodi
ba_vafa6: کم سعدتي منه
ba_vafa6: سعادتي
khazan_222000: ye pishnahad daram
ba_vafa6: بفرماييد
khazan_222000: idto avaz kon begzar bi vafa6
ba_vafa6: بي وفا 7 بهتره
khazan_222000: :))
ba_vafa6: ورژنش بالا تره
khazan_222000: are
khazan_222000: khob bashe begzar 7
ba_vafa6: خوب موافقم من بي وفا ./شما چي؟
khazan_222000: harchi shoma befarmaid
khazan_222000: man chi bezaram?
ba_vafa6: بهار /به جاي خزان
khazan_222000: :)bashe
ba_vafa6: چون وقتي دارمت لپم گل ميندازه:">
khazan_222000: :">;))
khazan_222000: mersi
ba_vafa6: موسيقي رو چکار کردي؟
khazan_222000: hichi
khazan_222000: felan hamechizi jam kardam
ba_vafa6: اماده اي براي امتحان؟
khazan_222000: mage emtehan keye?
ba_vafa6: نميدونم/گفتم شايد نزديک باشه /ازاد کي اعلام ميشه؟
khazan_222000: fekr konam 3shanbe
ba_vafa6: کاش شيراز قبول ميشدي
khazan_222000: sale pish ke az yeknafar porsidam goft aban bia inja emtehan bede
khazan_222000: akhe shiraz nazadam
khazan_222000: vali agar azad ghabol besham
khazan_222000: hatmane hatman 1 term enteghali miam shiraz
ba_vafa6: ازاد شيراز از امسال موسيقي هم گذاشته
khazan_222000: che khob
ba_vafa6: اگه نياي من مجبور ميشم بيام اصفهان
khazan_222000: hatman bia esfahan
khazan_222000: khoshhal misham
khazan_222000: kheyli ziad
ba_vafa6: چه عجب /نميدونستم اصفهاني ها هم مهمون نوازن
khazan_222000: :))
khazan_222000: mage nistan?
ba_vafa6: از ادرس دادن شون پيداست:D
khazan_222000: :))
khazan_222000: oonam dalile mehmoon navazishoone
khazan_222000: bazi addressharo balad nistan
khazan_222000: baraye inke mardom sardargom nashan ye address midan
ba_vafa6: البته براي پيشرفت صنعت هتل داري
khazan_222000: :D
khazan_222000: khode man agar azam beporan 33pol kojast migam nemidonam
ba_vafa6: من از سمت پل شهرستاني ميام
khazan_222000: :)az oontaraf ke biay sare rah hameye polharo mibini
ba_vafa6: بعدش هم بايد دور بزنم برکردم شيراز بگم هر چي راجع به مهمون نوازي اصفهاني ها گفتن کم گفتن
khazan_222000: :))
ba_vafa6: ميتوني ادرس منو ياد داشت کني که اگه اومدي شيراز  سر در گم نشي
khazan_222000: :">mersi mamnoon
ba_vafa6: پل معالي اباد/کوچه44 جنگلي/درب دوم سمت چپ
khazan_222000: mersiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ba_vafa6: تلفن محل کارم 0711_6243690
khazan_222000: mamnoon:">

 

 

 

khazan_222000: salam
khazan_222000: khoobi?
khazan_222000: com dorost shod?
ba_vafa6: سلام
ba_vafa6: دارم باهاش ميجنگم
ba_vafa6: هستي؟
khazan_222000: eeeee hasti?
khazan_222000: :-O
khazan_222000: :)omidvaram zodtar dorost beshe
ba_vafa6: يه کمي راه افتاده ولي صدا نداره
khazan_222000: khob eshkali nadare
ba_vafa6: اين چشم کيه؟
khazan_222000: ;)shayad man
khazan_222000: ;;)
ba_vafa6: زير ابرو بر ميداري؟ نه بابا اين حد اقل 40 سالشه
khazan_222000: :D
khazan_222000: are barmidaram
khazan_222000: shokhi kardam in cheshme man nist ,akhe cheshme man kheeeeeeeeyli khoshgeltar az ine ;)):">:D
ba_vafa6: منم هروقت ريشم رو کوتاه ميکنم ميگم زير ابرو برداشتم /چون ريش زبر ابرو هه
khazan_222000: :))
khazan_222000: khob che khabar?
ba_vafa6: از دانشگاه ازاد خبري نشد؟
khazan_222000: na shanbe sobh mizanan too roozname
ba_vafa6: کي ميزنن توي اينتر نت؟
khazan_222000: nemizanan
ba_vafa6: :-O
ba_vafa6: را؟
ba_vafa6: چرا؟
khazan_222000: manam taajob kardam vali dostam migoftan elam kardan toye intarnet nemizanan
khazan_222000: faghat rozname farhikhtegan ,albate agar esme roznamash dorost yadam monde bashe
ba_vafa6: واقعا که.....
khazan_222000: movafegham
ba_vafa6: دانشگاهي که اقاي جاسبي راه بندازه همينه ديگه
khazan_222000: :D
khazan_222000: hosele dari bahse rooze ghablo edame bedim?
ba_vafa6: اصلا براي همين اومدم
khazan_222000: :)khoshhalam
ba_vafa6: به اونجا رسيديم که روح قوي وسالم دچار نا اميدي نميشه
khazan_222000: doroste
ba_vafa6: حالا بگو چه چيزي روح رو قوي ميکنه وسالم نگه ميداره
khazan_222000: omid
ba_vafa6: اون که خودش يه متغير تابع روحه
ba_vafa6: البته جوابت ايهام داشت:D
khazan_222000: ;)
khazan_222000: roohe adam khodesh hamishe ghavi  mimoone
khazan_222000: man fekr nemikonam chizi niaz dashte bashe baraye ghavi bodan
khazan_222000: vali bekhatere nazdikie ziadi ke be ravan dare
khazan_222000: oon ravane ke gahi oghat rooho tahte tasire khodesh gharar mide
khazan_222000: vali bekhatere inke rooh naomidi nadare dobare mesle ghabl mishe
khazan_222000: va indafe rooh rooye ravan tasir migzare
khazan_222000: va adam dobare omidvar mishe
ba_vafa6: ببين من دنبال پيشگيري از نا اميدي هستم /نه درمانش
khazan_222000: aha
khazan_222000: pishgiri az naomidi kare sakhtie
ba_vafa6: بايد ساختاري در روح کامل بشه
ba_vafa6: بر خلاف تو من فکر ميکنم روح تغيير پذيره
khazan_222000: chera?
ba_vafa6: ما از لحاظ شخصيتي تغريبا اعتقادات متغيري داريم /مثلا به تدريج نسبت به مسائل ديگاه هاي تازه اي پيدا ميکنيم
ba_vafa6: واين ديدگاه ها رشد روحي رو نشون ميده /رشد هم نوعي تغييره
khazan_222000: mishe aval begi be nazaret tafavote beine roh va ravan chie?
ba_vafa6: روح يک جوهر مستقله که من واقعي رو تشکيل ميده /روان سيستم عصبي ومغز وکنش و واکنشهاي ضمير نا خود اگاه وغريزه است
khazan_222000: va shabahateshoon chie?
ba_vafa6: اصلان شباهتي ندارن ولي بر هم تاثير ميذارن که نهايتا اون تاثير در انسان مشاهده ميشه
khazan_222000: oon bala gofti didgahe adamha nesbat be bazi chizha avaz mishe va rosh mikone ke in roshd yani taghire rooh.doroste?
ba_vafa6: اين رشد اعتقادي تغيير روحه
khazan_222000: khob in roshde eteghadi dar jehate taalie
khazan_222000: na pasraft
khazan_222000: banabar in taghire rooh dar jehate mosbate
ba_vafa6: در صورتي که رشد سواد تغيير روانه
ba_vafa6: نه
ba_vafa6: ميتونه تغيير از جهت مثبت به منفي هم باشه
khazan_222000: mishe mesal bezani?
ba_vafa6: چون ادما بد هم ميشن
ba_vafa6: مثلا کساني که سود جامعه رو به نفع خودشون پايمال ميکنن
ba_vafa6: اونا اول طرفدار عدالتن
ba_vafa6: بعد خودشون نقضش ميکنن
khazan_222000: khob oonha rooho ravaneshoon az aval kharab boode
khazan_222000: tarafdare edalate be nafe khodeshoon
khazan_222000: na be nafe mardom
khazan_222000: edalati ke migan faghat shoare
ba_vafa6: به چه دليلي ميگي از اول؟
ba_vafa6: وقتي بچه بودن که مثل بقيه بودن
khazan_222000: chon fekrhayi ke toosareshoon dashtan be tadrij roshd mikone
khazan_222000: doroste
khazan_222000: taslim
khazan_222000: :D
khazan_222000: inja kam avordam
ba_vafa6: خوب حالا بگو چه چيزي ميتونه روح رو کامل و سالم کنه؟
khazan_222000: nemidonam
khazan_222000: khob kheyli chizha
khazan_222000: mosbat andishi
khazan_222000: eshgh
ba_vafa6: چرا  خسته شدي؟
khazan_222000: na khaste nashodam aslan
khazan_222000: vali motoasefane be andazeye to nemifahmam:(
ba_vafa6: يه برنامه ي مخصوص روح
ba_vafa6: منم وقتي با تو حرف ميزنم اين چيزا رو پيدا ميکنم3.
khazan_222000: :)
khazan_222000: che jaleb
khazan_222000: barnameye makhsoose rooh begam ke baese
khazan_222000: salem boodan va kamel shodan rooh beshe?
ba_vafa6: اره
khazan_222000: fekr mikonam ghavitarin va behtarin rahesh ertebat ba khoda va manaviat bashe
ba_vafa6: درسته /ولي به اين نميگن برنامه ميگن راه

 

 

ba_vafa6: سلام/غافلگير
khazan_222000: salaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
khazan_222000: khoobi?
ba_vafa6: ويندوز جديدي مبارک
khazan_222000: :(
khazan_222000: mersi
khazan_222000: vali kheyli bad shod
khazan_222000: chikar kardi?belakhare com dorost shod?
ba_vafa6: نه من همه رو دارم
ba_vafa6: اره
ba_vafa6: من ميفروشم
khazan_222000: pas badan emkanesh hast ke baram befresti?
ba_vafa6: بايد امتحان کنم
khazan_222000: mersiiiiiiiiiiiiiiiiii mamnoon
khazan_222000: ok
khazan_222000: bashe
ba_vafa6: ba_vafa6: ???? /?????
khazan_222000: salaaaaaaaam
khazan_222000: mersi
khazan_222000: ahvale shoma?
ba_vafa6: ???? ????? ???????? ??? ???
khazan_222000: :">
ba_vafa6: ?? ????
khazan_222000: ekhtiar darin
khazan_222000: shoma ke dige setare soheil shodi
ba_vafa6: ?? ????? ???
ba_vafa6: ??????
khazan_222000: ye pishnahad daram
ba_vafa6: ????????
khazan_222000: idto avaz kon begzar bi vafa6
ba_vafa6: ?? ??? 7 ?????
khazan_222000: :))
ba_vafa6: ????? ???? ???
khazan_222000: are
khazan_222000: khob bashe begzar 7
ba_vafa6: ??? ?????? ?? ?? ??? ./??? ???
khazan_222000: harchi shoma befarmaid
khazan_222000: man chi bezaram?
ba_vafa6: ???? /?? ??? ????
khazan_222000: :)bashe
ba_vafa6: ??? ???? ????? ??? ?? ???????:">
khazan_222000: :">;))
khazan_222000: mersi
ba_vafa6: ?
ba_vafa6: اين يکيش
khazan_222000: :((
khazan_222000: intori sohbathaye to nemiad
ba_vafa6: ويندوزت کامل نصب نشده
khazan_222000: :(
ba_vafa6: بايد فارسي رو براش تعريف کني
ba_vafa6: برو کنترل پانل
khazan_222000: farsi dare
ba_vafa6: داره ولي تعريف نشده
khazan_222000: kojast?
ba_vafa6: بعد  برو  لنگويج
ba_vafa6: از سيستم برو لنگويج
ba_vafa6: اونجا تعريفش کن
khazan_222000: bashe
ba_vafa6: بعد من برات کپي و پيس ميکنم
khazan_222000: bashe mersi
ba_vafa6: بذار براي يه روز ديگه
khazan_222000: bashe
ba_vafa6: ديگه چه خبر؟
ba_vafa6: از دانشگاه؟
khazan_222000: salamati
khazan_222000: ghabol shodam vali
khazan_222000: nemidonam kodomesh behtare baram
ba_vafa6: شيريني يادت نره
khazan_222000: :Dchaaaaaaaaaaaaashm
khazan_222000: hatman
ba_vafa6: چي ا  قبول شدي؟
khazan_222000: modiriat bima
khazan_222000: rahnamai moshavere
ba_vafa6: مديريت چي؟
khazan_222000: bime
ba_vafa6: اهان
ba_vafa6: مشاوره بهتره
khazan_222000: benazaret kodoom behtare?
ba_vafa6: چون توي اين مملکت تموم مديران بدون تخصص گزينش ميشن ولي همه به مشاور متخصص مراجعه ميکنن
khazan_222000: chera?
ba_vafa6: بازار کارش تضمين شده است
khazan_222000: :D
khazan_222000: ok
khazan_222000: mersi az rahnamait
khazan_222000: mamnoonam
ba_vafa6: خواهش /خوب شيريني چي ميدي؟
khazan_222000: harchi shoma befarmaid
ba_vafa6: من هر چي باشه قانعم /خودت و  کرمت
khazan_222000: khob?
khazan_222000: shirini chi mikhay?
ba_vafa6: هر چه از دوست رسد نيکوست
khazan_222000: :D
ba_vafa6: ؟
khazan_222000: mersi
khazan_222000: hala ye pishnahad bede
ba_vafa6: هستي؟
ba_vafa6: نميدونم
khazan_222000: :)
khazan_222000: esf nemiay?
ba_vafa6: من تا حالا از اصفهاني ها شيريني نگرفتم
ba_vafa6: من ديشب اصفهان بودم
khazan_222000: janam?
khazan_222000: migam esf nemiay?
ba_vafa6: ميگم ديشب اصفهان بودم الان نيم ساعته رسيدم شيراز
khazan_222000: :-O
khazan_222000: shookhi mikoni
khazan_222000: dishab inja bodi?
ba_vafa6: اره از تهرون اومدم نصفه شب اصفهان بوديم
khazan_222000: indafe shirini migiri
khazan_222000: :)
ba_vafa6: ايشالله
ba_vafa6: سعي ميکنم باور کنم که يه اصفهاني حاضر شده شيرني بده
khazan_222000: begoo dige
ba_vafa6: چي بگم؟
khazan_222000: =))
ba_vafa6: :-O
khazan_222000: =))
ba_vafa6: پس شوخي کردي
khazan_222000: begoo shirini chi mikhay
khazan_222000: mikham bebinam salighat chetorie
khazan_222000: chie?
ba_vafa6: پس تو ميخواي سليقه منو بدوني /قصد شيريني دادن نداري
khazan_222000: nabekhoda
khazan_222000: jedi goftam
khazan_222000: mikham khodet begi shirini chi mikhay
khazan_222000: harchi gofti ghabol
khazan_222000: :))
khazan_222000: na
ba_vafa6: هيچوقت به هيچکس حتي توي دنياي مجازي نگو که هر چي بگي قبوله چون بعدا نا چار مي شي بزني زيرش
khazan_222000: begoo dige
khazan_222000: :))
khazan_222000: bashe
ba_vafa6: من از خير شيريني گذشتم همين که قبول شدي خودش يه عالم ارزش داره
khazan_222000: hala ye pishnahad bede
khazan_222000: mersi mamnoon
khazan_222000: @};-
khazan_222000: in ye shirinie naghabel:D:">
khazan_222000: @};-
khazan_222000: baghiasham vaghti ke omadi esf
ba_vafa6: من نيم ساعت ديگه سعي ميکنم  اان بشم /هستي؟
khazan_222000: are hastam
ba_vafa6: مهمون اومد
ba_vafa6: ببخش
ba_vafa6: ميام

 

ba_vafa6: هنوز هستي؟
ba_vafa6: من نا چار شدم اي دي عوض کنم
ba_vafa6: oo_aa
sanamlove_420: تو کي استي
ba_vafa6: الان صحبت ميکرديم من ديسکانکت شدم
ba_vafa6: گفتي از ايراني /کدوم شهر؟
ba_vafa6: من اميدم
ba_vafa6: اگه سرت شلوغه من برم
sanamlove_420: ببخشيد من نفهميدم
ba_vafa6: احتمالا محيط قبلي ويروسي بوده
ba_vafa6: سيستم من حساسه خودش قطع ميکنه
ba_vafa6: خوب نگفتي از کدوم شهر
sanamlove_420: از تهران
ba_vafa6: من دوران دانشجويي تهران بودم
ba_vafa6: کدوم محل؟
ba_vafa6: صنم هستي؟
sanamlove_420: :-*
ba_vafa6: من خيلي دلم براي ايران و بخصوص شهرم شيراز تنگ شده
ba_vafa6: :">
sanamlove_420: تو حالا کجائي
ba_vafa6: قزاقستان
ba_vafa6: اين جا خيلي کسالت اوره
sanamlove_420: ان جا به چي رفتي
ba_vafa6: ادامه تحصيل
sanamlove_420: خوب چي تحصيل ميکني
ba_vafa6: socialogy
ba_vafa6: که خودمون ميگيم جامعه شناسي
ba_vafa6: تو چي مي خوني/
sanamlove_420: خوب اسم تو چه
ba_vafa6: اميد
ba_vafa6: به همين زودي يادت رفت؟
sanamlove_420: من حقوق ميخوانم
sanamlove_420: ببخشي
ba_vafa6: کدوم دانشکده؟
sanamlove_420: دانکشده حقوق لندن
ba_vafa6: OH that,s very high
sanamlove_420: خوب دگه
ba_vafa6: عاليه
ba_vafa6: چند سالته؟
sanamlove_420: 19
sanamlove_420: تو جند سال استي تحصيل چي وقت تمام ميشه
ba_vafa6: پس بايد اخر ليسانست باشي
ba_vafa6: من26سالمه/تز  پايان دوره ام تا دو ماه ديگه تموم ميشه
sanamlove_420: are to chi
ba_vafa6: من/P.H.D
ba_vafa6: تو خيلي  با فارسي اشنا نيستي /چرا؟
sanamlove_420: استم مگر زياد نه
ba_vafa6: لهجه داري /تاجيک هاي اينجا هم همينطورن
sanamlove_420: مامونم تاجيکي
ba_vafa6: و پدرت؟
sanamlove_420: az iran
ba_vafa6: ساکن کجا هستين؟
sanamlove_420: teh
ba_vafa6: کجاي تهروون؟
sanamlove_420: نمي دانم
ba_vafa6: تو همصحبت خيلي خوبي هستي
sanamlove_420: ممنون قربان سرت بشم
ba_vafa6: دوست داري  در مورد چي حرف بزنيم؟
sanamlove_420: هر چي تو دوست داري
ba_vafa6: love
sanamlove_420: good
ba_vafa6: قلب من شاد شد
sanamlove_420: ممنون تو
sanamlove_420: زود باش دگه بگو
ba_vafa6: تو چه کسي را دوست داري؟
sanamlove_420: آدمي خوب  وراست را
ba_vafa6: من کسي را دوست دارم که با من مهربان باشد
sanamlove_420: من مهربان نيستم
ba_vafa6: چرا؟
sanamlove_420: خانواده ات در ايران است
ba_vafa6: بله
sanamlove_420: تو تنها استي
ba_vafa6: خانواده تو کجاست؟
ba_vafa6: من خيلي تنها هستم
sanamlove_420: دوست نداري
ba_vafa6: دوست مهربان ندارم
sanamlove_420: من دوست تو باشم
ba_vafa6: حاضري؟
sanamlove_420: اري
sanamlove_420: اگر تو بخواي
ba_vafa6: من براي تو دوستي خوب وراست خواهم شد
ba_vafa6: وتورا دوست دارم
sanamlove_420: من هم کوشش ميکنم همين طور باشم
ba_vafa6: من يک روز به تهران ميايم
ba_vafa6: فقط براي ديدن تو
ba_vafa6: تو تهران ميماني؟
sanamlove_420: من که در تهران نيستم
ba_vafa6: هر جا باشي ميايم
ba_vafa6: کجايي؟
sanamlove_420: لندن
ba_vafa6: where in londan?
sanamlove_420: شهر کنت
ba_vafa6: Adress  & tel?
sanamlove_420: اگر بخواهي من به تو تيلفون ميزنم
ba_vafa6: ok
ba_vafa6: 0711_6243690
ba_vafa6: ok?
sanamlove_420: :-*
ba_vafa6: دوست خوب  به من اعتماد ندارد
ba_vafa6: اما من تو را دوست دارم چون قول دادم اعتماد ميکنم
sanamlove_420: چرا من اعتماد ميکنم
ba_vafa6: مهم اين است که ما دوست هستيم
sanamlove_420: خوب است
ba_vafa6: و خواهر وبرادر ها يت کجا هستند؟
sanamlove_420: همين جا از تو کجا
ba_vafa6: ايران
sanamlove_420: يه چيز بگم قهر نمي شي
ba_vafa6: نه
ba_vafa6: قول ميدم
sanamlove_420: گاهي سکس داشتي
ba_vafa6: خيلي
sanamlove_420: با کي ها با پسر يا دختر
ba_vafa6: زن
sanamlove_420: با پسر چي
ba_vafa6: نه من خودم پسرم
sanamlove_420: اين جا ايران ها زيادش سکس با پسر دارن
ba_vafa6: يعني هم جنس بازي؟
sanamlove_420: اري
sanamlove_420: تو کردي گاهي
ba_vafa6: خيلي بد
sanamlove_420: تو نداشتي
ba_vafa6: هر گز
sanamlove_420: خوب کار نيست دوست نداري
ba_vafa6: من سکس را دوست ندارم
sanamlove_420: خوب است چي را دوست داري
ba_vafa6: قبلا هم زنها من را مجبور مي کردند
ba_vafa6: مهرباني ودوستي
sanamlove_420: چطور مجبور ميکردن اگر تو نمي خواستي
ba_vafa6: خوب زنها هر کاري بخواهند ميکنند و من هم بي تجربه بودم
sanamlove_420: حالا چي
ba_vafa6: من دلم براي ايران تنگ شده وهيچ چيز جاي انرا نميگيرد
ba_vafa6: کسي را که خيلي دوستش داشتم اعدام کردند
sanamlove_420: خوب دگه وقت گم مانده مواظب درست باش ميري بخير
sanamlove_420: کي بود او
ba_vafa6:  و دوست دارم کنار او بميرم
ba_vafa6: عشقم بود
ba_vafa6: حالا من از او دورم
sanamlove_420: آخر کي بود
ba_vafa6: کسي که مهربان بود فرخ
sanamlove_420: عاشق او بودي
ba_vafa6: من بايد گريه کنم /خدا حافظ
sanamlove_420: چي وقت ميآيي
sanamlove_420: گريه نکن من هم براي تو گريه خواهم کرد
ba_vafa6: اميد وارم دوست خوبي برايت باشم/
sanamlove_420: ادرس ميل خود را برايم ميدي
ba_vafa6: هفت ساعت بعد ميايم
sanamlove_420: ادرس ميدي حالا
ba_vafa6: ba_vafa6@ yahoo.com
ba_vafa6: =;:-*

 

 

ba_vafa6: سلام/غافلگير
khazan_222000: salaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
khazan_222000: khoobi?
ba_vafa6: ويندوز جديدي مبارک
khazan_222000: :(
khazan_222000: mersi
khazan_222000: vali kheyli bad shod
khazan_222000: chikar kardi?belakhare com dorost shod?
ba_vafa6: نه من همه رو دارم
ba_vafa6: اره
ba_vafa6: من ميفروشم
khazan_222000: pas badan emkanesh hast ke baram befresti?
ba_vafa6: بايد امتحان کنم
khazan_222000: mersiiiiiiiiiiiiiiiiii mamnoon
khazan_222000: ok
khazan_222000: bashe
ba_vafa6: ba_vafa6: ???? /?????
khazan_222000: salaaaaaaaam
khazan_222000: mersi
khazan_222000: ahvale shoma?
ba_vafa6: ???? ????? ???????? ??? ???
khazan_222000: :">
ba_vafa6: ?? ????
khazan_222000: ekhtiar darin
khazan_222000: shoma ke dige setare soheil shodi
ba_vafa6: ?? ????? ???
ba_vafa6: ??????
khazan_222000: ye pishnahad daram
ba_vafa6: ????????
khazan_222000: idto avaz kon begzar bi vafa6
ba_vafa6: ?? ??? 7 ?????
khazan_222000: :))
ba_vafa6: ????? ???? ???
khazan_222000: are
khazan_222000: khob bashe begzar 7
ba_vafa6: ??? ?????? ?? ?? ??? ./??? ???
khazan_222000: harchi shoma befarmaid
khazan_222000: man chi bezaram?
ba_vafa6: ???? /?? ??? ????
khazan_222000: :)bashe
ba_vafa6: ??? ???? ????? ??? ?? ???????:">
khazan_222000: :">;))
khazan_222000: mersi
ba_vafa6: ?
ba_vafa6: اين يکيش
khazan_222000: :((
khazan_222000: intori sohbathaye to nemiad
ba_vafa6: ويندوزت کامل نصب نشده
khazan_222000: :(
ba_vafa6: بايد فارسي رو براش تعريف کني
ba_vafa6: برو کنترل پانل
khazan_222000: farsi dare
ba_vafa6: داره ولي تعريف نشده
khazan_222000: kojast?
ba_vafa6: بعد  برو  لنگويج
ba_vafa6: از سيستم برو لنگويج
ba_vafa6: اونجا تعريفش کن
khazan_222000: bashe
ba_vafa6: بعد من برات کپي و پيس ميکنم
khazan_222000: bashe mersi
ba_vafa6: بذار براي يه روز ديگه
khazan_222000: bashe
ba_vafa6: ديگه چه خبر؟
ba_vafa6: از دانشگاه؟
khazan_222000: salamati
khazan_222000: ghabol shodam vali
khazan_222000: nemidonam kodomesh behtare baram
ba_vafa6: شيريني يادت نره
khazan_222000: :Dchaaaaaaaaaaaaashm
khazan_222000: hatman
ba_vafa6: چي ا  قبول شدي؟
khazan_222000: modiriat bima
khazan_222000: rahnamai moshavere
ba_vafa6: مديريت چي؟
khazan_222000: bime
ba_vafa6: اهان
ba_vafa6: مشاوره بهتره
khazan_222000: benazaret kodoom behtare?
ba_vafa6: چون توي اين مملکت تموم مديران بدون تخصص گزينش ميشن ولي همه به مشاور متخصص مراجعه ميکنن
khazan_222000: chera?
ba_vafa6: بازار کارش تضمين شده است
khazan_222000: :D
khazan_222000: ok
khazan_222000: mersi az rahnamait
khazan_222000: mamnoonam
ba_vafa6: خواهش /خوب شيريني چي ميدي؟
khazan_222000: harchi shoma befarmaid
ba_vafa6: من هر چي باشه قانعم /خودت و  کرمت
khazan_222000: khob?
khazan_222000: shirini chi mikhay?
ba_vafa6: هر چه از دوست رسد نيکوست
khazan_222000: :D
ba_vafa6: ؟
khazan_222000: mersi
khazan_222000: hala ye pishnahad bede
ba_vafa6: هستي؟
ba_vafa6: نميدونم
khazan_222000: :)
khazan_222000: esf nemiay?
ba_vafa6: من تا حالا از اصفهاني ها شيريني نگرفتم
ba_vafa6: من ديشب اصفهان بودم
khazan_222000: janam?
khazan_222000: migam esf nemiay?
ba_vafa6: ميگم ديشب اصفهان بودم الان نيم ساعته رسيدم شيراز
khazan_222000: :-O
khazan_222000: shookhi mikoni
khazan_222000: dishab inja bodi?
ba_vafa6: اره از تهرون اومدم نصفه شب اصفهان بوديم
khazan_222000: indafe shirini migiri
khazan_222000: :)
ba_vafa6: ايشالله
ba_vafa6: سعي ميکنم باور کنم که يه اصفهاني حاضر شده شيرني بده
khazan_222000: begoo dige
ba_vafa6: چي بگم؟
khazan_222000: =))
ba_vafa6: :-O
khazan_222000: =))
ba_vafa6: پس شوخي کردي
khazan_222000: begoo shirini chi mikhay
khazan_222000: mikham bebinam salighat chetorie
khazan_222000: chie?
ba_vafa6: پس تو ميخواي سليقه منو بدوني /قصد شيريني دادن نداري
khazan_222000: nabekhoda
khazan_222000: jedi goftam
khazan_222000: mikham khodet begi shirini chi mikhay
khazan_222000: harchi gofti ghabol
khazan_222000: :))
khazan_222000: na
ba_vafa6: هيچوقت به هيچکس حتي توي دنياي مجازي نگو که هر چي بگي قبوله چون بعدا نا چار مي شي بزني زيرش
khazan_222000: begoo dige
khazan_222000: :))
khazan_222000: bashe
ba_vafa6: من از خير شيريني گذشتم همين که قبول شدي خودش يه عالم ارزش داره
khazan_222000: hala ye pishnahad bede
khazan_222000: mersi mamnoon
khazan_222000: @};-
khazan_222000: in ye shirinie naghabel:D:">
khazan_222000: @};-
khazan_222000: baghiasham vaghti ke omadi esf
ba_vafa6: من نيم ساعت ديگه سعي ميکنم  اان بشم /هستي؟
khazan_222000: are hastam
ba_vafa6: مهمون اومد
ba_vafa6: ببخش
ba_vafa6: ميام

ba_vafa6: خوب شيريني هم رسيد
ba_vafa6: مهمون از جنوب رطب اورد
khazan_222000: <:-P
ba_vafa6: حالا شما نيستي
khazan_222000: bah baaaaaaaah
khazan_222000: chera hastam
ba_vafa6: هستي که
khazan_222000: are hamishe hastam
ba_vafa6: يبينم که جشن گرفتي
khazan_222000: :D
ba_vafa6: نکه پارتيه؟
ba_vafa6: اکس هم داريد؟:D
khazan_222000: are dige man dokhtar toham pesar
khazan_222000: mishe party
khazan_222000: naaaaaaaaaaaaa nadarim
ba_vafa6: قرص که باشه  دختر وپسر نداره
ba_vafa6: ميگن هرکي بخوره ننه فولاد زره هم جلوش باشه عاشقش ميشه
khazan_222000: :))
ba_vafa6: راستي من تا حالا اسمت رو پرسيدم؟
ba_vafa6: نه
khazan_222000: na
khazan_222000: fekr nemikonam
khazan_222000: nahal
ba_vafa6: معلومه که نه/فاميلت چي؟
khazan_222000: vali man ba inke esme shomaro porsidam motoasefane faramosh kardam:(:">
khazan_222000: ehteshami
ba_vafa6: من اميد/مزارعي
ba_vafa6: 26 ساله
ba_vafa6: شيراز
khazan_222000: :)khoshbakhtaaaaaaaaaam
ba_vafa6: دانشجوي جامعه شناسي
ba_vafa6: منمممممممممممممممممممم هممممممينطوررررررررررررررررررررر
ba_vafa6: شغل پدر؟
khazan_222000: ;))
ba_vafa6: ؟
khazan_222000: azad(parche forosh)
ba_vafa6: پس کت وشلوار  جور شد
ba_vafa6: چند تا خواهر وبرادريد؟
khazan_222000: :D
ba_vafa6: ما 4 تا خواهر  ومن
khazan_222000: ghabele shomaro nadare
khazan_222000: 3khaharim
khazan_222000: :D
ba_vafa6: تو ازهمه بزرگتري؟
khazan_222000: yekiyedoone
khazan_222000: azizdordoone
khazan_222000: na man 2 hastam
ba_vafa6: خل ودييوونه
khazan_222000: :))
khazan_222000: ekhtiar darin
ba_vafa6: خواهر بزرگترت چه کار ميکنه؟
khazan_222000: daneshjoe
khazan_222000: sale akhareshe emsal
ba_vafa6: خاله هم شدي؟
khazan_222000: albate baraye lisans sale akhareshe
khazan_222000: naaaaaaaaaaaaaaaaaa
khazan_222000: 22 salesje
khazan_222000: saleshe
ba_vafa6: چه رشته اي؟
khazan_222000: ravanshenasi sanati
ba_vafa6: ؟روانشناسي صنعتي؟
khazan_222000: bale
khazan_222000: mamoolan toye karkhoneha va edarat estekhdam mishan
khazan_222000: azmoonhaye estekhdame kargar be ohdashoone
khazan_222000: va...
ba_vafa6: موقعي که تو چت ميکني بابا خونه نيست ماانت هم که نميدونه تو چکار ميکني/کفقط ممکنه خواهرت ايراد بگيره /اونوقت تو چکار ميکني؟
khazan_222000: na inja hame midonan ke man chat mikonam
khazan_222000: maman
khazan_222000: baba
khazan_222000: va khaharham
ba_vafa6: اونا هم چت ميکنن؟
khazan_222000: khahar bozorgam va maman
ba_vafa6: به چه دليلي به نوستا لوژي گرايش داري؟
khazan_222000: be chi?
ba_vafa6: به  يه  غم ملايم وطولاني
khazan_222000: az koja midoni?
ba_vafa6: خوب ديگه منم دارم مثل خواهرم ر مال
ba_vafa6: ميشم
ba_vafa6: =))
ba_vafa6: بخاطر اينکه اسمت /نهال/با اي دي /خزان/اين نتيجه رو ميده
khazan_222000: :))
ba_vafa6: انتخاب کلمه خزان خيلي با وسواس انجام شده
khazan_222000: :)
khazan_222000: chon az nazare man khazan ba shakhsiate man motabeghat dare
ba_vafa6: و عدد 222000
ba_vafa6: چيه؟
khazan_222000: ino man nazadam
khazan_222000: man mikhastam faghat khazan bashe
khazan_222000: 222000 yahoo khodesh zade baram
ba_vafa6: اهان
ba_vafa6: پس انتخابي نبو ده
ba_vafa6: خوب از خزان برام بگو
khazan_222000: na faghat khazan entekhabe man bode
khazan_222000: ziba
khazan_222000: aroom
khazan_222000: be zaheresh gham dare
khazan_222000: sedash mardomo khoshhal mikone
ba_vafa6: يه شعر راجع به خزان بگو
khazan_222000: motoasefane balad nistam
ba_vafa6: چرا بلدي
ba_vafa6: شد خزان گلشن اشنايي/ بازم اتش به جان زد جدايي
ba_vafa6: با تو وفا کردم
khazan_222000: :)
khazan_222000: =D>
ba_vafa6: تابه تنم جان بود
ba_vafa6: بعدش  چيه؟
khazan_222000: sabr kon yadam biad
khazan_222000: :(yadam nemiaaaaaaaaaaad
khazan_222000: :((
ba_vafa6: مهم نيست
ba_vafa6: چرا خزان رو انتخاب کردي نه پاييز
khazan_222000: migi?
ba_vafa6: اره /بعدا ميگم
khazan_222000: ghashangtare
khazan_222000: na kalamashha
khazan_222000: mafhoomesh
khazan_222000: be nazare man ghame paeez bozorgtar az khazane
khazan_222000: ghoroobe khazano tahala didi?
ba_vafa6: پاييز فقط براي فصل بکار ميره ولي خزان به هر چيزي ميتونه تعلق بگيره
khazan_222000: hamechiz baraye man khazane
ba_vafa6: مثل خزان عمر/خزان اشنايي /و....
ba_vafa6: همه چيز رو به خزان در حال حرکته
khazan_222000: akhare hamash jodaie
ba_vafa6: واين حرکت نوعي تکامله
khazan_222000: omr
khazan_222000: ashnaee
khazan_222000: va...
ba_vafa6: جدايي اغاز  اشنايي با غمه
ba_vafa6: وغم انسان را با خودش اشنا ميکنه
khazan_222000: kash khazan nabod
ba_vafa6: ما از يه چيزي جدا شديم که هر جدايي ديگه اي هم داغ اون جدايي اصلي رو تازه  ميکنه
khazan_222000: chera saketi?
ba_vafa6: بشنو از ني چون حکايت ميکند  از جدايي ها
ba_vafa6: چکار ميکنه؟
ba_vafa6: شکايت
ba_vafa6: خزان همون شکايت از جداييه
khazan_222000: baziha migan shekayat mikonad baziham migan hekayat mikonad
khazan_222000: man ke khondam shekayat mikonad
ba_vafa6: با لب دمساز خود گر جفتمي/همچو ني من گفتني ها گفتمي
ba_vafa6: اره شکايته
ba_vafa6: اين رو شنيدي؟/اللهم انا نشکو ا اليک /
khazan_222000: na nashnidam
ba_vafa6: ما /يعني انسان/ هميشه از جدايي شکايت داريم
khazan_222000: haghemone
khazan_222000: chon az avale zendegimon jodaeeo tajrobe kardim
khazan_222000: chon hamishe khatereye talkh az jodaee darim
ba_vafa6: بقيه ي اون شعره /با تو وفا کردم تا به تنم جان بود/
ba_vafa6: عشق و وفاداري با تو چه دارد سود
ba_vafa6: نو گل گلشن عشق و وفايي
ba_vafa6: بي خبر از دل خسته ي مايي
khazan_222000: aha
khazan_222000: ok
ba_vafa6: خزان توي اين  ترانه قشنگ ترسيم شده

 

 

ba_vafa6: سلام
khazan_222000: salaaaaaaaaaaaam
khazan_222000: hale shoma?
ba_vafa6:  مرسي /خوبي؟
khazan_222000: mersi mamnoon
khazan_222000: ;)15 daghighe takhir
ba_vafa6: چه خبر؟
khazan_222000: khab boodi?
khazan_222000: salamati
ba_vafa6: ببخشيد ميخواستم افيس نصب کنم دير شد افيس هم نصب نشد
ba_vafa6: قرباناتت
khazan_222000: akhey
khazan_222000: khahesh mikonam
khazan_222000: che khabar?
ba_vafa6: دوباره سال تحصيلي و کلاس ومشق ق ق ق
ba_vafa6: چکار داري ميکني /سرعتت کم شده
ba_vafa6: هستي؟
khazan_222000: :D
khazan_222000: are dige
khazan_222000: rasti
ba_vafa6: ؟
khazan_222000: mishe beporsam chi tadris mikoni?
ba_vafa6: موسيقي/ترمو ديناميک/صنايع دستي/فيزيک/...../
khazan_222000: are hastam daram ahang download mikonam
khazan_222000: wow
khazan_222000: =D>
ba_vafa6: چه اهنگي؟
ba_vafa6: :">
khazan_222000: movafagh bashi
ba_vafa6:  خاهش/نگفتي چه اهنگي
khazan_222000: ahanghaye ghomeyshi
khazan_222000: bastamesh dige soratesh khoob shod?
ba_vafa6: اره
ba_vafa6: از کجا دانلود ميکني/
khazan_222000: goftam ke ahanghaye siavash ghomeishi
ba_vafa6: از کدوم سايت؟
ba_vafa6: يا وب؟
khazan_222000: az site
khazan_222000: mikhay barat befrestam?
ba_vafa6: نه مرسي
khazan_222000: man ozve ye site hastam ke harrooz bara email mifreste
ba_vafa6: من ترجيح ميدم با هم چت کنيم
khazan_222000: yeki az emailhash
khazan_222000: albome googoosh va ghomeyshi bod
khazan_222000: emailesho bad barat mifrestam
ba_vafa6: اره توي بي بي سي خوندم گوگوش تازه کنسرت داده
khazan_222000: manam hamintor
khazan_222000: ok
khazan_222000: alan soratesh khoobe?
ba_vafa6: امروز راجع به چي حرف بزنيم؟
khazan_222000: harchi ke begi
ba_vafa6: هستي؟
khazan_222000: mozoohaye khoobi pishnahad mikoni
khazan_222000: are hastam
ba_vafa6: ايندفعه تو بگو
ba_vafa6: وسواس بخرج نده
khazan_222000: :Dakhe man nemidonam
khazan_222000: bayad hesabi fekr konam ta ye mozooe khoob begam
ba_vafa6: لطفا بدون
khazan_222000: enshallah dafeye badi man ye mozoo pishnahad mikonam
ba_vafa6: موضوع بد که بهتره
ba_vafa6: :D
ba_vafa6: نميشه
khazan_222000: hala indafaram begoooo khaheeeeeeeeeeeesh
khazan_222000: :))
ba_vafa6: موضوع: چرا تو موضوع نميگي
ba_vafa6: واقعا خودش يه موضوعيه
ba_vafa6: چرا؟
khazan_222000: chon doost daram mozoohaye jaleb va jazab pishnahad konam
khazan_222000: doost nadaram az oon bahshaye alaki bashe
khazan_222000: baraye hamin
khazan_222000: doost daram fekr konam va ye mozooe jazab pishnahad konam
khazan_222000: va chon chizi be zehnam nemirese
khazan_222000: doost daram to begi
ba_vafa6: اگه  راست ميگي يه موضوع الکي بگو
khazan_222000: bashe
khazan_222000: darmorede inke
khazan_222000: zendegi komedie ya trajedi
ba_vafa6: چي شد؟
khazan_222000: chi chi shod?
ba_vafa6: خوب نظر تو کدومشه؟
ba_vafa6: کمدي يا تراژدي؟
ba_vafa6: ؟
ba_vafa6: ؟/
khazan_222000: hardo
ba_vafa6: پس زندگي يه درامه
ba_vafa6: پر از کشمکش
ba_vafa6: توطئه
khazan_222000: are
ba_vafa6: ادم ميتونه شخصيت مثبت يا منفي اون باشه
ba_vafa6: و مهمتر اينه که همه فکر ميکنن مثبت هستن
khazan_222000: doroste
khazan_222000: be nazaret chand darsad
khazan_222000: mitone entekhab kone ke
khazan_222000: mosbat bashe ya manfi?
ba_vafa6: براي همين دنيا داره به سمت تراژدي حرکت ميکنه
ba_vafa6: انتخاب در صد پذير نيست /احتمال با درصد حساب ميشه
ba_vafa6: خوب تو چند درصد مثبتي؟
ba_vafa6: ؟
khazan_222000: darhale hazer be nazaret kodoome?
khazan_222000: komedi ya trajedi
khazan_222000: gofti ke dare be samte trajedi harekat mikone
khazan_222000: vali dost daram bedonam alan chie
khazan_222000: kheyli vaghte ehsase pooch boodan va bifayde bodan behem dast dade
khazan_222000: baraye hamin fekr mikonam 20%mosbatam
ba_vafa6: 11/12/سالگيت
ba_vafa6: رو که فراموش نکردي
ba_vafa6: اون موقع دنيا رو چطوري ميديدي؟
ba_vafa6: ؟
khazan_222000: key hast?
ba_vafa6: وقتي دوازده ساله بودي
khazan_222000: nemidonam keyo migi
ba_vafa6: خودتو
ba_vafa6: کجايي؟
ba_vafa6: چي شد داري فکر ميکني؟
khazan_222000: daram fekr mikonam
khazan_222000: be nazaram hich farghi ba alan nadashtam
ba_vafa6: فکر نکن بخاطر بيار
khazan_222000: haminjoori ke alan mibinam
khazan_222000: faghat kamtar ba khabar bodam ba sakhtihash
ba_vafa6: پوچ؟
khazan_222000: are
khazan_222000: maskhare
ba_vafa6: يعني بعد از 6 سال هيچ رشدي در ديد گاهت رخ نداده؟
khazan_222000: rosh chera
khazan_222000: badtar shode
ba_vafa6: بد ترين اتفاقي که در اون سنين برات رخ داد چي بود؟
khazan_222000: nesbate be donya va adamash badbintar shodam
khazan_222000: 12salegi mitonestam hadeaghal 60% adamharo bavar konam
khazan_222000: alan faghat 10%
khazan_222000: hamash bad bod
khazan_222000: khatereye bad az oon sen ziad daram
ba_vafa6: خاطر هاي که يک ادمي که سنش از تو بيشتر بود ونوع خاصي به تو ظلم کرد
ba_vafa6: اگه نميخواي نکو
khazan_222000: zoleshoon daste khoedeshoon nabood
khazan_222000: hichkodoom beghasd be man zol nakardan
ba_vafa6: ولي تونست تورو بد بين کنه
khazan_222000: na masalei nist migam
khazan_222000: are badbinam kardan
khazan_222000: nesbate be mard
khazan_222000: be zan
ba_vafa6: کي بود /چکار کرد؟
khazan_222000: be harfhashoon ke dorooghe
khazan_222000: onmoghe faghat mishnidam
khazan_222000: hala dige mibinam
ba_vafa6: کلي گويي بهت کمکي نميکنه
khazan_222000: vaghti zanamoom be amoom khianat kard
khazan_222000: babam varshekast shod
khazan_222000: too oje badbakhti zendegi kardim
ba_vafa6: بحث هم به جايي نميرسه
khazan_222000: khahar koochikam be donya oomade boodo man bayad negahdarish mikardam chon mamanam kar ikard
khazan_222000: az hamoon moghe az bache badam oomad
khazan_222000: inja nemishe hamechizo jozi ggoft
khazan_222000: moghei mitonam rizberizesho begam ke kenaream neshaste bashim va vaghte kheyli ziad dashte bashim:D
ba_vafa6: ببين تمام اي ن چيزايي که ميگي nvsj /kldn,kl jplg akdnk iv pvtd hc lk v, nhvd dh ki?
khazan_222000: roodarroo adam behtar mitone sohbat kone
ba_vafa6: خوب ادرس بده بيام
ba_vafa6: خوتم ميدوني که نميشه
ba_vafa6: درضمن دورا دور ادم راحت تره تا رودر رو
khazan_222000: beine in chizai ke migam chi?
khazan_222000: chera nemishe?
khazan_222000: mishe
khazan_222000: kar nashod nadare
ba_vafa6: نميدونم تحمل شنيدن هر حرفي از من زوداري يا نه
khazan_222000: are daram
khazan_222000: man az dostam tahamole shenidan harharfiro daram
khazan_222000: begoo
ba_vafa6: مي خوام راجع به حرفايي که نميزني بگم
khazan_222000: begoo
ba_vafa6: من خودمم يه اسرار مگو يي دارم که سعي ميکنم پنهان کنم بنا بر اين ميدونم که اگر چيزايي که ميگم ناراحتت کنه
ba_vafa6: تقصير من بوده
ba_vafa6: تو وقتي در اون سنين بودي مورد سوئ استفاده جنسي قرار گرفتي /يا تهديد شدي؟
khazan_222000: na narahat nemisham
khazan_222000: begoo
ba_vafa6: از کsd ;i hc j, fcv'jv f,ni?
khazan_222000: 1dafe tahdid shodam
khazan_222000: vali na sene 12 salegi
khazan_222000: 15 salegi
khazan_222000: 12 salegim aslan be in chizha fekr nemikardam
khazan_222000: chi?
ba_vafa6:  از کسي که از تو بزرگتر بوده؟
khazan_222000: are
khazan_222000: 8 sal
ba_vafa6: از فاميل هاي نزديک؟
khazan_222000: na gharibe bod
khazan_222000: savare mashinesh shodam ke beram madrese
khazan_222000: fekr mikardam tazie
khazan_222000: taxi
khazan_222000: vali nabod

 

 

ba_vafa6: سلام
ba_vafa6: من کمي دي ر
ba_vafa6: اما اومدم
khazan_222000: salaaaaaaaaaaaaam
khazan_222000: khosh omadi
khazan_222000: khoobi?
ba_vafa6: مرسي /تو هم خوبي؟
khazan_222000: bale mersi
ba_vafa6: چه خبر/
khazan_222000: salamati
ba_vafa6: ثبت نام کردي؟
khazan_222000: khabare khasi nist
khazan_222000: khahar khoob hastan?
khazan_222000: bale sabte nam kardam
ba_vafa6: چند شد؟450  000؟
khazan_222000: 450 chie?
ba_vafa6: خواهرم اگه بدونه من هنوز با تو چت ميکنم ميکشدم براي همين نميتونم سلام برسونم
khazan_222000: eeeeee chera?
ba_vafa6: شهريه 450000تومن
khazan_222000: mage az man delkhoran?
khazan_222000: na 378000
ba_vafa6: نه از من دلخوره
khazan_222000: chera?
khazan_222000: mage chi shode?
ba_vafa6: پول کتاب رو هم حساب کردي؟
khazan_222000: aha
khazan_222000: ba ketab mishe390000
ba_vafa6: يه   جا  رمال بازي در اوردم  دکونش تخته شد
ba_vafa6: فاصله خونه تا دانشگاه چقدره؟
khazan_222000: bebakhshid dc shodam
khazan_222000: chi gofti?
ba_vafa6: از خونه تا دانشگاه چقدر فاصله است؟
khazan_222000: ba mashin 30 min
khazan_222000: ba otoboos 1 saato nim
ba_vafa6: اخرش  کدوم رشته رو انتخاب کردي؟
khazan_222000: :(modiriat bime
ba_vafa6: عاليه
khazan_222000: oonyeki behtar bood
ba_vafa6:  يادت باشه وقتي پولدار شدي يه سري به ما هم بزني
khazan_222000: :))chaaaaaaaaaashm
ba_vafa6: الان بيمه يعني پول باد اورده
khazan_222000: are doroste
ba_vafa6: ببين رشته اصلا مهم نيست مهم اينه که توي رشته ات چقدر تخصص داشته باشي
ba_vafa6: الان دنيا به تخصص بها ميده
ba_vafa6: نوعش هر چي باشه مورد نياز جامعه است
khazan_222000: khob nagofti hala chera khaharet narahat mishan agar befahman ma hanoz chat mikonim
khazan_222000: doroste omidvaram betoonam be andaze kafi takhasos peyda konam
ba_vafa6: گفتم که  از من  دلخوره /بازار رماليش رو کساد کردم
khazan_222000: :D
ba_vafa6: يه مشتري براش اومده بود منم بيکار بودم روانکاويش کردم
khazan_222000: :))
khazan_222000: =))
khazan_222000: =D>
khazan_222000: =D>
ba_vafa6: بعد طرف ميخواست بشه مشتري من
ba_vafa6: منم گفتم اينکاره نيستم
ba_vafa6: اونم خودش وفيقاش خواهرم رو تحريم کردن
ba_vafa6: خوب
ba_vafa6: .قرار شد امروز تو موضوع بدي
khazan_222000: :)
khazan_222000: man ke dafeye pish mozoo dadam
ba_vafa6: ؟
ba_vafa6: خوب باشه
khazan_222000: indafe nobate shomaaaaaaaaa
ba_vafa6: امروز رو قول دادي

 

 

 

ba_vafa6: سلام ببخشيد
ba_vafa6: کارت تموم کردم
khazan_222000: :Dsalaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
khazan_222000: khahesh mikonam
ba_vafa6: ببخشيد
ba_vafa6: خوب موافقي بحث قبلي رو ادامه بديم؟
khazan_222000: baaaaale
ba_vafa6: وب رسيديم به کجا؟
ba_vafa6: خوب رسيديم به
khazan_222000: be tahdid
ba_vafa6: اره
ba_vafa6: ولي اين داستان ما بود بحث به کجا رسيد؟
khazan_222000: be inja ke gofti sene 12 salegi tahdid shodi
khazan_222000: ya morede soestefade gharar gerefti
khazan_222000: va man goftam na 15 salegi boode
khazan_222000: va majararo barat tarif kardam
ba_vafa6: اره چيزي بخاطرت نرسيد؟
khazan_222000: va bad dc shodi
ba_vafa6: درم ورد سن کمتر؟
khazan_222000: na 12 salegi hich moredi naboode
ba_vafa6: 9يا10 چي؟
khazan_222000: na hichvaght
ba_vafa6: سن 9 يا 10 چطور؟
ba_vafa6: تو کي معني جنسيت رو فهميدي؟
khazan_222000: 10 ,11 salegi
ba_vafa6: چطور شد که فهميدي؟
khazan_222000: khaharam behem goft
ba_vafa6: و وت چکار کردي براي اينکه بيشتر بدوني؟
khazan_222000: hichi
khazan_222000: kari nakardam
ba_vafa6: پس ديگه هيچي نميدوني
ba_vafa6: جز همونايي که خواهرت گفته
khazan_222000: doroste
khazan_222000: albate
khazan_222000: be moroore zaman adam khodesh ye chizhayi mifahme
khazan_222000: az dostan
khazan_222000: atrafian
khazan_222000: vali khob harfhaye hamashoon mesle hame
ba_vafa6: تا خود ادم نخواد نمي فهمه /کنجکاوي در اين مورد هم طبيعي وبديهيه
khazan_222000: doroste
ba_vafa6: بعد نوبت کشف در  خود ميرسه /ادم ميخواد بدونه وخودش رو هم کشف کنه
khazan_222000: vali man hichvaght natonestam khodamo beshnasam
ba_vafa6: اطلاعاتي که ديگران ميدن داستانيه ولي کشف ادم علميه
khazan_222000: albate agar manzoor az kashf hamoon shenakht bashe
ba_vafa6: کشف جزييات جنسي در جسم
ba_vafa6: معمولا از8 يا 9 سالگي شروع ميشه
khazan_222000: doroste
ba_vafa6: ودر اين موقع اگر ادم دچار نوعي شوک بشه در روش دو ست داشتن اينده اش تاثير منفي ميذاره
khazan_222000: chera?
ba_vafa6: مثلا موقعي که داره خودشو کشف ميکنه کسي ببيندش/يا شاهد روابط افراد بزرگسال باشه/يا مورد ازار قرار بگيره
khazan_222000: aha
khazan_222000: fahmidam
khazan_222000: dorost migi
ba_vafa6: ومن  فکر ميکنم تو نوعي عناد ورزي در مهر ورزيدن داري
khazan_222000: :)chera in fekro mikoni?
ba_vafa6: نوعي بزرگتر ستيزي
ba_vafa6: يادته گفتي کسي رو دوست ندارم
khazan_222000: bale yadame
ba_vafa6: خوب اين خيلي مهمه
ba_vafa6: ريشه اين دوست نداشتن چيه؟
khazan_222000: dost dashtani bifayde mibinam
ba_vafa6: بر ميگرده به ضمير نا خود اگاه
khazan_222000: hich kaso nemibinam ke liaghate eshgh va dost dashtane mano dashte bashe
ba_vafa6: چرا فکر ميکني بايد يکي لياقتش رو داشته باشه؟ مگه وقتي گل بو ميده ميپرسه کي لياقت داره بياد منو بو کنه
khazan_222000: akhe adaha nemitonan az boye khobe gol soestefade konan
ba_vafa6: معشوق بودن /عاشق شدن/  يک فرايند طبيعي رشده
khazan_222000: vali mitonan az dostdashtane man so estefade konan
ba_vafa6: ببين مسئله اينه که تو هم کسي رو دوست  نداري /تو که نميخواي سو استفاده کني
ba_vafa6: تازه کسي رو به دليل جرم نکرده محکوم نکن
khazan_222000: az hamin mitarsam
khazan_222000: az inke kasio dost dashte bsham
khazan_222000: va fekr konam onam dostam dare
khazan_222000: va motmaen basham ghasde soestefade nadare
khazan_222000: va bad hameye inha pooch beshe
ba_vafa6: ريشه اين ترس بر ميگرده به سو استفاده اي که از تو شده /کي ؟کجا؟ خدا ميدونه و تو
khazan_222000: sale aval dabirestan
ba_vafa6: تو بايد اين ترس رو تعديل کني /نه اينقدر شديد باشه  /نه از بين بره
khazan_222000: midooni chie
ba_vafa6: دوتا شرط هم گذاشتي /1.دوستش داشته باشي/2. دوستتداشته باشه
khazan_222000: doroste
ba_vafa6: پس موردي که در ضمير پنهانته شامل اين دو تا بوده /فردي مورد اعتماد که نامردي کرده
khazan_222000: doroste
khazan_222000: midooni man kheyli doost daram yeknafaro doost dashte basham
khazan_222000: vali nemidonam kio
ba_vafa6: خوب نبايد تعميم بدي و نبايد هم فراموش کني
khazan_222000: oonkasi ke namardi karde be man namardi nakarde
khazan_222000: inharo didam
khazan_222000: khaharam ke be namzadesh naro zad
khazan_222000: amoom be khanoomesh
khazan_222000: doostpesarhaye doostam be doostam
ba_vafa6: نصفه پر ليوان کو؟مثلا مامان وبابات؟
khazan_222000: bebin majaraye dooste man ba doostesh ta hadi pish raft ke raftan dr
khazan_222000: chon pesare fekr mikard balayi sare doostam avorde vali motmaen nabood
khazan_222000: na mamano baba darin mavared beham naro nazadan
ba_vafa6: خوب چرا اينو نميگي؟
khazan_222000: chio nemigam?
ba_vafa6: نصفه ي  پر  ليوان/ خوشبيني؟
khazan_222000: doost daram khosh bin basham
khazan_222000: vali yejoorai mitarsam
khazan_222000: shayad bavaret nashe
khazan_222000: vali ta hala tanha kasi bodi ke enghadr behesh etemad kardam
ba_vafa6: منم که گفتم ريشه ترس رو بايد پيدا کرد و تعديلش کرد
ba_vafa6: ممنونم
khazan_222000: akhe yeki 2ta nist
khazan_222000: inhame adami ke beham naro mizanan kafi nist
ba_vafa6: پس بايد از لذت اعتماد کردن با خبر شده باشي
ba_vafa6: نه
khazan_222000: are lezate khoobie
khazan_222000: adamo rahat mikone
khazan_222000: va midoni kasi hast
khazan_222000: ke az sohbat kardane bahash nemitarsi  va negaran nisti
ba_vafa6: ببين اين همه ادم دروغ ميگن دليل نميشه ما ديگه اصلا حرف نزنيم
khazan_222000: doroste
khazan_222000: kheyli khoshhalam ke behet etamad daram
ba_vafa6: ممنون
khazan_222000: khahesh@};-
ba_vafa6: خوب؟
ba_vafa6: ادامه؟
ba_vafa6: بديم؟
khazan_222000: inke bad az inharfha
khazan_222000: fahmidam mishe etemad kard
khazan_222000: are edame bedim
ba_vafa6: ديگه من فکر ميکنم خود بخود نگرشت راجع به دوست داشتن تغيير کنه
khazan_222000: omidvaram
ba_vafa6: من مطمئنم
khazan_222000: midonam ba vojoode to taghir mikone
khazan_222000: albate bebakhshid kkkke to khatab mikonam
ba_vafa6: ولي يه نفر هست که تو خيلي بايد بهش کمک کني
khazan_222000: ki?
ba_vafa6: خواهرت
khazan_222000: chera?

 

 

 

 

ba_vafa6: سلام ببخشيد
ba_vafa6: کارت تموم کردم
khazan_222000: :Dsalaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
khazan_222000: khahesh mikonam
ba_vafa6: ببخشيد
ba_vafa6: خوب موافقي بحث قبلي رو ادامه بديم؟
khazan_222000: baaaaale
ba_vafa6: وب رسيديم به کجا؟
ba_vafa6: خوب رسيديم به
khazan_222000: be tahdid
ba_vafa6: اره
ba_vafa6: ولي اين داستان ما بود بحث به کجا رسيد؟
khazan_222000: be inja ke gofti sene 12 salegi tahdid shodi
khazan_222000: ya morede soestefade gharar gerefti
khazan_222000: va man goftam na 15 salegi boode
khazan_222000: va majararo barat tarif kardam
ba_vafa6: اره چيزي بخاطرت نرسيد؟
khazan_222000: va bad dc shodi
ba_vafa6: درم ورد سن کمتر؟
khazan_222000: na 12 salegi hich moredi naboode
ba_vafa6: 9يا10 چي؟
khazan_222000: na hichvaght
ba_vafa6: سن 9 يا 10 چطور؟
ba_vafa6: تو کي معني جنسيت رو فهميدي؟
khazan_222000: 10 ,11 salegi
ba_vafa6: چطور شد که فهميدي؟
khazan_222000: khaharam behem goft
ba_vafa6: و وت چکار کردي براي اينکه بيشتر بدوني؟
khazan_222000: hichi
khazan_222000: kari nakardam
ba_vafa6: پس ديگه هيچي نميدوني
ba_vafa6: جز همونايي که خواهرت گفته
khazan_222000: doroste
khazan_222000: albate
khazan_222000: be moroore zaman adam khodesh ye chizhayi mifahme
khazan_222000: az dostan
khazan_222000: atrafian
khazan_222000: vali khob harfhaye hamashoon mesle hame
ba_vafa6: تا خود ادم نخواد نمي فهمه /کنجکاوي در اين مورد هم طبيعي وبديهيه
khazan_222000: doroste
ba_vafa6: بعد نوبت کشف در  خود ميرسه /ادم ميخواد بدونه وخودش رو هم کشف کنه
khazan_222000: vali man hichvaght natonestam khodamo beshnasam
ba_vafa6: اطلاعاتي که ديگران ميدن داستانيه ولي کشف ادم علميه
khazan_222000: albate agar manzoor az kashf hamoon shenakht bashe
ba_vafa6: کشف جزييات جنسي در جسم
ba_vafa6: معمولا از8 يا 9 سالگي شروع ميشه
khazan_222000: doroste
ba_vafa6: ودر اين موقع اگر ادم دچار نوعي شوک بشه در روش دو ست داشتن اينده اش تاثير منفي ميذاره
khazan_222000: chera?
ba_vafa6: مثلا موقعي که داره خودشو کشف ميکنه کسي ببيندش/يا شاهد روابط افراد بزرگسال باشه/يا مورد ازار قرار بگيره
khazan_222000: aha
khazan_222000: fahmidam
khazan_222000: dorost migi
ba_vafa6: ومن  فکر ميکنم تو نوعي عناد ورزي در مهر ورزيدن داري
khazan_222000: :)chera in fekro mikoni?
ba_vafa6: نوعي بزرگتر ستيزي
ba_vafa6: يادته گفتي کسي رو دوست ندارم
khazan_222000: bale yadame
ba_vafa6: خوب اين خيلي مهمه
ba_vafa6: ريشه اين دوست نداشتن چيه؟
khazan_222000: dost dashtani bifayde mibinam
ba_vafa6: بر ميگرده به ضمير نا خود اگاه
khazan_222000: hich kaso nemibinam ke liaghate eshgh va dost dashtane mano dashte bashe
ba_vafa6: چرا فکر ميکني بايد يکي لياقتش رو داشته باشه؟ مگه وقتي گل بو ميده ميپرسه کي لياقت داره بياد منو بو کنه
khazan_222000: akhe adaha nemitonan az boye khobe gol soestefade konan
ba_vafa6: معشوق بودن /عاشق شدن/  يک فرايند طبيعي رشده
khazan_222000: vali mitonan az dostdashtane man so estefade konan
ba_vafa6: ببين مسئله اينه که تو هم کسي رو دوست  نداري /تو که نميخواي سو استفاده کني
ba_vafa6: تازه کسي رو به دليل جرم نکرده محکوم نکن
khazan_222000: az hamin mitarsam
khazan_222000: az inke kasio dost dashte bsham
khazan_222000: va fekr konam onam dostam dare
khazan_222000: va motmaen basham ghasde soestefade nadare
khazan_222000: va bad hameye inha pooch beshe
ba_vafa6: ريشه اين ترس بر ميگرده به سو استفاده اي که از تو شده /کي ؟کجا؟ خدا ميدونه و تو
khazan_222000: sale aval dabirestan
ba_vafa6: تو بايد اين ترس رو تعديل کني /نه اينقدر شديد باشه  /نه از بين بره
khazan_222000: midooni chie
ba_vafa6: دوتا شرط هم گذاشتي /1.دوستش داشته باشي/2. دوستتداشته باشه
khazan_222000: doroste
ba_vafa6: پس موردي که در ضمير پنهانته شامل اين دو تا بوده /فردي مورد اعتماد که نامردي کرده
khazan_222000: doroste
khazan_222000: midooni man kheyli doost daram yeknafaro doost dashte basham
khazan_222000: vali nemidonam kio
ba_vafa6: خوب نبايد تعميم بدي و نبايد هم فراموش کني
khazan_222000: oonkasi ke namardi karde be man namardi nakarde
khazan_222000: inharo didam
khazan_222000: khaharam ke be namzadesh naro zad
khazan_222000: amoom be khanoomesh
khazan_222000: doostpesarhaye doostam be doostam
ba_vafa6: نصفه پر ليوان کو؟مثلا مامان وبابات؟
khazan_222000: bebin majaraye dooste man ba doostesh ta hadi pish raft ke raftan dr
khazan_222000: chon pesare fekr mikard balayi sare doostam avorde vali motmaen nabood
khazan_222000: na mamano baba darin mavared beham naro nazadan
ba_vafa6: خوب چرا اينو نميگي؟
khazan_222000: chio nemigam?
ba_vafa6: نصفه ي  پر  ليوان/ خوشبيني؟
khazan_222000: doost daram khosh bin basham
khazan_222000: vali yejoorai mitarsam
khazan_222000: shayad bavaret nashe
khazan_222000: vali ta hala tanha kasi bodi ke enghadr behesh etemad kardam
ba_vafa6: منم که گفتم ريشه ترس رو بايد پيدا کرد و تعديلش کرد
ba_vafa6: ممنونم
khazan_222000: akhe yeki 2ta nist
khazan_222000: inhame adami ke beham naro mizanan kafi nist
ba_vafa6: پس بايد از لذت اعتماد کردن با خبر شده باشي
ba_vafa6: نه
khazan_222000: are lezate khoobie
khazan_222000: adamo rahat mikone
khazan_222000: va midoni kasi hast
khazan_222000: ke az sohbat kardane bahash nemitarsi  va negaran nisti
ba_vafa6: ببين اين همه ادم دروغ ميگن دليل نميشه ما ديگه اصلا حرف نزنيم
khazan_222000: doroste
khazan_222000: kheyli khoshhalam ke behet etamad daram
ba_vafa6: ممنون
khazan_222000: khahesh@};-
ba_vafa6: خوب؟
ba_vafa6: ادامه؟
ba_vafa6: بديم؟
khazan_222000: inke bad az inharfha
khazan_222000: fahmidam mishe etemad kard
khazan_222000: are edame bedim
ba_vafa6: ديگه من فکر ميکنم خود بخود نگرشت راجع به دوست داشتن تغيير کنه
khazan_222000: omidvaram
ba_vafa6: من مطمئنم
khazan_222000: midonam ba vojoode to taghir mikone
khazan_222000: albate bebakhshid kkkke to khatab mikonam
ba_vafa6: ولي يه نفر هست که تو خيلي بايد بهش کمک کني
khazan_222000: ki?
ba_vafa6: خواهرت
khazan_222000: chera?

ba_vafa6: بازم ببخشيد
khazan_222000: khahesh mikonam
ba_vafa6: اون الان در چه حاليه
khazan_222000: khob begoo baraye chi be khaharam bayad komak konam?
ba_vafa6: مگه نميگي بهش نارو زدن
khazan_222000: na
khazan_222000: khaharam naro zade
ba_vafa6: ؟
ba_vafa6: چرا؟
khazan_222000: akhlaghesh intorie
khazan_222000: baraye hamin ziad bahash sohbat nemikonam
ba_vafa6: پس کالما بر عکس شماست
ba_vafa6: کاملا
khazan_222000: bale kamelan
ba_vafa6: خيلي با جنس مخالف گرم ميگيره؟
khazan_222000: are
ba_vafa6: دقيقا مثل خواهر من
ba_vafa6: با همه راحته
ba_vafa6: واين باعث ميشد که من مغذب باشم
khazan_222000: :D
khazan_222000: mifahmam chi migi
ba_vafa6: بعد يه روز بمن گفت اگه راست ميگي تو هم با بقيه گرم بگير ببين ميتوني؟
ba_vafa6: ومن نتونستم
ba_vafa6: وفهميدم که يه جاي کارم ميلنگه
ba_vafa6: رفتم دنبال ايراد شخصيتي خودم در برقراري ارتباط
khazan_222000: albate fekr mikonam ghaablan porsidam
khazan_222000: motovalede che mahi hasti?
ba_vafa6: ارديبهشت
khazan_222000: nice
ba_vafa6: رماليه؟  :D
khazan_222000: ;)naaaaa
ba_vafa6: خوب من متولد پنجم اردي بهشتم
ba_vafa6: چطور؟
khazan_222000: khoobe
khazan_222000: hamintori
ba_vafa6: من که سر در نياوردم  :-/
khazan_222000: ye joorayi didam akhlaghet shabih be khodame
khazan_222000: albate na kamelan
khazan_222000: shoma kheyli kheyli behtari
ba_vafa6: خلاصه اينقدر در مورد ارتباط اجتماعي روي خودم کار کردم  که حالا مشتري هاي خواهرم رو ميپرونم
khazan_222000: baraye hamin khastam bedonam che mahi hasti
khazan_222000: kheyli khoobe
khazan_222000: khoshbehalet
ba_vafa6: ممنون
ba_vafa6: تو هم خيلي خوبي
khazan_222000: mersi,mamnoon
ba_vafa6: وبه من براي تحقيقم خيلي کمک کردي /هيچوقت يادم نميره
khazan_222000: vazifam bood
ba_vafa6: لطف بود
ba_vafa6: خوب تفريحت چيه؟
khazan_222000: hichi
khazan_222000: tafrihate ziadi doost daram anjam bedam
khazan_222000: vali emkanesh nist
khazan_222000: hameye tafriham ine ke beram biroon begardam
ba_vafa6: حتما يه تفريح ورزشي ويه تفريح هنري رو جزيي از زندگيت کن
khazan_222000: bashe hatman
khazan_222000: tasmim daram beram donbale piano
ba_vafa6: هم روحت قوي ميشه و هم جسم و روانت
khazan_222000: kamelesh konam
khazan_222000: rasti agar ketabi darmorede zendeginame pianistha midoni behem moarefi kon lotfan
ba_vafa6: اونوقت يه کنسرت دو نفري ميديم
khazan_222000: :Dcheghadr khoob mishe
ba_vafa6: زندگي پيانيست ها به چه درد ميخوره؟
khazan_222000: behich dardi
khazan_222000: hamintori
khazan_222000: ya inke ketabhayi ke khodet khoondi va kheyli doost dashti behem begoo
ba_vafa6: حيفه عمرته بچسب به  ساز و موسيقي /زندگي موسيقيدانها هيچ چيز قابل توجهي نداره
khazan_222000: bashe
khazan_222000: pas beram donbale piano dige?
ba_vafa6: هر سازي که دوست داري
khazan_222000: piano doost daram,mahshare
ba_vafa6: اگه پول پيانوخريدن داري    اره
khazan_222000: :D
khazan_222000: orgamo ba khatamo mifroosham ye piano migiram
ba_vafa6: ببين من بايد برم
khazan_222000: albate felan ye sadasho
khazan_222000: bashe
khazan_222000: kheyli khoshhal shodam baham sohbat kardim
ba_vafa6: برات  ااف ميذارم  شبها هم هستم
khazan_222000: bashe mersi
khazan_222000: movafagh bashi
khazan_222000: movazeb khodet bash
ba_vafa6: =;@};-
khazan_222000: @};-
khazan_222000: @};-=;

 

 

appear invisible to khazan 222000.

khazan_222000: salam
khazan_222000: khoobi?
khazan_222000: rastesh man dafeye avalame shojaat bekharj midam motmaenan bishtar ham mishe
khazan_222000: mersi ,chizhaee ke gofti kheyli ghashang bood va kheyli khoshhalam kard
khazan_222000: manam kheyli kheyli kheyli kheyli kheyli kheyli kheyli kheyli dooset daram

 

 

 

 

ba_vafa6: باشه زودتر اومدم/سلام
khazan_222000: salaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
khazan_222000: khoobi?
ba_vafa6: ممنون تو چطوري؟چه خبر؟
khazan_222000: mersi khoobam
khazan_222000: salamati
ba_vafa6: ديشب خوب خوب خوابيدي؟
khazan_222000: na
khazan_222000: aslan khabam nemibord
ba_vafa6: نمن/هنوز خوابم مياد
khazan_222000: :D
khazan_222000: (:|
ba_vafa6: هم ديشب خوابيدم هم صبح هم حالا
ba_vafa6: ساعت چند اومدي؟
khazan_222000: akheeey pas kheyli khabet miad
khazan_222000: man 7:30
ba_vafa6: اوووووووووووووووووووووووو
ba_vafa6: خيلي سحر خيزي
khazan_222000: :D
khazan_222000: ;)
ba_vafa6: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
khazan_222000: ma inim digeeeeeeeeeee:))
ba_vafa6: ما اون نيستيم ديگه
khazan_222000: :))
ba_vafa6: سيستمت سر پاست؟
khazan_222000: are
ba_vafa6: منم يه کمي درستش کردم
khazan_222000: khob khoobe
khazan_222000: khodaro shokr
ba_vafa6: خوب چند تا سئوال شخصي/اگه دوست داري جواب نده /بعد بريم سراغ حرفهامون
khazan_222000: bashe
khazan_222000: bepors
ba_vafa6: چقدر به مسائلي مثل شب زنده دار ي  اعتقاد داري
khazan_222000: shab zende dari mesle dishab?
khazan_222000: ke baraye maraseme khasi adam bekhad idar bemoone?
ba_vafa6: فکر ميکني نتيجه اش چيه؟
khazan_222000: are kheyli ziad eteghad daram
khazan_222000: khodam hamishe doost daram va say mikonam ke bidar bemoonam
khazan_222000: va agar ke betoonam bidar bemoonam badesh ehsase aramesh mikonam
khazan_222000: aroom misham
khazan_222000: hamin
ba_vafa6: اين ارامش چقدر دوام داره؟
khazan_222000: midooni ehsas mikonam adame gonahkariam
khazan_222000: inkar aroomam mikone
khazan_222000: ta zamanike fekr konam ye gonahe dige anjam dadam
khazan_222000: oon moghe dobare ashoob misham
ba_vafa6: چرا گناه ميکني؟
khazan_222000: dobare ezterab miad soragham
khazan_222000: daste khodam nist ke
khazan_222000: bazi vaghtha kari mikonam ke badesh mifahmam eshtebah bozorgi bode
ba_vafa6: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟////
ba_vafa6: دست خودت نباشه وندوني که گناه محسوب نميشه
khazan_222000: vali man ehsas mikonam gonah kardam
ba_vafa6: چرا:D گناه;)
khazan_222000: pas chi?
ba_vafa6: چرا گناهي رو که ميدوني انجام ميدي؟
khazan_222000: alan midonam
khazan_222000: toye oon zamani ke anjam midam yadam nist ke alan nabayad anjam bedam
khazan_222000: va badesh dobare yadam miad
khazan_222000: :(
ba_vafa6: خوب معلومه گناه لذت داره
khazan_222000: na
khazan_222000: hameye gonah ha ke lezat nadare
ba_vafa6: وما هرکاري ميکنيم/چه شب زنده داري  چه  گناه به خاطر لذتشه
khazan_222000: are
ba_vafa6: لذت انگيزه تمام کنش هايي هست که ما انتخاب ميکنيم
ba_vafa6: انتخاب/نه اشتباه يا اجبار
khazan_222000: vaghti dele kasio beshkani lezat mibari?
ba_vafa6: فکر ميکني ساديست يعني چي؟
ba_vafa6: ادم حتي از خود ازاري هم لذت ميبره
ba_vafa6: مثل  قمه زدن
khazan_222000: :((cheghadram ke vahshatnake in kar
ba_vafa6: ولي براي کسي که انجام ميده لذت بخش ومايه افتخاره
ba_vafa6: پس وحشتي رد اون نميبينه
ba_vafa6: خوب معمولا چه گناهي رو مرتب انجام ميدي؟:">
khazan_222000: mamoolan maman babamo aziat mikonam
khazan_222000: kheyli deleshoono mishkanam
ba_vafa6:  چطوري؟
khazan_222000: :((
ba_vafa6: چند تا مثال بزن
khazan_222000: aziateshoon mikonam dige
khazan_222000: motoasefane vaghti asabani misham dad mizanam
khazan_222000: bi ehterami mikonam
khazan_222000: man kam pish miad asabani besham
khazan_222000: kheyli kam
ba_vafa6: در هفته چند بار؟
khazan_222000: vaghti asabani misham dahanamo baz mikonam
khazan_222000: ye chizaee migam
khazan_222000: badesham mizanam zire khande
khazan_222000: oontori nemishe goft
khazan_222000: midooni chie
khazan_222000: man aksae vaghthaee ke khoonam
khazan_222000: miram tooye otagham
khazan_222000: biroon nemiam
khazan_222000: hata agar kari too otagham nadashte basham baz oonja mimoonam
khazan_222000: maman baba az hamin narahatan
khazan_222000: migan naharo shamet miay biroon
khazan_222000: bad miri mishini too oo otagh ke chi
khazan_222000: :D
ba_vafa6: من به اين حالت از جمع گريختن ميگم  کما
ba_vafa6: خوابهاي وحشتناک هم ميبيني؟
khazan_222000: mididam
khazan_222000: ye modati
ba_vafa6: توي اتاقت تنها ميخوابي؟
khazan_222000: ta hodoodan 2,3 mahe pish
khazan_222000: are
ba_vafa6: سرگمي متا فيزيکي داري؟
ba_vafa6: سرگرمي
khazan_222000: :Dzire diplom harf bezan
khazan_222000: :))
ba_vafa6: مثل فال /ارتباط با دنياي درون......واين چيزا
khazan_222000: na
khazan_222000: man az jam goriz nadaram
ba_vafa6: در تنهايي بيشتر به چي فکر ميکني؟
khazan_222000: man tooye jam boodano kheyli doost daram
khazan_222000: faghat tooye khoone intoriam
khazan_222000: chon doost nadaram vaghti tanham fekr konam khodamo be ye chizi sargarm mikonam
khazan_222000: ya be karhaye khoone miresam
ba_vafa6: خانواده هم به نوعي جامعه محسوب ميشه
khazan_222000: ya mishinam paye com
khazan_222000: ya ketab mikhonam
khazan_222000: ya sher mikhoonam
ba_vafa6: واز کدوم بيشتر لذت ميبري؟
khazan_222000: bastegi dare oon moghe too che halo havaee basham
ba_vafa6: مثلا اگه شب قبلش خواب بد ديده باشي
khazan_222000: oon moghe tanha chizi ke aroomam mikone ine ke beram kenare ab ghadam bezanam
khazan_222000: va agar natoonam beram ba kasi sohbat nemikonam
khazan_222000: va agar kasi chizi behem bege ke asabamo bishtar khoord kone oon moghast ke davam mishe
khazan_222000: :(akhlaghe kheyli badi daram mage na?
ba_vafa6: اخلاق نه/تربيت بدي شدي
khazan_222000: :-O
khazan_222000: naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ba_vafa6: ميدوني عقده الکترا چيه؟
khazan_222000: man az in jehat kamelan motmaenam ke tarbiatam khoob boode
khazan_222000: na nemidonam chie
khazan_222000: bebin hamin masale mano azab mide
ba_vafa6: مشکلي که تو داريه
khazan_222000: ke vaghti khanevadam enghadr khoob mano tarbiat kardan che dalili dare man intori basham
ba_vafa6: راحت حل ميشه
ba_vafa6: خوانواده تو رو اينطوري تربيت کردن
ba_vafa6: تربيت
ba_vafa6: تو /وهرکسي/ فکر ميکنه خوب تربيت شده
ba_vafa6: ولي معني تربيت خوب رو نميدونن/تو بگو به چه تربيتي ميگن خوب
khazan_222000: man nemigam
ba_vafa6: پس از کجا مدعي هستي که خوب تربيت شدي؟
khazan_222000: vaghti raveshe tarbiati khodamo ba khanevadehaye dige misanjam
khazan_222000: va mibinam ke khodam va khaharham
khazan_222000: nesbat be dokhtarha ya pesarhaye dige che bartarihaee darim
khazan_222000: az khodam tarif nemikonam
khazan_222000: aslan khodamo nemigam
khazan_222000: khaharham
ba_vafa6: شايد تو بهتر از ديگران تربيت شده باشي/ولي دليل نميشه خوب تربيت شده باشي
khazan_222000: doroste
khazan_222000: vali fekr mikoni darhale hazer
khazan_222000: tooye in jamee
khazan_222000: khanevadei peyda mishe ke bachehasho khoobe khoob tarbiat kone?
ba_vafa6: دوما /درسن تو تربيت ديگه کار خانواده نيست/کار خودته/خودت بايد دست بکار بشي
khazan_222000: pas khanevade naghshe ziadi nadaran
khazan_222000: doroste?
ba_vafa6: از سن بلوغ به بعد نه/ بيشتر تاثيرات جامعه انسان رو جهت ميده
khazan_222000: pas inha hamash bahame
khazan_222000: agar yeki az inha nabashe tarbiat naghese
ba_vafa6: نميدونم چرا بين اينهمه گناه نا هنجاري رو انتخاب کردي؟
khazan_222000: inharo dige bikhial
khazan_222000: in bahse toolanie
khazan_222000: begzar baraye yek rooz dige ke kamelan darmoredesh sohbat konim
khazan_222000: baghie soalhato bepors
khazan_222000: ok?
ba_vafa6: نظرت در مورد ارتباط بيندختر وپسر ها در چت چيه؟
khazan_222000: khoobe
khazan_222000: hamdigaro nemibinan va nemishnasan
khazan_222000: vali ba akhlaghe dokhtarha va pesarha bishtar ashna mishan
khazan_222000: va tajrobehaye bishtar va behtari peyda mikonan
ba_vafa6: پس قبول داري که لذت بخشه
khazan_222000: are
ba_vafa6: کجاي ادم لذت ميبره
khazan_222000: bastegi dare harkasi che estefadei az chat dashte bashe
ba_vafa6: خودت
khazan_222000: baraye man hameye vojoodam joz jesmam
ba_vafa6: از جسمت دريغ ميکني؟
khazan_222000: estefadeye jensi az chat nadaram
khazan_222000: na
khazan_222000: darigh nemikonam
khazan_222000: inja tooye chat azash doori mikonam
khazan_222000: chat be nazare man jaye estefadehaye jesmi nist
ba_vafa6: ببين وقتي ما غير همجنس رو ترجيح ميديم حتما مسئله يه جورايي جنسيه
ba_vafa6: حتما که نبايد تماسي باشه
khazan_222000: oon dige bastegi dare be inke baraye chi gheyre hamjense khodeto entekhab mikoni
khazan_222000: yeki doost dare lezat jesmi bebare
khazan_222000: va yeki mikhad jense mokhalefesho beshnase
khazan_222000: va yeki fekr mikone jense mokhalef behtar darkesh mikone
khazan_222000: bebakhshid chand lahze sabr kon alan miam
ba_vafa6: نميتونم قبول کنم /اين رو کامل گوش کن
ba_vafa6: در مراحل رشد در سن 5تا6 سالگي بچه ها دوست دارن با همجنس خودشون بازي کنن/واگه پسري رو بين دختر ها بذاري معذب ميشه
ba_vafa6: ولي بعدش يعني در سن بلوغ مسئله فرق ميکنه وگرايش به غير همجنس بوجود مياد اين گرايش جنسي+جسمي+روحي+رونايه
ba_vafa6: روانيه
ba_vafa6: نميتوني بگي فقط در يک بعد هست
ba_vafa6: با خودت بيشتر رو راست باش تا بتوني خودت رو بهتر بشناسي وهدايت کني
khazan_222000: are hamash hast
khazan_222000: ham jesmi ham roohi va ravaniva jensi
khazan_222000: vali baraye harkasi dar yek bode zamani niaz be yeki az inha bishtar az baghiast
ba_vafa6: خوب اگه ميخواي تربيتت دست خودت باشه ونه جامعه /بايد خودتو خوب بشناسي
ba_vafa6: هيچ چيزي رو انکار نکن /خوب حس کن وبعد تصميم بگير
ba_vafa6: ميخوام اره حل براي اينکه سر بقيه داد نزني بهت بگم
khazan_222000: begoo
ba_vafa6: احساسات خودت رو واضح براشون شرح بده حتي اگه فکر ميکني نميفهمن /بايد تو بتوني بفهموني
ba_vafa6: بگو من الان خيلي عصباني هستم وممکنه بر خلاف ميلم داد بزنم
ba_vafa6: بگو من نياز به تنهايي دام
khazan_222000: :)
khazan_222000: vali in masalaro motovajeh nemishan
ba_vafa6: تمام احساساتت رو شفاف بگو واز پي امدش نترس
khazan_222000: man mamanam bar khalafe babam adame roshanfekrie
khazan_222000: vali moshkeli ke dare ine ke faghat baraye khodesh va digaran manteghesho bekar mibare
khazan_222000: baraye khanevadash bimantegh mishe va fekr mikone harfhash manteghie
khazan_222000: nemitonam bahash sohbat konam
ba_vafa6: اروم با با بات صحبت کن ميبيني اونم روشن فکره
ba_vafa6: مهم اينه که تو قدرت تفهيم احساست رو پيدا کني
ba_vafa6: قدرت
khazan_222000: man hadeaksare sohbatam ba babam ine e behem bege che khabar va man begam salamati
ba_vafa6: ميفهمي؟
khazan_222000: man faghat mitonam ehsasatamo baraye khodam joloye ayne begam
khazan_222000: are mifahmam chi migi
khazan_222000: asabani nasho
ba_vafa6: قدرت رو به دست بيار
khazan_222000: vali baram sakhte ,kheyli sakhte.
ba_vafa6: نه امتحان کن اسونه
khazan_222000: man alan 8 sale ke bahashoon sohbate khasi nadashtam
ba_vafa6: 80سال فرصت داري
ba_vafa6: بخاطر 8سال ازدست نده
khazan_222000: bashe say mikonam
ba_vafa6: تو بايد روز به روز زندگي خودت وديگران رو لذت بخش تر کني
ba_vafa6: تربيت خوب اينه
khazan_222000: zendeegi baraye man kheyli lezat bakhshe
ba_vafa6: تو خودتو ميتوني بسازي
khazan_222000: va zendegi kasio barash lezat bakhsh mikonam ke az ba man boodan lezat bebare
ba_vafa6: وديگران رو
ba_vafa6: نه/اين نوعي انحصار طلبيه
khazan_222000: :D
ba_vafa6: مثلا امام علي چه ميدونست که يه شب تو به يادش بيدار ميموني؟
ba_vafa6: ولي چون خودش بخاطر بقيه از خوابش زد حالا مردم به يادشن
khazan_222000: :)che mesale ghashangi zadi
ba_vafa6: منافع شخصي وجود خارجي نداره
ba_vafa6: منافع فقط در جمع معني پيدا ميکنه
ba_vafa6: تو بايد اين قدرت رو پيدا کني که جمع خانواده رو هر طور که شده به سمت بهتري هدايت کني
ba_vafa6: سخت نيست از خود گذشتن ميخواد بدون منت وطمع
khazan_222000: bashe
khazan_222000: say mikonam harfhato amali konam
khazan_222000: omidvaram betoonam

 

 

 

kimia_fy63: salam
kimia_fy63: asl?
oo_aa27: سلام
oo_aa27: دانشجويي؟
kimia_fy63: asl?
kimia_fy63: kamel
kimia_fy63: lotfan
kimia_fy63: bale
oo_aa27: تحصيلات ورشته؟
kimia_fy63: lisanse hoghogh
kimia_fy63: u?
kimia_fy63: zooooooooooood
kimia_fy63: lotfan
kimia_fy63: alooooooooooooo
oo_aa27: من جامعه شناسي /براي تزم چندتا سئوال دارم
kimia_fy63: ok
kimia_fy63: khohesh mikonam
oo_aa27: وقت دارم
kimia_fy63: vali modabane
oo_aa27: تو وقت داري؟
kimia_fy63: bale
oo_aa27: فضاي حاکم بر چت چيه؟
kimia_fy63: :)
kimia_fy63: shoma chand saletone
kimia_fy63: lotfan
kimia_fy63: 27?
oo_aa27: من /26/شيراز
kimia_fy63: ?
kimia_fy63: tehran nistid
oo_aa27: ليسانس تهران بودم
oo_aa27:  ارشد شيرازم
kimia_fy63: ok
kimia_fy63: alan kojayid
kimia_fy63: ok
kimia_fy63: =D>
oo_aa27:  شيراز/ من بايد بپرسم يا شما؟
kimia_fy63: <:-P
kimia_fy63: =D>
kimia_fy63: befarmayid
oo_aa27: نگفتيد فضاي حاکم بر چت چيه؟
oo_aa27: چند وقته چت ميکنيد؟
oo_aa27: الان اگه وقت نداريد بگيد
oo_aa27: فکر کنم همزمان چند تا مکالمه داريد
oo_aa27: هستي؟
kimia_fy63: ensanha dar hame ja va har makan ke bashand adab aman shakhsiyat va hadaf hokm farma bayad bashad
oo_aa27: تو چطوري داري حقوق مي خوني؟
kimia_fy63: sezavar yek ensane ba shakhsiyat va ba iman vaaaaaaaaaaaaaa
kimia_fy63: mohe chand vaghte nist
kimia_fy63: mohem hadaf pake ensaniyate
kimia_fy63: mohem
kimia_fy63: tajrobe ast
kimia_fy63: mohem
kimia_fy63: ensaneeeeeeeee
kimia_fy63: mohem
oo_aa27: ببين کار من خيلي  جدي / علمي و انسانيه
kimia_fy63: =D>
oo_aa27:  و اويلن کاري که شما به عنوان يه انسان بايد بکني اينه که تکليف منو روشن کني /کمکم ميکني يا نه؟
kimia_fy63: :)
oo_aa27: من دارم راجع به کنش متقابل در دنياي مجازي تحقيق ميکنم
kimia_fy63: :">
oo_aa27: ميفهمي چي ميگم؟
oo_aa27: لطفا سريع تر جواب بده
kimia_fy63: :((
oo_aa27: کامچپيو ترت مشکل داره يا خودت سريع نيستس؟
kimia_fy63: :((
kimia_fy63: :((
oo_aa27: چکار داري ميکني؟
kimia_fy63: :)
kimia_fy63: :((
kimia_fy63: :-?
oo_aa27:  منو مسخره کردي /جناب انسان؟
kimia_fy63: na
kimia_fy63: kom
kimia_fy63: moshkel dare
oo_aa27: خداي من .
oo_aa27:  مشکلش چيه؟
kimia_fy63: :((
oo_aa27: ببين من / اميد /26/ شيراز/رشته جامعه شناسي /شما؟
kimia_fy63: :((
oo_aa27: خيلي انساني بخدا
kimia_fy63: X-(:((
oo_aa27: معني شخصيت رو هم حاليمون کردي
kimia_fy63: [-(X-(:((
oo_aa27:  من بيکار نيستم که /بايد زود تحقيقم رو جمع کنم /مگه يه دانشجو چقدر ميتونه پول کافي نت بده؟
oo_aa27: وقتي ميري يادت بشه چراغو خاموش کني

 

 

 

khazan_222000: goldoone55
ba_vafa6: اومدم
khazan_222000:  khosh oomadin
khazan_222000: @};-
khazan_222000: mobarakeeeeeeeeeeeee
ba_vafa6: جونم در اومد  تا اينيک ويندوزم راه افتاد
ba_vafa6: من سه تا وسندوز نصب کردم هر کدوم يه اشکالي داره
khazan_222000: khodaro shokr ke dorost shod
khazan_222000: :D
ba_vafa6: الان صدا ندارم
ba_vafa6: بهتر
ba_vafa6: خوب خوبي؟
khazan_222000: mersi mamnoon
khazan_222000: hala khoob shodi?
ba_vafa6: خودم يا سيستمم؟
khazan_222000: khodet dige
ba_vafa6: اره جات سبز ديشب افطار خونه يکي از دوستان جمع بوديم بزن برقص درماني کردم
khazan_222000: ;))
khazan_222000: :D
khazan_222000: pas raghs ham baladi;)
ba_vafa6: بمناسبت تولد امام حسن (ع) ياد گرفتم
khazan_222000: :))
ba_vafa6: البته از نوع برره اي
khazan_222000: :))
ba_vafa6: هستي؟
khazan_222000: are hastam
khazan_222000: mage pm man nemirese?
ba_vafa6: اگه يه وقت مشکلي پيش اومد از سيستم منه
khazan_222000: ok
khazan_222000: np
ba_vafa6: براي همين ميپرسم
khazan_222000: moshkeli nist
khazan_222000: khob emrooz dar che mored sohbat konim?
ba_vafa6: در مورد کميت هاي مهم در دوستي
khazan_222000: ok
ba_vafa6: خوبه؟
khazan_222000: khoobe
ba_vafa6: خوب اگه کلا مسئله کيفيت رو از دوستي حذف کنيم/ به اختيار وبراي راحت تر شدن بحث
ba_vafa6: مسئله کميت رو ميتونيم به چند قسمت تقسيم کنيم
ba_vafa6: من ميپرسم تو جواب بده/دوست داري دوستت چند ساله باشه
khazan_222000: zire 30 balaye 20
ba_vafa6: چرا؟
khazan_222000: zire 20 ke kheyli bache mishe
khazan_222000: tarze fekre khoobi nadare
khazan_222000: albate hamoon 20 ham kame
khazan_222000: va zire 30 bekhatere inke
khazan_222000: agar bere balaye 30 ehsas mikone babaye mane
ba_vafa6: طرز فکر کيفيتيه /بايد از بحث حذف بشه
khazan_222000: bashe
khazan_222000: khob doost nadaram dige
ba_vafa6: اين ديگه خيلي منطقيه
khazan_222000: :D
khazan_222000: akhe harchi begam mishe keyfi
ba_vafa6: وقتي ادم بايد کيفيت رو حذف کنه وبه کميت بپردازه کافيه که نيازهاي جسمي اش رو در نظر بگيره
khazan_222000: khob are
khazan_222000: vali man
ba_vafa6: مثلا زمان دوستس چقدر بايد باشه؟
ba_vafa6: طول زمان دوستي
khazan_222000: ta zamani ke hardo az ham khoshemoon biad
khazan_222000: zamanike hardotaraf betoonan baham kenar bian
khazan_222000: fekr mikonam bazam shod keyfi
ba_vafa6: نه
ba_vafa6: درسته
ba_vafa6: اما مبهمه
ba_vafa6: حدودا؟
khazan_222000: vaghti yeki az dotaraf motovajeh shod ke eameye in doosti barash moshkele bayad tamam beshe
khazan_222000: albate man fekr mikonam
khazan_222000: bayad ba shenakht baham doost beshan
khazan_222000: ta bad be in moshkel bar nakhoran
khazan_222000: doosti harchi modatesh bishtar bashe behtare
khazan_222000: vali darsoorati ke hardotaraf ehsase niaz dashte bashan beham
ba_vafa6: پس زمان قابل تعيين کردن نيست
khazan_222000: na
ba_vafa6: چون کاملا بستگي به طرفين داره
khazan_222000: doroste
ba_vafa6: خوب/رنگ پوست چي؟
khazan_222000: oon baram mohem nist
ba_vafa6: چرا؟
ba_vafa6: جواب کيفيتي قابل قبول نيست
khazan_222000: khob ahamiati nadare dige
khazan_222000: khob bashe
khazan_222000: akhe sakhte injoori
khazan_222000: range poostesham shabihe khodam bashe
ba_vafa6: مثلا اگه دونفر از همه لحاظ شبيه هم باشن يکي سرخپوست باشه يکي سياه پوست کدوم رو ترجيح ميدي؟
khazan_222000: sorkh poost
ba_vafa6: چرا/
khazan_222000: age begam bazam mishe keyfi
ba_vafa6: حلال بگو
khazan_222000: sorkhpoosto tarjih midam
khazan_222000: bishtar doost daram
ba_vafa6: قد؟چند سانب؟
ba_vafa6: سانت؟
khazan_222000: 170 ta 190
ba_vafa6: وزن؟
khazan_222000: na laghar na chagh
khazan_222000: :Dinha be nazaret moheme?
khazan_222000: vaznesh ba ghadesh tanasob dashte bashe
ba_vafa6: ظاهرا مهم نيست ولي خيلي از خانمها مليونها تومن دارن براي دماغ /چاقي/و..../شون خرج ميکنن پس عملا مهمه
khazan_222000: doroste
ba_vafa6: وخيلي از مردها با زنهاي زيبا تر از زن خدشون رابطه بر قرار ميکنن
ba_vafa6: فقط براي قد ووزن
khazan_222000: bale doroste
ba_vafa6: ورنگ پوست وچشم و... از اين چيزا
ba_vafa6: پس کميت رو بايد به صورت جدي بر رسي کنيم
khazan_222000: ok
ba_vafa6: اون بي وفايي ها وخيانت هايي رو که قبلا گفتي اگه ريشه يابي کني به کميت بر ميگرده
khazan_222000: are kamelan doroste
ba_vafa6: تو حاضري تمام عمرت با يه مرد ايده ال ولي فقير که نتونه برات لباس بخره سر کني؟
ba_vafa6: ؟
ba_vafa6: ؟
ba_vafa6:  فکر نداره که
ba_vafa6: عملا نه
khazan_222000: na hazer nistam
khazan_222000: fekr nakardam pmet dir resid
ba_vafa6: گفتم سيستم من نا مرد شده
ba_vafa6: :D
khazan_222000: :Deshkal nadare
ba_vafa6: ولي
ba_vafa6: اين ولي خيلي مهمه
ba_vafa6: بعضي ها حاضر شدن همه چيزشون رو پاي دوستي هاشون بذارن
ba_vafa6: مثل مارکس
ba_vafa6: مثل حضرت زهرا
khazan_222000: doosti khob vaghti ta paye ezdevaj pish bere are khob hamintore
khazan_222000: va agaram pish nare
khazan_222000: doosti ke arzesh dashte bashe hamechizeto fadaye oon koni
ba_vafa6: فرين
ba_vafa6: افرين
khazan_222000: :">
ba_vafa6: حالا برو سراغ کلمه مهمي که گفتي
ba_vafa6: ارزش؟
khazan_222000: arzesh?
ba_vafa6: اره
ba_vafa6: کيفيه يا کمي؟
khazan_222000: keyfi
ba_vafa6: نه
khazan_222000: kami?
khazan_222000: nemishe goft hamishe kamiye
ba_vafa6: نه هردو
khazan_222000: are hardo
khazan_222000: gahi oghat keyfi va gahi kami
ba_vafa6: وقتي در دوستي ها کيفيت غلبه ميکنه/دوستي ها ارزش الهي پيدا ميکنن/وقتي
ba_vafa6: کمي ميشه ارزش حيواني پيداميکنن
ba_vafa6: انسان ترکيبي از خدا وحيوانه
ba_vafa6: يا روح وجسم
ba_vafa6: ايندفع اشکال از سيستم من نبود
ba_vafa6: چي شده؟
khazan_222000: bebakhshid
khazan_222000: man accontam tamam shod va dc shodam
khazan_222000: alanam ba accont yeki az doostam on shodam
khazan_222000: :(
khazan_222000: hasti?
ba_vafa6: اره
khazan_222000: ok
khazan_222000: bebakhshid ke vasate harfet intori shod
ba_vafa6: تا کجاشو  گرفتي؟
khazan_222000: ke gofti arzesh heyvani peyda mikone
ba_vafa6: گفتم هر دو
ba_vafa6: چون انسان ترکيبي از جسم و روحه
khazan_222000: ok
khazan_222000: doroste
ba_vafa6: براي اينکه دوستي پشتوانه داشته باشه بايد يکي فداي ديگري بشه
ba_vafa6: يا جسم فداي روح يا روح فداي جسم
ba_vafa6: و چون ما خيلي خيلي وابسته به جسم هستيم کنار گذاشتنش برامون سخته
ba_vafa6: و براي همين روحي که به زحمت ميافته از نياز هاي جسمي اشفته ميشه
ba_vafa6: هستي؟
ba_vafa6: چي شد؟
ba_vafa6: من ظهر ساعت 12 دو باره اان ميشم
ba_vafa6: اگه تونستي بيا

 

 

 

a_b7867: سلم/حوصله  و  وقت داري؟
lino_jon: bah salam
a_b7867: با ترس و لرز  با شما چت ميکنم
lino_jon: vaa
lino_jon: chera
a_b7867: چون ممکنه بپرسي چن سالمه
lino_jon: na nemiporsam
lino_jon: be man che
a_b7867: ديشب خيلي بد اخلاق بودي /طوري شده بود؟
lino_jon: na
lino_jon: bad akhlag
lino_jon: onam man?
a_b7867: پس امشب يه طوري شده که خوش برخوردي؟
lino_jon: to ke alan omady
lino_jon: chetor fahmidi
a_b7867: فکر ميکني شوخي ميکنم که دارم راجع به چت  جدا تحقيق ميکنم؟
lino_jon: na
lino_jon: aslan
lino_jon: etefagan
lino_jon: khili ham khobe
a_b7867: اين يه بحثيه که بهش ميگن  کنش متقابل
a_b7867: حروف کلماتي که ادم بکار ميبره هم ميتونه حالات روحيش رو بگه
lino_jon: khili halite
lino_jon: ey val
a_b7867: نه همشو حفظ کردم
lino_jon: manam bara tahgigam az ie estefade mikonam
a_b7867: تحقيق تو چيه؟
lino_jon: dar morede 2khtar pesarast
lino_jon: ertebate beyne ona
a_b7867: تو که گفتي کامپيوتر ميخوني
lino_jon: adam bayad motale azadam dashte bashe
lino_jon: man key goftam com mikhonam
lino_jon: ?
a_b7867: شايد من اشتباه کنم
a_b7867: يه لحظه صبر کن
a_b7867: چيزي پيدا نکردم
a_b7867: من  اولين چتمون رو سيو کرده بودم ولي نيستش
lino_jon: eshkal nadare
lino_jon: dorogam moshakhas nemishe
a_b7867: اشتباه کردم؟ کامپيوتر نمي خوني؟
lino_jon: har chi bilhial
a_b7867: تا اونجا که يادمه 21 ساله بودي /اره؟
lino_jon: afarin
lino_jon: che hafezeye
a_b7867: نه جالبه بدوني اغلب دخترا خودشون رو 21 ساله معرفي ميکنن
lino_jon: eeeeeeeee
lino_jon: chera
a_b7867: نميدونم
lino_jon: pesaram 24
a_b7867: اسمت هم ايدا؟ انا؟ويدا؟   ... چي بود؟
a_b7867: چه بهتر
a_b7867: که پسري
a_b7867: چون من واقعا به اطلاعات پسرا دسترسي کمي دارم
lino_jon: hamash ba 2khtara
lino_jon: na
a_b7867: فرقي نداره مهم اينه که اهل چت باشي
lino_jon: ro ham rafte pesara bishtar midonan
lino_jon: chon bishtar bironan
a_b7867: خلا اگه پسري يه  سئوال ازت بپرسم
a_b7867: حالا
lino_jon: bepors
a_b7867: تا حالا به موردي بر خورد کردي که يه پسر سعي در جذب يه پسر ديگه در چت داشته باشه؟
lino_jon: khili
lino_jon: 2khtaram hamintor
a_b7867: جدي؟
lino_jon: bavar kon
a_b7867: ميدوني  يوزر روم هاي يا هو چرا بسته شد؟
lino_jon: na
lino_jon: bikhabaram
a_b7867: بخاطر سو  استفاده جنسي يک مرد از يک پسر 12 ساله
a_b7867: توي  بي بي سي نوشته بود
lino_jon: akhe pesare 12 sale mikhaste chi kar chato
lino_jon: bavar nakon
a_b7867: اره به نظر منم مضحکه
a_b7867: چون همين الان هم توي روم هاي يا هو داره مقدمات انواع سو استفاده هاي جنسي رد وبدل ميشه
a_b7867: حتما رووم ها رو ديدي
lino_jon: chera migi soe estefade
lino_jon: khob hame razian
lino_jon: ke
a_b7867: اولش همه راضي هستن ولي اخرش چي؟
a_b7867: مثل اينه که با رضايت ماست از بقالي بخري وقتي خوردي ببيني ترش شده
a_b7867: رضايت نهايي شرطه
a_b7867: که اين روزا زن وشوهر ها هم از هم ندارن
a_b7867: چون امار طلاق افزون بر امار ازدواج شده
lino_jon: be nazare man ina hamash bar migarde be etelate kam
a_b7867: فقر فرهنگي؟
lino_jon: chon az hamoon aval kasy nabode ke befahmon
a_b7867: ولي قبلا که اگاهي کمتر بود مشکلات هم کمتر بوده
a_b7867: مشکل تکنولوژيکه
a_b7867: ساختار جوامع شهري
a_b7867: گاهي باعث ميشه که ادم حتي جنسيتش رو تغيير بده
a_b7867: هستي؟
a_b7867: چکار داري ميکني؟
lino_jon: dc shodam
a_b7867: ومنو ادد کردي
lino_jon: narahaty
lino_jon: pak mikonam
lino_jon: bebakhshid
a_b7867: نه خيلي هم خوبه
a_b7867: تو داري منو تحمل ميکني نه؟
lino_jon: chera tarof tike pare mikony
lino_jon: niazi be tahamol nist
lino_jon: age dos nadashte basham javab nemidam
a_b7867: خوبه/موافقم
a_b7867: در مورد خود ارضاعي پسرا چي ميدوني؟
lino_jon: yani chi chi midonam
lino_jon: inam ye jor niaze dige
a_b7867: يعني روش هاشو ميدوني؟چندتا/؟
lino_jon: dadasham
lino_jon: man pesar nistam
lino_jon: dar zemn to in karam nistam
lino_jon: fagat ye khorde etelat daram
a_b7867: باشه / ميدوني که چت يکي از روش ها شده و خيلي فرا گير؟
a_b7867: مگه راجع به روابط غير همجنس ها اطلاعات نميخواي؟
lino_jon: tagriban ye chizaye midonam
a_b7867: تو متارکه کردي؟
lino_jon: az?
a_b7867: =))
a_b7867: از ؟
a_b7867: مگه متارکه در عرف عام چندتا معني داره
lino_jon: alan khili
lino_jon: mage nemidony
lino_jon: vaaaaaaaaaa
lino_jon: az to baide
a_b7867: خوب بگو منم بدونم
lino_jon: boro tahgig kon
lino_jon: :-P
a_b7867: من همش دارم زور ميزنم که بدونم
a_b7867: خوب  معلوم شد فقط به نوعي شکست عشقي داشتي
lino_jon: khoda ro shakeram ke to omram asheg nashodam
a_b7867: کدوم خدا ؟ هموني که گفته  من عرفني عشقني؟
lino_jon: dakhele parantez
lino_jon: ye soal
lino_jon: ba chan nafar chat mikony alan
lino_jon: ?
a_b7867: فعلا فقط 3 نفر ولي تا 7 نفر ميتونم
lino_jon: ok
lino_jon: movafag bashin
lino_jon: edame bedin
a_b7867: تشکر
a_b7867: منظورت که خدا حافظي نبود؟
lino_jon: ehtemalan kartam tamoom beshe
lino_jon: ta on moge na
a_b7867: ممنون
a_b7867: کلي خرج هم روي دستت گذاشتم  حلال کن
lino_jon: kharj
lino_jon: shoma
a_b7867: تو به چه نو مذهبي معتقدي؟
lino_jon: hamini ke hastam
a_b7867: توضيح؟
lino_jon: be salamat
a_b7867: ضد مذهبي؟
lino_jon: akh
lino_jon: ba shoma nabodam
a_b7867: خواهش/خوب؟
lino_jon: akhe mazhab ham koli many dare
lino_jon: to kodom yeki ro migi
a_b7867: بنظر تو بهترين معنيش چيه؟
lino_jon: to ke shieye
a_b7867: فکر ميکني؟
lino_jon: na
lino_jon: ya sony
a_b7867: من مانوي هستم جديدا ميگن انتر ناسيوناليست
lino_jon: /:)
a_b7867: خوب نگفتي /بهترين معني مذهب
lino_jon: man migam mazhab be dele adami rabt dare
lino_jon: ke chegad delet pak basho bi ria
a_b7867: اهل عرفان؟
lino_jon: ki
a_b7867: تو
lino_jon: man erfani basham erfani ha koja miran
lino_jon: man be garde pashonam nemiresam
a_b7867: شکسته نفسي از نوع ملا متيه/
a_b7867: کي پاشون گرد داشت که کسي نديد؟
a_b7867: چکار براي مردم کردن؟
lino_jon: age ba degat nega konim mibinim
lino_jon: vali
lino_jon: ko degat
lino_jon: mage mardom hemat kardan
a_b7867: بضي وقتها که من نميبينم تو بايد با انگشت اشاره نشونم بدي
lino_jon: cheshme basirat mikhahad baradar
a_b7867: ادم که فقط گليم خودشو از اب بکشه هنري نکرده
lino_jon: baba to gilime digaronam az ab bekesh
a_b7867: اهل عرفان چه گلي کاشتن که طريقت شده خارستان؟
lino_jon: na
lino_jon: mese inke ba ona moshkel dary
a_b7867: منم مثل اونا هنوز هيچ غلطي نکردم ولي مدعي هم نيستم
lino_jon: aslan mano to ro che dakh be erfani ha
lino_jon: hanoz javony
lino_jon: taze 26 salete
a_b7867: منوکه هيچ شما از گرد پا صحبت کردي
a_b7867: فتوت به سن نيست(جنيد)
a_b7867: حلاج 32سالگي اعدام شد  نه؟
a_b7867: هستي؟
a_b7867: =;

 

 

a_b7867: سلام لينا
lino_jon: salam
a_b7867: منو يادت مياد؟
lino_jon: na
a_b7867: اميد از شيراز
a_b7867: براي تحقيقم سئوال پرسيدم
lino_jon: az ki?
a_b7867: سه ماه پيش بود توي روم
lino_jon: soalet chi bod?
a_b7867: راجع به جذابيت هاي چت
lino_jon: javabesh chi bood
a_b7867: تو گفتي گاه گاهي چت ميکني
a_b7867: الان يادم نيست ولي سيو شده اش رو دارم
a_b7867: حالا دوتا سئوال ديگه دارم
lino_jon: khob
a_b7867: اجازه هست بپرسم
lino_jon: ok
a_b7867: فکر ميکني چند سالذ طول ميکشه تا چت يه امر عادي بشه
lino_jon: mage allan nist
lino_jon: yani chi ady beshe
a_b7867: خوب الان خيلي ها /پدر ومادر ها/ مخالف هستن
lino_jon: to ke rahaty
lino_jon: dige chete
a_b7867: من دانشجوي جامعه شناسي هستم اين جزو درسمه
a_b7867: کمک کن
lino_jon: chan salete
a_b7867: 26
lino_jon: dorog go hafeze nadare
lino_jon: midonesty
a_b7867: اره وچت مقر دروغگوهاست ميدونستي؟
lino_jon: shadidan
a_b7867: خوب حالا ميشه بگي تا چند سال ديگه چت هنجار اجتماعي ميشه؟
lino_jon: nashe ke behtare
lino_jon: albate be nazare man
a_b7867: ولي  خوتم ميدوني که خواه نا خواه ميشه
lino_jon: manzoret az chat chie
lino_jon: chat ba ki
lino_jon: ya dar kol migi
a_b7867: اره
a_b7867: مثل ويدئو
a_b7867: که حالا عادي شده
lino_jon: shiraz jaye bozorgie mage onja ady nashode
a_b7867: ايران بزرگتره
a_b7867: ولي حتي کساني که در حال چت هستن ميخوان انکار کنن
a_b7867: برخورد خودت چقدر مشکوکانه است؟
lino_jon: man enkar nemikonam
a_b7867: به يه سئوال چطري جواب ميدي؟
lino_jon: vali man az har lahaz rahatam
a_b7867: براي همين از تو که راحتي ميپرسم کي همه راحت ميشن
lino_jon: har vaght mardom ya onaye ke tarze estefade az ie ro bedonan
lino_jon: ya hata hamin chato
lino_jon: ke chat fagat bara harf zadan ba jense mokhalef nist
a_b7867: تو حتي در جواب دادن به يه سئوال ساده دست به عصا هستي بعد ميگي راحتم؟
a_b7867: اصلا من راجع به جنسيت سئوالي ندارم
lino_jon: man goftam ma bayad bedonim tarze dorost estefadaro
lino_jon: onvaght khonevade ha ham mokhalefat nemikonabn
a_b7867: چون ادم فهميده اي نشون ميدي وبه راحتي به من ميگي دروغگو جوابت برام  ملاکه
a_b7867: سئوال اخرم
a_b7867: اجازه هست بپرسم؟
lino_jon: khahesh
lino_jon: befarmain
a_b7867: نوع ارتباط مجازي بين افراد در چت بر چه محوريه؟
lino_jon: man fagat ye nafaram to afrado migi
lino_jon: na
a_b7867: من تا حالا از 60يا70 نفر اين سئوال رو پرسيدم
lino_jon: mishe begi chi goftan
a_b7867: همه يه نظري دادن تو هم نظرت رو بگو
lino_jon: aksariet chi goftan
a_b7867: تو بگو من حاصل جمعش رو ميگم
lino_jon: khob bastegi be tarafe mogabel dare
lino_jon: ke on aval che jory shoro kona
a_b7867: معمولا؟
lino_jon: manzore kameleto nafahmudam
lino_jon: vali
lino_jon: khob bishtar bara hal kardan mian chat
a_b7867: نظر بقيه اينه که يک نوع تفريحه
lino_jon: albate bebakhshid ke rokam
a_b7867: ولي در حقيقت نوعي رفع نياز هاي رواني وعطفيه
a_b7867: عاطفي
a_b7867: 90در صد کساني که  چت ميکنن در کودکي مورد ازار جنسي قرار گرفتن
a_b7867: جالبه نه؟
a_b7867: ميتوني به امار دانکده علوم اجتماعي دانشگاه شيراز مراجعه کني
lino_jon: alan
a_b7867: اين مورد رو هم تکذيب ميکني؟
a_b7867: از خودت بگو
lino_jon: to fagat bara tahgiget chat mikony
a_b7867: تقريبا
a_b7867: گاهي هم براي تست کنش متقابل
lino_jon: khob allan migi chan salete
a_b7867: 26+
a_b7867: ؟
lino_jon: mashalah
lino_jon: pir shi eshalah
a_b7867: اينا نشد جواب يه ادم معقول
lino_jon: akhe y3 mah pish ye chiz dige gofte body
a_b7867: شايد سه ماه ديگه هم يه چيز ديگه بگم
a_b7867: جواب سئوال من به سن چه ربطي داره؟
lino_jon: ok
lino_jon: mage soal porsidin
lino_jon: motevajeh nashodam
a_b7867: نوع ارتباط مجازي بين افراد در چت بر چه محوريه؟
lino_jon: to hata jam banditam gofty
a_b7867: ولي تو جواب ندادي
lino_jon: chera goftam
a_b7867: دوباره بگو مثل سن من
lino_jon: to gofty aksaran migan bara tafrihe
lino_jon: na
lino_jon: manam vazeh taresho goftam
a_b7867: خوب ممنونم /خسته ات کردم /ببخشيد که سنم رو هنوز هم درست نگفتم/خيلي منو تحمل کردي /اگه خدا بخواد بازم مزاحمت ميشم
lino_jon: khahesh mikonam
lino_jon: be salamat
a_b7867: قربانت
lino_jon: =;

 

 

ll_lida2002: >:P
om_id_26: تل هستي باش چرا دل مردم رو ميشکني؟
ll_lida2002: al chie?
om_id_26: قا تل
om_id_26: قا
om_id_26: جا افتاد ببخشيد
ll_lida2002: khob dige hamine ke hast
om_id_26: خوش به حالت
om_id_26: حسوديم شد
om_id_26: يه فحش ديگه بده
ll_lida2002: hasood hargez naiasood
om_id_26: واقعا تو اينقدر خشني؟
om_id_26: اميد
ll_lida2002: are ghatela injoorian
om_id_26: نا اميد شد
om_id_26: وااااااااااااي
om_id_26: بابا دمت گرم يه جا با 3 نفر مي چتي؟
ll_lida2002: are dige
om_id_26: نمي ترسي هک بشي؟
ll_lida2002: to hakam mikoni?
om_id_26: نه ه ه ه ه ه ه
ll_lida2002: pas chi?
om_id_26: اوني که بمن گفت با 3 نفر ديگه هم ميچتي
ll_lida2002: eeeeeeeeeeeeee?
ll_lida2002: ki goft?
ll_lida2002: behesh bar khorde?
om_id_26: محسن الان مياد پيشت
ll_lida2002: mohsen kie?
om_id_26: هکر ه
om_id_26: اومد؟
om_id_26: چي شد؟
om_id_26: احتياط کن

 

 

zzz_nnn85: سلام
loos_bala_52: salam
loos_bala_52: khobi?
zzz_nnn85: مرسي
zzz_nnn85: asl?
loos_bala_52: milad 17 az shahin shahr
loos_bala_52: u?
zzz_nnn85: mhna/36/teh
zzz_nnn85: mina
loos_bala_52: 36 salete?
zzz_nnn85: yes
loos_bala_52: 1 doste 17 ya 16 sale nadari?
zzz_nnn85: پسرم 20 سالشه
loos_bala_52: na
loos_bala_52: dokhtar
loos_bala_52: 16 ya 17 sale
zzz_nnn85: براي چي ميخواي؟
loos_bala_52: mikham bahsh dost sham
zzz_nnn85: خوب چرا با من دوست نميشي؟
loos_bala_52: u senet kheili ziyade
loos_bala_52: ok?
zzz_nnn85: خوب فکر کن دونفر 18 ساله هستم که روي هم ميشه 36 سال
loos_bala_52: ok
loos_bala_52: pas mitonam beheton begam maman?
zzz_nnn85: حتي ميتوني بگي مامان بزرگ
loos_bala_52: ok
loos_bala_52: ax dari?
zzz_nnn85: ميتونم چند تا سئوال جنسي ازت بپرسم؟
loos_bala_52: ok]
zzz_nnn85: تو استمنا هم ميکني؟
loos_bala_52: na hododi
loos_bala_52: ta hododi
zzz_nnn85: چطوري؟
loos_bala_52: ba kafe dast
zzz_nnn85: و...؟
loos_bala_52: ya miram mikonam
zzz_nnn85: کجا ؟کي؟
loos_bala_52: u web dari?
zzz_nnn85: اره ولي بعدا
loos_bala_52: 1jaie dioge chikar dari?
zzz_nnn85: خوب مريضي هاش چي؟
loos_bala_52: man alan hashari hastam
loos_bala_52: ok?
zzz_nnn85: خوب
loos_bala_52: u mitoni web bedi?
loos_bala_52: khahesh mikonam
zzz_nnn85: تا تمام سئوالهام رو جواب ندي متاسفا نه نه
zzz_nnn85: ميتوني بري سايت هاي سکسي
loos_bala_52: khob pas zod bepos
loos_bala_52: chon kartam ziyad nist
loos_bala_52: ok/
loos_bala_52: are
zzz_nnn85: در مورد ارضا شدنت کامل بگو
loos_bala_52: u sex chat mikoni?
zzz_nnn85: مگه تو هم وب داري؟
loos_bala_52: man 1pesari hastam ke aval ve dokhtar hal midam va badesham nobate khodam mishe
loos_bala_52: ok?
loos_bala_52: va ta mitonam bahash hal mikonam
loos_bala_52: ok?
zzz_nnn85: داري؟
loos_bala_52: chi?
zzz_nnn85: وب
loos_bala_52: alan na
loos_bala_52: chon kharab shode
zzz_nnn85: خووووووووووووب
loos_bala_52: mikham farda beram bekharam
loos_bala_52: u dari?
zzz_nnn85: اره
zzz_nnn85: سالم هم هست
loos_bala_52: mitoni behem bedi?
loos_bala_52: mitonam addet konam?
loos_bala_52: mina hasti?
zzz_nnn85: اره
loos_bala_52: web midi?
zzz_nnn85: دارم وب رو اماده ميکنم
loos_bala_52: ok
loos_bala_52: amade shod?
zzz_nnn85: اره
loos_bala_52: pas chera nazashti addet konam?
loos_bala_52: pas bede
zzz_nnn85: ميتوني بگيري
loos_bala_52: are
loos_bala_52: bede
loos_bala_52: pas chera nemidi?
zzz_nnn85: بگير خوب
loos_bala_52: nayomad
zzz_nnn85: دروغ نگو
loos_bala_52: ro soratet bezar
zzz_nnn85: متاسفم
loos_bala_52: nayomad
loos_bala_52: be khoda
zzz_nnn85: من فقط وب  تو وب ميام
loos_bala_52: dobare bede
loos_bala_52: ok?
loos_bala_52: mina dobare bede
zzz_nnn85: تو که روي خطي
loos_bala_52: chon nayomad
loos_bala_52: farda khob mano mibini dige
loos_bala_52: bezar ta hashari hastam hal konam
loos_bala_52: ok?
zzz_nnn85: ببين من اينجا اسم کساني که وب ميگيرن رو دام پس دروغ نگو
zzz_nnn85: خوب؟
loos_bala_52: nemiyad
loos_bala_52: malom nist asaln kojast
loos_bala_52: tele to midi behet zang bezanam?

 

 

 

ba_vafa6: سلام
m_klisa: salam
ba_vafa6: asl?
m_klisa: u?
ba_vafa6:  اميد /26/شيراز
m_klisa: man medisa
m_klisa: u?
m_klisa: ok
ba_vafa6: اميد
m_klisa: 21 teh
ba_vafa6: چند تا سئوال دارم وقت داري؟
m_klisa: khob che khabar
m_klisa: ok
m_klisa: khahesh mikonam
ba_vafa6: من جامعه شناسي ميخونم براي تحقيق دانشگاهم ميخوام
ba_vafa6: به نظرت محور اصلي چت چيه؟
m_klisa: ok
m_klisa: nemidonam
m_klisa: fekr nakardam
ba_vafa6: علت جذابيت چت چيه؟
m_klisa: chize khasy nadare
ba_vafa6: پس اسنهمه ادم توي اين رومها چرا هستن؟
m_klisa: bahse jodaganeeeeeeeee
m_klisa: bastegi dare
m_klisa: ke che tarze fekri daran
ba_vafa6: درسته
m_klisa: baziha soestefade mikonan
ba_vafa6: با بعضي ها کار ندارم عموما چي ميخوان؟
m_klisa: man ke baraye yek dosteye sadeh v salem migardam
m_klisa: vala chi begam
ba_vafa6: خودت هم استثنايي عموما چي ميخوان
m_klisa: omidvaram hameye ma be rahe rast khatm beshim
m_klisa: halaaaaaaaaaaaaaa
m_klisa: manzoreton chiye
ba_vafa6: گفتم که کارم تحقيقه
m_klisa: ok
ba_vafa6: منظورم واضحه
m_klisa: ok
m_klisa: moteasefane hame donbale sex migardan
m_klisa: X-(
ba_vafa6: نه اتفا قا
m_klisa: nemidonan ke zendegi hamash in nist
m_klisa: zendegi faratar az in harfast
ba_vafa6: من فکر ميکنم کمبود
m_klisa: chi  kambode
ba_vafa6: نوعي کمبود محبت
ba_vafa6: وارتباط
m_klisa: saret shologhe
ba_vafa6: نه .
ba_vafa6: سيستمم خرابه
m_klisa: ok
m_klisa: az ye babat dorost
ba_vafa6: بايد ببخشي
m_klisa: vali man ghabol nadaram
ba_vafa6: چرا؟
m_klisa: mohebat tanha be in nist
ba_vafa6: به چي نيست/
m_klisa: age gharar be in bashe ke hame az hame ja zarbe bokhoran ke nemishe
ba_vafa6: فعلا باي
m_klisa: [-(
m_klisa: =;
ba_vafa6: =;
ba_vafa6: ffoadn lil,k h,ln
ba_vafa6: ببخشيد مهمون اومد
m_klisa: =;

 

 

m_parniangroup: chera
a_b7867: ??? ????
m_parniangroup: bavar kon
a_b7867: ???? ??? ?? ????? ???
a_b7867: asl
a_b7867: ????
m_parniangroup: ziad sakht nagir
m_parniangroup: m 25 teh
m_parniangroup: ok?
m_parniangroup: u?
a_b7867: m/36/shiraz
m_parniangroup: kako kheili mokhlesim
a_b7867: 1+1+1+1karetim
m_parniangroup: bacheye kojaye shi hasty
m_parniangroup: farhangshahr
m_parniangroup: 4 raahe moshir ya...?
a_b7867: ??? ????
m_parniangroup: ey jooonam
m_parniangroup: nazdike airport are?
a_b7867: ??? ?? ?? ??? ???????
m_parniangroup: baba kako hamshahritim haaa
m_parniangroup: boooovoooo]
a_b7867: ?? ?????
a_b7867: ?????? ???? ??????
m_parniangroup: khob man pedaram shirazie
m_parniangroup: teh bozorg shodam
m_parniangroup: ha kako
a_b7867: ???? ????????
m_parniangroup: nazdike enghelab
m_parniangroup: karegar
a_b7867: ???? ???? ????
m_parniangroup: afarin
a_b7867: ??? ?? ???? ?? ????
m_parniangroup: damet boooovve
a_b7867: ?? 4??? ??????? ??? ??????? ????
m_parniangroup: baba eyval
m_parniangroup: aaamooo
a_b7867: ??????? ????? ?????? ???????
m_parniangroup: safato mohandes
a_b7867: ???? ????/???? ???? ??????
m_parniangroup: dars kar
a_b7867: ?? ???? ???
m_parniangroup: music
a_b7867: ??? ?? ?????? /??? ?? ????
m_parniangroup: mehdi
a_b7867: ?????? ?????? ?? ???????
m_parniangroup: asil
a_b7867: ??? ?????
m_parniangroup: 6
a_b7867: ?? ?????
m_parniangroup: avaz va santoor
a_b7867: ???? ????????
m_parniangroup: honar
m_parniangroup: azad
a_b7867: ???? ?????? ?? ??? ???????
m_parniangroup: nabab bi khial aaamooo
m_parniangroup: ahle dely mese ke na?
a_b7867: ???? ??????
m_parniangroup: na
m_parniangroup: 4 raahe valiasr
m_parniangroup: honar
a_b7867: ?? ?????/??????? ???? ????? ??????? ????? ?????
m_parniangroup: to ro khoda?
m_parniangroup: jeddan
a_b7867: ???? ??? ?????? ????
m_parniangroup: eey
m_parniangroup: are
a_b7867: ?????? ???? ??????
m_parniangroup: afarin
a_b7867: ??? ??? ?? ????? ?????
m_parniangroup: ostad ma ejaze darim shoma ro add konim
m_parniangroup: man kare aslim avaze
m_parniangroup: az koochiktarin shagerdaye
m_parniangroup: golpa hastam
a_b7867: ?? ?? ??? ??? ?????? ??????
m_parniangroup: :D
m_parniangroup: ma mokhlesetim
a_b7867: ???/?? ?????? ?? ?????

 

 

marmolak_8850: man maz habiyam
emam_khomeyni7: دانشجويي؟
marmolak_8850: na vali chizay az din midonam tahala nashnidi
emam_khomeyni7: تحصيلات؟
marmolak_8850: diplom
emam_khomeyni7: چه رشته اي>؟
marmolak_8850: tajrobi
emam_khomeyni7: چند وقته چت ميکني؟
marmolak_8850: kheily
emam_khomeyni7: چه عاملي باعث ميشه چت جذاب باشه؟
marmolak_8850: mikhay yecheshme az danayin begam
emam_khomeyni7: بگو
marmolak_8850: aval u m/f
emam_khomeyni7: مرد
marmolak_8850: to midoni khoda shabe meraj ba payam bar ye jomle farsi harf zad?
emam_khomeyni7: نه
emam_khomeyni7: چي گفت؟
marmolak_8850: to barachi migi mazhabi hasti darsorati in masealaro nemidoni
emam_khomeyni7: من نگفتم مذهبي هستم
marmolak_8850: to room gofti
emam_khomeyni7: گفتم مذهبي پيام بده
marmolak_8850: yani fosh nade
marmolak_8850: doroste
emam_khomeyni7: نه سئوال دارم
marmolak_8850: bego
emam_khomeyni7: رابطه چت ومذهب؟
emam_khomeyni7: چي شد؟
marmolak_8850: mishe az in tarigh eslamo tarvij dad
emam_khomeyni7: فضاي حاکم بر چت سکسه  مگه نه؟
marmolak_8850: doroste
marmolak_8850: mishe ba harfaye jalebe dini avazesh kard
marmolak_8850: to voice dari?
emam_khomeyni7: خوب توي همچي فضايي چطوري ميشه اسلام رو ترويج کرد؟
emam_khomeyni7: نه
marmolak_8850: ba hame na yeki yeki
marmolak_8850: ba hame na yeki yeki
emam_khomeyni7: مذهب رو تعريف کن
marmolak_8850: mazhab
marmolak_8850: yani
marmolak_8850: bardin ostvar bodan
emam_khomeyni7: و دين؟ چيه؟
marmolak_8850: din ye ghanone
emam_khomeyni7: قوانين ديني چقدر ممکنه با چت ساز گاري داشته باشن؟
emam_khomeyni7: هستي؟

 

 

 

mariona_tirip: salam
mariona_tirip: man mazhabiyam
oo_aa27: سلام/چند تا سئوال دارم
mariona_tirip: befarmayid
oo_aa27: اين سئوالات براي تحقيق دانشگاهمه لطفا اگه خواستين جواب بدين صادقانه باشه
mariona_tirip: ok
oo_aa27: چند وقته چت ميکنين؟
mariona_tirip: 6 mahi misheh
oo_aa27: غير از چت چه استفاده اي از اينتز نت ميکنيد؟
mariona_tirip: valla
mariona_tirip: bazi tahghighayi ke dabiramun migoftan
mariona_tirip: az internet miyaram
oo_aa27: وب لاگ هم داريد؟
mariona_tirip: na
oo_aa27: ميشه مذهب رو از ديد خودتون تعريف کنيد؟
mariona_tirip: mazhab mohafezeh ensaneh
mariona_tirip: benazare man
mariona_tirip: albatteh ageh bazaran
oo_aa27: چه چيزي از چت با مذهب نا سازگاره؟
mariona_tirip: hamin dari vari hayi ke migan
mariona_tirip: albatteh bazihashun
oo_aa27: ببخشيد ممکنه تحصيلات ورشته تون رو بگيد؟
mariona_tirip: sevom hastam
mariona_tirip: 16 saleh
mariona_tirip: computer fanni
oo_aa27: رشته؟
oo_aa27: تشکر
mariona_tirip: computer
mariona_tirip: khahesh
oo_aa27: ممکنه چت عامل ارتباط مثبت بين افراد بشه؟
mariona_tirip: kheili kaM
mariona_tirip: hamashun be khatere chizayeh digeh miyan
oo_aa27: چه نتيجه اي از  چت کردن ميخواي بگيري؟
mariona_tirip: man hoselam ke sar mireh miyam chat
mariona_tirip: yani khodammam nemidunam
oo_aa27: ادد ليست شما چند نفره؟
mariona_tirip: man chand ta id daram
oo_aa27: جمعا
mariona_tirip: sabr kon
oo_aa27: باشه
mariona_tirip: taghriban 20
mariona_tirip: 25
oo_aa27: به چه موضوعي علاقه داريد؟
mariona_tirip: az che lahazi
mariona_tirip: man be karaye computeri
oo_aa27: مثلا هنر /ورزش/سياست/....و
mariona_tirip: animation
mariona_tirip: honari misheh goft
oo_aa27: انيماتور؟
oo_aa27: چيزي هم ساختي؟
mariona_tirip: ba barnameh sazi
mariona_tirip: are barnamesaziye visual basic
oo_aa27: کدوم برنامه ها بيشتر؟
mariona_tirip: vali dar haddeh kheili sadeh
mariona_tirip: goftam
mariona_tirip: visual basic
oo_aa27: برنا مه متحرک سازي؟
mariona_tirip: are
mariona_tirip: ye jurayi
oo_aa27: ميتونم شما را ادد کنم؟
mariona_tirip: ok
mariona_tirip: faghat ye chizi
oo_aa27: بفرماييد
mariona_tirip: mitunam asletuna bedunam
oo_aa27: من دانشجوي جامعه شناسي دانشگاه شيراز/26ساله/اسمم هم  اميد
mariona_tirip: movaffagh bashid
oo_aa27: ميشه باز هم بپرسم؟
mariona_tirip: befarmayid
oo_aa27: ممکنه چت باعث اسيب براي کسي بشه؟
mariona_tirip: are bara adamaye sadeh
mariona_tirip: chera
mariona_tirip: ya unayi ke khodeshun be donbale dardesar migardan
oo_aa27: از همکلاسي ها تون کسي رو ميشناسيد که به چت معتاد شده باشه؟
mariona_tirip: valla
mariona_tirip: 3 ya 4 nafareshun
mariona_tirip: har ruz pa chat budan
oo_aa27: اعتياد رواني منظورمه
mariona_tirip: kheili ham zogh mikardan
mariona_tirip: hamashun tazeh ba chat ashana shodeh budan be unjaha nekeshideh
oo_aa27: اونا توسط دوستان چت با هم قرار هم ميذارن؟
mariona_tirip: are digeh
mariona_tirip: taghriban
oo_aa27: شما از کدوم شهر هستيد؟
mariona_tirip: esfahan
oo_aa27: از کارت استفاده ميکنيد؟
mariona_tirip: hamisheh
oo_aa27: چند ساعته/وقيمتش لطفا
mariona_tirip: 30 saat
mariona_tirip: 10 saaat ruzaneh
mariona_tirip: 20 saat shabaneh
mariona_tirip: 1500
mariona_tirip: albatteh
mariona_tirip: ruzanneh ta yek mah forsat dareh
oo_aa27: چند تا خواهر وبرادريد؟
mariona_tirip: shabaneh 2 mah
mariona_tirip: rastesha begam
oo_aa27: اگه دوست داريد
mariona_tirip: 5 ta 2khtarim
mariona_tirip: ye pesar
mariona_tirip: man dovomi hastam
oo_aa27: کسي از چت کردن شما ايراد نميگيره؟
mariona_tirip: na
oo_aa27: از کدوم جنبه مذهب خيلي خوشتون مياد؟
mariona_tirip: az hejabesh
mariona_tirip: vali nemidunam chera khodam
mariona_tirip: nemitunam ziyad dashteh basha,m
mariona_tirip: shmanzuram
mariona_tirip: chadore
mariona_tirip: shayad
mariona_tirip: be khatere javveh jameeh
mariona_tirip: hast
mariona_tirip: nemidunam
oo_aa27: تا حالا خواب يکي از معصومين را ديدين؟
mariona_tirip: na
oo_aa27: قران؟
mariona_tirip: ziyad na
mariona_tirip: faghat ruzhaye gonah
oo_aa27: هيئت؟
mariona_tirip: are
oo_aa27: دعاهاي ندبه/کميل...و
mariona_tirip: na
mariona_tirip: ziyarat ashura
mariona_tirip: chera
mariona_tirip: mikjhunam
mariona_tirip: vali nodbeh va komeil na
oo_aa27: فکر ميکنيد مهمترين انحرافي که در مذهب ايجاد شده چيه؟
mariona_tirip: hejab
mariona_tirip: chizi ke vazehe
mariona_tirip: va jameeh ra be fesad keshideh
oo_aa27: کي اونو ايجاد کرده؟
mariona_tirip: gharb zadegiyeh baba
mariona_tirip: fekr mikonam
mariona_tirip: mitunan jelosha begiran
mariona_tirip: nemikhan
oo_aa27: خيلي مهمه؟
mariona_tirip: chi?
mariona_tirip: bihejabi
oo_aa27: يعني اگه همه با حجاب باشن ولي دروغ بگن مهم نيست؟
mariona_tirip: inam hast
mariona_tirip: vali injuri
oo_aa27: کدوم مهمتره؟
mariona_tirip: haddaghal zahereh jameeh khubeh
mariona_tirip: har dosh mohemmeh klhodayish
oo_aa27: خوب شايد يکي نخواد راست بگه /يکي هم نخواد حجاب رو رعايت کنه /گناه کدوم بزرگتره؟
mariona_tirip: man digeh vaghti nadaram
mariona_tirip: momkeneh disconnect besham
mariona_tirip: fekr mikonam hejab
mariona_tirip: chun durugh
mariona_tirip: digeh
mariona_tirip: bein afrade
oo_aa27: متشکرم از محبتت /ميشه بازم مزاحمت بشم؟
mariona_tirip: jameeh ravaj dareh
mariona_tirip: khahesh
oo_aa27: لطف کردي
oo_aa27: =;
mariona_tirip: baleh
mariona_tirip: moshkeli nist
mariona_tirip: =;

 

 

 

a_b7867: چه عجب  اان  شذي؟
marynazii: u:D
a_b7867: من اميد از شيراز/ يادت رفته
marynazii: are
a_b7867: =))
a_b7867: از بسکه  اا ن نميشي /هرماه چند ساعت؟
marynazii: taghriban
a_b7867: اين عکس چشم کيه؟
marynazii: mane
a_b7867: گريه کرده بودي؟
marynazii: na
marynazii: chetor?
a_b7867: اشک الوده
marynazii: modeleshe
a_b7867: اسم اين مدل چيه؟
marynazii: nemidoonam
a_b7867: خو ب از درس ومشق چه خبر؟
marynazii: salamati
a_b7867: هم دير به دير مياي هم اهسته جواب ميدي /اگه سرت شلوغه برم يه ماه ديگه بيام
marynazii: na bash

 

 

oo_aa26: اينجايي؟
media_18_2005: mazerat 1 lahze mouse istad & dige tekoon nakhord
oo_aa26: خوب حالت خوبه ؟چکار ميکني؟
media_18_2005: bad nistam
media_18_2005: to chi kar mikony?
media_18_2005: karet be koja resid?
oo_aa26: من گرفتار تحقيق جديدم هستم/ برات تهوع اوره نه؟
oo_aa26: اون تموم شد
media_18_2005: naa
media_18_2005: vase chi baraye man?
oo_aa26: چون خيلي تحملش کردي
media_18_2005: na
media_18_2005: che reshtey mikhony?
oo_aa26: جامعه شناسي
media_18_2005: ok
media_18_2005: doost dary in reshteto?
media_18_2005: chi shod?
oo_aa26: من قبلا مهندسي مکانيک خوندم بعدش هم هنر(نمايش) ولي جامعه شناسي يه چيز ديگه است
media_18_2005: ok
oo_aa26: تو دوست داري چي بخوني؟
media_18_2005: memary
oo_aa26: چون ارشد پيوسته است/
media_18_2005: khob naft ham doost daram
oo_aa26: بخاطر حقوقش؟
media_18_2005: na chon doost daram
oo_aa26: معمولا بچه هاي جنوب يا کساني که اصليتشون جنوبيه اين رشته و دوست دارن
media_18_2005: na man bache jonoob nistam
oo_aa26: ميدونم/رشته نفت اصلا علمي نيست صنعت نفت وابسته به علوم مادره
media_18_2005: khob
oo_aa26: او اريزنا جونز هم الان مياد
media_18_2005: valy man fekr nemikonam ghabool besham
oo_aa26: حتما
oo_aa26: بگير که اومد
media_18_2005: oomad
oo_aa26: سردت نشه
media_18_2005: na
oo_aa26: ميتوني قبول شي تونخبه اي يادت نره
oo_aa26: با اين چطوري؟
media_18_2005: na
media_18_2005: ok
oo_aa26: عجب صدايي داره
media_18_2005: chi?
oo_aa26: من هر چيز ي رو که بگي ماچ کردم همچي صدايي نداد
media_18_2005: masalan chi?
oo_aa26: از فرق سر تا نوک پا/البته گردن درد هم گرفتم
oo_aa26: rgkp;ab
media_18_2005: az ki?

 

 

oo_aa26: سنجش اي کيو/  منو يادت مياد؟
mozahem_airline: آره
oo_aa26: من کي هستم؟
mozahem_airline: دانشجوي  چت;)
oo_aa26: هنوزم سرت شلوغه؟
mozahem_airline: هي  بد  نيست
oo_aa26: نوع مدرن دک کردنه؟
mozahem_airline: are
mozahem_airline: :D
oo_aa26: پس باي
oo_aa26: =;
mozahem_airline: na
mozahem_airline: na  baba  bah
oo_aa26: گفتم مزاحمت نباشم
mozahem_airline: تشريف  داشته  باشيد
mozahem_airline: فقط  يک  1دقيقه  من  با  اينا باي  باي  کنم  ميام
oo_aa26: به اخرين سئوالم جواب ندادي
oo_aa26: باشه
mozahem_airline: ok
mozahem_airline: نوع  مدرن  دک  کردنه؟
oo_aa26: اصلا يه سئوال جديدي
mozahem_airline: چي  هست  سوال  جديد؟
oo_aa26: اينا چند نفري ميشن؟
mozahem_airline: کيا؟
oo_aa26: ميخاستي بايباي کني
mozahem_airline: kardam
oo_aa26: چند نفرن؟
mozahem_airline: کيا؟
oo_aa26: اونايي که باهاشون باي باي کردي؟
mozahem_airline: 2 نفر
oo_aa26: فقط دو نفر
mozahem_airline: آره
mozahem_airline: فقط  2 نفر
oo_aa26: مرتب باهاشون ميچتي؟
mozahem_airline: تقريبا
oo_aa26: يکي را گفتي که خيلي ادد داشت/يادته؟
mozahem_airline: آره
oo_aa26: کي بود؟
mozahem_airline: پسر داييم
mozahem_airline: مهدي
mozahem_airline: وبلاگ هم داره
oo_aa26: شغلش چيه؟
mozahem_airline: دانشجو
oo_aa26: ادرس وبش رو هماگه ميشه
mozahem_airline: چي؟
oo_aa26: ادرس وب مهدي
mozahem_airline: خوب
oo_aa26: ورشته ي تحصيلي مهدي
mozahem_airline: http://www.daftareshghe.blogsky.com/
mozahem_airline: ineh
mozahem_airline: عمران
oo_aa26: کدوم دانشکاه؟
mozahem_airline: مرودشت
oo_aa26: ازاد؟
mozahem_airline: فکرکنم
mozahem_airline: نميدونم  آزاد  هست يا نه
oo_aa26: شمه هستادي بنام /ميراباد/شيرواني/استاد اقا/نداريد؟
mozahem_airline: ما؟
oo_aa26: گرافيک
oo_aa26: سراغ نداري؟
mozahem_airline: گرافيک چي؟
mozahem_airline: اگه ممکنه منو گيج نکن#-o:-<
oo_aa26: توي سايت اساتيد/هق.شز/باهاشون اشنا شدم
oo_aa26: ac.ir
mozahem_airline: ahan
oo_aa26: خوب؟
mozahem_airline: چي  خوب
oo_aa26: مزازعي چطور؟
oo_aa26: مزارعي
oo_aa26: اونجا تدريس نميکنه؟
mozahem_airline: آره  من
mozahem_airline: آره  ميشناسم 
oo_aa26: کدوم رو؟
mozahem_airline: مزارعي
oo_aa26: هي خطر اف کن ويرووس
oo_aa26: >:)

 

 

 

 


 


 


 

نوشته شده توسط امید در ساعت 17:22 | لینک  | 

sepideye_sobh64: :-"
a_b7867: منو کشتي
sepideye_sobh64: why?????????????
a_b7867: حال کن
sepideye_sobh64: :D
sepideye_sobh64: mikonam
sepideye_sobh64: in chie?
a_b7867: تختمه
sepideye_sobh64: faght?
sepideye_sobh64: pas khodet kooshi?:-" zire takht?
a_b7867: شبا اونجا ميخابم
sepideye_sobh64: khodet kooshi?
a_b7867: لباس تنم نيست
sepideye_sobh64: shabie otaghe arvahe
sepideye_sobh64: :-SS
sepideye_sobh64: nemitarsy inja?
sepideye_sobh64: lebas bepoosh bebinamet
a_b7867: وگر نه ميگفتم توي لباسهام
sepideye_sobh64: lebas bepoosh bebinamet
a_b7867: دادم قرض
sepideye_sobh64: [-(
a_b7867: :-*
sepideye_sobh64: [-([-(
a_b7867: :-*
sepideye_sobh64: [-([-(
sepideye_sobh64: man ghahram
a_b7867: منم لختم
a_b7867: خوب نيست
a_b7867: باشه يه وقت ديگه
sepideye_sobh64: :((
sepideye_sobh64: safamo darm mibinam
a_b7867: اشتي شدي چون حرف زدي
sepideye_sobh64: nakheyram
sepideye_sobh64: khodeto miham bebinam:D
a_b7867: حرف زدي ديگه تموم
sepideye_sobh64: [-(
a_b7867: تخت به اين نرمي
sepideye_sobh64: narme vase sahabaesh
a_b7867: من کيلويي چندم؟
sepideye_sobh64: man ghahrammmmmmmmm
a_b7867: پس منم يه جمله ميگم که 10000تا بيل داشته باشه
sepideye_sobh64: gir nade
sepideye_sobh64: nemidi?
a_b7867: چي؟
sepideye_sobh64: web?
a_b7867: قول ميدي رابطه مون قطع نشه؟
sepideye_sobh64: che rabty dare
a_b7867: قول ميدي؟
sepideye_sobh64: manzooret ghafast?
sepideye_sobh64: ghiafe?
a_b7867: نه بابا من خيلي خوشگلاتم
sepideye_sobh64: khob pas chi?
a_b7867: قول ميدي؟
sepideye_sobh64: az kojat mikhay web bedi mage?:-"
a_b7867: من خيلي با ادبم ااااااا
sepideye_sobh64: khob pas bede
a_b7867: قول؟
sepideye_sobh64: areeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
a_b7867: 2 دقيقه لباس بپوشم اومدم
sepideye_sobh64: ok
sepideye_sobh64: mer3000000000000000000000000000000000000000
sepideye_sobh64: :-*>:D<:x
sepideye_sobh64: =D>
sepideye_sobh64: kheili doosry
a_b7867: چون لباس تنم بود
sepideye_sobh64: :-?
a_b7867: پاي قولت هستي؟
sepideye_sobh64: are
sepideye_sobh64: che rabty dare?
a_b7867: اره ات  يواش شده
sepideye_sobh64: areeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
sepideye_sobh64: kafie?
a_b7867: کمه
a_b7867: بازم بيام؟
sepideye_sobh64: koja?
a_b7867: توي کادر
sepideye_sobh64: kheili tare
sepideye_sobh64: are
a_b7867: مثلا شبه ديگه/قر هم بدم؟
sepideye_sobh64: biaaaaaaaaaaaa
sepideye_sobh64: :))
sepideye_sobh64: :D
sepideye_sobh64: =D>
a_b7867: خوش قر واطوار هستم؟
sepideye_sobh64: :))
sepideye_sobh64: are
a_b7867: رو دست ننه ام نميمونم
sepideye_sobh64: na
a_b7867: حال بگو روز مادر چي خريدي؟
sepideye_sobh64: man pool dadam
sepideye_sobh64: :(
sepideye_sobh64: na yani gharae bedam
a_b7867: من ريش تراش خريدم که بده به خودم:D
sepideye_sobh64: =))
a_b7867: براي بابام هم مامانم پارسال روسري خريد
a_b7867: ما همه اينکاره ايم
sepideye_sobh64: kheili bahli
a_b7867: يه جمله با حال بگم که2000 تا بيل داشته باشه؟
sepideye_sobh64: naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a_b7867: باشه
a_b7867: من اخرش نفهميدم اين صداي ماچ کردن از کجاي ادمه
sepideye_sobh64: az ye jaii
sepideye_sobh64: bache zoode hala befahme
a_b7867: اينو که قبلا هم گفتي من همه جاي خودمو امتحان کردم نشد
a_b7867: الته گردن درد گرفتم:-SS
a_b7867: البته
sepideye_sobh64: =))
a_b7867: خوب بگو تا بيام تو کاد ر
a_b7867: عجب صداي با کيفيتي
a_b7867: هستي؟

 

 

a_b7867: چه عجب رسيدن به خير
sepideye_sobh64: salam
a_b7867: کجايي کم پيدايي
sepideye_sobh64: hastam
a_b7867: منو ببين که داره هوا تاريک ميشه
a_b7867: نترسيديکه
a_b7867: نکنه از ترس غش کردي
a_b7867: هي  سپيده بابا اب قند بخور
sepideye_sobh64: alo
a_b7867: کجايي زهره ترک شدي؟
sepideye_sobh64: na baba
sepideye_sobh64: ta web gereftam dc shodam
a_b7867: دو باره؟
sepideye_sobh64: na didamet
a_b7867: منو ديدي يا نه
a_b7867: ببين
sepideye_sobh64: didam
a_b7867: گفتم شايد از ترس غش کردي
sepideye_sobh64: na
a_b7867: فقط وحشت کردي؟
a_b7867: فقط تموم جکها يادت رفت
sepideye_sobh64: =))
a_b7867: کجايي ؟
a_b7867: چرا افتادي خوابيده ميخندي؟
a_b7867: من خنده دارم؟:(
sepideye_sobh64: na baba be to nemikhandam
a_b7867: پس به کي؟
a_b7867: خداي من تو چرا جواب نميدي؟
a_b7867: کجابودي؟

 

 

 

a_b7867: سلام
sepideye_sobh64: salam
a_b7867: کبريت نميخواي؟
sepideye_sobh64: na
a_b7867: افرين به تو ميگن دختر شجاع
a_b7867: خوبه ادم ادد ليستش پر باشه تا سرش هميشه شلوغ باشه
sepideye_sobh64: na
sepideye_sobh64: ziad ham khoob nistAA
a_b7867: چرا؟
a_b7867: بده ادم کلي کشته مرده داشته باشه؟
sepideye_sobh64: :))
a_b7867: قديما مهربون تر بودي
sepideye_sobh64: daram web sayte yeki az bache haro negah mindazam
a_b7867: پس يه سري به وب خواهر منم بزن
sepideye_sobh64: ok
a_b7867: ميتونه برات فال بگيره
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: www.zanefalgir.blogfa.com
a_b7867: ديدي؟
sepideye_sobh64: are save kardam
a_b7867: :-*=;
sepideye_sobh64: koja?
a_b7867: بيشتر مزاحمت نميشم
a_b7867: گفتم شايد گرفتاري
sepideye_sobh64: na
sepideye_sobh64: halo hosele nadram aslan
a_b7867: چي داري؟
a_b7867: کلافه اي؟
sepideye_sobh64: daghighan
a_b7867: منم نياز زيادي به جوک دارم
sepideye_sobh64: :))
a_b7867:  بگو ديگه
sepideye_sobh64: balad nistam
a_b7867: اذيت نکن
a_b7867: من بگم؟
sepideye_sobh64: 100 ta bilo nemikhma
a_b7867: باشه
a_b7867: اگه بي ادبي باشه اشکال نداره؟
sepideye_sobh64: na
a_b7867: اگه گفتي فرق زن وساعت چيه؟
sepideye_sobh64: shenidam
sepideye_sobh64: yadam nemiad
sepideye_sobh64: :))
a_b7867: يه رشتيه ميره خونه شون ميبينه يکي بالاي درختشونه
sepideye_sobh64: khob
a_b7867: ميگه اق شما کي هستي؟/ميگه سرباز نيروي هوايي
a_b7867:  رشتيه ميگه خاک بر سر ارتش کنن ديروز هم يکي از نيروي دريايي توي وان حمام بود
sepideye_sobh64: =))
sepideye_sobh64: bahal bood
sepideye_sobh64: bebin daram miram kary nadary?
a_b7867: يه رشتيه بچه دار نميشده اول خونه شون رو عوض ميکنه بعد هم محله شونو
sepideye_sobh64: =))
a_b7867: :-*
a_b7867: =;:x:D
sepideye_sobh64: :-*=;mer30 a zjoka

 

 

 

a_b7867: salam
a_b7867: دير مياي زود ميري
sepideye_sobh64: salam khoobi?
a_b7867: رسم اصفهانياس؟
a_b7867: قربونت
a_b7867: از بابت چشم درشتت هم تشکر
sepideye_sobh64: man esfehani nistam
a_b7867: رسمت کجاييه؟
sepideye_sobh64: oroopaii
a_b7867: اسکاتلندي؟
a_b7867: :D
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: ميگن اسکاتلند خواهر خونده ي اصفهانه
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: بي وفا و کم حرف شدي
a_b7867: تاثيرات کنکوره؟
sepideye_sobh64: hese net ro dige nadram
a_b7867: با ادماي با حال نبودي بي حوصله شدي
a_b7867: شايدم از بس که ا.اس.ال. چاخان به ملت دادي خودتم موندي
a_b7867: شايدم دلت شکسته
sepideye_sobh64: na az in babat khialam rahatae
a_b7867: خدا را شکر
a_b7867:  يه جمله نوشتي
a_b7867: تو اگه جاي من بودي چکار مي کردي؟
a_b7867: من بخاطر تز دانشگاهيم که اينتر نته بايد روزي 5 تا7 ساعت کار کنم
a_b7867: ووووي ننه سپيده کجايي؟
sepideye_sobh64: chwera?
a_b7867: چي نوشتي؟
sepideye_sobh64: chera?
a_b7867: /چرا+what+/
a_b7867: ميشهchwera
a_b7867: چرا چي؟
sepideye_sobh64: migi bayad 5 sasat har rooz too net basham
a_b7867: چون بايد براي پايان نامه ام که موضوعش"کنش متقابل در دنياي مجازي" هست حداقل 500ص مطلب بدرد بخور سيو کنم
sepideye_sobh64: :-Okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
a_b7867: ويکي از کساني که ندانسته خيلي بمن کمک کرده تويي
a_b7867: بعدا اگر نمره ام خوب شد يادم باشه تشکر کنم :-*
sepideye_sobh64: chera?
a_b7867: چون  اف ها  وچت  هايي که از تو دارم  خيلي عالي
sepideye_sobh64: :D
a_b7867: حالا لطفا يه  ا. اس ال . راستکي بهم بده
a_b7867: مخصوصا /سن / تحصيلات/ وشهر
sepideye_sobh64: sepide 20 teh  poshte konkoory
a_b7867: يه سال جونتر شدي:D
a_b7867: همه زنها خودشونو جونتر ميگن تو چرا پير تر گفتي؟
a_b7867: معمولا جواب که نميدن خدا حافظي مي کنن /تو چرا ساکتي؟
sepideye_sobh64: man az aval ham hamino gofte boodam
a_b7867: من همه رو سيو کردو عزيز دلم ويه سال هم اصلا مهم نيست وقرار نيست دوستيمون بخاطر درس من لطمه بخوره
a_b7867: ok?
sepideye_sobh64: ok

 

 

a_b7867: salam
a_b7867: دير مياي زود ميري
sepideye_sobh64: salam khoobi?
a_b7867: رسم اصفهانياس؟
a_b7867: قربونت
a_b7867: از بابت چشم درشتت هم تشکر
sepideye_sobh64: man esfehani nistam
a_b7867: رسمت کجاييه؟
sepideye_sobh64: oroopaii
a_b7867: اسکاتلندي؟
a_b7867: :D
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: ميگن اسکاتلند خواهر خونده ي اصفهانه
sepideye_sobh64: :-P
a_b7867: بي وفا و کم حرف شدي
a_b7867: تاثيرات کنکوره؟
sepideye_sobh64: hese net ro dige nadram
a_b7867: با ادماي با حال نبودي بي حوصله شدي
a_b7867: شايدم از بس که ا.اس.ال. چاخان به ملت دادي خودتم موندي
a_b7867: شايدم دلت شکسته
sepideye_sobh64: na az in babat khialam rahatae
a_b7867: خدا را شکر
a_b7867:  يه جمله نوشتي
a_b7867: تو اگه جاي من بودي چکار مي کردي؟
a_b7867: من بخاطر تز دانشگاهيم که اينتر نته بايد روزي 5 تا7 ساعت کار کنم
a_b7867: ووووي ننه سپيده کجايي؟
sepideye_sobh64: chwera?
a_b7867: چي نوشتي؟
sepideye_sobh64: chera?
a_b7867: /چرا+what+/
a_b7867: ميشهchwera
a_b7867: چرا چي؟
sepideye_sobh64: migi bayad 5 sasat har rooz too net basham
a_b7867: چون بايد براي پايان نامه ام که موضوعش"کنش متقابل در دنياي مجازي" هست حداقل 500ص مطلب بدرد بخور سيو کنم
sepideye_sobh64: :-Okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
a_b7867: ويکي از کساني که ندانسته خيلي بمن کمک کرده تويي
a_b7867: بعدا اگر نمره ام خوب شد يادم باشه تشکر کنم :-*
sepideye_sobh64: chera?
a_b7867: چون  اف ها  وچت  هايي که از تو دارم  خيلي عالي
sepideye_sobh64: :D
a_b7867: حالا لطفا يه  ا. اس ال . راستکي بهم بده
a_b7867: مخصوصا /سن / تحصيلات/ وشهر
sepideye_sobh64: sepide 20 teh  poshte konkoory
a_b7867: يه سال جونتر شدي:D
a_b7867: همه زنها خودشونو جونتر ميگن تو چرا پير تر گفتي؟
a_b7867: معمولا جواب که نميدن خدا حافظي مي کنن /تو چرا ساکتي؟
sepideye_sobh64: man az aval ham hamino gofte boodam
a_b7867: من همه رو سيو کردو عزيز دلم ويه سال هم اصلا مهم نيست وقرار نيست دوستيمون بخاطر درس من لطمه بخوره
a_b7867: ok?
sepideye_sobh64: ok

 

 

sepideye_sobh64: salam
a_b7867:  چطوري؟
a_b7867: سرت شلوغه؟
sepideye_sobh64: na dram too weblogam minevisam kar dram
a_b7867: ادرسش رو ميدي منم بخونم؟
sepideye_sobh64: www.khorshidesard.persianblog.com
a_b7867: www.zanefalgir. blogfa.com
sepideye_sobh64: raftam khoondam
a_b7867: :-S
sepideye_sobh64: chie?
a_b7867: خيلي فرزي
sepideye_sobh64: :-Pkojasho didi?
a_b7867: شعر هاي خودتم هست؟
sepideye_sobh64: are ye jooraii
a_b7867: کدومش؟
sepideye_sobh64: janam?
sepideye_sobh64:  چشمانم را فروختم

              به نگاه اقيانوس

آنگاه که

 ميان دو نخل ،

            به ديوار بهشت تکيه داده بود !

 


a_b7867: من دارم وبلاگت رو ميخونم/کدومش از خودته
sepideye_sobh64: neveshtam bala
a_b7867:  خوندم/ديگه کدومش؟
sepideye_sobh64: felan hanoz male khodamo vared nakardam
a_b7867: خودکار؟
a_b7867: از خودته؟
sepideye_sobh64: na
a_b7867:  کوير از شريعتيه؟
sepideye_sobh64: are
a_b7867: نه بابا کارت خيلي درسته
sepideye_sobh64: <):)
a_b7867: جبران خليل جبران هم که ميخوني/پيامبر و ديوانه؟
sepideye_sobh64: :D
a_b7867:  براي همين چت تورو ارضا نميکنه/تو دنبال ادم با شعور ميگردي
sepideye_sobh64: ye jooraii
a_b7867:  دچار  خود درگيري مذهبي هم هستي
a_b7867: قبلا مذهبي تر بودي حالا اگاه تر
a_b7867: ولي اگاهي با مذهب منافات نداره
a_b7867: عاشقي هم بلاي خانمان براندازيه که ازارش توي نوشته ها ديده ميشه
a_b7867:  ولي عشقت چندان زميني نيست
a_b7867: گوش ميدي؟
a_b7867: هستي؟

 

 

shahzadeye_shahre_gheseha2001: salam
ba_vafa6: :-*
shahzadeye_shahre_gheseha2001: va
shahzadeye_shahre_gheseha2001: aslplz
ba_vafa6: جدا
ba_vafa6: اميد/26/شيراز
shahzadeye_shahre_gheseha2001: ok]
ba_vafa6: u?
shahzadeye_shahre_gheseha2001: gelare esf 19
ba_vafa6: خوبي؟
shahzadeye_shahre_gheseha2001: mer30
ba_vafa6: چه کاره اي؟
ba_vafa6: دانشجو؟محصل؟.....؟
shahzadeye_shahre_gheseha2001: posht konkoor
shahzadeye_shahre_gheseha2001: alooooooooooooooooooooo
ba_vafa6: خوش بحالت
shahzadeye_shahre_gheseha2001: chera
shahzadeye_shahre_gheseha2001: zan dari
ba_vafa6: درس ميخوني
ba_vafa6: حال ميکني
shahzadeye_shahre_gheseha2001: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh
ba_vafa6: چهرشته اي
shahzadeye_shahre_gheseha2001: kheili dars khooni
shahzadeye_shahre_gheseha2001: gerafik
shahzadeye_shahre_gheseha2001: aloooooooooooooooooooooooooooooooo
shahzadeye_shahre_gheseha2001: zood javab bede vagarna miram
ba_vafa6: بگو
shahzadeye_shahre_gheseha2001: goftam zan dari?
ba_vafa6: نه من درس ميدم
ba_vafa6: نووووچ
shahzadeye_shahre_gheseha2001: che darsi
shahzadeye_shahre_gheseha2001: chera pas torshidi ke
shahzadeye_shahre_gheseha2001: kasi zanet nemishe=))
shahzadeye_shahre_gheseha2001: web dari
ba_vafa6: گرافک وصنايع دستي
shahzadeye_shahre_gheseha2001: ????????
shahzadeye_shahre_gheseha2001: ostade daneshgahi?
ba_vafa6: هي استاد نه
shahzadeye_shahre_gheseha2001: web
ba_vafa6: مدرس
shahzadeye_shahre_gheseha2001: ok
shahzadeye_shahre_gheseha2001: web
shahzadeye_shahre_gheseha2001: goftam kasi zanet nemishe?
ba_vafa6: :D
ba_vafa6: =))
ba_vafa6: اره  با اين حقوق راست ميگي
shahzadeye_shahre_gheseha2001: web
shahzadeye_shahre_gheseha2001: web
shahzadeye_shahre_gheseha2001: web
shahzadeye_shahre_gheseha2001: web
shahzadeye_shahre_gheseha2001: webbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ba_vafa6: ندارم
shahzadeye_shahre_gheseha2001: dorooghgoo
shahzadeye_shahre_gheseha2001: man az adamaye doroogh goo motonaferam bye
ba_vafa6: بگير
shahzadeye_shahre_gheseha2001: mer30
shahzadeye_shahre_gheseha2001: maskhare kardi man ke nemibinamet
shahzadeye_shahre_gheseha2001: bye
ba_vafa6: فعلا باي

 

 

soshiyans_2006: salam
oo_aa27: sghl
oo_aa27: سلام
oo_aa27: asl
soshiyans_2006: bache kojai?
oo_aa27: pars
soshiyans_2006: man f 24 az shomal[babol]
soshiyans_2006: yani che?
oo_aa27: m36shiraz
soshiyans_2006: vagan
oo_aa27:  دقيقا
soshiyans_2006: voice dari?
soshiyans_2006: :))
oo_aa27: نه وب دارم
soshiyans_2006: khb bede?
oo_aa27: بگير
soshiyans_2006: kojai?
oo_aa27: بگير ديگه
soshiyans_2006: khob akhe nayomad
oo_aa27: دوباره
soshiyans_2006: az aval
soshiyans_2006: khob
oo_aa27: سعي کن
soshiyans_2006: shod
oo_aa27: خوب خيلي ديد نزن
soshiyans_2006: chetor?
soshiyans_2006: khob man bayad baram
oo_aa27: چشمات ضعيف مي شه
soshiyans_2006: by
soshiyans_2006: eeeeeeeee
soshiyans_2006: na baba
soshiyans_2006: khob by
soshiyans_2006: =;

 

 

 

تو هم خيلي پر کاريba_vafa6: چه ماهي هاي قشنگي
sport_girl_n3000: salam
sport_girl_n3000: ok
ba_vafa6: ادم ياد لب کاروون مافته/سلام/خوبي؟
sport_girl_n3000: are
sport_girl_n3000: aziz
sport_girl_n3000: u khobi?
sport_girl_n3000: ok
ba_vafa6: مرسي / نشد يه بار يادي از من بکني
sport_girl_n3000: bavar kon alan omadam
ba_vafa6: پس من خيلي خوش شانسم
sport_girl_n3000: are aziz
sport_girl_n3000: rasti esmet yadam rafte
ba_vafa6: کجا بودي ؟ چکار ميکردي؟
ba_vafa6: من اميد/26/شيراز
sport_girl_n3000: are
sport_girl_n3000: man
ba_vafa6: ما اصلا به هم معرفي نشديم
sport_girl_n3000: donbale bad bakhtiyam
ba_vafa6: پنجشنبه که وز خوش شانسيه
sport_girl_n3000: are
ba_vafa6: خوب معرفي کن مثل من
sport_girl_n3000: man
sport_girl_n3000: aynaz
sport_girl_n3000: 18
sport_girl_n3000: az urmiye

 

 

ba_vafa6: رسيدن بخير
sport_girl_n3000: salam
ba_vafa6: چه عجب
ba_vafa6: اان  شدي
sport_girl_n3000: khob
sport_girl_n3000: bikar ke nistam
ba_vafa6: کاش ما هم کار و زندگي داشتيم مثل تو
sport_girl_n3000: are
sport_girl_n3000: maghe nadari?
ba_vafa6: چي بگم والله
sport_girl_n3000: khob
sport_girl_n3000: khob harf del
ba_vafa6: i love u خوبه؟
ba_vafa6: يا اينکه/حبيبي نرو عيني
ba_vafa6: ببين ايناز من ترکي بلد نيستم
ba_vafa6: وگرنه به ترکي ميگفتم دوستت دارم
ba_vafa6: hey aynaz
ba_vafa6: Aynaz
ba_vafa6: بچه اروميه و بي مرامي؟ باورم نميشه
ba_vafa6: کجايي
ba_vafa6: ?
ba_vafa6: اره هرکسي تا ب تحمل حرف دل رو نداره
ba_vafa6: مخصوصا اونايي که اسپورت هستن
ba_vafa6: :D
ba_vafa6: ولي من که گفتم کاروزندگي ندارم
ba_vafa6: کجايي؟
ba_vafa6: d.c
ba_vafa6: شدي؟
sport_girl_n3000: are
ba_vafa6: خوبي ايناز؟
sport_girl_n3000: merc
sport_girl_n3000: man beja nemiyaram
ba_vafa6: اروميه چه خبر؟
sport_girl_n3000: salamati?
ba_vafa6: من اميد از شيراز
ba_vafa6: يادت رفت؟
sport_girl_n3000: ahan
sport_girl_n3000: are
sport_girl_n3000: bavar kon aslan to khodam nistam
sport_girl_n3000: hamash fekre konkooram
ba_vafa6: اجازه دارم راجع به شهرتون چندتا سئوال بپرسم؟
sport_girl_n3000: bale
sport_girl_n3000: befarma
ba_vafa6: بچه هاي چت معمولا ميرن کافي نت يا با کارت چت ميکنن؟
sport_girl_n3000: mamoolan miran
sport_girl_n3000: cf
ba_vafa6: قطع  و وصل اينترنت هم داريد/؟
sport_girl_n3000: ya inke to khone
sport_girl_n3000: na ziyad
sport_girl_n3000: yani kheyli kheyli kam
ba_vafa6: وبلاگ هم کار ميکني؟
sport_girl_n3000: man ke na
ba_vafa6: فقط چت؟
sport_girl_n3000: na
sport_girl_n3000: faghat offaro chek kardan
ba_vafa6: چه رشته اي کنکور دادي؟
sport_girl_n3000: kheyli kam miram room
sport_girl_n3000: alave bar oon
sport_girl_n3000: man tejarat elektroniki mikonam
sport_girl_n3000: man dar reshteye geraphik
ba_vafa6: منم صنايع دستي /بازار يابي ميکنم
sport_girl_n3000: eyval
sport_girl_n3000: khobe
sport_girl_n3000: manam hala kar mikonam
ba_vafa6: گرافيک/فني حرفياي؟
sport_girl_n3000: man naghashi tadris mikonam
sport_girl_n3000: are
sport_girl_n3000: amoozesh ghah naghashi daram
ba_vafa6: چه جالب منم مدرس هنرم
sport_girl_n3000: khobe
ba_vafa6: البته بيشتر موسيقي وبازيگري
sport_girl_n3000: khobe
sport_girl_n3000: manam bazighari kar kardam
ba_vafa6: يه نفر ميشناسم به نام اقاي لزيري فکر کنم شهر شماباشه
sport_girl_n3000: are
sport_girl_n3000: man pish oon kar kardam
ba_vafa6: تئاتري قديميه
sport_girl_n3000: are
sport_girl_n3000: albate alan kar nemikonam
ba_vafa6: زماني که من دانش اموز بودم اردوي کشوري باهاش اشنا شدم
sport_girl_n3000: khob
ba_vafa6: خيلي با سواد بود
sport_girl_n3000: ziyad bahash nayoftadam
ba_vafa6: پس ديگه جواب سلام منو ميدي
ba_vafa6: اخرين بار کي نمايش کار کردي؟
sport_girl_n3000: kheyli vaght
sport_girl_n3000: 3 mah pish
ba_vafa6: حيف که نور اتق من خيلي کمه وگرنه منو با وب ميديدي
ba_vafa6: اتاق
sport_girl_n3000: khobe
sport_girl_n3000: bemoone baraye bad
ba_vafa6: تا حالا مسابقات کشوري هم شرکت کردي؟

 

 

ba_vafa6: من هم با وفا هستم /26/از شيراز
sso_sak: khob ke chi?
ba_vafa6: خوب تو گفتي اس اس ا هستي خواستم خوشت بياد حالا چرا ميزني؟
sso_sak: khosham azat miad ba adabi;)
ba_vafa6: نه عزيزم ترسو هستم
ba_vafa6: :">
sso_sak: (:|@-)
ba_vafa6: asl ?
sso_sak: u?
ba_vafa6: اميد/26/شيراز
sso_sak: ok
ba_vafa6: u?
sso_sak: naser/22/ilam
ba_vafa6: نا صر جون تويي؟
ba_vafa6: خيلي کارت دارم
ba_vafa6: ميشه مردونه يه کمکي بمن بکني؟
sso_sak: che karam dari?
ba_vafa6: اگه وقت داري
ba_vafa6:  قربون مرامت
sso_sak: begoo
sso_sak: begoo aziz
ba_vafa6: اول گفتم شايد دختر باشي روم نشد بگم دنبال يه ادم فهميده ميگشتم خدا تو رو رسوند
sso_sak: 9karetam
ba_vafa6: من دانشجوي جامعهشناسي هستم /بخاطر درسم بايد چندتا چت رو سيو کنم
sso_sak: :-/
ba_vafa6: بايد چند تا سئوال راحع به چت بپرسم
sso_sak: befarma
ba_vafa6: روزي چند ساعت چت ميکني؟
sso_sak: nemidoonam
ba_vafa6: از کافي نت يا خونه؟
sso_sak: bishtar kafi net
ba_vafa6: چند نفر دوست چتي داري؟
sso_sak: 10
ba_vafa6: طولاني ترينش  چند وقته؟
sso_sak: :-/
ba_vafa6: يعني چند وقته که با هم چت ميکنين؟
sso_sak: 4 sal
ba_vafa6: دوست پسر هم داري؟
sso_sak: baba man m hastam
ba_vafa6: براي همين ميپرسم
ba_vafa6:  همشون دخترن؟
sso_sak: na baba
sso_sak: hame pesaran
ba_vafa6: تا حالا با هم قرار هم گذاشتين؟
sso_sak: na
ba_vafa6: تحصيلاتت در چه رشته اي است؟
sso_sak: pezeshki
sso_sak: lisans
ba_vafa6: ايلام جزو خوزستانه؟
sso_sak: ilam markaze ostane ilame
ba_vafa6: پسر خوب پزشکي که ليسانس نداره
ba_vafa6: حد اقلش کارشناسي ارشده
sso_sak: =))
ba_vafa6: خوب باحال ترين چيزي که چت داره چيه؟
sso_sak: manzooret chie?
ba_vafa6: چرا چت حال ميده ؟ جذابه؟

 

 

om_id_26:  i sexsy
sue_renfroe: hi
om_id_26: hoght
sue_renfroe: a.s.l
om_id_26: m/26/ir
om_id_26: u?
sue_renfroe: m  orf
sue_renfroe: f 29
sue_renfroe: cam
om_id_26: from?
sue_renfroe: st.louis mo
om_id_26: ohhhhhhhhhhhhh
om_id_26: i,m persian
sue_renfroe: what
om_id_26: u  old as  me
sue_renfroe: i am older than u
om_id_26: ya
om_id_26: web?
sue_renfroe: cam
sue_renfroe: no i do not have one
om_id_26:  i have
om_id_26: give  it
om_id_26: do  u see  me?
om_id_26: can  u?
sue_renfroe: no
sue_renfroe: do it again
om_id_26: why? click  web teb
om_id_26: now?
om_id_26: i  like  see u
sue_renfroe: i do not have one
om_id_26: ok
om_id_26: what u like  see?
sue_renfroe: can i see your face
om_id_26: dangre?=))
sue_renfroe: it is dark
om_id_26: yes  hear   hs dark
om_id_26:  god?
om_id_26: were  r  u ?
sue_renfroe: hey are you married
sue_renfroe: changing cloth
om_id_26: ya
sue_renfroe: ya
om_id_26: =;
sue_renfroe: i am trying to find cloths to put on
sue_renfroe: what you doing
om_id_26: OHHHHHHH
sue_renfroe: it hard to find something to wear
om_id_26: :D
om_id_26: it is it!
sue_renfroe: what
sue_renfroe: i have not find anything
om_id_26:  where u do not find?
sue_renfroe: a top to put on
om_id_26: vaaaaaaaaaaaaaaa
om_id_26: can,t
sue_renfroe: i have a big t-shirt
om_id_26: ئهد  هس مخدل
om_id_26:  min is long
sue_renfroe: no it very short
om_id_26:  so
om_id_26: cooooool
sue_renfroe: i sleep in this t-shirt
sue_renfroe: i still in it now
om_id_26: send  me  u  face
sue_renfroe: do u see in the cornor litttlepicture were the send buttom is
om_id_26: ok
om_id_26: nice  very  nice
om_id_26: it,s red
sue_renfroe: what very nice
sue_renfroe: thank you
om_id_26:  u
sue_renfroe: what you mean me
om_id_26: ?
sue_renfroe: are you married
om_id_26: ya
sue_renfroe: so are married
sue_renfroe: for how long
om_id_26:  ئغ اشسذشدي
om_id_26:  my
sue_renfroe: i only know american
om_id_26:  hosband
om_id_26: ok
sue_renfroe: i have to go now catch you later ok
sue_renfroe: good bye
om_id_26: =;
sue_renfroe: bye

 

 

om_id_26: من براي تحقيق دانشگاهم چند تا سئوال دارم
tikeh_22: begoo
om_id_26: شما مذهب رو چي تعريف ميکنيد؟
tikeh_22: hameye soalato bepors
om_id_26: سئوالت به جواب شما بستگي داره /اگه فرصت نداريد مزاحم نميشم
tikeh_22: ye barname baraye zebdegi
om_id_26: ايا مذهب با چت کردن منافات داره؟
tikeh_22: na
tikeh_22: be hich vajh
om_id_26: موضوع رايج در چت چيه؟
tikeh_22: sex
om_id_26: مذ هب با سکس منا فات نداره؟
tikeh_22: are
tikeh_22: albate ba har no sexi
om_id_26: پس بايد چت هم با مذهب منافات داشته باشه
tikeh_22: na
om_id_26: چرا؟
tikeh_22: choon chate bi sex ham hast
om_id_26: چند در صد؟
tikeh_22: man 8:30 dc misham
tikeh_22: baram of bezar
tikeh_22: ok?
tikeh_22: man 100 dar 100
tikeh_22: chatam bi sexe
om_id_26: شما بعله ولي بحث ما کليه
om_id_26: پس مشکل نوع استفاده است اون از کجا دچار مشکله؟
tikeh_22: midooni har chi pesar too cat hast hame sexian
tikeh_22: az har sad nafar ye nesfe pesare gheire sexi hast
om_id_26: پس مشکل فرهنگيه؟
tikeh_22: dokhtare sexi ham hast
tikeh_22: ama hame ye jooraey donbale niazaye atefian
tikeh_22: ke be eshtebah dar sex donbaleshan
om_id_26: فرهنگ جامعهمسئوله يا تربيت خانواده؟
tikeh_22: har do mitoone bashe
tikeh_22: har kodoom ke oona ro dochare feghdane atefe karde
om_id_26: ميشه تحصيلات ورشته تو بگي؟
om_id_26: خوب ميتوني نگي/چطور ميشه افراد رو به استفاده اخلاقي از چت کشوند
om_id_26: نيستي يا نميخواي جواب بدي؟

 

 

tinae_mehrabon: salam
tinae_mehrabon: ejaze hast
om_id_26: سلام
om_id_26: خوبي؟
om_id_26: asl?
tinae_mehrabon: tina
tinae_mehrabon: 20 az tehran
om_id_26:  اميد
om_id_26: 26
tinae_mehrabon: besalamati DIVAR ke har maro va namari behesh tekye mikonan. besalamati KALAGH choon ke yek range.besalamati KERM KHAKI choon ke khakye. besalamati GAV choon ke nagoft man goft ma.besalamati ma ke hanooz doost dashtan yademoon narafte
om_id_26: شيراز
om_id_26: داغ دلم رو تازه کردي
om_id_26: تو ديگه از کجا نازل شدي؟
om_id_26: هستي يا برم؟
om_id_26: =;

 

 

om_id_26: asl?
topoli_online: آهو
topoli_online: شما ؟
om_id_26: من اميد
topoli_online: چند سالتون هست ؟
om_id_26: 26
topoli_online: خوشبختم
om_id_26: دانشجويي؟
topoli_online: نه
om_id_26: محصل؟
topoli_online: نه
topoli_online: كار مي كنم
om_id_26: ؟
om_id_26: چه کاري؟
topoli_online: تو يه شركت
topoli_online: كمك حسابدار هستم
om_id_26: منم موسيقي درس ميدم
topoli_online: البته قبلا تو روزنامه كار مي كردم
topoli_online: جدي
topoli_online: چه خوب
om_id_26: اره
topoli_online: من عاشق موسيقي هستم
om_id_26: از موسيقي خوشت مياد؟
topoli_online: چي درس ميدين ؟
topoli_online: آره
om_id_26: هارموني
topoli_online: مخصوصا گيتار
topoli_online: ok
topoli_online: موفق باشين
om_id_26: من خيلي از شيراز خوشم مياد
topoli_online: راستي نماز روزه هاتون قبول
om_id_26: خواهرم اونجاست
topoli_online: تشريف بيارين
topoli_online: دانشجو هستش ؟
om_id_26: از شما هم قبول باشه
topoli_online: مرسي
om_id_26: اره جامعه شناسي
topoli_online: به سلامتي
topoli_online: كجاي تهران هستين ؟
om_id_26: خ  کريمخان زند
topoli_online: كجا ميشه ؟
om_id_26: ميدون ولليعصر به طرف هفت تير
topoli_online: آها
om_id_26: شما کجاي شيرازي؟
topoli_online: شهناز
om_id_26: چه اسم جالبي  يکي از گوشه هاي دستگاه شوره
topoli_online: ok
om_id_26: من بايد برم نماز ميشه اددت کنم؟
topoli_online: من هم همينطور
topoli_online: آره
om_id_26: التماس دعا
topoli_online: فعلا خدانگهدار
om_id_26: =;
topoli_online: به همچنين
topoli_online: ى{ك-
om_id_26: @};-
topoli_online: @};-

 

 

a_b7867: چه عجب رسيدن به خير
unless_girl: salam
a_b7867: خوبي؟
unless_girl: merc
a_b7867: نپرسيدي من کي هستم؟
unless_girl: nemidonam
a_b7867: حدس بزن
a_b7867: عمرا بتوني بگي
a_b7867: اميد/26/شيراز
a_b7867: ادت اومد؟
unless_girl: are
a_b7867: وب حالا تو کي هستي؟
unless_girl: moshkelateton hal shod?
a_b7867: نه/بقول تو بي خيالش شدم
unless_girl: pk
unless_girl: ok
a_b7867: خوب حالا شما خودتو معرفي کن
unless_girl: nashnakhti>?
unless_girl: mona15 shal
a_b7867: من؟ عمرا بشناسم
unless_girl: ;)
a_b7867: :D
a_b7867: شال يعني؟
unless_girl: shomal
a_b7867: کدوم شهر بابا
unless_girl: noshahr
a_b7867: =D>
unless_girl: ;;)
a_b7867: اماده پذيرايي باش
unless_girl: hala b ja ovordi>?
unless_girl: chi?
a_b7867: يه خانواده 50 نفري دارن ميان
unless_girl: bale
unless_girl: na merc
a_b7867: راسته که شمالي ها مهمون نوازن؟
a_b7867: بگو نه کي گفته اصلا
unless_girl: bale
unless_girl: <):)
a_b7867: نه بابا
unless_girl: chi?
a_b7867: راستکي ميگيد؟
a_b7867: ميام اااا
unless_girl: bashe
a_b7867: نزديک درياييد؟
a_b7867: مونا هستي؟
a_b7867: نترس نميام
a_b7867: تموم شمالي ها خودشون ميان شيراز صفا ميکنن
a_b7867: نتر س  بابا

 

 

xxtanha_60xx: are azizam
xxtanha_60xx: ostade musigi
a_b7867: ???? ?????
xxtanha_60xx: che khabar az shiraz
xxtanha_60xx: khosha shirazo vasfe bi mesalash
xxtanha_60xx: khodavanda negahdar az zavalash
a_b7867: ???? ???? ?????
a_b7867: ?????? ?????
xxtanha_60xx: man gitar balad nistam
a_b7867: ?? ??? ?? ?????
xxtanha_60xx: 3 tar
a_b7867: 30??? ???
xxtanha_60xx: 30 tar na
a_b7867: ???? ??? ?? ?? ??????
xxtanha_60xx: ziyad ke mesle shoma ostad nistam
a_b7867: ???? ???
a_b7867: ?????  ???? ?? ???
xxtanha_60xx: vali khob karaye zarinpanje bad nistan baraye man mobtadi
a_b7867: ?? ?? ????? ???? ???? ??????
xxtanha_60xx: man az karaye ostad ebadi kheyli khoshm miyad
a_b7867: ?? ???? ? ??? ?? ???
a_b7867: ??? ??
a_b7867: ??? ???? ??????? ??? ??? ??? ???? ???? ????
a_b7867: id ?? ? ??? ?? ??????  ? ? ??

 

hitoliveiran: salam
oo_aa27:  سلام /دانشجويي؟
hitoliveiran: are albatte dige nafasaye akharo mikeshe
hitoliveiran: to chi?
oo_aa27: من براي پايان نامه ارشدم دارم اطلا عات جمع ميکنم
hitoliveiran: wow fogh ?
oo_aa27: اره/ جامعه شناسي/شيراز
oo_aa27: کمک ميکني؟AA
hitoliveiran: rastesh man reshtam fani mohandesie
hitoliveiran: aslan hich etelaati nadaram dar in bareh
oo_aa27: مهم نيست
hitoliveiran: ?
oo_aa27: فقط به 5 سئوال من جواب بده همين
hitoliveiran: bashe
oo_aa27: چند وقته چت ميکني؟
hitoliveiran: intermitent 2 years
hitoliveiran: avayel ke internet dashtam ziad amma alan har 2 3 mah
oo_aa27:  چند نفر توي ادد ليستت هست؟
hitoliveiran: 12
oo_aa27: قديمي  ترين دوست چتي ات ؟
oo_aa27:  چند وقته؟
hitoliveiran: 1 sal shayadam bishtar
oo_aa27: جنس مخالف خودته؟
hitoliveiran: are
oo_aa27: حاضري به دوستانت توصيه کني که حتما چت رو تجربه کنن؟
hitoliveiran: bale
oo_aa27: وبلاگ هم داري؟
hitoliveiran: hatman
hitoliveiran: no
hitoliveiran: tamoom shod na?
oo_aa27: ميشه / سن /رشته تحصيلي/ جنس/رو بگي؟
oo_aa27: اره متشکرم
hitoliveiran: are
hitoliveiran: 22 m fani mohandesi
hitoliveiran: chon man hamin ye ID ro bishtar nadaram etelate bishtari nemidam
hitoliveiran: bye'
oo_aa27: چه رشتهاي از فني مهندسي؟
hitoliveiran: sorry
hitoliveiran: bye
oo_aa27: متشکرم
oo_aa27: ولي هيچکس بعد از دو سال يه اي دي نداره
hitoliveiran: man daram
hitoliveiran: chon chat nemikonam ngahdr
oo_aa27: من باور ميکنم
hitoliveiran: faghat baraye enteghale link ha azash estefade mikonam
hitoliveiran: bye
oo_aa27: بازم تشکر
oo_aa27: bye

 

 

om_id_26: الا اي اهوي وحشي کجايي؟
ahoye_vahshi3: hio
om_id_26: چي؟
ahoye_vahshi3: khoshhal shodam
om_id_26: قربونت
ahoye_vahshi3: asl
om_id_26: اميد
om_id_26: 26
om_id_26: شيراز
ahoye_vahshi3: asal 25
ahoye_vahshi3: teh
om_id_26: ؟
om_id_26: کجاي تهروون؟
ahoye_vahshi3: pasdaran
om_id_26: اوووووووووووووووووووووووووووو
ahoye_vahshi3: karet chye
om_id_26: معلمم
ahoye_vahshi3: ok
om_id_26: u?
ahoye_vahshi3: artist
om_id_26: هنر؟
om_id_26: چه رشته اي؟
ahoye_vahshi3: yes
ahoye_vahshi3: :((
om_id_26: چه رشته اي؟
om_id_26: چته؟
ahoye_vahshi3: ashkamo dar ovordy
om_id_26: گريه نکن
om_id_26: چرا؟
om_id_26: مگه من پيازم؟
ahoye_vahshi3: hey envar onvar miry
om_id_26: من از روم هم خارج شدم
ahoye_vahshi3: khoby
om_id_26: خوب چه رشته اي از هنر؟
ahoye_vahshi3: :x
ahoye_vahshi3: taatr
om_id_26: تو جدا 25 سالته؟
ahoye_vahshi3: are
om_id_26: اماتوري يا حرفه اي يا دانشجو؟
ahoye_vahshi3: herfey
om_id_26: با کي کار ميکني؟
ahoye_vahshi3: hame
om_id_26: نه بابا
om_id_26: چکار ميکني با همه
om_id_26: حرفهاي نيستي از شانس بدت من تموم حرفهاي ها رو ميشناسم
ahoye_vahshi3: kar mikonim dige
om_id_26: ببين من خودم مدرس بازيگري هستم
ahoye_vahshi3: to entori fekr kon
om_id_26: سئوال بپرسم ازت؟
ahoye_vahshi3: man k nemitonam khodamo moaarefy konam
ahoye_vahshi3: bego
om_id_26: کارگردانتو که ميتوني
ahoye_vahshi3: onvaght to mano mishnasy
om_id_26: اکسسوار چيه؟
om_id_26: خوب؟
om_id_26: چي شد؟
om_id_26: اخي خجالت نداره
om_id_26: چت جاي خالي بستنه
ahoye_vahshi3: :((:((:((
om_id_26: بد شانسي اوردي که منم تئاتري هستم
om_id_26: :-*
om_id_26: تو کمتر از 20 سال داري
ahoye_vahshi3: makhsosan javab nadam k bekhandam
om_id_26: چند وقته چت ميکني؟
ahoye_vahshi3: na be khoda
om_id_26: چقدر کندي؟
ahoye_vahshi3: daneshkade
om_id_26: سريع باش
ahoye_vahshi3: daram chat mikonam
om_id_26: کدوم دانشکده؟هنر هاي زيبا؟
ahoye_vahshi3: are
ahoye_vahshi3: :^O
om_id_26: فنائيان چه کاره است؟
ahoye_vahshi3: >:P
om_id_26: کاخي مسئول چيه؟
om_id_26: بابا يه کم راست هم بگو اخه
ahoye_vahshi3: :^O:^O:^O=))
om_id_26: :D
ahoye_vahshi3: kheily bahaly
om_id_26: فدات
om_id_26: از بازيگري خوشت مياد؟
ahoye_vahshi3: :">:x:">
ahoye_vahshi3: yes
om_id_26: متولد چه ماهي هستي؟
ahoye_vahshi3: azar
om_id_26: توي خودتي بيشتر؟
ahoye_vahshi3: na
ahoye_vahshi3: mage fal biny
om_id_26: اخرين فيلم اسکاري که ديدي چي بوده؟
ahoye_vahshi3: yadam nist
om_id_26: اره فال هم ميگيرم
ahoye_vahshi3: falamo begir
ahoye_vahshi3: :x
om_id_26: تو اگه حرفاي فرشته مهربون رو گوش کني بازيگر ميشي
ahoye_vahshi3: az koja pidash konam
om_id_26: اخه نه فنجون قهوه ات اينجاست نه کف دستت پيداست
om_id_26: من چطوري فال بگيرم؟
om_id_26: تو به سکس خيلي علاقه داري
om_id_26: ولي خجالت ميکشي
ahoye_vahshi3: na
om_id_26: ببين نظريه فرويد ثابت شده تو چراانکار ميکني؟
ahoye_vahshi3: vay
om_id_26: خوب اسمت چيه؟/اينو راست بگو
ahoye_vahshi3: rast migam
om_id_26: براي متولدين اذر دروغ گفتن زجر اوره /
ahoye_vahshi3: doroste
om_id_26: تو چطوري تحمل ميکني؟
ahoye_vahshi3: chio
om_id_26: چت رو
om_id_26: چت سراسر دروغه
ahoye_vahshi3: chikar konam
om_id_26: نميدونم/اين مشکل منم هست
om_id_26: تو حدودا 16تا18سالته
ahoye_vahshi3: khob chikar konam
ahoye_vahshi3: na be khoda
om_id_26: مهم نيست
om_id_26: دوست داري راجع به چي چت کنيم؟
ahoye_vahshi3: dost dokhtar mikhay
om_id_26: نه
ahoye_vahshi3: toro khoda
om_id_26: اذيتم نکن
om_id_26: فقط دوست
ahoye_vahshi3: toro khoda
om_id_26: شيطنت نکن فقط دوست ميتونيم باشيم
om_id_26: ما 10 سال اختلاف سن داريم
ahoye_vahshi3: na
ahoye_vahshi3: mohem nist
om_id_26: خوب چکار بايد بکنيم؟
ahoye_vahshi3: dost shim
om_id_26: باشه شروع کن
ahoye_vahshi3: tel midy
om_id_26: 0711_6243690
om_id_26: خوب؟
ahoye_vahshi3: koja raft azizam
om_id_26: ديگه؟
ahoye_vahshi3: shomare kojast
om_id_26: شيراز
ahoye_vahshi3: ok
ahoye_vahshi3: key mitonam zang bezanam
om_id_26: ولي تو نميتوني شماره بدي /درسته؟
ahoye_vahshi3: :-*
ahoye_vahshi3: chera
om_id_26: اولين باره که ميخواي شماره بدي؟
ahoye_vahshi3: are
om_id_26: براي همين بهت توصيه ميکنم که عجله نکني
ahoye_vahshi3: chashm
om_id_26: چون ممکنه شماره يکي ديگه رو بدي
ahoye_vahshi3: :((:((:((
om_id_26: خوب ديگه چکار بايد کرد؟
ahoye_vahshi3: :((=((:((
om_id_26: ;););)
om_id_26: :-*
ahoye_vahshi3: dige dosam, nadary
ahoye_vahshi3: X-(
om_id_26: اونقدا هم تازه کار نيستي
ahoye_vahshi3: boro baba
ahoye_vahshi3: doset nadaram
om_id_26: ادامه دوستي چت همينه ديگه
ahoye_vahshi3: :((
ahoye_vahshi3: man chaty nistam
om_id_26: 15سالته
ahoye_vahshi3: na be khoda
om_id_26: خيلي بچه اي
ahoye_vahshi3: cheghadr ghasam bokhoram
om_id_26: يه ادم 25 ساله خيلي پخته تر عمل ميکنه
ahoye_vahshi3: =((=((=((=((
ahoye_vahshi3: chikar konam
om_id_26: ادم از 25 سال که گذشت ديگه قلبي براش نميمونه که بشکنه
ahoye_vahshi3: man madare ye dokhtare 8 salam
ahoye_vahshi3: chera man ta zendeh hastam ghalb daram
om_id_26: اما ديگه نشکن شده
ahoye_vahshi3: chera mishkane
om_id_26: تو واقعا بازيگري رو دوست داري؟
ahoye_vahshi3: man mikham beram pyadehravy
ahoye_vahshi3: are
om_id_26: ولي حتي توي چت هم نتونستي يه نقش ثابت رو بازي کني
ahoye_vahshi3: bazigara hichvaght ye naghsh bazy nemikonan
om_id_26: پس از وحدت پرسناژ ارسطويي هم بي خبري
ahoye_vahshi3: to fekr kon :^O migam
om_id_26: توي يه نمايش فقط يک نقش
ahoye_vahshi3: na ghabol nadaram
om_id_26: نه مادر خوبي بودي نه دوست صادقي نه چت باز واردي
ahoye_vahshi3: cher
om_id_26: تلون
ahoye_vahshi3: chy
om_id_26: ta llavvon
ahoye_vahshi3: bi maarefat
ahoye_vahshi3: mozahemetam
om_id_26: چت همينه که ميگي/ دروغ./بي معرفتي/وبه نوعي اعتياد
ahoye_vahshi3: rast migy valy astsna niz hast
om_id_26: من نديدم
ahoye_vahshi3: pas to dorogh gofty
om_id_26: اقتضاي هر محيط مجازي کذبه
ahoye_vahshi3: man dost nadaram mozaheme kasy basham age narahaty beram
om_id_26: ولي يه چيز رو راست گفتي
om_id_26: تو واقعا متولد اذري
ahoye_vahshi3: hame harfam rast bood
om_id_26: خوب اسم دخترت چيه؟
ahoye_vahshi3: ghazal
om_id_26: پدرش کجاست؟
ahoye_vahshi3: dary az bikary ba man chat mikony
om_id_26: نه
ahoye_vahshi3: motareke kardam
om_id_26: خوشم اومده ازت
ahoye_vahshi3: ma k doroghgooeim
om_id_26: شغلت چيه؟
ahoye_vahshi3: bikar
om_id_26: از چه راهي زندگي ميکني؟
ahoye_vahshi3: to begoo chnta dorogh gofty
om_id_26: من هيچ دروغي نگفتم
ahoye_vahshi3: pedaram
ahoye_vahshi3: man mikham beram pyadeh ravy ok
om_id_26: من دارم راجع به چت تحقيق ميکنم
om_id_26: لزومي نداره دروغ بگم
om_id_26: حتي شماره هم ازم داري
ahoye_vahshi3: che komaky azam barmyad
ahoye_vahshi3: dost dary behet zang bezanam
om_id_26: کمک کردي بدون اينکه خودت بدوني
ahoye_vahshi3: khoshhalam
om_id_26: بيشتر دوست دارم چت کنيم
ahoye_vahshi3: valy alan nemitonam
om_id_26: پس هر وقت که بگي
ahoye_vahshi3: age dost dashty saate 1 bamdad myam toye chat
ahoye_vahshi3: behet zang bezanam
ahoye_vahshi3: :)
om_id_26: من اون موقع خوابم/فردا شب همين موقع خوبه؟
ahoye_vahshi3: ok
om_id_26: امکان داره پشت خط بموني
ahoye_vahshi3: zang bezanam
ahoye_vahshi3: chetor
om_id_26: چون من دائم روي اينتر نتم
ahoye_vahshi3: ok
ahoye_vahshi3: movazebe khodet bash
om_id_26: زنگ بزن شايد ازاد باشم
ahoye_vahshi3: ok
om_id_26: شماره ندادي
ahoye_vahshi3:  movaffagh bashy
om_id_26: :D
ahoye_vahshi3: khodet gofty nadeh
om_id_26: اينو خوب گرفتي
ahoye_vahshi3: 0k
ahoye_vahshi3: =;
om_id_26: الان هم نگفتم بده
ahoye_vahshi3: mer30
om_id_26: تا فردا شب
ahoye_vahshi3: meet u
om_id_26: =;:-*:x:D
ahoye_vahshi3: doste khoby boody lezzat bordam
om_id_26: :">
ahoye_vahshi3: =;
om_id_26: =;
ahoye_vahshi3: :x:">:x:x:">:x:x:x:x

 

 

om_id_26: سلام/سرت شلوغه؟
ahoye_vahshi3: na
om_id_26: ميخواي بري پياده روي؟
ahoye_vahshi3: na
om_id_26: ديشب پياده روي خوش گذشت>؟
ahoye_vahshi3: are
om_id_26: خوب تعريفکن
ahoye_vahshi3: chibegam
om_id_26: از پياده روي ديشب
ahoye_vahshi3: bada nabood
om_id_26: ميتونم سئوال خصوصي هم بپرسم؟
ahoye_vahshi3: begoo
om_id_26: چرا متارکه کردي؟
ahoye_vahshi3: aadame tafahom
om_id_26: چه جواب جالبي
om_id_26: يعني هرکي تفاهم نداشت بايد جدا شه؟
ahoye_vahshi3: daghighan
om_id_26: نياز دخترت به پدر چي ميشه؟
ahoye_vahshi3: bayad khodam poresh konam
om_id_26: ونيازهاي خودت؟
ahoye_vahshi3: jobran mishe
om_id_26: از چه راهي؟
om_id_26: اگه سئوال بي جايي پرسيدم ببخش
om_id_26: ميتوني بمن تذکر بدي
om_id_26: ميدونم که به من مربوط نيست
ahoye_vahshi3: shoma az shiraz boody
om_id_26: ولي من دوست دارم وقتي چت ميکنم يه چيزي ياد بگيرم
om_id_26: اره
om_id_26: ااف هم برات گذاشتم
om_id_26: خوندي؟
ahoye_vahshi3: nadidam
om_id_26: چرا زنگ نزدي؟
ahoye_vahshi3: fekr kardam mozahem misham
om_id_26: خوب من فردا ساعت 5تا7عصر موسسه  هستم/تدريس بازيگري
ahoye_vahshi3: ohhhhhhhhhh
om_id_26: ميخواي به اونجا زنگ بزني؟
om_id_26: 0711_2294018
ahoye_vahshi3: na mozahem nemisham
om_id_26: جالبه
om_id_26: تو خيلي حيروني/يه سئوال خصوصي ديگه
om_id_26: سيگار هم ميکشي؟
ahoye_vahshi3: na
om_id_26: رمان ميخوني؟
ahoye_vahshi3: ziyad
om_id_26: موسيقي کار ميکني؟
ahoye_vahshi3: dost daram valy vaghtesho nadaram
om_id_26: شوهرت با بقيه دخترها خيلي خوش وبش ميکرد؟
ahoye_vahshi3: are
om_id_26: تو ناراحت ميشدي؟
ahoye_vahshi3: mosallame
om_id_26: تلافي ميکردي؟
ahoye_vahshi3: na
om_id_26: تحمل ميکردي؟
ahoye_vahshi3: are
om_id_26: چرا بهش تذکر نميدادي؟
ahoye_vahshi3: gosh nemikard
om_id_26: خوش تيپ بود؟
ahoye_vahshi3: na
om_id_26: شغلش چي بود؟
ahoye_vahshi3: mohandes
om_id_26: مهندس چي؟
ahoye_vahshi3: 20 soalye
om_id_26: ببخشيد
om_id_26: تو خوشگلي؟
ahoye_vahshi3: aslan delam nemikhad rajebesh sohbat konam
om_id_26: باشه/از خودت بگو
om_id_26: خوشگلي؟
ahoye_vahshi3: taghriban
om_id_26: کم حرفي؟
ahoye_vahshi3: are
om_id_26: تخيلات خيلي دوست داشتني داري؟
ahoye_vahshi3: are
om_id_26: چند کيلويي؟
ahoye_vahshi3: khabarnegary
ahoye_vahshi3: 59
om_id_26: چند سانت؟
ahoye_vahshi3: 25
om_id_26: حالا يه شوخي
ahoye_vahshi3: dir javab midy
om_id_26: دور کمر؟
ahoye_vahshi3: che mikony
om_id_26: هيچي؟
ahoye_vahshi3: yadam nist
om_id_26: دوست داري راجع به چي بگيم؟
om_id_26: وب داري؟
ahoye_vahshi3:  na
om_id_26: :Dيکي بخر
ahoye_vahshi3: bebinam chimishe
om_id_26: تا حالا اومدي شيراز؟
ahoye_vahshi3: na
om_id_26: چي راجع به شيراز شنيدي؟
ahoye_vahshi3: kam
om_id_26: زنهاي اينجا سال نو که ميشه از هم ميپرسن :هنوز شوهر پارسالي رو داري؟
ahoye_vahshi3: =))
om_id_26: مرد ها هم ميگن هروقت با زنمون ميريم بيرون 20تا دعوا ميکنيم
ahoye_vahshi3: =))
om_id_26: 5تا با پسرا که کاري به زنمون نداشته باشن 10 تا با زنمون که کاري به مردا نداشته باشه
ahoye_vahshi3: chera
om_id_26: مردم اينجا خيلي اهل حالن
ahoye_vahshi3: khobe myam shiraz
om_id_26: به جرات بايد بگم نصف زناي شوهر دار دوست پسر دارن
ahoye_vahshi3: vayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
om_id_26: و90در صد شوهرا دوست دختر
om_id_26: وبالا ترين امار طلاق در ايران
ahoye_vahshi3: eno dokhtaram ferestad
ahoye_vahshi3: che bad
om_id_26:  از طرف من ببوسش
om_id_26: :-*
ahoye_vahshi3: bosidam
om_id_26: خوب ديگه از چي بگم؟
ahoye_vahshi3: harchy dost dary
om_id_26: تو چي دوست داري؟
ahoye_vahshi3: ye sayte ba hal nadary
ahoye_vahshi3: farghy baram nadare
om_id_26: منظورت از با حال سکسه؟
ahoye_vahshi3: na
om_id_26: جوک؟
ahoye_vahshi3: keshvara
om_id_26: فال؟
ahoye_vahshi3: are
ahoye_vahshi3: va madares gheireentefaey
om_id_26: www.iryahoo.com
om_id_26: همه چيزي اونجا هست فقط بايد خوب بگردي
ahoye_vahshi3: ok
om_id_26: الان ميخواي بري؟
ahoye_vahshi3: hala vagheaan tadris mikony?
ahoye_vahshi3: na
om_id_26: اره
om_id_26: من خيلي وقته که معلمم
ahoye_vahshi3: moaaleme chy
om_id_26: ليسانسم هنر هاي نمايشي از دانگاه تهرانهوفوق ليسانس دارم جامعه شناسي ميخونم
ahoye_vahshi3: age kar dary beram
ahoye_vahshi3: khobe
om_id_26: جوابم نيومد؟
om_id_26: هنر تدريس مسکنم
om_id_26: ميکنم
ahoye_vahshi3: ok
om_id_26: همه ي رشته هاشو
ahoye_vahshi3: ok
om_id_26:  ولي جامعه شناسي يه چيز ديگه است
ahoye_vahshi3: sardar nemyaram
om_id_26: همين سئوالهايي که من ميپرسيدم همون 20سئواليه
ahoye_vahshi3: doroste
om_id_26: من ميدونم تو احساس تنهايي ميکني
om_id_26: از اطرافيانت خسته اي
om_id_26: وکسي تو رو درک نميکنه
ahoye_vahshi3: chikar konam
om_id_26: نميدونم/خودمم اين مشکلاتو دارم
ahoye_vahshi3: chare chye
om_id_26: من يه موقعي مواد مخدر مصرف ميکردم ولي بد ترم کرد
ahoye_vahshi3: kare khoby kardy
om_id_26: بعد به مذهب رو کردم اونم خسته کننده بود
ahoye_vahshi3: ok
om_id_26: بعد دوباره شروع کردم به درس خوندن
ahoye_vahshi3: khob
om_id_26: حالا رسيدم به همون جاي اولم
om_id_26: کلافه ام
ahoye_vahshi3: chera
om_id_26: چرا؟ نميدونم
om_id_26: من يکي رو دوست داشتم
om_id_26: کشتنش
om_id_26: سياسي بود
om_id_26: خيلي بچه بود ولي کشتنش
ahoye_vahshi3: che bad
om_id_26: خبر نگاري ميکرد
ahoye_vahshi3: narahat shodam
ahoye_vahshi3: chera
om_id_26: تو ي خيابون با ماشين زدنش وفرار کردن
ahoye_vahshi3: ohhhhhhhhhhhh
om_id_26: چرا؟ نميدونم
ahoye_vahshi3: :((
om_id_26: نميخوا تو ناراحت بشي
om_id_26: ولي من نميتونم فراموش کنم
om_id_26: خيلي بچه بود

 

 

asipolika2001: vaghti   migam   biadabi  nagoo  na
om_id_26: نگفتم نه گفتن چرا
asipolika2001: chra   mikhandi
asipolika2001: aha
om_id_26: وقتي بي سوادي نارا حت نشو
asipolika2001: adam  age  bisavad  bashe   behtar  az inke   biadab  bashe
om_id_26: اره
om_id_26:  ادم اره
om_id_26: :D
asipolika2001: mersi az  inke   khob   mano  shenakhti
om_id_26: :-*
asipolika2001: yani  chi?
om_id_26: حالا که شناختم لطف کن مودبانه
om_id_26: asl
om_id_26:  بده
asipolika2001: sahar 
asipolika2001: 25
asipolika2001: teh
om_id_26: شوهر هم داري؟
asipolika2001: na
asipolika2001: to chi
om_id_26: همه ي دختراي تهرون که پير دخترن
asipolika2001: ?
om_id_26: من يه شوهر دارم دو تا بچه
asipolika2001: injorie dige
om_id_26: حاضرم شوهرت بشم/اگه خيلي پول دار باشي
asipolika2001: e omid esme dokhtaram hast man nemdoonestam!!
asipolika2001: shoma ke khodet shoohar dari??
om_id_26: زنم بد تر از شوهره:D
asipolika2001: chand  salete?
om_id_26: 26
asipolika2001: chi   mikeshi badbakht az daste zanet
asipolika2001: zanha fereshtehaye roye zamin va  asemanha hastand
om_id_26: سيگار
asipolika2001: bad bakht motade pooldar
asipolika2001: motade pooldare badbakht
asipolika2001: pooldare badbakhte motad
om_id_26: =))
om_id_26:  از شوخي بگذريم /موافقي؟
asipolika2001: chi??
om_id_26: بحث جدي
asipolika2001: che bahsi??
om_id_26: من خودمو معرفي ميکنم
om_id_26: اميد/26/شيراز
asipolika2001: manam sahar 25 teh
om_id_26: دانشجوي جامعه شناسي
asipolika2001: daneshjooye memari
om_id_26: دارم براي  تحقيق دانشگاهم اطلاعات جمع ميکنم
om_id_26: کمکم ميکني؟
asipolika2001: yes
asipolika2001: dar morede dokhtaraye torshidas??
om_id_26: من بايد امار بگيرم /ميتوني جواب ندي ولي لطفا اگه جواب ميدي درست باشه
om_id_26: در مورد کنش متقابل در دنياي مجازي
asipolika2001: ok
om_id_26: چند وقته که چت ميکني؟
asipolika2001: bepors
asipolika2001: 2 saate
om_id_26: ؟
om_id_26: تا حالا
asipolika2001: 2 saat
om_id_26: ادد ليست هم داري؟
asipolika2001: are
om_id_26: در عرض 2ساعت؟
asipolika2001: man kheili vaghte massenger daram vali chat neikonam
asipolika2001: na
om_id_26: وب هم داري؟
asipolika2001: man nazdike 8 sale pish in idro sakhtam
asipolika2001: veb??
om_id_26: وب لاگ
asipolika2001: za
asipolika2001: na
om_id_26: محور غالب در ارتباط هاي موجود در چت چيه؟
asipolika2001: hich mehvari vojood nadare
om_id_26: چه استفاده هاي ديگه اي از اينتر نت ميکني؟
asipolika2001: tahghigho chek kardane mailam
om_id_26: چي؟
asipolika2001: chi chi??
asipolika2001: rajebe darsam
asipolika2001: memari
om_id_26: يعني فقط از ايميل استفاده ميکني؟
asipolika2001: khenge goftam rajebe memari va kheili chizaye dige tahghigham mikonam in be nazaret yani chi?? yani az sit estefade neikonam??!!!!!
om_id_26: کدوم دانشگاهي؟
asipolika2001: daneshgah azad vahede teh jonoob
om_id_26: چهار راه  وليعصر؟
asipolika2001: yes
asipolika2001: alanam montaghel shode kelasash nazdike marghade emam
om_id_26: يه سئوال بي ربط/ اقاي سمندريان هنوز رييس گروه نمايشه؟
asipolika2001: ye javabe birabt/ monhandes shirdel jasho gerefte
om_id_26: ممنون
asipolika2001: baghiye soalat??!!
om_id_26: چند وقتهکه اغلب کساني که چت ميکنن فقط حول محور سکس پيام ميخوان /تا خالا برخورد کردي؟
asipolika2001: ziad vali hamashoono ignor mikoonam
om_id_26: چرا ايگنورشون ميکني؟
asipolika2001: chon doost nadaram vared in bahsa besham
om_id_26: تو حس مرد ستيزي داري؟
asipolika2001: taghriban
om_id_26: مرد ها موجودات پستي هستن؟
asipolika2001: kheir
asipolika2001: mojoode khobam toshoon peyda mishe
om_id_26: توي چت هم ممکنه ؟
asipolika2001: rasti mage bahset dar morede chato donyaye majazi nabood
om_id_26: اره
asipolika2001: khob alan bahset kojast??
om_id_26: ممکنه يه مرد خوب هم چت کنه؟
asipolika2001: dashti az bahset kharej mishi
asipolika2001: bale
om_id_26: نه /سئوالت من ليست شده /نهايتا به چت ختم ميشه
asipolika2001: bale motevajeh shodan
asipolika2001: shopdam
asipolika2001: shodam
om_id_26: من چت ها رو سيو ميکنم وبعد تجزيه وتحليل
asipolika2001: ok
asipolika2001: baghiyash!!
om_id_26: شما چرا مجرد موندين؟
asipolika2001: rastesh man moteahelam va 28 salam sen daram darsamam tamoom shode
om_id_26: چه خوب
asipolika2001: lozomi ham nadasht avalesh haghighato be shoma begam
om_id_26: پس بيشتر ميشه روي حرفات حساب کرد
asipolika2001: age doost  dashti  hesab kon
om_id_26: دستت خيلي روونه /معلومه زياد تايپ کردي
om_id_26: اره برام مهمه
om_id_26: شاغل هستي؟
asipolika2001:  bebin man khodam ziad sari nistam khaharam dare tond tond baram type mikone
asipolika2001: badam nemiad shaghel sham
om_id_26: خونه داري؟
asipolika2001: alanam shayad pishe khodet fekr koni che omolie type kardan balad nist
asipolika2001: yes
asipolika2001: na shaba too chador mikhabim kenare park
asipolika2001: bazi shaba ham vasate meydoon
om_id_26: اره
asipolika2001: chi are??
asipolika2001: !!
om_id_26: توي تهرووووووون زندگي کردن اين چيزا رو هم داره
asipolika2001: khob   ine  dege
om_id_26: اينو خواهرت گفت يا خودت؟
asipolika2001: khodam
asipolika2001: khaharam zir solteye mane faghat naghshe typisto bazi mikone
asipolika2001: dokhtare khobie
asipolika2001: khabidi??
om_id_26: ببين من احساس ميکنم که بهر جهت يه روزي چت ابزار ارتباطي عام ميشه /بنظرتکي فرهنگش شکل ميگيره؟
asipolika2001: bebin fonteto avaz kon ye kamam dorosht tar benevis
asipolika2001: ok?
om_id_26: خوبه؟
asipolika2001: in farhang ja miofte ama gheshr bandi dare yani sathe tabaghati
asipolika2001: are khoobe
asipolika2001: too ye tabaghe dirtar too ye tabaghe zoodtar
asipolika2001: va dar har gheshri janbehaye motefaveti vojood dare
om_id_26: چه سرعتي /يکي ميگه يکي تايپ ميکنه
asipolika2001: =))
asipolika2001: age yeki boodim zoodtar az ina type mikardim
om_id_26: من بيش از دويست چت در مورد تحقيقم داشتم ولي هيچوقت دو نفر روبروم نبودن
asipolika2001: alan faseleye zamani beyne goftano type kardan hast vali oonmoghe in fasele ham nabood
asipolika2001: bebin alan man ye nafaram
asipolika2001: mesle inke systemam dastgahe tabdile soti dare
om_id_26: کدومي؟
asipolika2001: man migam khode system type mikone
asipolika2001: sahar
asipolika2001: mage be joz man ba kase digeyi ham sohbat kardi?
om_id_26: نه
asipolika2001: bas
asipolika2001: adamash
om_id_26: دوتا بودن /يکي شدين
asipolika2001: yki  hastam
om_id_26: خودت تايپ ميکني؟
asipolika2001: alan  moshkel  chie
asipolika2001: yes
om_id_26: اگه خودت تايپ  ميکني /مطمئنا خيلي بيشتر از 2 ساعت چت کردي
om_id_26: ؟
asipolika2001: taghreban  vali  modavem   nabode
om_id_26: اجازه ميدي اددت کنم؟
asipolika2001: har  jor  mayeli
om_id_26: ممنون
asipolika2001: soalat  tamom  shod
om_id_26: نه ولي بايد برم بخوابم
asipolika2001: pas  bay
om_id_26: چون بايد براي سحر بلند شم غذا ها رو گرم کنم
om_id_26: از لطفت ممنونم
asipolika2001: bye
om_id_26: اگر هم بي ادبي کردم منو ببخش
asipolika2001: khahesh  mikonam
om_id_26: =;
asipolika2001: :-h

 

 

avesta_k_s: salam
avesta_k_s: asl
om_id_26: m/26
avesta_k_s: az?
om_id_26: شيراز
avesta_k_s: ok ham ostany hasim
om_id_26: asl?
avesta_k_s: kiana
avesta_k_s: 22
avesta_k_s: larestan
avesta_k_s: voic dary?
om_id_26: خوب  عاليه
om_id_26: نه
avesta_k_s: ok
om_id_26: تو وب ميدي؟
avesta_k_s: web ham na
avesta_k_s: web ham na
avesta_k_s: ?
om_id_26: چرا ولي امشب کانکت نميشه
om_id_26: نميدونم چشه؟
avesta_k_s: ok
om_id_26: تو چي؟
avesta_k_s: nadaram
avesta_k_s: koja shzy?
avesta_k_s: kojashy?
om_id_26: فضل اباد
om_id_26: مگه شيراز رو بلدي؟
avesta_k_s: ok
avesta_k_s: heyyyyyyyyyyyyyy
om_id_26: چقدر از  اوستا رو خوندي؟
om_id_26: هستي؟
avesta_k_s: are
avesta_k_s: hasam
avesta_k_s: man nakhondam
om_id_26: يشتها به نظرت جالب تره  يا گاتا ها
om_id_26: به چي علاقه داري؟
avesta_k_s: ina chie:">
om_id_26: قسمتهاي اوستا
om_id_26: از چي خوشت مياد؟
avesta_k_s: aziz man avesta ro nakhondam
om_id_26: باشه
om_id_26: ازچه کار خوشت مياد
avesta_k_s: manzor che karay?
om_id_26: هنر/ورزش/فيلم....؟
om_id_26: دانشجويي؟
avesta_k_s: hamasho 1 joray
avesta_k_s: dos daram
avesta_k_s: na aziz
om_id_26: خيلي به چت واردي چند وقته چت ميکني؟
avesta_k_s: 1salo andy
om_id_26: تو لهجه ي لار ستاني نداري
avesta_k_s: na
om_id_26: پس از کجايي؟
avesta_k_s: lariam
avesta_k_s: lahje nadaram
om_id_26: چرا لهجه داري ولي لارستاني نيست
avesta_k_s: na
avesta_k_s: shagheli?
om_id_26: کلمات:  هي ي ي /و/ اندي مخصوص جنوبي ها نيست
om_id_26: دانشجوي جامعه شناسي
avesta_k_s: man lariam
om_id_26: خوبه
avesta_k_s: farsy sohbat mikonam
om_id_26: اونم خوبه
avesta_k_s: shagheli?
om_id_26: تو مردونه صحبت ميکني
om_id_26: موسيقي تدريس ميکنم
avesta_k_s: e
avesta_k_s: khobe
om_id_26: ممنون
avesta_k_s: manam shegerdeton sham
avesta_k_s: ?
om_id_26: اختيار دارين
om_id_26: ايران کلي مدرس بهتر از من داره
avesta_k_s: na sarwarin
om_id_26: شما هم که ايران هستين
om_id_26: چه اشکالي داره بگي از کدوم شهري؟
avesta_k_s: mage u iran nisin
om_id_26: چرا
om_id_26: ولي شفاف ترش اينه که شيرازم
avesta_k_s:    CO C   IC   E   C   I   O   
avesta_k_s: jan
avesta_k_s: yani shirazi nisy?
om_id_26: چرا با با  شيرازم
avesta_k_s: ok
om_id_26: حالا که دوست نداري بگي کدوم شهري
avesta_k_s: dos dary shirazo?
avesta_k_s: goftam ke]
om_id_26: يه چيزي بگو که بشه راجع به اون صحبت کرد
avesta_k_s: masalan
om_id_26: موضوع مورد علاقه ات
avesta_k_s: aziz man kam kam bayad beram
om_id_26: فدات
om_id_26: بازم بيا
avesta_k_s: ok
om_id_26: منو ادد کن
avesta_k_s: felan ke hasam
om_id_26: ممنون
avesta_k_s: mer30

 

 

om_id_26: سلام
avesta_k_s: salam
om_id_26: ممنون از ااف  هايي که فرستادي
avesta_k_s: khahesh
om_id_26: شناختي؟
avesta_k_s: mage omid nisy
om_id_26: افرين
om_id_26: خوبي؟/؟
avesta_k_s: mer30
avesta_k_s: aziz
avesta_k_s: voic dary?
om_id_26: نه/شرمنده
avesta_k_s: ok
avesta_k_s: aziz sharmande az koja bodin?
om_id_26: شيراز
avesta_k_s: ok
om_id_26: مزاحمم؟
avesta_k_s: na
avesta_k_s: aziz
om_id_26: خوب کتاب اوستا رو خوندي يا نه؟
avesta_k_s: na
avesta_k_s: gir naywordam
avesta_k_s: ostad
om_id_26: پس چه علاقه اي به اين اسم داري؟
avesta_k_s: 1 az dostam
avesta_k_s: dada
om_id_26: برات ساخته؟
avesta_k_s: na
avesta_k_s: gof avesta besaz
avesta_k_s: u shie hasy
om_id_26: اره
avesta_k_s: ok
om_id_26: من هستم
avesta_k_s: janam
avesta_k_s: ok
om_id_26: دفعه قبل يادته چي گفتم؟
avesta_k_s: kodom
avesta_k_s: kodom
avesta_k_s: aziz
om_id_26: که گفتس از لارستان هستي
avesta_k_s: are
om_id_26: بعد گفتي نيستس
om_id_26: نيستي
avesta_k_s: hasam
avesta_k_s: lariam
om_id_26: اوندفعه هم همينو ميگفتي
avesta_k_s: be khoda lariam
om_id_26: ولي لارستاني هم خيلي ناسيوناليست هستن
avesta_k_s: e
avesta_k_s: chetory?
om_id_26: لاري بودن رو بر ايراني بودن ارجح ميدونن
avesta_k_s: e
avesta_k_s: khobeeeeeeee?
om_id_26: اباداني ها هم همينطورن
avesta_k_s: nemidonam wala
om_id_26: خصلت اهالي شهر هاي کوچيکه
om_id_26: پس تو بايد از شهر بزرگتري باشي
avesta_k_s: dos dashtany
avesta_k_s: chetor?
om_id_26: اوستا/ ايران/ چيزهايي که بر اونا تاکيد داري
avesta_k_s: khob dige
om_id_26: گفتي موسيقي کار ميکني/چهسازي؟
avesta_k_s: hich kodom wali mosighi ro dos daram
avesta_k_s: yad begiram
om_id_26: از موسيقي خاصي خوشت مياد يا هرچي که باشه؟
avesta_k_s: pap
om_id_26: اسمت کيانا است؟
avesta_k_s: are
om_id_26: 22 ساله؟
avesta_k_s:  man mikha m kam kam beram kartam tamome
avesta_k_s: are
avesta_k_s: azizam
avesta_k_s: ba man kary nadary
om_id_26: فقط رشته تحصيلي ات رو هم بگو
avesta_k_s: tajroby
om_id_26: خوشحال شدم
om_id_26: موفق باشي
avesta_k_s: mer30
avesta_k_s: azizam
om_id_26: =;
om_id_26: @};-
avesta_k_s: :-*:x=;
om_id_26: @};-@};-@};-
avesta_k_s: mer30
avesta_k_s: azizam
om_id_26:  قبربونت
om_id_26: قربونت
avesta_k_s: fadat
avesta_k_s: fadat
avesta_k_s: fadat
avesta_k_s: fadat
avesta_k_s: fadat
om_id_26: :-*=;

 

 

om_id_26: سلام
bahar_kohestan: salam
om_id_26: خوبي؟
bahar_kohestan: merse al plz
om_id_26: من اميد/26 /شيراز
bahar_kohestan: man bahar 25 sanandaj
om_id_26: از اونور بهران ابيدر؟
om_id_26: بهاران ابيدر
bahar_kohestan: shoma az kojaeed
om_id_26: من از شيرازم
bahar_kohestan: doroggo
om_id_26: شهر گل وبلبل
om_id_26: به جون خدو
om_id_26: خودم
bahar_kohestan: che modonam koja kar mikone
om_id_26: ادم فوقش سنش رو دروغ ميگه شهرش رو که نه
bahar_kohestan: are jone khodam
om_id_26: راست ميگي حق داري چت سراسر دروغ شده اگه يکي هم راست بگه باور نميکنن
bahar_kohestan: che modonam
om_id_26: مشهدي هستي؟
bahar_kohestan: na bache nafe tehronam
om_id_26: ناف تهرون کجاي تهرونه؟
om_id_26: من 17 سال تهرون بودم چطور نافش رو نديدم؟
bahar_kohestan: akhe zer labase bode
om_id_26: اووووووووووووووووووووووو
bahar_kohestan: :-P
om_id_26: از وقتي شهردارش رييس جمهور شده لباس پوشيده؟
om_id_26: :D
bahar_kohestan: na hava sard bode
bahar_kohestan: =))
om_id_26: ناف که سردش نميشه
om_id_26: ;)
bahar_kohestan: nafe ma intorye
om_id_26: ناف تهروون رو ميگم
bahar_kohestan: hosele dare man beram bekhabam
bahar_kohestan: naf nafe dege
om_id_26: منو ادد کن بعد برو
bahar_kohestan: chera
om_id_26: چرا چي؟
bahar_kohestan: add konam
bahar_kohestan: u add kon
om_id_26: گناه دارم اخه:(
bahar_kohestan: :((
om_id_26: ترو جون رهبر
bahar_kohestan: ba en gasamet by
om_id_26: چطور؟
om_id_26: جووووووووووووونم
bahar_kohestan: che
om_id_26: با با  بگو اخه از کجاي تهروني
bahar_kohestan: nafe
om_id_26: کجا؟
om_id_26: کجا؟
om_id_26: کجا؟
bahar_kohestan: nafe
om_id_26: نافي کجاست؟ همونجا که سرده؟
bahar_kohestan: are
om_id_26: :-*
bahar_kohestan: :-*
om_id_26: گرم شدي؟
bahar_kohestan: na
om_id_26: O:-)بيا اينجا گرم ميشي 
bahar_kohestan: chetory
om_id_26: بکمک نيروهاي حزب الله و دعاي رهبر تون
bahar_kohestan: >:D<
om_id_26: افرين
om_id_26: همينه
bahar_kohestan: :-*
om_id_26: فدات
bahar_kohestan: janam
om_id_26: خوب استاد سر کار گذاشتني
om_id_26: /
om_id_26: ؟
om_id_26: :-B
om_id_26: ;;)
om_id_26: خوابت نبره نافت سرما ميخوره
om_id_26: معلوم شد راست راستي از برو بچ تهروني/ معرفت يوخدور

 

 

black_girl835: salam
a_b7867: چه عجب
a_b7867: سلام
black_girl835: khoobid?
a_b7867: مرسي /دير مياي زود ميري
black_girl835: mazerat
a_b7867: خواهش ميکنم ولي دل منو کجا بردي؟
black_girl835: asl?
a_b7867: اميد 26 شيراز
a_b7867: u?
black_girl835: asai 23s teh
black_girl835: asal
a_b7867: دانشجويي؟
black_girl835: gerafik
a_b7867: منم جامعه شناسي
black_girl835: koodoom daneshgha?
a_b7867: شيراز
a_b7867: دانشکده علوم اجتماعي
black_girl835: ok
a_b7867: شما کدوم دانشگاهي؟
black_girl835: teh
black_girl835: chand ta khahar o baradari?
a_b7867: هنر هاي زيبا؟
a_b7867: 4تاخواهر ومن
a_b7867: 4+1
black_girl835: motevajje nemisham
a_b7867: منو چهارتا خواهر
a_b7867: شما چي؟
black_girl835: man kar daram bye
a_b7867: =;

 

a_b7867: يه جورايي  سلام
black_girl835: salam
black_girl835: u?
a_b7867: اميد
a_b7867: ادترفته
black_girl835: omid ki bashe?
a_b7867: ازشيراز
black_girl835: chi?
a_b7867: يادت رفته؟
black_girl835: id mano az koja ovordi?
a_b7867: اون دفعه هم همينو گفتي بعد گفتي گمشو
black_girl835: chi?
black_girl835: ?????????????
a_b7867: 5روز پيش
black_girl835: yadam nist
a_b7867: گفتي تازه سه روزه اين اي دي را ساختم
black_girl835: man goftam be to
a_b7867: فقط هم يه نفر ميدمنه /بعد هم منو با کسي به اسم محمد اشتباه گرفتي
black_girl835: chi dari migi??
black_girl835: halet khobe?
a_b7867: من چون راجع به چت تحقيق ميکنم
black_girl835: mohamad kiye?
black_girl835: khob be man che?
a_b7867: همه ي چت هام رو سيو ميکنم
a_b7867: پس حالم خوبه
black_girl835: shayad divone shodi?
a_b7867: ينطور فکر کن
black_girl835: man onroz be to chi goftam?
a_b7867: حالا ممکنه فقط به دو تا سوال من جواب بدي
black_girl835: befarmayd
a_b7867: متشکرم
a_b7867: 1
a_b7867: مهمترين علت چت کردن عموما چيه؟
black_girl835: chi?
black_girl835: mishe farsi nanevisi?
a_b7867: بخاطر تحقيق دانشگاهيم ميپرسم
black_girl835: chi?
a_b7867: bashe
black_girl835: chi bashe?
a_b7867: ellate  chat ?
black_girl835: man aslan nemidonam to ki hasti?
a_b7867: soal  2  / mohemtarin  fayede  chat  chiye?
black_girl835: gofti man be to goftam 3 roze idimo sakhtam?
a_b7867: 5rooze pish gofti
black_girl835: avalan ke man id mo khodam nasakhtam
a_b7867: mishe javab bedi man beram?
black_girl835: dovoman ke man rajebe hamchin chizi ba kasi be joz yeki az dostam chizi nagoftam
black_girl835: va be nazare man eshtebah gerefti
a_b7867: to ra khoda mano sare kar nazar
black_girl835: man to ro sare kar nemizaram to dari mano sare kar mizari
black_girl835: esme dokhtari ke bahash chat kardi chi bod?
a_b7867: pas bebakhshid ke mozahem shodam /bye
black_girl835: bye
black_girl835: dige mozahem nasho
a_b7867: خيلي بي مرامي
black_girl835: chera?
a_b7867: من احتامتو نگه داشم
black_girl835: chi?
a_b7867: احترامتو
black_girl835: too
a_b7867: بين شايد من اشتباه کرده باشم ولي تو بايد راهنماييم ميکردي
black_girl835: masalan chikar mikardam?
a_b7867: جواب سئوالهام رو ميدادي
a_b7867: فقط دوتل سئوال
black_girl835: khob bepors
a_b7867: مهمترين دليل چت کردن همه /نه خودت/چيه/2/فايده چت چي ميتونه باشه
black_girl835: vaght gozaroni
a_b7867: مرسي
a_b7867: فايده؟
black_girl835: inke az hale dostam bakhabar misham   va baazi harfaro ke nemishe rodar ro ya telefoni zado mishe to chat goft

 

 

a_b7867: يه جورايي  سلام
black_girl835: salam
black_girl835: u?
a_b7867: اميد
a_b7867: ادترفته
black_girl835: omid ki bashe?
a_b7867: ازشيراز
black_girl835: chi?
a_b7867: يادت رفته؟
black_girl835: id mano az koja ovordi?
a_b7867: اون دفعه هم همينو گفتي بعد گفتي گمشو
black_girl835: chi?
black_girl835: ?????????????
a_b7867: 5روز پيش
black_girl835: yadam nist
a_b7867: گفتي تازه سه روزه اين اي دي را ساختم
black_girl835: man goftam be to
a_b7867: فقط هم يه نفر ميدمنه /بعد هم منو با کسي به اسم محمد اشتباه گرفتي
black_girl835: chi dari migi??
black_girl835: halet khobe?
a_b7867: من چون راجع به چت تحقيق ميکنم
black_girl835: mohamad kiye?
black_girl835: khob be man che?
a_b7867: همه ي چت هام رو سيو ميکنم
a_b7867: پس حالم خوبه
black_girl835: shayad divone shodi?
a_b7867: ينطور فکر کن
black_girl835: man onroz be to chi goftam?
a_b7867: حالا ممکنه فقط به دو تا سوال من جواب بدي
black_girl835: befarmayd
a_b7867: متشکرم
a_b7867: 1
a_b7867: مهمترين علت چت کردن عموما چيه؟
black_girl835: chi?
black_girl835: mishe farsi nanevisi?
a_b7867: بخاطر تحقيق دانشگاهيم ميپرسم
black_girl835: chi?
a_b7867: bashe
black_girl835: chi bashe?
a_b7867: ellate  chat ?
black_girl835: man aslan nemidonam to ki hasti?
a_b7867: soal  2  / mohemtarin  fayede  chat  chiye?
black_girl835: gofti man be to goftam 3 roze idimo sakhtam?
a_b7867: 5rooze pish gofti
black_girl835: avalan ke man id mo khodam nasakhtam
a_b7867: mishe javab bedi man beram?
black_girl835: dovoman ke man rajebe hamchin chizi ba kasi be joz yeki az dostam chizi nagoftam
black_girl835: va be nazare man eshtebah gerefti
a_b7867: to ra khoda mano sare kar nazar
black_girl835: man to ro sare kar nemizaram to dari mano sare kar mizari
black_girl835: esme dokhtari ke bahash chat kardi chi bod?
a_b7867: pas bebakhshid ke mozahem shodam /bye
black_girl835: bye
black_girl835: dige mozahem nasho
a_b7867: خيلي بي مرامي
black_girl835: chera?
a_b7867: من احتامتو نگه داشم
black_girl835: chi?
a_b7867: احترامتو
black_girl835: too
a_b7867: بين شايد من اشتباه کرده باشم ولي تو بايد راهنماييم ميکردي
black_girl835: masalan chikar mikardam?
a_b7867: جواب سئوالهام رو ميدادي
a_b7867: فقط دوتل سئوال
black_girl835: khob bepors
a_b7867: مهمترين دليل چت کردن همه /نه خودت/چيه/2/فايده چت چي ميتونه باشه
black_girl835: vaght gozaroni
a_b7867: مرسي
a_b7867: فايده؟

 

 

a_b7867: اومدم  سلام
buti_a66: salam
buti_a66: khobi
a_b7867: مرسي شما خوبي؟
buti_a66: mir30 man khobam
a_b7867: ميشه خودتو معرفي کني؟
buti_a66: buti 20 teh
buti_a66: u?
a_b7867: اميد26شيراز
a_b7867: دانشجويي؟
buti_a66: na poshte konkoriyam
a_b7867: ايشالله امسال قبول ميشي
buti_a66: manam movafegham bahat
a_b7867: چه رشته اي رو دوست داري؟
buti_a66: baray kapyoter mikhonam
buti_a66: yahamon rayane
a_b7867: سرگرميات چيه؟چت؟
buti_a66: na
a_b7867: موسيقي؟
buti_a66: are gitar kar mikonam
a_b7867: منم به موسيقي خيلي علاقه دارم/کلاسک کار ميکني سا فلامينکو؟
a_b7867: هستي؟
a_b7867: سرت شلوغه؟
buti_a66: are
a_b7867: کي نوبت من ميشه؟
buti_a66: bego
a_b7867: من جامعه شناسي ميخونم دارم راجع به چت تحقيق ميکنم
buti_a66: khob
a_b7867: به نظرت مهمترين موضوع رايج توي چت چيه؟
buti_a66: dokhtari yapesar
a_b7867: کلا در نظر بگير

 

 

a_b7867: sghl
a_b7867: سلام
a_b7867: منو ببين دارم ميرم شام
a_b7867: وب روشنه
darya_pk: nemibinamet
a_b7867: الان ميام
a_b7867: خوشگلا تم؟
a_b7867: تختم از خودم خوشگل تره؟
a_b7867: نکنه زهره ترک شدي؟
a_b7867: اب قند بدين
a_b7867: بچه مردم مرد
darya_pk: are are
a_b7867: جيگرتو تو چه با مرامي ننه
darya_pk: pas khodet koshi
a_b7867: مگه اينهمه نگاه کردي نديدي؟
a_b7867: بابا ما خودمون اوساي خنگولا ييم
darya_pk: na
darya_pk: yadam raft web dade boodi
a_b7867: بازم نديدي
darya_pk: na
a_b7867: خيلي با حالي
darya_pk: eeeeeeeeeeee
darya_pk: baba khob havasam be web nabood
a_b7867: تو که نگاه ميکني روي صفحه من مينويسه عزيز
a_b7867: بگو دوباره نگو نديدم
darya_pk: eeeeeeeeee
darya_pk: bashe
a_b7867: يه چيز بپرسم ناراحت نميشي
darya_pk: noch
a_b7867: من هيچ چيزي از تو نميدنم /اسمت /چند سالته /کجايي/و....
darya_pk: darya 21 teh
a_b7867: مگه تهرونم رفته شمال که دريا دار شده؟
darya_pk: are
darya_pk: tazegi haaaaaaaaaaaaa
a_b7867: فدا فدا کجاي تهرون؟
a_b7867: يعني کدوم محل؟
darya_pk: ariyashahr
a_b7867: فلکه چندوم؟
darya_pk: 2
a_b7867: من زمان دانشجوييم برق الستوم بودم
a_b7867: بعد از پل ستار خان
darya_pk: uhum
a_b7867: نگفتي الان چکار ميکني
darya_pk: chat
a_b7867: شغلتو پرسيدم
a_b7867: درسته که ما جواتيم اما نه اينقدر
a_b7867: سن رو که بر عکس همه ي خنم ها بيشتر گفتي /اين يکي رو دقيق بگو
a_b7867: نه باب داره با 50 نفر ميچته

 

 

dj_aligator_iran_tehran: bale
a_b7867: asl?
dj_aligator_iran_tehran: ............/18/teh
dj_aligator_iran_tehran: u?
a_b7867: 26/shiraz
dj_aligator_iran_tehran: ok
dj_aligator_iran_tehran: =;
a_b7867: من دارم براي تز دانشجويي تحقيق ميکنم
dj_aligator_iran_tehran: ok
a_b7867: راحع به چت
dj_aligator_iran_tehran: oooooooooooooooooooooooooooo
dj_aligator_iran_tehran: ok
a_b7867: چندتا سئوال دارم
dj_aligator_iran_tehran: befarma
a_b7867: روزي چند ساعت چت ميکني؟
dj_aligator_iran_tehran: 5 ta 10 ya 11 12 saat
a_b7867: مهمترين جذابيت چت؟
dj_aligator_iran_tehran: gf dashtan va kerm rikhtan>:)
a_b7867: چت چه نيازي رو بر طرف ميکنه؟
dj_aligator_iran_tehran: hame no niyaz be gher az made
a_b7867: طولاني ترين دوستي چت شما چقدر طول کشيده؟
a_b7867: ايا وبلاگ هم داريد؟
dj_aligator_iran_tehran: man dc shodam
dj_aligator_iran_tehran: 1 bar dige begid
a_b7867: طولاني ترين دوستي در چت؟
dj_aligator_iran_tehran: 2 sal man dashtam
a_b7867:  ايا وبلاگ هم داريد؟
dj_aligator_iran_tehran: na
a_b7867: دوستتون همجنس بود يا غير همجنس؟
dj_aligator_iran_tehran: gher hamjens
a_b7867: ممنوعيت ارتباط درايران چقدر به رواج چت کمک ميکنه؟
dj_aligator_iran_tehran: nemidonam
a_b7867: چرا از اينکه جنسيت خودتون رو بگيد طفره رفتيد؟
dj_aligator_iran_tehran: man tafre nemiram
a_b7867: خجالت ميکشيد که پسر هستيد؟
dj_aligator_iran_tehran: khily ha mikhan asmamo bedonan vali nemidonan
a_b7867: aligator/يعني تمساح
dj_aligator_iran_tehran: are
dj_aligator_iran_tehran: man dj hastam
a_b7867: ميزان تحصيلات؟
dj_aligator_iran_tehran: vali asmamo hishki nemidone
dj_aligator_iran_tehran: 3 daberestan
a_b7867: دو سال مردودي داشتين؟
dj_aligator_iran_tehran: na
a_b7867: چه رشته اي؟
dj_aligator_iran_tehran: compiuter
a_b7867: پس هنرستان نه دبيرستان
dj_aligator_iran_tehran: are
a_b7867: چند نفر در ادد ليست دارين؟
dj_aligator_iran_tehran: 28 nafar
a_b7867: با روزي 7ساعت چت به مدت دو سال خيلي کمه
a_b7867: ر ايجاد روابط اجتماعي مشکل داريد؟
a_b7867: از همکاريتون متشکرم/
dj_aligator_iran_tehran: khahesh
a_b7867: :-*
dj_aligator_iran_tehran: =;
dj_aligator_iran_tehran: /:)

 

 

electric_shock3000: salammmmmmmmmmmm
electric_shock3000: man Amy f 18 usa
electric_shock3000: hastam
a_b7867: سلام
electric_shock3000:  :-*
electric_shock3000: u?
a_b7867: ببين منم ابادانيم خودم خداي لافم
electric_shock3000: mikhay xxx chat
a_b7867: چطوري؟
electric_shock3000: ru chat
electric_shock3000: man ke iran nistam ke
electric_shock3000: jedi jedi hal bedam bet jigar
a_b7867: خوب من که هستم
a_b7867: بده ننه
electric_shock3000: miyay ru chat?
electric_shock3000: xxx chat?
electric_shock3000: are ya na?
electric_shock3000:  =P~
a_b7867: بلد نيستم
a_b7867: :-*
a_b7867: :D
electric_shock3000: kofto balad nistam
electric_shock3000: man alan daghe dagham
electric_shock3000:  8-}
a_b7867: من بايد چکار کنم؟
electric_shock3000: hichi
electric_shock3000: aghat gush bede chi migam
a_b7867: نميشه که
electric_shock3000: sex chat mikhay  ya na?
a_b7867: بگو
a_b7867: :-O
electric_shock3000: na?!
electric_shock3000: okay bye
a_b7867: سلام بروسونننه

 

 

ba_vafa6: پس به چي ربط داره
aybaba30: agha jon hool nakon
aybaba30: :D
aybaba30: man pesaram
aybaba30: :D
ba_vafa6: جوابم رو بده با غيرت
aybaba30: vali khob be khili chiza rabt dareh
aybaba30: nokaretam
ba_vafa6: يکيش جنسيته/نه؟
aybaba30: golam agar har adami che mard bashe che zan ghirat dasht
aybaba30: onvaght bavafa mishe
ba_vafa6: اي بابا /اين که نشد جواب
ba_vafa6:  بگو به چي بستگي داره من خودم زنم
aybaba30: vafa dar bodan iani moteahed bodan
ba_vafa6: افرين
aybaba30: khod ra amozesh dadan be yek rangi
ba_vafa6: ,و
aybaba30: aslan midoni vaghti betoni deleto yek rang koni
aybaba30: va moshkelateto ba khodet hal koni
aybaba30: mitoni bavafa beshi
ba_vafa6: اگاهي  ودانش چه نقشي داره؟
aybaba30: harch daierh danesh ma bozorgtar beshe mitoni moshkelat ro behtar bebinim
aybaba30: pas behtar mitoni rahe hal bare oon pida konim
ba_vafa6: بي ربط به وفا داري ه
aybaba30: khob shoma nakhasti man baghi oono begam
aybaba30: man nagoftam ensane agah ba vafa mishe
ba_vafa6: من زنم /ازنظر دانش عقب نگهداشته شدم/براي همين راه حل بهتر /بقول تو /ندارم /پس بي وفا ميشم /نمونه اش همين چت
aybaba30: baleke faght goftam mitone bazi bght agar betonbi naghsh ehsas ro kam kone
aybaba30: oon vaght shaiad betoni behtar masoliat ro beshnase
aybaba30: pas vaghi gholi dad betavand behtar anjam dahad anra
aybaba30: golam danesh mitone yek amel bashe
ba_vafa6: فقط مينويسي يا ميخوني هم
aybaba30: haman tor ke bazi vaghta bidaneshi mitone amele khobi barai vafadai bashe
aybaba30: bahse pichideh ast
aybaba30: vazi vaghta amelha daghighan ax amal mikonan
aybaba30: bastegi ba moghiat va sharaiet dare
ba_vafa6: دانشجويي؟
aybaba30: :">
aybaba30: :">
aybaba30: na
ba_vafa6: پس دختري
aybaba30: na
aybaba30: pesaram
aybaba30: chera?
ba_vafa6: اره پسرا اينقدر حرف نميزنن
aybaba30: :">
ba_vafa6: ما زنها کمتر فکر ميکنيم وبيشتر حرف ميزنيم
aybaba30: bebin man fekr mikonam in amozesh hast ke ensanha ro misazad
aybaba30: amele jensiat tasir dare
aybaba30: va na oonghadr ke betoni naghshe amozesh ro kam rang kone
ba_vafa6: درسته /محيط از پارامتر هاي مهم اموزشه
aybaba30: daghighan
aybaba30: manzore man az amozesh yek mofhome koli hast
aybaba30: na faghat amozeshe akademik
ba_vafa6: امارهاي اجتماعي/مثلا طلاق/ميزان بي وفايي نسل معاصر زن رو ثابت کرده
aybaba30: na
aybaba30: ma nemitoni in amarharo faght be bivafai marbot konim
ba_vafa6: متاسفنه  اره
aybaba30: balke mitone amele khod agahi zanharo ham neshan bede
aybaba30: jameh ma yek jameh dar hale degargoni hast
ba_vafa6: درسته
aybaba30: va in mozo mitone neshan khobi bare oon bashe
ba_vafa6: خوب
ba_vafa6: حالا فقط گوش کن ديگه ننويس
aybaba30: ok
aybaba30: ok
ba_vafa6: من دانشجوي دکتراي جامعه شناسي /شيراز/هستم ودارم راجع به چت تحقيق ميکنم تو به من کمک ميکني؟
aybaba30: baba bikhial
aybaba30: mane bisavad koja
aybaba30: ..........................
ba_vafa6: اره يا نه
aybaba30: agar betonan dar khedmatam
aybaba30: belakhare az yek moshe azmaieshgai ke kamtar nistam
aybaba30: :D
ba_vafa6: من از تو فقط افکارت وتجربه هات رو ميخوام
aybaba30: ok
aybaba30: hastam
aybaba30: vali yek soal
aybaba30: ?
ba_vafa6: کساني که چت ميکنن/خودت نه /عموما چه نيازي رو بر طرف ميکنن
aybaba30: aval soale man
ba_vafa6: باشه
aybaba30: aia shoma mazhabi hastid?
ba_vafa6: تعريفت از مذهب چيه؟
aybaba30: bebin soal man khili roshan bod
aybaba30: plz javab bede
ba_vafa6: من در حيطه شخصي بسيار مذهبي هستم ولي
ba_vafa6: در حيطه علم نه
aybaba30: bavafa jan daghighan didam naghshe agahi khili mohem hast
aybaba30: chon nemitonam be gholam vafa konam
aybaba30: i am so so sorry
ba_vafa6: از رو راستي ات متشکرم
ba_vafa6: ولي ديگه هيچوقت از دين کسي نپرس /خدا حقيقت دين رو ميدونه فقط

 

 

ba_vafa6: پس به چي ربط داره
aybaba30: agha jon hool nakon
aybaba30: :D
aybaba30: man pesaram
aybaba30: :D
ba_vafa6: جوابم رو بده با غيرت
aybaba30: vali khob be khili chiza rabt dareh
aybaba30: nokaretam
ba_vafa6: يکيش جنسيته/نه؟
aybaba30: golam agar har adami che mard bashe che zan ghirat dasht
aybaba30: onvaght bavafa mishe
ba_vafa6: اي بابا /اين که نشد جواب
ba_vafa6:  بگو به چي بستگي داره من خودم زنم
aybaba30: vafa dar bodan iani moteahed bodan
ba_vafa6: افرين
aybaba30: khod ra amozesh dadan be yek rangi
ba_vafa6: ,و
aybaba30: aslan midoni vaghti betoni deleto yek rang koni
aybaba30: va moshkelateto ba khodet hal koni
aybaba30: mitoni bavafa beshi
ba_vafa6: اگاهي  ودانش چه نقشي داره؟
aybaba30: harch daierh danesh ma bozorgtar beshe mitoni moshkelat ro behtar bebinim
aybaba30: pas behtar mitoni rahe hal bare oon pida konim
ba_vafa6: بي ربط به وفا داري ه
aybaba30: khob shoma nakhasti man baghi oono begam
aybaba30: man nagoftam ensane agah ba vafa mishe
ba_vafa6: من زنم /ازنظر دانش عقب نگهداشته شدم/براي همين راه حل بهتر /بقول تو /ندارم /پس بي وفا ميشم /نمونه اش همين چت
aybaba30: baleke faght goftam mitone bazi bght agar betonbi naghsh ehsas ro kam kone
aybaba30: oon vaght shaiad betoni behtar masoliat ro beshnase
aybaba30: pas vaghi gholi dad betavand behtar anjam dahad anra
aybaba30: golam danesh mitone yek amel bashe
ba_vafa6: فقط مينويسي يا ميخوني هم
aybaba30: haman tor ke bazi vaghta bidaneshi mitone amele khobi barai vafadai bashe
aybaba30: bahse pichideh ast
aybaba30: vazi vaghta amelha daghighan ax amal mikonan
aybaba30: bastegi ba moghiat va sharaiet dare
ba_vafa6: دانشجويي؟
aybaba30: :">
aybaba30: :">
aybaba30: na
ba_vafa6: پس دختري
aybaba30: na
aybaba30: pesaram
aybaba30: chera?
ba_vafa6: اره پسرا اينقدر حرف نميزنن
aybaba30: :">
ba_vafa6: ما زنها کمتر فکر ميکنيم وبيشتر حرف ميزنيم
aybaba30: bebin man fekr mikonam in amozesh hast ke ensanha ro misazad
aybaba30: amele jensiat tasir dare
aybaba30: va na oonghadr ke betoni naghshe amozesh ro kam rang kone
ba_vafa6: درسته /محيط از پارامتر هاي مهم اموزشه
aybaba30: daghighan
aybaba30: manzore man az amozesh yek mofhome koli hast
aybaba30: na faghat amozeshe akademik
ba_vafa6: امارهاي اجتماعي/مثلا طلاق/ميزان بي وفايي نسل معاصر زن رو ثابت کرده
aybaba30: na
aybaba30: ma nemitoni in amarharo faght be bivafai marbot konim
ba_vafa6: متاسفنه  اره
aybaba30: balke mitone amele khod agahi zanharo ham neshan bede
aybaba30: jameh ma yek jameh dar hale degargoni hast
ba_vafa6: درسته
aybaba30: va in mozo mitone neshan khobi bare oon bashe
ba_vafa6: خوب
ba_vafa6: حالا فقط گوش کن ديگه ننويس
aybaba30: ok
aybaba30: ok
ba_vafa6: من دانشجوي دکتراي جامعه شناسي /شيراز/هستم ودارم راجع به چت تحقيق ميکنم تو به من کمک ميکني؟
aybaba30: baba bikhial
aybaba30: mane bisavad koja
aybaba30: ..........................
ba_vafa6: اره يا نه
aybaba30: agar betonan dar khedmatam
aybaba30: belakhare az yek moshe azmaieshgai ke kamtar nistam
aybaba30: :D
ba_vafa6: من از تو فقط افکارت وتجربه هات رو ميخوام
aybaba30: ok
aybaba30: hastam
aybaba30: vali yek soal
aybaba30: ?
ba_vafa6: کساني که چت ميکنن/خودت نه /عموما چه نيازي رو بر طرف ميکنن
aybaba30: aval soale man
ba_vafa6: باشه
aybaba30: aia shoma mazhabi hastid?
ba_vafa6: تعريفت از مذهب چيه؟
aybaba30: bebin soal man khili roshan bod
aybaba30: plz javab bede
ba_vafa6: من در حيطه شخصي بسيار مذهبي هستم ولي
ba_vafa6: در حيطه علم نه
aybaba30: bavafa jan daghighan didam naghshe agahi khili mohem hast
aybaba30: chon nemitonam be gholam vafa konam
aybaba30: i am so so sorry
ba_vafa6: از رو راستي ات متشکرم
ba_vafa6: ولي ديگه هيچوقت از دين کسي نپرس /خدا حقيقت دين رو ميدونه فقط
aybaba30: khili khili mano bebakhsh
aybaba30: ensane tahsil karde mazhabi mishe
ba_vafa6: اجازه ميدي ادد ت کنم؟
aybaba30: roneveshte tahghigh be vezarate ettelaat va seda va sima va rozname kihan
aybaba30: natije tahghigh mishe
aybaba30: ensanhaie ke chat mikonan:
aybaba30: divane
aybaba30: fased
aybaba30: harze
aybaba30: dozd
aybaba30: bipedar va madar
aybaba30: va ..............................................
aybaba30: shad bashid hamishe
ba_vafa6: تو نميدوني الان چند نفر بخاطر تحقيقات اجتماعي دارن اب خنک ميخورن
aybaba30: oonha taklife khodeshono ba mazhab roshan kardan
ba_vafa6: تو امار طلاق رو نميدوني تو ميزان محروميت جونا از نيازهاشونرو نميدوني /بحران عاطفه ي انساني بيداد ميکنه
aybaba30: etefaghan khobe khob ham midonam
aybaba30: baraie hamin ham hast ke ba daneshmandan mazhabi mione khobi nadaram
ba_vafa6: اگه ميدونستي کمکم ميکردي
aybaba30: mibakhshi ke rok hastam
ba_vafa6: .تنها در حيطه شخصي مذهبي بودن رو هيچ احمقي نبايد محکوم کنه
ba_vafa6: ببخش که منم رکم
aybaba30: bavafa jan golam az yek daneshjo doktora naghshe mazhab dar jamie bohrani ma khili baid hast
aybaba30: ma dar jame bohrani khodeman mazhabe fardi nadarim
aybaba30: vagar na man che kar daram ke adam che dini daran
aybaba30: agar eslam vezarate ettelaat nadasht
aybaba30: ba man che ertebati dasht shoma mosalman hast ia na
ba_vafa6: گفتم  مذهب ولي نگفتم اسلام من زردشتيام
aybaba30: ;)
ba_vafa6: از وجدت وحرفات استفاده کردم ممنون
aybaba30: rasti  yek chize dige man daram dinamo be zartoshti avaz mikonam
aybaba30: shad bashi
ba_vafa6: نيکوپاک باشي
aybaba30: khili khili dost dashtam shoma ro bavar mikardam
aybaba30: oon vaght cheghadr mitonestam az shoma iad begiram
ba_vafa6: ما هر دو خدا را باور داريم همين کافيه
aybaba30: hala az man bisavad ham yek chiz iad begir
aybaba30: agar zartoshti bodi ya mosalman ya ..............
ba_vafa6: سواد رو تعريف کن
aybaba30: dinat ro tarvj bede
ba_vafa6: دين رو تعريف کن
aybaba30: na inke khili sard faght bego ma har do yek khoda darim
ba_vafa6: خدا ما را افريد وبه هم رهنمون شد /گرم/نميدونم /سرد؟ نميدونم
aybaba30: khili jalkebe shoma ke mazhabi hastid
ba_vafa6: وخودش مروج دين در بين خوبان خواهد بود
aybaba30: vali inghadr be tarvij oon bialaghe hastid
ba_vafa6: من موظب به داشتن دينم  نه ترويج دين /چه بسا که دين من گمراهي باشد پس چگنه ترويجي خواهدشد؟
aybaba30: golam mitonam yek hiz begam?
aybaba30: ?
ba_vafa6: منتظرم بگو
aybaba30: khili khili mara bebakhshid
ba_vafa6: :">
aybaba30: shoma ba in gofte khod neshan dadid ke aslan momen be dine zartoshe ia har dine digar nistid
ba_vafa6: منکر نميشم /ولي توهم ادعاي بزرگي وداوري دشواري دار ي ميکني
aybaba30: man faghat az ro dadeha ghezavat mikonam
aybaba30: dadeh haie shoma analizesh mishe in
aybaba30: mibakhshid mara
ba_vafa6:  قضاوت کار دشوار وظريفيه/بهتره بگي به نظر من....
aybaba30: mbe rasti ke ghezavat moshkel hast
aybaba30: vali vaghi ghezavat bare khodam bashe
aybaba30: daghighan manish mishe nazare man
aybaba30: ghir az in hast?
ba_vafa6: پس هر دو يک چيز گفته بوديم
aybaba30: na
ba_vafa6: دوست دارم /شايد تو دوست نداشته باشي/بدونم چند سالته؟
aybaba30: khahesh mikonam
aybaba30: dar arse bahs kami.....
aybaba30: vali dar arde ravabete ejtemaie bsiar saborm
aybaba30: 33
ba_vafa6: من36
aybaba30: khob ehteram shoma bar man vajebtar shod
ba_vafa6: فقط براي من سواد ودين رو تعريف نکردي
aybaba30: vaghti savad nabashad din hast
aybaba30: khili mano bebakhsh
ba_vafa6: خودتم ميدوني اين نشد تعريف
aybaba30: bekhoda agar midonestam pish davari nadari va dost dari biamozi khili khili ba shoma dar morede oon bas mikardam
aybaba30: vali shoma khod behtar midani ke mikhahi mara ba bahs be koja bebari
aybaba30: :D

 

 

faegh_kami: salam
om_id_26: سلام
faegh_kami: khobi?
om_id_26: مرسي /شما؟
faegh_kami: ye dost
om_id_26: فداي دوست
faegh_kami: bache kojaee?
om_id_26: ديار يار
faegh_kami: :-P
faegh_kami: :^O
om_id_26: رو دل کردي؟
faegh_kami: kojaee?
faegh_kami: kocholo
om_id_26: توي لباسم
om_id_26: مامان جون
om_id_26: =))
faegh_kami: bemaze bache kojaee?
om_id_26: شيراز  با مزه تو بچه کجايي
faegh_kami: nishabor
om_id_26: اوووووووووووووووي
faegh_kami: mishnasi?
om_id_26: اسمت چيه/چند سالته؟
faegh_kami: 22 nina
om_id_26: منم 26 اميد
faegh_kami: daneshjo?
om_id_26: جامعه شناسي /تو چي؟
faegh_kami: computer
om_id_26: نرم يا سخت
faegh_kami: olom
om_id_26: تر م چندي؟
faegh_kami: 3
om_id_26: اهل چي هستي/با چي حال ميکني؟
faegh_kami: u?
om_id_26: هنر
faegh_kami: mosighe
om_id_26: منم خيلي وقته ساز ميزنم/
faegh_kami: che?
om_id_26: تدريس هم ميکنم
faegh_kami: che?
om_id_26: بجز ساز هاي بادي وارشه اي
om_id_26: تقريبا همه رو
faegh_kami: man santor
om_id_26: تا کجا پيش رفتي؟دستئر سنتور؟
om_id_26: دستور سنتور پايور؟
faegh_kami: kamkar tamam kardam
faegh_kami: paevar tamam shod
om_id_26: حالا رديف هاي ميرزا عبداله رو بايد يزني؟
faegh_kami: nemidonam adame nadadam
om_id_26: کدوم شهري؟
faegh_kami: nishaboor
om_id_26: استاد خوب هست؟اونجا
faegh_kami: man teh kelas raftam
om_id_26: منم ترون کلاس مي رم /ماهي يک روز
om_id_26: با استاد ميلاد کيايي سنتور کار ميکنم
faegh_kami: arash mishnasi?
om_id_26: نه
om_id_26: خوب نظرت راجع به چت چيه؟
faegh_kami: etyad avare
om_id_26: اره ولي کاهي مسکن درد هاي روحي ادمه
faegh_kami: na man motadam
om_id_26: منم
om_id_26: ادد ليستت چند نفرن؟
faegh_kami: 1
om_id_26: من رو هم اضافه کن
faegh_kami: ok
om_id_26: وب نداري؟
faegh_kami: na dost nadaram
om_id_26: دوست داري راجع به چي چت کنيم؟
faegh_kami: kojaee?
om_id_26: شيراز
om_id_26: خوب؟
faegh_kami: dost dashti alan koja zendgi mikardi?
om_id_26: توي بهشت
om_id_26: تو چي؟
faegh_kami: dost dari bemiri?
om_id_26: نه ولي بدم نمياد يه سري به اون دنيا هم بزنم
om_id_26: تو کجا رو دوست داري
faegh_kami: chera behesht chera jahanam na?
om_id_26: ن خدا رو خيلي دوست دارم
faegh_kami: man dost dashtam be donya nemyomadam
om_id_26: دنيا خوبه/عشق من يه روزي توي اين دنيا زندگي مي کرد
faegh_kami: manam khili
faegh_kami: vali on na
om_id_26: چرا خدا همه رو دوست داره من مطمئنم
faegh_kami: hla kojast>?
faegh_kami: na
om_id_26: توي قلب منه
om_id_26: داره با تو چت ميکنه
faegh_kami: ok dosesh dashti?
om_id_26: تو ميتوني حس کني که من دوستت دارم
faegh_kami: na
om_id_26: اره دوستش داشتم ودارم /اونو اعدام کردن
faegh_kami: man be dost dashtan eteghad nadaram
om_id_26: دانشجوي حقوق بود
faegh_kami: ????
faegh_kami: chera?
om_id_26: نميدونم/خواهرش قبلا مجاهد بود اعدامش کرده بودن
faegh_kami: va
faegh_kami: hala ke kari nadaran
om_id_26: بعدشم اونو اون دوست داشتن رو به من ياد داد
om_id_26: فکر ميکني
om_id_26: حالا فقط اعلام نميکنن
faegh_kami: dost dashtan hamash alakee
om_id_26: حتي اگه الکي باشه خوبه/من به دوست داشتن نيازدارم
om_id_26: چون کسي منو با تمام وجودش دوست داشت
om_id_26: و من هنوز اونو حس ميکنم
faegh_kami: faramoshesh kon
om_id_26: وهمين حالا چشمهام بيادش تر شده
om_id_26: چرا
om_id_26: من از اين رنج لذت ميبرم
om_id_26: خسته و ناراحت شدي /منو ببخش
om_id_26: هستي؟
faegh_kami: man hosele gham nadaram
om_id_26: نينا/چون اول گفتي يه دوست هستي  درد دل کردم /حالا تو بگو من چي بگم؟
om_id_26: ميخواي برم؟
om_id_26: نميخواستم ناراحت بشي منو ببخش
om_id_26: =;@};-

 

 

om_id_26:  سلام
om_id_26: هستي؟
faegh_kami: are
om_id_26: سحري  چي خوردي؟
om_id_26: هي نينا
faegh_kami: bale
om_id_26: اهل نيشابور سحري چي ميخورن؟
faegh_kami: morgh
om_id_26: بعدش سنتور ميزنن يا چت ميکنن؟
faegh_kami: man beram namaz
om_id_26: التماس دعا
om_id_26: =;
om_id_26: خدا حافظي يا دت نره

 

glue_world: salam
a_b7867: salam
glue_world: khoobin?
a_b7867: ?????/????
glue_world: man soheil
glue_world: shoma?
a_b7867: ?? ?????/36/?????
glue_world: :-*
a_b7867: ?????????
glue_world: are
a_b7867: ?? ???? ???
glue_world: omran
glue_world: chetor?
a_b7867: ??? ?????? ????? ????
glue_world: pas chera senet ziade?
glue_world: ;;)
a_b7867: ???? ?????????
glue_world: teh
a_b7867: ??? ???66 ??????? ??? ????
glue_world: alan mashghooli?
a_b7867: ?????  ??????
glue_world: bah bah
glue_world: badesh chi mikhay bekhooni?
glue_world: ;)
a_b7867: ?? ??? ???? ????? ???????
glue_world: alan pool paroo mikoni?
a_b7867: ??? ????? ???? ????? ?? ?? ??????
a_b7867: ???? ?? ??
glue_world: mikhay hekayat az chi kone azizam?
a_b7867: ?? ????? ???????? ????? ???? ??? ????
glue_world: bala?
a_b7867: ?????
glue_world: vaiiiiiiii
glue_world: nagoo
glue_world: chera oon vaght?
a_b7867: ??? ??????
glue_world: teh
a_b7867: ?? ?????
glue_world: gofte boodin
glue_world: migamaaaaaaa
glue_world: ezdevaj nakardin?
glue_world: ;)
a_b7867: ??? ?? ???? ???
a_b7867: ???? ?? ???? ??????? ??? ????? ???? ???
glue_world: khob hala zoode befahmi
glue_world: kari nadari azizam?
glue_world: man bayad beram
glue_world: felan bye
glue_world: :-*=;
a_b7867: ??????? ??? ?????
a_b7867: ???? ?? ???? ???? /?? ?????

 

 

oo_aa26: پارسال دوست امسال اشنا
goldoone55: >:D<
goldoone55: salaaaaaaaaaaaaaaaaaam
oo_aa26: سلام
oo_aa26: اين مادر شورم روکه ميبينم دللم حال مياد
goldoone55: :))
goldoone55: chetori?
oo_aa26: هرچي شما بپرسي خانم
goldoone55: :">
oo_aa26: شد يه بار سراغي از من بگيري؟
goldoone55: :">bebakhshiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid
oo_aa26: خوب ديگه تعريف .کن
goldoone55: az chi begam
oo_aa26: چکار ميکني؟
goldoone55: bikar
goldoone55: alaf
goldoone55: :D
oo_aa26: نگو
oo_aa26: ازداداشي من چه خبر؟
goldoone55: hichi
goldoone55: nistesh ke
goldoone55: bimarefate
oo_aa26: هنوز تورش نکردي؟
goldoone55: aslan on nemishe ke adam bekhad toresh kone
goldoone55: :))
oo_aa26: اخرش يکي بايد اين بچه مثبت رو باره توي خط يا نه؟
oo_aa26: اي دي ش رو بهت دادام؟
goldoone55: begoo on beshe ta manfish konam:))
goldoone55: are
oo_aa26: نکنه با اي دي ارشام براش  اف بذاري
goldoone55: bashe
oo_aa26: شوهرم رو از راه بدر نکني بد بخت ميشم
goldoone55: =))
goldoone55: chashm
oo_aa26: ولي حسابي ادبشون کن حالشونو جابيار
goldoone55: :Dbashe
oo_aa26: دارم يه وبلاگ مينويسم
oo_aa26: ارشام ناچارم کرده
goldoone55: =D>
goldoone55: =D>
goldoone55: aalie
oo_aa26: ميگه اينقدر پاي   کامپيوتري  يه کار سودمند هم بکن
oo_aa26: مرسي
goldoone55: :D
oo_aa26: zanefalgir.blogfa.com
oo_aa26: اگه خواستي برات فال هم ميگيرم
oo_aa26: فکر کنم گفتم متخصص فالگيري هستم
oo_aa26: هي هستي؟
goldoone55: dc sorry
oo_aa26: اينجا برق هم ميره
oo_aa26: تا کجاش رو گرفتي؟ادرس وبم رو گرفتي؟
goldoone55: bale
goldoone55: fal migiri?
goldoone55: jedaaaaaaaaaaaaaaaan?
oo_aa26: اره جونم واسه تو مفتکي
goldoone55: mersiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
oo_aa26: فقط يا بايد فنجون قهوه رو بر گردوني و نشونم بدب يا کف دستت رو ببي نم
goldoone55: :D
oo_aa26: اگه فال حسابي مي خواي
goldoone55: :Dbashe
oo_aa26: يا اسم کو چيک خودت واسم کوچيک مامانت را به ابجد جمع کني تا برات سر کتاب با کنم
goldoone55: bashe
goldoone55: farda behet migam
oo_aa26: کدومش؟
goldoone55: hamin esmharo
oo_aa26: باشه /اگه مشکلي هم داري بگو امروز احضار داريم
goldoone55: :-SS
goldoone55: yani chi?
oo_aa26: ترس نداره که
goldoone55: khob moshkel hal mikonin?
oo_aa26: يعني من جاري ميشم/جاري =کسي که ارواح در اون حلول مي کنن/فقط راهنماي مي کنن
oo_aa26: ولي من خودم کلي راه براي حل کردن مشکلات دارم
goldoone55: :)
oo_aa26: بهر صورت من پايه رفيقم
goldoone55: :Dmersi
oo_aa26: تنها فالگير اينتر نتي
goldoone55: :D
oo_aa26: برام تبليغ کن /کارم مفتکيه
goldoone55: hatman
oo_aa26: يه چيز مي گي بين خودمون وفقط خودمون باشه
goldoone55: bashe
oo_aa26: ميگم
oo_aa26: من يه همزاد دارم پسره اول توي خواب پيداش کردم بعد با اضار جاشو بدست اوردم
oo_aa26: مي ترسم برم سراغش
goldoone55: :D

 

 

a_b7867:  چون دارم با عجله مينويسم پس اول 
a_b7867: سلام
goldoone55: salam
goldoone55: khoobin?
a_b7867: قربونت
a_b7867: اگه بي خدا حافظي رفتم چون اومدن دنبالم
a_b7867: منو بعدش ببخش/خوب خوبي؟
goldoone55: bashe
a_b7867: کم پيدايي
goldoone55: mersi
goldoone55: na khahesh mikonam
a_b7867: رفتم خونه داداشي  اي دي داداشي رو بلند کردم با من که نمي چته  تو حالشو بگير
a_b7867: اينه
a_b7867: ba _vafa6
goldoone55: :))bashe
a_b7867: بزمجه چه اسم پيرزن کشي هم گذاشته
goldoone55: :))
goldoone55: =))
a_b7867: اخه توي اين درو زمونه کي با وفاست؟ من که به خودمم شک دارم
a_b7867: خوب تعريف کن چکارا ميکني؟
goldoone55: :))
goldoone55: ;)
a_b7867: از اين کارا ميکني؟
a_b7867: بلايي
goldoone55: naaaaaaaaaaaa
goldoone55: naaaaaaaaaaaaaaa
a_b7867: ماه تولدت و روزش رو بگو ميخوام برات فال قهوه بگيرم
a_b7867: البته خيلي سخته که جواب بده ولي امتحان ميکنم
goldoone55: 10/6
a_b7867: يعني ششم ديماه؟
goldoone55: bale
a_b7867: خوب کمي اسون تر شد چون خواهر زاده اممتولد 5 دي است
a_b7867: تو بايد ادم مديري باشي
a_b7867: نميدوني توي چه سالي/مثلا خرگوش يا اسب يا ميمون ..../به دنيا اومدي؟
goldoone55: palang
a_b7867: پلنگ نداريم شايد منظورت ببره؟
goldoone55: are shayad
a_b7867: نهنگ /همون اژدها/هم هست
goldoone55: naaaaaaaaa
goldoone55: hamoon babre
a_b7867: حالا برات که گرفتم ااف ميذارم/اگرهم که بودي يکي يکي ميگم
goldoone55: bashe
goldoone55: mersiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
goldoone55: >:D<
a_b7867: چه موضوعي خيلي برات مهمه؟که بيشتر دقت کنم؟
goldoone55: daneshgaham va ayandam
a_b7867: مثلا .عمر.اقتصاد .شغل. و...
goldoone55: are kolan ayandam
goldoone55: mikhay esmamo bedooni?

 

 

ba_vafa6: سلام/وقت داريد؟
goldoone55: salam
goldoone55: bale chera ke na
goldoone55: baraye shoma hamishe vaght hast
ba_vafa6: خوبيد؟متشکرم
goldoone55: mersi mamnoon
goldoone55: khaharetoon khoob hastan?
goldoone55: kheyli kheyli salam beheshoon beresoonid
ba_vafa6: اشکال نداره مستقيم بريم سر موضوع/اينجا هستن سلام ميرسونن
goldoone55: ok berim
goldoone55: salamat bashan
ba_vafa6: به اونجارسيديم که تفاوتي بين نيازهاي/جسمي/جنسي/روحي/رواني وجود داره. خوب حالا به نظر شما چت کدم رو بيشتر بر طرف ميکنه؟
goldoone55: daghigh nemidoonam vali fekr mikonam jensi
ba_vafa6: اخه نياز جنسي فقط با ارتباط مستقيم دو جنس ارضا ميشه /خود چت که چنيني همکاني رو به ادم نميده
goldoone55: :D
goldoone55: niaz haye roohi va ravani va jesmi ham vaghti kamelan erza mishe ke vojood va jesme tarafe moghabelo beshe ehsas kard
goldoone55: na az poshte shisheye monitor
ba_vafa6: پس چه نيازي با چت ارضا ميشه؟
goldoone55: hichi
ba_vafa6: اين ارضا عامل جذابيت چته
ba_vafa6: نميتونيد بگيد چت جذاب نيست
goldoone55: chat jazab hast vali be aghideye man amele erzaye hich chizi nist
goldoone55: albate betore 100%
ba_vafa6: يا اينکه عامل ارضاي کاذب ميتونه باشه
goldoone55: doroste
ba_vafa6: يعني مردم فکر ميکنن دارن اضاع ميشن
goldoone55: vali nemishan
goldoone55: :)doroste
ba_vafa6: گه من وشما راجع به مسائل سکسي چت کنيم جذاب تره يا راجع به فلسفه افلاطوني؟
goldoone55: bastegi dare ke harkodooma z chi lezat bebarim
ba_vafa6: من وشما که ميگم يعني شما به کدوم مايليد
goldoone55: albate chate sexi dar hamoon lahze momkene ke hardo taraf lezat bebaran
goldoone55: vali bad zade mishan badeshoon miad
ba_vafa6: انتخاب کنيد/کدوم/سکس/فلسفه؟
ba_vafa6: خجالت ميکشيد؟
ba_vafa6: خوب بگيد فلسفه ي سکس افلا طوني

 

a_b7867: سلااااااااااااااااااااااام عزيزم کجايي؟
goldoone55: sallaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
goldoone55: ahvale shoma?
a_b7867: کجايي گلم
goldoone55: haminja
goldoone55: khosh migzare?
goldoone55: delam baratoon tang shode bood
a_b7867: من برات ااف هم گذاشتم
goldoone55: key?
goldoone55: dirooz?
a_b7867: با اي دي /oo_aa27
goldoone55: bale khoondam
goldoone55: :)
a_b7867:  جواب اددت رو هم دادم
goldoone55: :)
a_b7867: اي دي قبلي الوده بود
a_b7867:  عوضش کردم
a_b7867: خوب چه خبر از داداشي ؟اومد سراغت يا نه؟
goldoone55: :(are
a_b7867: بمن کفت دوستت خيلي با شعوره/با تعجب گفت
a_b7867: تو دلم گفتم برات دارمداداشي
goldoone55: :D
goldoone55: lotf daran
a_b7867: قرارمون يادت نره
a_b7867: جيگرشو ابکش کن
goldoone55: :))
goldoone55: chashm
a_b7867: بچه مثبت ديروز داره به من درس اخلاق ميده
goldoone55: :))
goldoone55: chera?
goldoone55: chi mige?
a_b7867: مخالف متا فيزيکه/تموم دنيا قبول دارن اين بچه مثبت ميگه خرافاته/علمي نيست
goldoone55: meta fizik yani hamoon kare shoma?
a_b7867: فتم دماغتو بکش بالا اگه داداشم نبود دوتا جن ميفرستادم سراغش که تا يه هفته نتونه بخوابه
goldoone55: :-SS
a_b7867: کدوم کارم؟ من هزارتا کار ميکنم
a_b7867: اون پسره يادته گفتم؟
goldoone55: :D
a_b7867: دوباره اومد /خوب شده بود
goldoone55: are
goldoone55: =D>
a_b7867: ننه اش مثل کنه بهش چسبيده بود
a_b7867: ولي ازش شماره گرفتم
goldoone55: :D
goldoone55: ;)
goldoone55: =D>
a_b7867: من از پسراي جوون انرژي ميگيرم
goldoone55: :)
a_b7867: ....,,و
a_b7867: گاهي هم لب
a_b7867: فقط
a_b7867: :">
a_b7867: براي تفنن
goldoone55: :)
goldoone55: :-Oaz pesare?
a_b7867: اين يه کار کاملا علميه/بعله ديگه
goldoone55: khob shoharet chizi nemige?
a_b7867: فقط داداشي که اهل علم نيست=))
goldoone55: :))
a_b7867: ارشام اگه بفهمه يه ضرب ميکشدم
goldoone55: khob pas chera inkaro mikoni?
a_b7867: دزدکي /فقط براي انرژي
goldoone55: mage az arsham enerji nemigiri?
a_b7867: نه  بابا اون.....استغفرالله
a_b7867: نميدونم کي اب قزوين رو خورده اولش اينجوري نبود
goldoone55: :D
a_b7867: داغونم کرده
a_b7867: انرژي که نميده هيچ لت وپار ميکنه
a_b7867: ولي پسرا لطيفن
goldoone55: [-(aslan
a_b7867: توتا حالا هيچ لبي رو نبوسيدي
goldoone55: na
a_b7867: خوب ديگه عمرت بر فنا شده/ادم خدا را حس ميکنه
goldoone55: omran
a_b7867: چي افريده
a_b7867: عمرا چي؟تو که تجربه نداري چطوري حکم ميکني؟
a_b7867: 20سالته؟
goldoone55: vaghti hadafeshoono mifahmam
goldoone55: vaghti to cheshmeshoon negah mikonam
goldoone55: halam beham mikhore
goldoone55: az nazare man mojoodi kasif tar az pesar nist
a_b7867: هدف چيه؟ بوسه/لب/ماچ
goldoone55: fekr kardi asheghete ke hala azat boose mikhad
goldoone55: na mikhad 5 min hal kone bad bere
a_b7867: قتي يه بچه کوچولو روماچ ميکني چي؟
goldoone55: oon koochike
goldoone55: pake
goldoone55: hich hadafiam nadare
goldoone55: oonam manam ke miram soraghesh
goldoone55: na oon
a_b7867: بقيه هم کوچيکن/فقط قدشون و...رشون رشد کرده /اينقدر تعصبي برخورد نکن
goldoone55: are fekreshoonam roshd karde
goldoone55: hadafhaye gandeshoonam roshd karde
goldoone55: man taasobi nistam
goldoone55: vali nemitoonam bezaram ye mojoode kasif ba ye hadafe kasif tar a khodesh
goldoone55: behem dast bezare
goldoone55: man doost daram labo... hamash ba kasi bashe ke divoonevar doosesh daram
goldoone55: na ba harkasi dige
a_b7867: تو حق  انتخاب داري يعني همه بدن؟
goldoone55: hame na
goldoone55: 98%
a_b7867: نه تروخدا اون دو درصد رو هم بذار روي بقيه
goldoone55: bashe
goldoone55: 100%
goldoone55: :D
goldoone55: bebin
goldoone55: vojoode man enghadr arzesh dare
goldoone55: ke pesarha baraye 5 daghighe barash lah lah mizanan
goldoone55: hala chera
goldoone55: man vojoodio ke enghadr arzesh dare
goldoone55: rahat bedam dasteshoon
goldoone55: hameye vojoode man motoalegh be kasie ke asheghame
goldoone55: faghat oon na kasi dige
a_b7867:  نه عزيزم انتخاب کن /عاشق خوباشون باش وبه بقيه هم اجازه نده
goldoone55: akhe khoob peyda mishe
goldoone55: ?
goldoone55: manam faghat mitoonam asheghe yeki basham na chand ta
a_b7867: من که ميتونم عاشق1000تا هم باشم
goldoone55: ok
a_b7867: به شرط عشق نه هوس
goldoone55: /:)
goldoone55: inha ke hamash havase
goldoone55: eshghesh koja bood akhe
a_b7867: توي دل ميتپه
goldoone55: shayad vali agaram betape faghat dele khodete
goldoone55: na oon pesarha
a_b7867: نميدونم شايد حق با تو باشه ولي پسر هاي زيادي درتاريخ عاشقانه دنيا نقش داشتن /مگه نه؟
goldoone55: khoobe khodetam migi dar tarikh
goldoone55: oon ye zamani boodeo gozashte
goldoone55: zamani ke hichkas asheghe hich kas nemishode
goldoone55: oonvaght 2nafar peyda mishodano asheghe ham mishodan
a_b7867: اون موقع ها عشق بيشتر ممنوع بود
goldoone55: hala ham aslan beyne pesarha eshgh khande dare
goldoone55: hamash havase
goldoone55: havas
goldoone55: havas
goldoone55: havas
a_b7867: معلومه يه نامردي دلتو شکسته
goldoone55: na vali az in harfe pesarha halam beham mikhore ke migan
goldoone55: azizam fadat besham dooset daram,asheghet shodam
goldoone55: behet vabaste shodam
goldoone55: hala bia ye lab bede
goldoone55: hala bia berim khoonamoon
goldoone55: :-&
a_b7867: واي چه پسراي بدي
goldoone55: [-(
goldoone55: midoonam bavar nadari
a_b7867: خوبه پسر فراري نداريم وگر نه به اونا چي ميگفتي/باب تو که پاک احمد نژادي شدي
goldoone55: :(
goldoone55: midooni chera bavar nadari
goldoone55: chon asheghe pesarhai
goldoone55: ba vojoode oonha lezzat mibari
goldoone55: hala barat mohem nist kare oonha az rooye eshghe ya havas
goldoone55: dc
goldoone55: sorry
a_b7867: ببين عزيز دلم من هم هوس رو چشيدم هم عشقو
a_b7867: هيچوقت حاضر نيستم از ترس هوس از عشق فرار کنم /عشق در هستي جريان داره
goldoone55: bashe
goldoone55: harkasi ye nazari dare
a_b7867: هر کسي توي زندگي طعم عشقو نچشيده از دنيا بره بقول حافظ بر او نمرده به فتواي من نماز کنيد
a_b7867: عجب بحث عشقي خشونت بار شد=))
goldoone55: :)
a_b7867: :o)
a_b7867: گور هر چي پسره
a_b7867: بيا با هم حال کنيم/بدون هوس/
a_b7867: =))
goldoone55: ok
a_b7867: تازه گي به وب من سر زدي؟
goldoone55: na
a_b7867: فال هاي جديدي توش گذاشتم
a_b7867: طريقه احضار هم هست /ولي هيچکدوم کار خودم نيست

 

 

a_b7867: سلام خانم خانوماي گل وگلاب
goldoone55: salam
goldoone55: khoobi?
a_b7867: اخماتو وا کن /عزيزم
goldoone55: :(
a_b7867: از من دلخوري؟
goldoone55: :((
goldoone55: na
goldoone55: aslan
a_b7867: گفتم شايد از حرفام ناراحت شدي
goldoone55: naaa
goldoone55: :)
a_b7867: من پيش خواهر روحاني اعتراف
a_b7867: ميکنم
goldoone55: :)
a_b7867: حق با تو بود
a_b7867: ولي من نقطه ضعف دارم
a_b7867: براي همين از پسرا دفاع ميکنم
a_b7867: اخه همزاد من پسره
goldoone55: :)
a_b7867: B-)
goldoone55: :)
goldoone55: ye chi begam?
a_b7867: دو چي بگو يکي کمه
goldoone55: man emrooz javab daneshgah sarasari gereftam ghabool nashodam:((
a_b7867: همين
goldoone55: age baram fall begiri moshakhas nemishe azad ghabool misham ya na?
goldoone55: :((
a_b7867: همين الان به اين ادرس برو فال حافظ بگير
a_b7867: www.iryahoo.com
a_b7867: بيت اولش رو برام بنويس
goldoone55: dc shodam
goldoone55: bebakhshid
goldoone55: chi gofti?
a_b7867: ادرس رو گرفتي؟
goldoone55: na
a_b7867: www.iryahoo.com
a_b7867: فال حافظ بگير وبيت اولش رو برام بنويس
goldoone55: chashm
a_b7867: همين الان
goldoone55: chashm
goldoone55: khan dadashetoon khooban?
a_b7867: اون بعد از فال
a_b7867: بايد خودت نيت کني
goldoone55: :">ok
a_b7867: وگرنه من برات ميگرفتم
a_b7867: زود باش
goldoone55: akhe inja ke naneveshte hafez
a_b7867: روي همون ادرس کليک کن
goldoone55: zadam
goldoone55: vali hichjash naneveshte fal hafez
a_b7867: بيت اولش چيه؟
goldoone55: beit nist inja
goldoone55: :(
a_b7867: الان
a_b7867:  برات پيداش ميکنم
goldoone55: mersiiiiiiiiiiiiiii
goldoone55: bebakhshid enghadr behet zahmat midam
goldoone55: :">
a_b7867: نه بابا اين حرفا چيه؟
goldoone55: :-/
a_b7867: هستم
goldoone55: ok
a_b7867: دارم برات ميگردم
goldoone55: man gashtam
goldoone55: nist
goldoone55: bikhial
goldoone55: yekari kon man daneshgah ghabool sham
goldoone55: :((
goldoone55: daram degh mikonam
a_b7867: يه خورده بمن فرصت بده
goldoone55: chashm
goldoone55: :-<
goldoone55: 8-|
goldoone55: migam ke bikhiale fal
a_b7867: حق با تو بود
a_b7867: الان 4 تا سايت رفتم نشد
goldoone55: :(
goldoone55: inam shanse mane dige
goldoone55: bikhial
a_b7867: نيت کن  خودم از اينجا فال بگيرم ببينم چي مي شه؟
goldoone55: bashe
goldoone55: neyat kardam
a_b7867: گرفتم/
goldoone55: chi oomad?
a_b7867: بهتر که سال ديگه دوباره سراسري کنکور بدي
a_b7867: ازاد خوب نيومد
goldoone55: chi oomad?
goldoone55: :((
goldoone55: :((
a_b7867: شايد رشته اي که بدرد نمي خوره قبول شي
goldoone55: man faghat ghabool besham hala har reshtei mikhad bashe
a_b7867: از قيل وقال مدرسه حالي دلم گرفت/يک چند نيز خدمت معشوق ومي کنم
a_b7867: چرا ؟
goldoone55: :((
goldoone55: :((
goldoone55: aslan man miram khodamo mikosham

 

 

goldoone55: :((
a_b7867: خودتو کشتي؟
goldoone55: mikosham emshab
goldoone55: hala bebin koja goftam
a_b7867: امشب شب جمعه است به چيزاي خوب فکر کن
goldoone55: nemikham
goldoone55: bezar hamin shabe jomei bemiram
a_b7867:  در ضمن دانشگاه ازاد امسال بدون کنکور هم دانشجو ميگيره
goldoone55: ki gofte?
a_b7867: همين طور دانشگاه پيام نور بهصورت فرا گير
a_b7867:  وبدون کنکور
goldoone55: mage mishe?
goldoone55: age bedoone konkoor migire aslan chera konkoor gozashte?
a_b7867: دانش گاه هاي شبانه هم اگر تکميل نشن کنکور داخلي بر گذار ميکنن
a_b7867: همين که دارم ميگم
a_b7867: براي رفتن به دانشگاه کنکور فقط يکي از راههاست
goldoone55: :-<
goldoone55: man ke emshab degh marg misham
a_b7867: لطفا داداشي منو داغدار نکن
goldoone55: :((chashm
goldoone55: bebakhshid alan bayad beram
goldoone55: agar zende moondam farda sobh miam shoma ham biayd
a_b7867: فردا صبح با داداشي مشورت کن اون خيلي وارده
goldoone55: bashe
goldoone55: chashm
goldoone55: mersi
goldoone55: beheshoon salam beresoonid
a_b7867: بلا
goldoone55: felan ba ejaze
goldoone55: :)
goldoone55: :-*
goldoone55: @};-
a_b7867: :-*=;
goldoone55: @};-=;

 

 

ba_vafa6: سلام
goldoone55: salaaaaaaaam
goldoone55: ahvale shoma?
ba_vafa6:  چطوريد با زحمتها
goldoone55: khahesh mikonam
goldoone55: che zahmati
ba_vafa6: من تمام قواعد چت رو به هم زدم/يعني به نوعي سو استفاده
goldoone55: chera?
ba_vafa6: مفتکي اطلاعات ميگيرم
goldoone55: :)
goldoone55: khahesh mikonam
goldoone55: kheyli khoshhal misham betoonam komaki konam
ba_vafa6: کنکور چطور شد؟
goldoone55: goftam ke
goldoone55: sarasari ke injoori asabamo rikht beham
goldoone55: hala felan montazere javabe azadam
ba_vafa6: نه مواردي که من گفتم مثل فرا گيرو...
goldoone55: aha
goldoone55: oonharo felan naraftam donbalesh
goldoone55: midooni tasmim gereftam ke
goldoone55: agar azad ghabool shodam ke khodaro shokr
goldoone55: agaram nashod miram daneshkade musighi
ba_vafa6: خيلي از دانشگاه هاي غير انتفاعي مثل علمي کار بردي هم بدون کنکور ميگيرن
goldoone55: khob man ke nemitoonam elmi karbordi beram
ba_vafa6: موسيقي فکر کنم امتحان عملي هم داشته باشه
goldoone55: eshkali nadare
goldoone55: oono na teorisho moshkel daram na amalish
ba_vafa6: به چه ساز ي مسلطي؟
goldoone55: piano
ba_vafa6: هارموني رو هم خوندي؟
goldoone55: :-Pna
ba_vafa6: اکوردهاي انارمونيک چطور؟
goldoone55: :))
goldoone55: na
ba_vafa6: خوب ايشالله قبولي
goldoone55: shoma ham piano mizani?
goldoone55: =))
ba_vafa6: من خيلي وقته که موسيقي کار ميکنم
goldoone55: woooooooooooooow
goldoone55: =D>
goldoone55: =D>
ba_vafa6: تدريس هم ميکنم
goldoone55: chi mizanin?
goldoone55: @-)
ba_vafa6: بجز ساز هاي بادي  تقريبا همه رو
goldoone55: :-O
goldoone55: shookhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ba_vafa6: خوب بپرس مثلا اکورد فا ديز مينور چي ميشه؟
goldoone55: vase chi beporsam?
ba_vafa6: تا مطمئن شي شوخي نميکنم
goldoone55: :)
goldoone55: motmaenam
ba_vafa6: ممنون
goldoone55: akhe midooni daneshgah teh ke beri
goldoone55: faghat mige ye ghete ke baladim bezanim
goldoone55: badam ketab teori musighie kamal poortorabo emtehan migire
goldoone55: badam mige pool bede ta ghabool beshi
ba_vafa6: خوب يه قطعه هم نت ميدن که معمولا از موتسارته
goldoone55: :D
goldoone55: na khodesh mige harchi baladi bezan
goldoone55: albate man motmaen nistam
goldoone55: inaro yeki az daneshjoohaye hamoonja behem gofte
ba_vafa6: شايد دانگاه ازاد بوده چون من دانشگاه تهران رو رفتم
goldoone55: are azad bood
goldoone55: dolati ke nabood
ba_vafa6: تئوري پور تراب هم همينها بود که من پرسيدم
goldoone55: :Dman ketabesho gereftam
goldoone55: vali 1 khatesham nakhoondam
goldoone55: faghat zadam
ba_vafa6: البته همين کتاب ترم اول ودوم هم تدريس ميشه
goldoone55: jedan?
goldoone55: akhe inketab chi hast ke 2 term tadris beshe
ba_vafa6: اره درسته کتاب لاغريه ولي محتواي زيادي داره
ba_vafa6: بهش ميگن کتاب مرجع
goldoone55: hastin?
ba_vafa6: فکر کنم الان بيشتر از 30 بار چاپ شده
goldoone55: eeeeee pas vajeb shod bekhoonamesh
ba_vafa6: کاش مي تونستم کمکت کنم شايد جبران زحمتهاي شما بشه
goldoone55: akhe man ke kari nakardam ke shoma jobran konid
goldoone55: vazifam boode
ba_vafa6: خواهرم /از بچگي/دنبال جادو رفت من دنبال هنر /حالا من بايد از اون وام بگيرم/معمولا هم پس نميدم
goldoone55: :))
goldoone55: ;))
goldoone55: shoma khosoosi tadris mikonin ya amoozeshgah ya daneshgah?
ba_vafa6: اين عاقبت هنره /من ممتاز انجمن خوشنويسان رو دارم/ مسابقات فيلمنامه کشوري اول شدم و..../اما هيچکس برام ارزشي مثل خوارم قائل نميشه /
goldoone55: wow
ba_vafa6: فقط کافيه کف دست يکي رو نگاه کنه
goldoone55: =D>
goldoone55: =D>
ba_vafa6: همه دنبال اين چيزا هستن
ba_vafa6: فال قهوه /کف خوني/ احضار جن
goldoone55: :D
ba_vafa6: اره بايد خنديد
goldoone55: nemidoonam chejoorie ke bazivaghtha bazihashoon bazi harfhashoon dorost dar miad
goldoone55: shayad oonhai ke bazi harfhashoon dorost darmiad hesse sheshome ghavi daran
goldoone55: vali ino motmaen bashid ke baraye shoma 100ha barabar bishtar arzesh ghael mishan
ba_vafa6: منم قبول دارم /ولي چرا بساط هنر وفرهنگ اينقدر کساده؟
goldoone55: chon tooye jameeye ma behesh baha nadadan
goldoone55: joloye honaro gereftan
goldoone55: tooye in keshvar honar yani koshti
goldoone55: yani vazne bardari
goldoone55: va az injoor chizha
goldoone55: khanoomha ham ke sareshoon dard mikone baraye falo kafbinio ,fahmidane ayandashoon
ba_vafa6: خوشحالم که منو ميفهمي
goldoone55: emkanate injoor chizha farahame,yani dar asl hich emkanati nemikhad
goldoone55: vali oon maghamate keshvaran ke baraye injoor honarha mesle musighi va film sazi va moshabehe inha hich emkanati faraham nemikonan
goldoone55: :-<
ba_vafa6: خيلي جالبه که يه خانم اينطوري ميگه
goldoone55: :)
ba_vafa6: استادم حق داشت که ميگفت شما خيلي با بقيه فرق داريد
ba_vafa6: شما خيلي واقع بين هستيد
goldoone55: ;)
goldoone55: mamnoon lotf darin
ba_vafa6: با اين وجود بازم ميخواين برين دنبال موسيقي
goldoone55: :)
goldoone55: adam hamishe mire donbaale eshghesh
goldoone55: hata agar hameye zendegisho bede
goldoone55: musighio doost daram
goldoone55: va azash kheeeeyli lezzat mibaram
goldoone55: :)
goldoone55: doroste ke chize ziadi nemidoonam
goldoone55: vali doost daram yad begiram
ba_vafa6: منم همين درد رو دارم
goldoone55: ;)
ba_vafa6: هميشه ارزو داشتم روزگار بهم فرصت ميداد تا عاشقانه غرق هنر بشم
goldoone55: :)
goldoone55: ghashange
ba_vafa6: ولي خوب  بايد به بد بختي هاي جامعه  پرداخت
goldoone55: na be badbakhtihaye jamee fekr nakon
goldoone55: hamaro beriz door
ba_vafa6: به نظر شما عمده ترين مشکل فرهنگي چيه؟
goldoone55: zendegitoono vaghfe honar konin:)
goldoone55: hameye moshkelate ma omdast
goldoone55: koochiko bozorg nadare
goldoone55: vali fekr mikonam az nazare farhangi ine ke
goldoone55: mardom motoasefane aksareshoon dark nadaran
ba_vafa6: و توي فرهنگ کدوم؟
ba_vafa6: درک يا اگاهي؟
goldoone55: mosalaman agahi
goldoone55: agar agahi dashtan darkeshoonam bala miraft
goldoone55: :)
ba_vafa6: چطور ميشه اگاهي مردم رو بالا برد؟
goldoone55: ma nemitoonim
goldoone55: aval bayad khodeshoon bekhan
goldoone55: bad baghie mardom ke be nesbat agahie bishtari daran komak konan
goldoone55: vali ta zamani ke khodeshoon nakhan az daste baghie ham kari bar nemiad
ba_vafa6: اگر ميخواستن که مشکل خود به خود حل ميشد
goldoone55: ta zamani ke khanoomha fekr mikonan ayandashoon tahe ye fenjoone ghahvast hichkari nemishe kard
goldoone55: ;)
goldoone55: ;))
ba_vafa6: ادمايي که نخبه اجتماع هستن مثل خميني ميتونن حرکت ايجاد کنن اما اگاهي نه
goldoone55: are harekat mitoonan ijad konan
goldoone55: vali harekat vaghti be vojood miad
goldoone55: ke mardom motahed bashan
goldoone55: ye daste bashan ke hamashoon bekhan
goldoone55: mesle oon zaman
goldoone55: vali hala hame mitarsan
ba_vafa6: متاسفانه شعور اجتماعي ملت ما خيلي پايينه
goldoone55: bale motoasefane
goldoone55: :-<
ba_vafa6: و حاکميت نهايت استفاده ازاين بيشعوري رو ميکنه
goldoone55: :D
goldoone55: ;))
ba_vafa6: وهر فرد با شعوري هم يا سانسور ميشه يا سرکوب
ba_vafa6: وتمام مردم هم از اين حاکميت حمايت ميکنن
goldoone55: :)
ba_vafa6: پس ما هم بايد با يقه باز بريم توي خيابونا صفا
goldoone55: ;))
goldoone55: che ghashang shoma sohbat mikonin
goldoone55: :)
goldoone55: man kheyli az hamsohbati bahatoon lezzat mibaram
goldoone55: nemidoonam chera vali vaghti baham sohbat mikonim aroom misham
ba_vafa6: ممنونم/منم خيلي استفاده ميکنم
ba_vafa6: از زندگي خصوصيت برام بگو
goldoone55: :)
goldoone55: chi begam?
goldoone55: hamash ya kelass miram
goldoone55: ya khoone
goldoone55: agar khoone basham ya ketab mikhoonam
goldoone55: ya tooye otagham mishinam fekr mikonam
goldoone55: ya be karhaye khoone miresam
goldoone55: agar biroon beram ya miram maghazeye babam
goldoone55: ya kenare ab ghadam mizanam
goldoone55: tooye khoone ziad ba kasi sohbat nemikonam
goldoone55: hamishe doost daram ba kasi sohbat konam ke baham bahso dava nakone
goldoone55: mesle dota doost sohbat konim
goldoone55: mesle shoma
goldoone55: :)
goldoone55: va chon tahal kasio peyda nakardam ke kenaresh beshinamo sohbat konam
goldoone55: ziad ba kasi sohbat nemikonam
goldoone55: aksare oghat saketam
goldoone55: magar inke harfe khasi bashe'
goldoone55: hamin
goldoone55: inam zendegie khosooosie man
ba_vafa6: عاشق کسي نيستي
goldoone55: na
ba_vafa6: دروغ نگو
goldoone55: bashe
ba_vafa6: اون کيه؟
goldoone55: kasi nist
ba_vafa6: دروغ نگو
goldoone55: :)
goldoone55: chera fekr mikokni doroogh migam
goldoone55: ashegh nistam
goldoone55: eshghe man kheyli bozorge
goldoone55: agar kasi bashe ke liaghat e eshghe mano dashte bashe
goldoone55: hameye zendegimo barash midam
goldoone55: :)
ba_vafa6: ادمي که اينقدر ميفهمه حتما عشق رو درک کرده ونميذاره عمرش بدون عشق تلف شه مگر اينکه
goldoone55: are ashegham
goldoone55: vali na asheghe adam
goldoone55: asheghe kasai ke midoonam oonha ham divoonevar asheghaman
goldoone55: vali inke begam shakhse khasi tooye zendegime va man asheghesham nist
goldoone55: :)
ba_vafa6: مگر اينکه
goldoone55: magar inke chi?
goldoone55: :-/
ba_vafa6: مگر اينکه يک شکست در تجربه هاي قبلي داشته باشي
goldoone55: :)na nadashtam
goldoone55: shekasti naboode
goldoone55: bozorgtarin shekasti ke kheyli ehsase egharat kardam
goldoone55: hamin konkooram boode
goldoone55: shekaste eshghi oonie ke asheghe kasi bashi va baad oo tanhat bezare
goldoone55: vali man naboodam
goldoone55: eshgho doost daram kheyli ziad vali kasio peyda nakardam ke liaghate eshghamo dashte bashe
goldoone55: :-<
goldoone55: bebakhshid ba ejaze man beram
ba_vafa6: نه عشقي نه شکستي ؟
goldoone55: agar toonestin farda sobh biayn kheyli khoshhal misham ke bahsemoono edame bedim
ba_vafa6: غير ممکنه
goldoone55: na na eshghi boode na shekasti
ba_vafa6: فردا صبح
goldoone55: bale farda sobh saate 8
goldoone55: :)
ba_vafa6: ساعت7
goldoone55: 7 zoode
goldoone55: 7:30?
ba_vafa6: 7.15
goldoone55: felan ba ejaze
goldoone55: ok 7:15
ba_vafa6: =;
goldoone55: felan bye ta farda saate 7:15
goldoone55: @};-=;
ba_vafa6: متشکرم

 

 

ba_vafa6: سلام
goldoone55: salaaaaaaaam
goldoone55: ahvale shoma?
ba_vafa6:  چطوريد با زحمتها
goldoone55: khahesh mikonam
goldoone55: che zahmati
ba_vafa6: من تمام قواعد چت رو به هم زدم/يعني به نوعي سو استفاده
goldoone55: chera?
ba_vafa6: مفتکي اطلاعات ميگيرم
goldoone55: :)
goldoone55: khahesh mikonam
goldoone55: kheyli khoshhal misham betoonam komaki konam
ba_vafa6: کنکور چطور شد؟
goldoone55: goftam ke
goldoone55: sarasari ke injoori asabamo rikht beham
goldoone55: hala felan montazere javabe azadam
ba_vafa6: نه مواردي که من گفتم مثل فرا گيرو...
goldoone55: aha
goldoone55: oonharo felan naraftam donbalesh
goldoone55: midooni tasmim gereftam ke
goldoone55: agar azad ghabool shodam ke khodaro shokr
goldoone55: agaram nashod miram daneshkade musighi
ba_vafa6: خيلي از دانشگاه هاي غير انتفاعي مثل علمي کار بردي هم بدون کنکور ميگيرن
goldoone55: khob man ke nemitoonam elmi karbordi beram
ba_vafa6: موسيقي فکر کنم امتحان عملي هم داشته باشه
goldoone55: eshkali nadare
goldoone55: oono na teorisho moshkel daram na amalish
ba_vafa6: به چه ساز ي مسلطي؟
goldoone55: piano
ba_vafa6: هارموني رو هم خوندي؟
goldoone55: :-Pna
ba_vafa6: اکوردهاي انارمونيک چطور؟
goldoone55: :))
goldoone55: na
ba_vafa6: خوب ايشالله قبولي
goldoone55: shoma ham piano mizani?
goldoone55: =))
ba_vafa6: من خيلي وقته که موسيقي کار ميکنم
goldoone55: woooooooooooooow
goldoone55: =D>
goldoone55: =D>
ba_vafa6: تدريس هم ميکنم
goldoone55: chi mizanin?
goldoone55: @-)
ba_vafa6: بجز ساز هاي بادي  تقريبا همه رو
goldoone55: :-O
goldoone55: shookhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ba_vafa6: خوب بپرس مثلا اکورد فا ديز مينور چي ميشه؟
goldoone55: vase chi beporsam?
ba_vafa6: تا مطمئن شي شوخي نميکنم
goldoone55: :)
goldoone55: motmaenam
ba_vafa6: ممنون
goldoone55: akhe midooni daneshgah teh ke beri
goldoone55: faghat mige ye ghete ke baladim bezanim
goldoone55: badam ketab teori musighie kamal poortorabo emtehan migire
goldoone55: badam mige pool bede ta ghabool beshi
ba_vafa6: خوب يه قطعه هم نت ميدن که معمولا از موتسارته
goldoone55: :D
goldoone55: na khodesh mige harchi baladi bezan
goldoone55: albate man motmaen nistam
goldoone55: inaro yeki az daneshjoohaye hamoonja behem gofte
ba_vafa6: شايد دانگاه ازاد بوده چون من دانشگاه تهران رو رفتم
goldoone55: are azad bood
goldoone55: dolati ke nabood
ba_vafa6: تئوري پور تراب هم همينها بود که من پرسيدم
goldoone55: :Dman ketabesho gereftam
goldoone55: vali 1 khatesham nakhoondam
goldoone55: faghat zadam
ba_vafa6: البته همين کتاب ترم اول ودوم هم تدريس ميشه
goldoone55: jedan?
goldoone55: akhe inketab chi hast ke 2 term tadris beshe
ba_vafa6: اره درسته کتاب لاغريه ولي محتواي زيادي داره
ba_vafa6: بهش ميگن کتاب مرجع
goldoone55: hastin?
ba_vafa6: فکر کنم الان بيشتر از 30 بار چاپ شده
goldoone55: eeeeee pas vajeb shod bekhoonamesh
ba_vafa6: کاش مي تونستم کمکت کنم شايد جبران زحمتهاي شما بشه
goldoone55: akhe man ke kari nakardam ke shoma jobran konid
goldoone55: vazifam boode
ba_vafa6: خواهرم /از بچگي/دنبال جادو رفت من دنبال هنر /حالا من بايد از اون وام بگيرم/معمولا هم پس نميدم
goldoone55: :))
goldoone55: ;))
goldoone55: shoma khosoosi tadris mikonin ya amoozeshgah ya daneshgah?
ba_vafa6: اين عاقبت هنره /من ممتاز انجمن خوشنويسان رو دارم/ مسابقات فيلمنامه کشوري اول شدم و..../اما هيچکس برام ارزشي مثل خوارم قائل نميشه /
goldoone55: wow
ba_vafa6: فقط کافيه کف دست يکي رو نگاه کنه
goldoone55: =D>
goldoone55: =D>
ba_vafa6: همه دنبال اين چيزا هستن
ba_vafa6: فال قهوه /کف خوني/ احضار جن
goldoone55: :D
ba_vafa6: اره بايد خنديد
goldoone55: nemidoonam chejoorie ke bazivaghtha bazihashoon bazi harfhashoon dorost dar miad
goldoone55: shayad oonhai ke bazi harfhashoon dorost darmiad hesse sheshome ghavi daran
goldoone55: vali ino motmaen bashid ke baraye shoma 100ha barabar bishtar arzesh ghael mishan
ba_vafa6: منم قبول دارم /ولي چرا بساط هنر وفرهنگ اينقدر کساده؟
goldoone55: chon tooye jameeye ma behesh baha nadadan
goldoone55: joloye honaro gereftan
goldoone55: tooye in keshvar honar yani koshti
goldoone55: yani vazne bardari
goldoone55: va az injoor chizha
goldoone55: khanoomha ham ke sareshoon dard mikone baraye falo kafbinio ,fahmidane ayandashoon
ba_vafa6: خوشحالم که منو ميفهمي
goldoone55: emkanate injoor chizha farahame,yani dar asl hich emkanati nemikhad
goldoone55: vali oon maghamate keshvaran ke baraye injoor honarha mesle musighi va film sazi va moshabehe inha hich emkanati faraham nemikonan
goldoone55: :-<
ba_vafa6: خيلي جالبه که يه خانم اينطوري ميگه
goldoone55: :)
ba_vafa6: استادم حق داشت که ميگفت شما خيلي با بقيه فرق داريد
ba_vafa6: شما خيلي واقع بين هستيد
goldoone55: ;)
goldoone55: mamnoon lotf darin
ba_vafa6: با اين وجود بازم ميخواين برين دنبال موسيقي
goldoone55: :)
goldoone55: adam hamishe mire donbaale eshghesh
goldoone55: hata agar hameye zendegisho bede
goldoone55: musighio doost daram
goldoone55: va azash kheeeeyli lezzat mibaram
goldoone55: :)
goldoone55: doroste ke chize ziadi nemidoonam
goldoone55: vali doost daram yad begiram
ba_vafa6: منم همين درد رو دارم
goldoone55: ;)
ba_vafa6: هميشه ارزو داشتم روزگار بهم فرصت ميداد تا عاشقانه غرق هنر بشم
goldoone55: :)
goldoone55: ghashange
ba_vafa6: ولي خوب  بايد به بد بختي هاي جامعه  پرداخت
goldoone55: na be badbakhtihaye jamee fekr nakon
goldoone55: hamaro beriz door
ba_vafa6: به نظر شما عمده ترين مشکل فرهنگي چيه؟
goldoone55: zendegitoono vaghfe honar konin:)
goldoone55: hameye moshkelate ma omdast
goldoone55: koochiko bozorg nadare
goldoone55: vali fekr mikonam az nazare farhangi ine ke
goldoone55: mardom motoasefane aksareshoon dark nadaran
ba_vafa6: و توي فرهنگ کدوم؟
ba_vafa6: درک يا اگاهي؟
goldoone55: mosalaman agahi
goldoone55: agar agahi dashtan darkeshoonam bala miraft
goldoone55: :)
ba_vafa6: چطور ميشه اگاهي مردم رو بالا برد؟
goldoone55: ma nemitoonim
goldoone55: aval bayad khodeshoon bekhan
goldoone55: bad baghie mardom ke be nesbat agahie bishtari daran komak konan
goldoone55: vali ta zamani ke khodeshoon nakhan az daste baghie ham kari bar nemiad
ba_vafa6: اگر ميخواستن که مشکل خود به خود حل ميشد
goldoone55: ta zamani ke khanoomha fekr mikonan ayandashoon tahe ye fenjoone ghahvast hichkari nemishe kard
goldoone55: ;)
goldoone55: ;))
ba_vafa6: ادمايي که نخبه اجتماع هستن مثل خميني ميتونن حرکت ايجاد کنن اما اگاهي نه
goldoone55: are harekat mitoonan ijad konan
goldoone55: vali harekat vaghti be vojood miad
goldoone55: ke mardom motahed bashan
goldoone55: ye daste bashan ke hamashoon bekhan
goldoone55: mesle oon zaman
goldoone55: vali hala hame mitarsan
ba_vafa6: متاسفانه شعور اجتماعي ملت ما خيلي پايينه
goldoone55: bale motoasefane
goldoone55: :-<
ba_vafa6: و حاکميت نهايت استفاده ازاين بيشعوري رو ميکنه
goldoone55: :D
goldoone55: ;))
ba_vafa6: وهر فرد با شعوري هم يا سانسور ميشه يا سرکوب
ba_vafa6: وتمام مردم هم از اين حاکميت حمايت ميکنن
goldoone55: :)
ba_vafa6: پس ما هم بايد با يقه باز بريم توي خيابونا صفا
goldoone55: ;))
goldoone55: che ghashang shoma sohbat mikonin
goldoone55: :)
goldoone55: man kheyli az hamsohbati bahatoon lezzat mibaram
goldoone55: nemidoonam chera vali vaghti baham sohbat mikonim aroom misham
ba_vafa6: ممنونم/منم خيلي استفاده ميکنم
ba_vafa6: از زندگي خصوصيت برام بگو
goldoone55: :)
goldoone55: chi begam?
goldoone55: hamash ya kelass miram
goldoone55: ya khoone
goldoone55: agar khoone basham ya ketab mikhoonam
goldoone55: ya tooye otagham mishinam fekr mikonam
goldoone55: ya be karhaye khoone miresam
goldoone55: agar biroon beram ya miram maghazeye babam
goldoone55: ya kenare ab ghadam mizanam
goldoone55: tooye khoone ziad ba kasi sohbat nemikonam
goldoone55: hamishe doost daram ba kasi sohbat konam ke baham bahso dava nakone
goldoone55: mesle dota doost sohbat konim
goldoone55: mesle shoma
goldoone55: :)
goldoone55: va chon tahal kasio peyda nakardam ke kenaresh beshinamo sohbat konam
goldoone55: ziad ba kasi sohbat nemikonam
goldoone55: aksare oghat saketam
goldoone55: magar inke harfe khasi bashe'
goldoone55: hamin
goldoone55: inam zendegie khosooosie man
ba_vafa6: عاشق کسي نيستي
goldoone55: na
ba_vafa6: دروغ نگو
goldoone55: bashe
ba_vafa6: اون کيه؟
goldoone55: kasi nist
ba_vafa6: دروغ نگو
goldoone55: :)
goldoone55: chera fekr mikokni doroogh migam
goldoone55: ashegh nistam
goldoone55: eshghe man kheyli bozorge
goldoone55: agar kasi bashe ke liaghat e eshghe mano dashte bashe
goldoone55: hameye zendegimo barash midam
goldoone55: :)
ba_vafa6: ادمي که اينقدر ميفهمه حتما عشق رو درک کرده ونميذاره عمرش بدون عشق تلف شه مگر اينکه
goldoone55: are ashegham
goldoone55: vali na asheghe adam
goldoone55: asheghe kasai ke midoonam oonha ham divoonevar asheghaman
goldoone55: vali inke begam shakhse khasi tooye zendegime va man asheghesham nist
goldoone55: :)
ba_vafa6: مگر اينکه
goldoone55: magar inke chi?
goldoone55: :-/
ba_vafa6: مگر اينکه يک شکست در تجربه هاي قبلي داشته باشي
goldoone55: :)na nadashtam
goldoone55: shekasti naboode
goldoone55: bozorgtarin shekasti ke kheyli ehsase egharat kardam
goldoone55: hamin konkooram boode
goldoone55: shekaste eshghi oonie ke asheghe kasi bashi va baad oo tanhat bezare
goldoone55: vali man naboodam
goldoone55: eshgho doost daram kheyli ziad vali kasio peyda nakardam ke liaghate eshghamo dashte bashe
goldoone55: :-<
goldoone55: bebakhshid ba ejaze man beram
ba_vafa6: نه عشقي نه شکستي ؟
goldoone55: agar toonestin farda sobh biayn kheyli khoshhal misham ke bahsemoono edame bedim
ba_vafa6: غير ممکنه
goldoone55: na na eshghi boode na shekasti
ba_vafa6: فردا صبح
goldoone55: bale farda sobh saate 8
goldoone55: :)
ba_vafa6: ساعت7
goldoone55: 7 zoode
goldoone55: 7:30?
ba_vafa6: 7.15
goldoone55: felan ba ejaze
goldoone55: ok 7:15
ba_vafa6: =;
goldoone55: felan bye ta farda saate 7:15
goldoone55: @};-=;
ba_vafa6: متشکرم

 

 

goldoone55: inja chat konim
ba_vafa6: چطوري دوتا اي دي رو همزمان فعال ميکني؟
goldoone55: bayad messengeresho nasb koni
goldoone55: ye barname dare
goldoone55: oono mifrestam ke nasbesh koni
ba_vafa6: اسم برنامه اش چيه؟
goldoone55: nemidonam
goldoone55: mamanam nasb karde
goldoone55: miporsam migam
ba_vafa6: من فقط يه اي دي دارم
ba_vafa6: ولي بدرد خواهرم ميخوره
ba_vafa6: راستي خيلي سلام رسوند
goldoone55: salamat bashan
ba_vafa6: گفت قرارمون يادت نره
goldoone55: shomaham kheyli salam beresoonid
ba_vafa6: قرارتون چي بوده؟
goldoone55: aha
goldoone55: :D
ba_vafa6: چي؟
goldoone55: chashm
goldoone55: hatman
goldoone55: yadam hast
ba_vafa6: چي بوده؟ دارم از کنجکاوي ميترکم
goldoone55: :))
goldoone55: darmorede shoma va shohareshon bode
ba_vafa6: خوب؟
goldoone55: :">
ba_vafa6: زود باش لطفا
goldoone55: akhe goftan ke nagam
goldoone55: shomaha aziateshoon mikonin?
ba_vafa6: باشه
ba_vafa6: نه
goldoone55: vali az dasteton shaki bodan
ba_vafa6: من فقط از رمالي هاش ايراد ميگيرم
goldoone55: nemidonam yekami delgir bodan
ba_vafa6: اين قرارتون بود؟
goldoone55: are
ba_vafa6: که بمن بگي از من دلگيره؟
goldoone55: na ke haleshomaharo begiram
ba_vafa6: خوب از اين بابت که موفق شدين
goldoone55: eeeeeeeee jedan?
ba_vafa6: خيلي  جدا
goldoone55: chera?
ba_vafa6: بابت صنعت هتلداري
goldoone55: :-Oyani chi?
ba_vafa6: يعني سي ويه پل کجاست
goldoone55: nazdike pole khajoo
ba_vafa6: :D;)
ba_vafa6: چه سر راسته
goldoone55: :))
ba_vafa6: منو بگو داشتم گم ميشدم
ba_vafa6: نزديک بود برگردم شيراز
goldoone55: =))
goldoone55: khob khodaro shokr ke hala peyda kardi
ba_vafa6: اره خدا بابا ي  مسافر خونه داره رو بيامرزه
goldoone55: =))
goldoone55: rasti
ba_vafa6: ؟
goldoone55: shiraz dokhtararo migiran?
ba_vafa6: نه/برعکسه دخترا ملتو گرفتن
goldoone55: :))
goldoone55: =))
ba_vafa6: انواع مد هاي ماهواره اي توي خيابونا  وول  ميخورن
goldoone55: :D
ba_vafa6: براي همين من شيراز موندم
goldoone55: akhe migoftan shiraz kheyli begir begire
ba_vafa6: شايعه است
ba_vafa6: ميخوان دست زياد نشه
goldoone55: #:-S
goldoone55: dast?
goldoone55: dast chi?
ba_vafa6: اخه همه براي حال کردن ميان شيراز
ba_vafa6: ميخوان رقيب زياد نشه
goldoone55: :))
ba_vafa6: اينجا نه فقط تلفن ميدي که ادرس هم ميدن يه چيزي هم دستمرد ميدن
goldoone55: jedi?
ba_vafa6: اروپا بايد بياد ياد بگيره
goldoone55: =))
ba_vafa6: مگه اصفهان تغييري رخ داده؟
goldoone55: na mage chejoori boode?ya chejori hast?
ba_vafa6: در مورد سخت گيري هاي اجتماعي
goldoone55: aha
goldoone55: are
ba_vafa6: جدا؟
goldoone55: dokhtarhai ke manto va shalvar kootah daran 100000 jarime 70 zarbe shalagh
goldoone55: 1shab pasgah bayad bemoonan
goldoone55: :-SS
ba_vafa6: دختراي شيراز رو اگه ببرن پاسگاه جناب سروان رو هم از راه بدر ميکنن
goldoone55: =))
ba_vafa6: جاي جريمه هم ماچ ميدن
goldoone55: :))
ba_vafa6: شلاق خورشون هم ملسه
ba_vafa6: نه اينجا هيچ تغييري نکرده
goldoone55: khobe
goldoone55: khoshbehaleshon
ba_vafa6: فکر کنم تموم دختر قرتي ها مهاجرت کنن بيان شيراز
goldoone55: are hatman mian
ba_vafa6: بد تر از همه دختر اباداني هاي مقيم شيرازن
goldoone55: jedi?
ba_vafa6: پسرااز ترسشون با مامانشون ميرن بيرون
goldoone55: :))
goldoone55: mage chikar mikonan?
ba_vafa6: وفور مواد مخدر /خانه هاي خالي/و.... اسباب هر نوع کاري شده
goldoone55: :-O:-SS
ba_vafa6: حتي توي خوابگاه دانشجويي وحتي در پادگانها
goldoone55: vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay
goldoone55: inha kian dige
ba_vafa6: بابا دختر شيرازي  در تاريخ ايران مشهوره
goldoone55: pesarhash chetorian?
goldoone55: :D;)
ba_vafa6: بي بخار
ba_vafa6: =))
ba_vafa6: مثل رشتي ها
goldoone55: :))
goldoone55: =))
ba_vafa6: نمونه اش ......خوب ديگه
goldoone55: ki?
goldoone55: nemoonash ki?
ba_vafa6: داداش خواهرم
goldoone55: :))
goldoone55: ekhtiar darin
goldoone55: in che harfie
ba_vafa6: اختيار دارم بخار ندارم
goldoone55: man fekr kardam mikhay begi shohar khaharam
goldoone55: jedan bibokhari?
ba_vafa6: نه بابا اون خيلي پسر گليه /خواهرم کلي شانس اورده
goldoone55: khodaro shokr
ba_vafa6: قبلا بهت گفتم يه شکست عشقي سياسي داشتم که منو دچار بيماري اغا محمد خان کرده

 

 

ba_vafa6: salam
goldoone55: salam
goldoone55: khoobi?
ba_vafa6: مرسي /با اي دي خزان بيا
goldoone55: bashe

 

 

 

ba_vafa6: @};-
ba_vafa6: سلام
ba_vafa6: هستم
khazan_222000: salaaaaaaaaaam
khazan_222000: khoobi?
ba_vafa6: مرسي تو چطوري؟
khazan_222000: mersi mamnoon
ba_vafa6: از دانشگاه ازاد چه خبر؟
khazan_222000: hichi hanoz javabha naoomade
khazan_222000: nemidonam chera enghadr dir javabha miad
khazan_222000: asabam khord shod dige
ba_vafa6: من
ba_vafa6: کامپيوترم
ba_vafa6: ويروسي
ba_vafa6: شده
ba_vafa6: لالن هم  هنگ  کرد
ba_vafa6: الان
khazan_222000: ok
khazan_222000: bashe
ba_vafa6: اگه8 قطع شد بي خبر
ba_vafa6: نراحت نشو /خرابه
khazan_222000: bashe
ba_vafa6: کليد هاش هم عوضي مي زنن
ba_vafa6: غلط املايي نگير
khazan_222000: bashe,chashm;))
ba_vafa6: روزگاريه که به تکنولژي هم نميشه اعتماد کرد
khazan_222000: :D
ba_vafa6: اخرش ميرم مثل خواهرم رمال ميشم
ba_vafa6: يه سئوال / طبق معمول بايد ببخشي
ba_vafa6: اميد واري و نا اميدي در کجاي ادم رخ ميده؟
khazan_222000: bebakhshid
khazan_222000: yeki dar zad raftam bebinam kie
ba_vafa6: کي بود؟:D
khazan_222000: oomade bood kontor ab bebine
khazan_222000: #:-S
khazan_222000: rastesh soali ke porsidio bayad yekam rosh fekr kard
ba_vafa6: اهان  از اون لحاظ
khazan_222000: vali man fekr mikonam tooye ghalbe adamha
khazan_222000: albate bazam baayad rosh fekr konam
ba_vafa6: يعني همين قلبي که خون تلمبه ميکنه؟
khazan_222000: bale
khazan_222000: hamon ghalbi ke ehsasat toosh jarian dare
ba_vafa6: کدوم/جسم/روان/روح
khazan_222000: mosalaman jesm nist
ba_vafa6: خوب؟
khazan_222000: vali beine roh va ravan ke shabahat beham daran tarjih midam ravan ro entekhab konam
ba_vafa6: فرق روح وروان چيه؟
khazan_222000: goftam shabahate ziadi beham daran
khazan_222000: baraye tashkhise tafavoteshon
ba_vafa6: فرق؟
khazan_222000: niaz be ye adame noke sanj dare
khazan_222000: vali be aghideye man roohe adamha pake
khazan_222000: va mitone hamishe pak bemone
khazan_222000: va hichvaght roohe adam naomid az chizi nemishe
khazan_222000: vali in ravane ke hamishe kar daste adamha mide
khazan_222000: va ta hodoodi moshkel saze
ba_vafa6: پس افراد نا اميد رواني محسوب ميشن
khazan_222000: fekr mikonam
khazan_222000: chon be aghideye man adame naomid az hamechiz mibore
khazan_222000: va dast be karhai mizane ke aslan be salahesh nist
ba_vafa6: پس مسائل روحي/مثل دين /نميتونه از نا اميدي کم کنه
khazan_222000: bastegi dare e shakhsiat va aghideye adamha
khazan_222000: kasi ke be din eteghad dare va midone payamadhash haghighat dare
khazan_222000: agar ravane paki nadashte bashe be naomidish azafe ham mishe
khazan_222000: chon tars az payamadharo be donbal dare
ba_vafa6: ميتونه تاثير بذاره يا نه/دين؟
khazan_222000: 100%
ba_vafa6: پس مسئله روحيه نه رواني
khazan_222000: bekhatere shabahati ke roh va ravan baham daran
khazan_222000: mishe goft vabastan be hamdige
ba_vafa6: يعني اگر روح مشکلي نداشته باشه نا اميدي محاله رخ بده
khazan_222000: doroste
khazan_222000: midoni be aghideye man
khazan_222000: rohe adam hichvaght naomid nemishe
khazan_222000: ravane ke baraye modati neshon mide ke roh naomid shode
ba_vafa6: ادم ممکنه توي خواب از چيزي نا اميد بشه؟
khazan_222000: vali bad az modati taghir peyda mikone
khazan_222000: manzooret vaghtie ke khab mibine?
ba_vafa6: اره
khazan_222000: fekr nemikonam
ba_vafa6: ميتونه توي خواب بترسه؟
khazan_222000: albate bazi az adamha ke be tabire khab eteghad daran shayaad az khabi ke didan az chizi naomid beshan
khazan_222000: tooye khab are momkene betarse vali vaghti ke bidar beshe tarsesh tamam mishe
ba_vafa6: خواب حيطه حکومت روحه بدون دخالت جسم
khazan_222000: doroste
ba_vafa6: پس چيزي که توي خواب اتفاق مي افته مربوط به روحه
khazan_222000: doroste
khazan_222000: roohi ke dar harekate
khazan_222000: va ta hodoodi namayangare etefaghate momken

 

 

ba_vafa6: سلام خانم/من محمد حسن هستم دانشجوي جامعه ششناسي /قبلا کامل به هم معرفي نشديم
goldoone55: salam
goldoone55: hale shoma
goldoone55: ?
goldoone55: sobh bekheyr
goldoone55: :)
ba_vafa6: خواهر من دوست شماست/يک بار هم با هم راجع به چت صحبت کرديم /فراموش کرديد؟
goldoone55: na yadame
ba_vafa6: بعد که من راجع به خواهرم پرسيدم شما جواب نداديد
goldoone55: man dc shode boodam
ba_vafa6: بله/ببخشيد /ممکنه خودتونو کامل معرفي کنيد
goldoone55: nahal
goldoone55: 18
goldoone55: esf
ba_vafa6: تحصيلات؟
goldoone55: pish tamam kardam
ba_vafa6: شغل پدرو تيعداد افراد خانواده؟
goldoone55: azad
goldoone55: 5
ba_vafa6: شما فرزند چندم هستيد؟
goldoone55: 2
goldoone55: :(chera enghadr badakhlaghi shoma?
ba_vafa6: ميشه بدون تعارف سئوالات فني کارم روبپرسم؟
goldoone55: beporsid
ba_vafa6: من بد اخلاق نيستم /ببخشيد
ba_vafa6: خيلي ممنون هستم از لطف شما
goldoone55: :">
goldoone55: khahesh
ba_vafa6: ظرتون در مورد سکس چيه؟
goldoone55: tahala tajrobe nakardam ke bedoonam chejoorie
goldoone55: vali be nazaram maskharast
ba_vafa6: يعني جزو نيازهاي طبيعي انسان نيست؟
goldoone55: hast
goldoone55: vali sex beyne dokhtar va pesarhai ke hamo ziad nemishnasan maskharast
ba_vafa6: خوب پس جرا مسخره؟
ba_vafa6: وقتي به اون نياز دارن چه بشناسند چه نشناسند
ba_vafa6: ما به غذا نياز داريم حتي  اگر اشپز را نشناسيم/درسته؟
goldoone55: bale
ba_vafa6: بنظر شما جلو گيري از سکس در جامعه باعث هجوم بيش از حد جوانان به سمت اون در پنهان ومخفيانه نشده؟
goldoone55: chera baes shode
goldoone55: vali agaram azadeshoon bezaran badtar mishan
ba_vafa6: اين هجوم در چت چند درصد از فضا را به خودش اختصاص داده؟
goldoone55: nemidoonam
ba_vafa6: حدودا؟
goldoone55: 60
ba_vafa6: اين ازادي درچت خوبه يا بده؟
goldoone55: eftezahe
goldoone55: mardome ma zarfiat nadaran
ba_vafa6: در تمام دنيا اين ازادي هست /ايا اونجا فساد بيشتر از ايرانه؟
goldoone55: nemidoonam
ba_vafa6: چه فرق مهمي بين نياز جنسي ودوست داشتن وجود داه؟
goldoone55: farghe ziad mohemi nadare
goldoone55: vali hameye kasai ke sex mikonan ke hamo doost nadaran
ba_vafa6: نياز عاطفي با سکس تفاوتي نداره؟
goldoone55: chera
goldoone55: kheyli fargh dare
ba_vafa6: چيه؟
goldoone55: ziad rabti beham nadaran
ba_vafa6: ايا در چت نياز هاي عاطفي هم براورده ميشه؟
goldoone55: bazi vaghtha
goldoone55: az nazare baziha
ba_vafa6: چند درصد؟
goldoone55: 10
ba_vafa6: دروغ چرا در چت رايج شده؟
goldoone55: intori rahat taran
ba_vafa6: شايد هم از خود واقعي فرار ميکنن به سمت خود ارماني؟
goldoone55: 5%
ba_vafa6: شما کدوم رو تر جيه ميدهيد؟1_چت با يک دوست/2_تماس تلفني با او/3_رفتن به سينما با  او
goldoone55: faghat chat
ba_vafa6: شما به نظر همکلاسي هاتون خوشگل بوديد يا متوسط يا با نمک يا فرز يا درس خوان؟
goldoone55: ba namak
ba_vafa6: ايا هيچ پسر يا مردي خارج از دنياي مجازي/چت/ بونسته قلب شما را به خودش مايل کنه؟
goldoone55: bale
ba_vafa6:  شما چند ساله واو چندساله بوديد؟
goldoone55: ye soal
goldoone55: tahghighe shoma darmorede chie?
ba_vafa6: بفرماييد
ba_vafa6: بحرانهاي عاطفي در دنياي مجازي
goldoone55: donyaye majazi kojae?
ba_vafa6: اينترنت
goldoone55: aha
goldoone55: ok
ba_vafa6: سن هردو؟
goldoone55: 17
goldoone55: 21
ba_vafa6: نسبت فاميلي؟
goldoone55: na
ba_vafa6: چن نفر در تمام ادد لسيت ها داريد؟
goldoone55: 12
ba_vafa6: چند پسر؟
goldoone55: 5
ba_vafa6: ايا احساس دوستي/ونه عشق/نسبت به هيچکدام از انها داريد؟
goldoone55: na
ba_vafa6: قديمي ترين دوست چتي شما چند وقت است که با شما چت مي کند؟
goldoone55: hamashoon jadidan
ba_vafa6: خواهر من؟
goldoone55: oonam ziad toolani nist
goldoone55: albate kheyli vaght pish ashna shodim
ba_vafa6: ايا دوست هاي چتي بعاز مدتي همديگر راترک ميکنن؟
goldoone55: vali modate ziadi chat nakardim
goldoone55: na
goldoone55: bazihashoon
ba_vafa6: دوستي در چت ذاتا کوتاه مدته؟
goldoone55: na
ba_vafa6: پس چرا شما دوست قديمي نداريد؟
goldoone55: baziha zood miran
goldoone55: baziha paydaran
goldoone55: chon aksare pesarha mikhan shomare bedan
goldoone55: ya sex dashte bashan
goldoone55: ya biroon hamo bebinan
ba_vafa6: شما کدام را ترجيح ميدهيد؟/دوست قديمي يا جديد؟/
goldoone55: bebakhshid man bayad beram mishe edamasho bezari baraye farda?
goldoone55: ghadimi behtare
ba_vafa6: متشکرم فدار مزاحمتون ميشم
goldoone55: kheyli khoshhal shodam
goldoone55: darzem lotfan
ba_vafa6: منم
goldoone55: dooste mano enghadr aziat nakonin
goldoone55: ;)
ba_vafa6: سفارش ما را هم به دوستتون بکنيد
goldoone55: chashm
goldoone55: hatman
goldoone55: felan bye
goldoone55: @};-=;
ba_vafa6: =;

 

 

ba_vafa6:  سلام وقت داريد؟
goldoone55: salaaaaaaaam
goldoone55: khahesh mikonam
ba_vafa6: من خيلي مزاحم خسته کننده اي هستم  اينو خودمم ميدونم
goldoone55: :-Oin harfha chieeeeeeeeeeeee
goldoone55: aslan
ba_vafa6: لطف داريد/عجيبه که خواهرم دوستاني بزرگوار هم داشته ومن نميدونستم
ba_vafa6: راجع به چت ميگفتم
goldoone55: mersi
goldoone55: shoma lotf darin
ba_vafa6: شما از کدوم شهر بوديد؟ببخشيد که بعضي از سئوالاتم تکراريه/فکرکنم اصفهان
goldoone55: esf
goldoone55: bale
ba_vafa6: عداد کافي نت هاي شهر /خيليه/زياده/متوسطه/کمه؟
goldoone55: fekr mikonam motovaset
ba_vafa6: کا في نت ها  معمولا شوغن/بعضي ازساعتها شلوغن/ بعضي از روزها/کلا خلوتن
goldoone55: na ziad shologh nistan
goldoone55: maoolan khalvatan
ba_vafa6: ايا دختر ها هم به راحتي ميتوانند به کافي نت بروند/
goldoone55: bale
ba_vafa6: بيشتر به کافي نت ميروند يا از کارت استفاده ميکنند؟
goldoone55: az kart estefade mikonan
ba_vafa6: اشکال نداره راجع به موضوعات محتوايي چت /مثل سکس سئوال کنم
goldoone55: na masalei nist
ba_vafa6: چرا اغلب کساني که چت ميکنن خواه نا خواه با تصاوير سکسي روبرو ميشن
goldoone55: khob nemidoonam javabe ino
ba_vafa6: بنظر شما اصلا اشکالي داره که در چت به اين موضوع بپردازن؟
goldoone55: shayad chon kharej az mohite chat
goldoone55: azadi baraye sex nadaran
goldoone55: va inja mikhan tajrobe konan
ba_vafa6: موافقيد يه گفتگوي سکسي
goldoone55: yani chi?
ba_vafa6: با هم داشته با شيم؟
goldoone55: mano shoma?
ba_vafa6: بنظر شما زشته/بده/بي فايدهاست/......
goldoone55: bifaydast
ba_vafa6: چرا؟من ميتونم اطلا عات خوبي به شما بدم
goldoone55: etelaat dar hame mored hast
ba_vafa6: حتي ممکنه وب داشته باشم/وب در چت سکسي نقش مهمي داره
goldoone55: dar harzaminei mitoonid etelaat bedin
goldoone55: rastesh man tahala emtehan nakardam
goldoone55: nemidoonamam baghie baraye chi emtehan mikonan
goldoone55: vali khode man
goldoone55: tarjih midam
goldoone55: agar zamani tasmim gereftam inkaro anjam bedam
goldoone55: tooye chat nabashe
ba_vafa6: خوب لذت بخشه چه عيب داره توي چت باشه؟
goldoone55: oon lezat behich dardi nemikhore
goldoone55: be aghideye man sex vaghti lezat bakhshe
goldoone55: ke kenare khode shakhs bashi
goldoone55: va beshnasish
goldoone55: va doosesh dashte bashi
goldoone55: :)
ba_vafa6: شما چندتا موضوع ديگه را با سکس جمع کرديد
goldoone55: bebin sex kheyli chize ba arzeshie
goldoone55: vali na baraye kasi ke behesh adat karde
goldoone55: man hichvaght doost nadaram inkaro anjam bedam
ba_vafa6: در اين حالتي که شما ميگيد شايد لذت بيشتر بشه ولي اون لذتها اسم ديگه اي دارن
goldoone55: magar inke ba kasi bashe ke vaghean dosesh daram
goldoone55: che esmi?
ba_vafa6: لذت رواني مثل دوست داشتن وعشق/ لذت جسمي مثل نوازش/ لذت روحي مثل فداکاري
goldoone55: :)
ba_vafa6: شما فقط ارتباط جنسي که يک نياز طبيعي هست رو در نظر بگير
goldoone55: aha
goldoone55: ok
ba_vafa6: مثلا وقتي شخصي خود ارضاعي مي کنه مطلقا با سکس طفه

 

 

oo_aa26: مثل شب سياه شدم
julianathescient: chera?
oo_aa26: نگاه کن
oo_aa26: چون نور از پشت سرمه
julianathescient: pas chera roshan nemikony?
oo_aa26: اصلا وب رو نگرفتي که
julianathescient: chera gereftam
julianathescient: 1 soal beporsam?
oo_aa26: اره
julianathescient: ta be hal kasi ro be hade marg doost dashty?
oo_aa26: نه/ولي در خد ديوانگي اره
oo_aa26: حد
julianathescient: ki ro?
julianathescient: ki ro?
oo_aa26: يه دختري به اسم فهيمه /اعدامش کردن
julianathescient: chera?
oo_aa26: سياسي
julianathescient: chera mage chi kar karde bood?
oo_aa26: خودش زنداني بود برادرش توي مرصاد
julianathescient: khob
oo_aa26: کشته شد
julianathescient: khob
oo_aa26: مجاهد بودن
julianathescient: bad
julianathescient: ok
julianathescient: pas che bad
julianathescient: bebin 1 soale dige
oo_aa26: خوب خيلي دوستش داشتم ولي هيچوقت بهش نگفتم
oo_aa26: بگو
julianathescient: chera cheraghet khamooshe?
oo_aa26: چراغ روشنه ولي پشت سرمه فردا صبح منو ميبيني
julianathescient: na cheraghe id
julianathescient: web nadary?
oo_aa26: چرا وب دادم که
julianathescient: na valy khamoosh bood
julianathescient: roshanesh kon
julianathescient: man ke aslan to ro nemibinam
oo_aa26: روشنه نور اتاق کمه
julianathescient: faghat manitour ron mibinam
julianathescient: web ro begir joloye souratet
julianathescient: shab
julianathescient: koor shodam baba begir aghab
julianathescient: cheragh bishtar nadary?
oo_aa26: farda baba
julianathescient: roshan kony?
julianathescient: ok
oo_aa26: مصرف برق؟واي وياي
julianathescient: ezdevaj kardy?
oo_aa26: na
julianathescient: pas oon kie?
oo_aa26: dokhtare baradaram
julianathescient: poshtet?
julianathescient: dadashete?
julianathescient: khaharete?
julianathescient: aloooooooooooooooooooo
julianathescient: ok
oo_aa26: مگه نميخوني؟
julianathescient: khaste shod dastam
julianathescient: az bas typ kardam
julianathescient: chi ro?
oo_aa26: چرا نميخوني وعجله ميکني
oo_aa26: نوشتم کيه
julianathescient: chi ro bekhoonam?
oo_aa26: حرفاي منو
julianathescient: khoondam
julianathescient: khob
oo_aa26: hey zan  dadash ro
julianathescient: khondam
oo_aa26: didid?
oo_aa26: گاهي ميا دمنوميپاد
oo_aa26: هستي؟

 

 

hasti_22sale: salam
om_id_26: سلام
hasti_22sale: sobhetoon bekhir
om_id_26: متشکرم
om_id_26: من براي تحقيق دانشگاهم چند تا سئوال دارم
hasti_22sale: befarmaeed
hasti_22sale: omidvaram betoonam komak konam
om_id_26: در مورد اينتر نته
hasti_22sale: ok
om_id_26: شما بجز چت جه استفاده اي مي کنيد؟
hasti_22sale: az sitash estefade mikonam
om_id_26: وبلاگ هم داريد؟
hasti_22sale: na
hasti_22sale: khili vaghte ke mikham besazam forsat nashode
om_id_26: ممکنه تحصيلات ورشته تون رو هم بگيد؟
hasti_22sale: computer
hasti_22sale: foghe diplom
hasti_22sale: farda ham natije karshenasi miyad
hasti_22sale: 2a konid ghabool besham
om_id_26: اميد وارم قبول بشيد
hasti_22sale: tanks
om_id_26: شما مذهب رو چي تعريف ميکنيد؟
hasti_22sale: mazhab?
hasti_22sale: eteghad
om_id_26: خليل ها به چيزي غير از مذهب اعتقاد دارن
hasti_22sale: masalan?
om_id_26: خيلي ها
om_id_26: مکاتب اومانيسم
hasti_22sale: oon male gharbihast
om_id_26: ايا مذب با چت منافات داره؟
hasti_22sale: taze fekr mikonam az ahde omanism khili gozashte bashe ba in hal hastand kesaee ke eteghad daran
hasti_22sale: bastegi dare
om_id_26: به چي؟
hasti_22sale: be inke chetor estefade koni
hasti_22sale: motasefane javoona bekhosoos pesara bishtarin estefadashoon az chat baraye sexe
om_id_26: خوب ماکزيمم استفاده از چت در چه مورديه؟
hasti_22sale: hamin moredi ke arz shod
hasti_22sale: vase doost bazi sex vaght talafkoni
om_id_26: خوب مذهب با سکس منافات نداره؟
hasti_22sale: chera
hasti_22sale: dare
om_id_26: پس چت هم با مذهب منا فات داره
hasti_22sale: bale dare
om_id_26: اره؟
hasti_22sale: bebin age az chat serfan vase sex estefade she monafat dare
om_id_26: خوب شما بعنوان يه مذهبي داري با من چت ميکني
hasti_22sale: na
om_id_26: پس خود چت موردي نداره
hasti_22sale: na
hasti_22sale: age mosbat estefade she khili ham khoobe
hasti_22sale: inike u betooni tooye khoonat beshini ba sar ta sare jahaniyan goftogoo dashte baashi
hasti_22sale: kojasah bade?
om_id_26: پس مشکل نوع استفاده است/اون از چي بوجود اومده؟
hasti_22sale: mofasale
om_id_26: مشکل فرهنگه؟
hasti_22sale: mishe goft bale
om_id_26: چرا فرهنگ چت به سمت سکس کشيده شده
hasti_22sale: be khatere mahdoodiyatha
hasti_22sale: be khatere farhange paeen
om_id_26: در چت چه محدوديتي هست؟
hasti_22sale: dar chat mahdoodiyat nist
hasti_22sale: mahdoodiyatha dar zendegist
hasti_22sale: vali bishtar be nazaram soo estefadast
hasti_22sale: estefadeye nadorost az chat
hasti_22sale: ke motasefane esmesham khili bad dar rafte
om_id_26: چطور ميشه مردم رو به استفاده درست ترغيب کرد؟
hasti_22sale: mardom khodeshoon bayad farhangesho dashte bashan
om_id_26: چت تکنولژي وارداتي مردم نميتونن فرهنگشو داشته با شن
hasti_22sale: khob?
hasti_22sale: fekr nemikonam beshe bad az in hame modat farhange estefade az chato dar mardom avaz kard
om_id_26: پس بايد فرهنگ سازي کرد
hasti_22sale: shayad beshe
hasti_22sale: khastan tavanestan ast
om_id_26: خسته شدي؟
hasti_22sale: na vali bayad beram
om_id_26: ميتونم باز هم از صحبت هات استفاده کنم؟
hasti_22sale: alan dige bayad beram
hasti_22sale: nemidoonam toonestam komaki konam ya na?
om_id_26: خيلي لطف کردي
hasti_22sale: kahsesh
hasti_22sale: movafagh bashi
hasti_22sale: vasam 2a kon
om_id_26: متشکرم
hasti_22sale: :-h
om_id_26: من دعا ميکنم هم قبول بشي هم بتوني با تحصيل به مردم کمک کني
hasti_22sale: mamnoon
om_id_26: اجازه ميدي اددت کنم؟
hasti_22sale: manam omidvaram shoma n=betooni ye roozi farhange doroste estefade  az chato beyne mardom ja bendari
hasti_22sale: khahesh mikonam

 

 

om_id_26: سلام
om_id_26: من باز اومدم
om_id_26: هستي؟
hasti_22sale: bale?
hasti_22sale: salam
om_id_26: منويادت مياد؟
hasti_22sale: bale
hasti_22sale: khoob
om_id_26: تحقيقم رو که به استاد دادم از گفته هاي شما خوشش اومد
hasti_22sale: eeeeeeeeee?
om_id_26: جابه که نظرات شما با همه ي کساني که مذهبي بودن فرق ميکرد
hasti_22sale: khoshhalam
om_id_26: شما بيشتر شبيه ليبرالها  نظر داده بودين
om_id_26: شما واقعا مذهبي هستين/
om_id_26: ؟
hasti_22sale: na
hasti_22sale: mazhabi boodano dar chi midoonid?
om_id_26: خداي من
hasti_22sale: begid ta begam hastam ya na?
om_id_26: شما مذهب رو تعريف کردين
hasti_22sale: chi?
om_id_26: اين اولين سدوال من بود
hasti_22sale: na man az dide shoma mikham bedoonam chiye?
om_id_26: اهان
om_id_26: مذهب مجموعه رفتار هايي که ما مايل به انجام اونا هستيم وبراي افراد ديگه مقبوله
hasti_22sale: shoma khodet adame mazhabi hasti?
om_id_26: نه
hasti_22sale: baraye khoda bayad maghbool bashe
hasti_22sale: na baraye adama
om_id_26: خوب؟
om_id_26: اين فقط مذاهب  الهي هست که خدادتوشه
hasti_22sale: chi na?
om_id_26: مذاهب انساني مثل کنفسيوس/ماني/و....خدا نداره
hasti_22sale: mishe vazehtar harf bezani
om_id_26: شما هم از روي رفتار هاي قابل  مشاهده ميتوني به يکي بگي مذ هبي
om_id_26: پس مذهب يه جنبه رفتاريه
hasti_22sale: ok
hasti_22sale: man mese shoma ziyad etelaat nadaram#-o
om_id_26: خوب حالا بگو تو مذهبي هستي يا نه؟
om_id_26: بعد هم ميخوام نظرترو در مورد سکس وجايگاهش در چت بپرسم
hasti_22sale: motasefam man hanoozam nafahmidam
om_id_26: مهم نيست/من مذهبي حساب ميکنم
hasti_22sale: khob?
om_id_26: خوب به نظر تو سکس اولويت چندم در مجموعه ي  چت به حساب مياد
hasti_22sale: plz
hasti_22sale: baraye digaran avale
om_id_26: خوب توي دنياي مجازي يه موضوع حقيقي مثل سکس که نميتونه رخ بده
om_id_26: پس چرا رتبه اول رو داره
hasti_22sale: chera
hasti_22sale: chera nemitoone?
hasti_22sale: bebakhshid vali majbooram vase inke dorost tafhim konam yekam rahat basham
om_id_26: خوب دونفر کهدارن تايپ ميکنن چه سکسي ميتونن داشته باشن؟
hasti_22sale: vase inke fekr mikonan erzamishan?
om_id_26: خوب واقعا ميشن؟
om_id_26: مطمئنا نه
hasti_22sale: nemidoonam
hasti_22sale: fekr nemikonam
hasti_22sale: vali ehtemalan badesh khod erzaee mikonana
hasti_22sale: bazam mibakhshi ke inaro migam
om_id_26: بعدش ديگه چت محسوب نميشه
hasti_22sale: be nazare man na ke erza nemishan ke hata atashe shahvateshoon bishtaram mishe
om_id_26: پس نوعي گره روانيه
om_id_26: حرص
om_id_26: به ارضا شدن
om_id_26: واين بيشترين فضاي چت رو به خودش اختصاص داده
hasti_22sale: yani chi?
hasti_22sale: ahan
hasti_22sale: are
hasti_22sale: mishe goft
hasti_22sale: mikhan ba chat khali konan
om_id_26: اره
om_id_26: ولي چرا چت رو انتخاب ميکنن در حالي که فضاهاي ممکن تري توي جامعه هست
hasti_22sale: daghighan
hasti_22sale: man vaghean vase in javoona motasefam
om_id_26: چرا چت /چت که اضاي حقيقي نداره
hasti_22sale: na
hasti_22sale: vojood nadare
hasti_22sale: taze khiliha mitasand
hasti_22sale: oona faghat mikhan erza shan
hasti_22sale: vaaaaaaaaaaaaay
hasti_22sale: baba pas chi daram vasat migam?
hasti_22sale: bebakhshida shoma tahala sex nadashti?
om_id_26: اخه وتي نشدن چرا ادامه ميدن
hasti_22sale: shoma behtar az man mitoonid hamnoatoono dark konid
hasti_22sale: nemidoonam
hasti_22sale: az khodeshoon bepors
om_id_26: همنوع  يا هم جنس؟
hasti_22sale: man dige alan acontam tamoom mishe
hasti_22sale: shoma ham ke dir pm midi
hasti_22sale: bebakhshid hamjens
om_id_26: من خيلي ممنونم و سعي ميکنم بيشتر از شما کمک بگيرم
hasti_22sale: shoma cheghadr rizbin hasti
om_id_26: وسواسي شدم از دست استادم
om_id_26: من سه روز ميرم تهران واحتمالا چند روز هم شمال به محض اينکه برگردم براتون   ااف  ميذارم
om_id_26: هستي؟
om_id_26: تشکر/   =;  @};-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط امید در ساعت 16:57 | لینک  |